Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

Srdečně vás zveme na kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, které se odehraje 25. října 2016 v Regionálním muzeu v Teplicích. Spolupořadatelem kolokvia je Ústav pro dějiny umění FF UK.

 

Program zde:


17.10.2016 - 10:21

Týden raně křesťanského umění: Ivan Foletti jako hostující profesor na ÚDU FF UK

V příštím týdnu (10.–14. 10.) vás Ústav pro dějiny umění FF UK srdečně zve na přednáškový cyklus „Pět kapitol z dějin přemýšlení o pozdní antice“, který přednese doc. Ivan Foletti, uznávaný odborník na umění pozdní antiky a raného středověku, působící v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Přednášky proběhnou od pondělí do pátku 10.–14. října 2016 vždy od 14.10 do 17.20 v posluchárně č. 415, Celetná 20, Praha 1.

 ...

04.10.2016 - 16:21

Aktuality

Předmět Základy filosofie umění je možné si splnit absolvováním přednášek prof...

17. říjen 2016

byl do SIS zapsán pod názvem "Pozdně antické umění"; kód byl vytvořen pro všechny stujdijní...

13. říjen 2016

Seminář umění 20. století (doc. Rakušanové) se 19. 10. bude konat v paláci Kinských na výstavě...

13. říjen 2016