Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Výběrové přednášky pro zimní semestr 2016/2017

Anotace volitelných přednášek pro zimní semestr 2016/2017 najdete zde.

23.09.2016 - 07:42

Konference ÚDU - Překračování hranic

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou nainterdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů a postdoktorandů

Překračování hranic

Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech

...
16.09.2016 - 09:47

Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století

Galerie hlavního města Prahy vás zve na debatu Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století. Paralely k evropským metropolím, která je pořádána v rámci cyklu veřejných debat Umění pro Prahu / Praha pro umění, který se zaměřuje na téma umění ve veřejném prostoru.

Kdy? 14. září 2016 v 18:00.

Kde? GHMP, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Praha se na přelomu 19. a 20. století začala radikálně urbanisticky rozvíjet, což si vyžádalo přestavbu části Starého i Nové...

06.09.2016 - 14:46

CALL FOR PAPERS: Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti

Jménem doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., proděkana pro vědu a výzkum FF UK, vás zveme k účasti na celofakultní mezioborové konferenci Diskontinuity - ve vědě, umění, zkušenosti, která se uskuteční 1.–2. prosince 2016 v souvislosti s otevřením jednoho z fakultních center, Kreativní laboratoře.

v případě zájmu o účast můžete zaslat abstrakt o max. 500 slovech na adresu diskontinuity@gmail.com do 30. září. Vyrozumění o přijetí vám bude zasláno nejpozději do 15. října. Konference je primárně zaměřena na oblasti filosofické, filologické, literární a uměnovědné, jak jsou koncentrovány zejména v prvních třech připr...

30.08.2016 - 10:30

Aktuality

Barokní seminář bude ve školním roce 2016/2017 věnován vybraným klíčovým tématům evropských...

29. září 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
...

27. září 2016

Vážení doktorandi,

na zimní semestr byly stanoveny následující termíny doktorského...

26. září 2016

Vážení studenti, 

...

23. září 2016

Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu...

21. září 2016

Ve středu 21. 9. odpadají konzultační hodiny dr. Macka....

13. září 2016