Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Otevřené perspektivy: Dějiny umění, kulturní historie a historická antropologie případové studie na umělecké "normy a formy") Dvoudenní cyklus přednášek doc. Ondřeje Jakubce (MU v Brně) na ÚDU FF UK v úterý a ve středu (5. a 6. 12. 2017)

S radostí oznamujeme, že v rámci tradiční výměny pedagogů mezi katedrami dějin umění v Praze, Brně a Olomouci vystoupí na ÚDU FF UK v úterý 5.12. a ve středu 6.12. vedoucí Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Přednášky se konají v učebně 415 (Celetná 20, Praha 1) úterý 5.12. od 17h30 do 19h (místo přednášky evropských metropolí) a ve středu od 14h10 do 17h25 (místo předmětů dr. Macka). Srdečně zváni jsou studenti i uměnímilovná veřejnost!

doc. Mgr. Ondřej Jakubec. Ph.D.: Otevřené perspektivy: Dějiny umění, kulturní historie a histo...

30.11.2017 - 13:05

Odborné stáže jako nový volitelný předmět podruhé!

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě...

29.11.2017 - 15:41

Nová kniha o barokním sochařství

Dovolujeme si upozornit, že v letošním roce vychází nová kniha zhodnocující uměleckohistorický význam důležitého sochařského díla období baroka v Čechách.  

Paní doktorka Kateřina Adamcová ve spolupráci s Pavlem Zahradníkem vytvořila "biografii" jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách, jehož autorem je Ferdinand Maxmilián Brokoff. Odborná monografie nabízí detailní pohled na proměnu obrazu tohoto barokního monumentu v odborné literatuře a také zevrubný přehled předchůdců hradčanského monumentu v Praze.

Rozhodně doporučujeme! 

...

25.11.2017 - 12:35

Přednáška Exhibiting National Styles in the Multi-National Austrian Empire

Srdečně zveme na přednášku z cyklu The Transcultural Turn sledující aktuální společenská témata s historickou perspektivou. Přednášku přednese Nóra Veszprémi v úterý 28. 11. v 18.00 v učebně č. 415Přednáška bude v angličtině bez tlumočníka.

23.11.2017 - 15:55

Znovuotevření knihovny UPM!

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na výtvarné a užité umění, architekturu a design. Od 16. listopadu 2017 se knihovna otevírá veřejnosti.

V současné době čítá fond přibližně 190 000 svazků. Jedná se o monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština. Novinkou je výběr aktuální publikací a časopisů a hlavních oborových publikací dostupný ve studovně knihovny. Tuto nabídku mohou využít všichni návštěvníci bez nutnosti registrace.

Zájemci, kteří chtějí využívat služby knihovny v plném rozsahu, pak hradí 100 Kč registračního poplatku ročně,...

16.11.2017 - 11:33

Zkušební výpůjční provoz v Knihovně Dalibora Veselého!

Knihovna Dalibora Veselého (knihy signatury U-VDA-xxxx) zahajuje od pondělí 20. 11. 2017 do konce ledna 2018 zkušební výpůjční provoz v místnosti 311 (3. patro).

Výpůjční doba:

pondělí      10.00 - 12.00, garant Tadeáš Kadlec

úterý         14.00 - 17.00, garant Denisa Bytelová, Tereza Johanidesová

středa       10.00 - 12.00, garant Pavlína Kolářová

 

Badatelé, kteří budou mít o studium zájem, se musí nejdříve nahlásit ve výpůjčních hodinách v Knihovně ÚDU (místnost 415b, 4. patro).

14.11.2017 - 16:37

Odborné stáže jako nový volitelný předmět

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě  výkazu...

07.11.2017 - 17:00

Pražské zahrady 1600 - 1800

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás všechny srdečně zveme na studentskou konferenci na téma "Pražské zahrady 1600-1800", která se uskuteční příští týden ve dnech 19. - 20. října. Bližší podrobnosti o programu konference uspořádané ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy naleznete zde.

Anotace výběrových přednášek a seminářů pro akademický rok 2017/2018

Milí studenti, 

na našich Facebookových stránkách najdete anotace k jednotlivým výběrovým přednáškám a seminářům, které se budou vyučovat na našem Ústavu v akademickém roce 2017/2018. 

 

https://www.facebook.com/uduffuk/

Rozvrhy učeben ZS 2017/2018

Milí studenti,

na nástěnce katedry je možné si prohlédnout rozvrhy na zimní semestr 2017/2018. Rozvrhy učeben C138, C306 a C415 je možné si také prohlédnout pod touto zprávou.

 


Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje ve středu 13. 12. už od 12:30 (do 13:30). Téhož dne se mimořádně...

11. prosinec 2017

Milí studenti,

omlouvám se, ale tento týden nebudu ani přednášet ani konzultovat. Bohužel...

11. prosinec 2017

Sekce "Oznámení a akce" ústavních webových stránek byla doplněna o zajímavou nabídku pracovních...

29. listopad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

Chcete vědět, jak lépe pracovat s vyhledávači a databázemi? Více...

11. únor 2016