Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Nejnovější úspěšné počiny studentů i pedagogů ÚDU!

Tadeáš Kadlec, student prvního ročníku magisterského studia ÚDU, se se svým příspěvkem nazvaným Narcis versus Minerva? Obraz Michaela Kreisingera a jeho proměny. umístil na třetím místě v dalším ročníku celostátní studentské soutěže PARAGONE, která se poprvé konala v Praze na Katolické teologické fakultě.

Jako druhý se umístil Vilém Urban z FF UP v Olomouci a první místo obsadila Barbora Uchytilová z ÚDKU KTF.

Dne 17. května 2018 byla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017.

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní p...

18.05.2018 - 15:27

Doktorandská konference Domov 7.6.2018 PROGRAM

Dovolujeme si Vás pozvat na doktorandskou konferenci našeho Ústavu konanou ve čtvrtek 7. 6. 2018 v Galerii Tranzitdisplay Dittrichova 337/9 od 9 do 19 hodin. Těšíme se na Vaši účast! 

PROGRAM

9.00 - registrace

9.30 -10.00 – Úvodní slovo

10.00 – 10.20 Anežka Mikulcová – Domov inspirativní i svazující ve Švabinského portrétu Mikoláše Alše

10.20 – 10.40 Magdaléna Semrádová – Tematizace domova v Jiráskově Temnu a v Křižácích H. Sienkiewicze

10.40 – 11.00 Barbora Ficková – Prezentace německo-českého umění ve stálých expozicích Národní galerie v Praze

11.00 – 11.20 diskuse

11.20-11.40 café

11.40 – 12.00 Kamil Beer – Cesta zpátky – sny a předs...

07.05.2018 - 20:45

Co nejméně zkoušek v zářijových termínech!

Upozorňujeme studenty, že je nutné, aby souborné zkoušky skládali v řádných termínech letního semestru - v září na ně bude vyxhlášen jen termín jeden, a to opravný, z důvodu mimořádné krátkosti zářijového zkouškového období. Toto upozornění lze vztáhnout i na zkoušky z ostatních předmětů.

03.05.2018 - 18:33

Prázdninová brigáda v Litoměřicích!

Staň se v létě na týden průvodcem!

Okruh církevní památky v Litoměřicích čeká právě na tebe:)

Chceš v létě prožít týden nebo dva v královských Litoměřicích a zkusit si roli průvodce? Pak nesmíš vynechat tuto brigádu. Třetí ročník úspěšného turistického produktu - Okruh církevní památky - bude probíhat po dobu 12 týdnů od 26. 6. do 16. 9. 2018. Okruh zahrnuje celkem 7 objektů, z toho 6 sakrálních (kostel Všech svatých, kostel Nanebevzetí Panny Marie, katedrála sv. Štěpána, Diecézní muzeum, kostel sv. Jakuba a Severočeskou galerii výtvarných umění - část baroka a gotiky). Průvodci jsou tři na každý týden a na památkách se střídají. Tvá role bude provádět na vybr...

21.03.2018 - 12:58

Co nového v přednáškách a cvičeních letního semestru?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v letním semestru otevíráme několik nových a staronových přednášek a cvičení. Pro pokročilé bakaláře a magistry je určen kurz Jakuba Bachtíka "Jak dobře psát odborné texty", v němž si můžete zlepšit svoje dovednosti v psaní odborných textů. Studenti magisterského studia mají možnost absolvovat přednášky z "Dějin a legislativy památkové péče, vedené Martinem Zídkem. Kromě toho můžete s Romanem Prahlem projít...

19.02.2018 - 13:30

Odborné stáže jako nový volitelný předmět

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě  výkazu...

07.11.2017 - 18:00

CFP Konference "Domov"

Vážené kolegyně, vážení ​​kolegové,

Ústav pro dějiny umění FF UK pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, která je věnovaná tématu "Domov".

​​Termín a místo konání: ​​ 
6. a 7. června 2018, Galerie TRANZITDISPLAY, Dittrichova ulice 337/9, Nové Město, Praha 2

Pražské zahrady 1600 - 1800

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás všechny srdečně zveme na studentskou konferenci na téma "Pražské zahrady 1600-1800", která se uskuteční příští týden ve dnech 19. - 20. října. Bližší podrobnosti o programu konference uspořádané ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy naleznete zde.

Anotace výběrových přednášek a seminářů pro akademický rok 2017/2018

Milí studenti, 

na našich Facebookových stránkách najdete anotace k jednotlivým výběrovým přednáškám a seminářům, které se budou vyučovat na našem Ústavu v akademickém roce 2017/2018. 

 

https://www.facebook.com/uduffuk/

Aktuality

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017