Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

TRANSGAS? TRANSGAS!

20. února 2019, Vinohradská 8, Praha 2


22.02.2019 - 16:34

Bader, Bader, Bader!!! Pro doktorandy!

Ještě několik dnů máte možnost přihlásit svůj projekt do soutěže o získání Baderova stipendia na rok 2019/2020! Nadace podporuje projekty na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku až po 20. století. Stipendium činí 11.000 USD na dlouhodobý studijní pobyt a vědeckou stáž v zahraničí!

UZÁVÉRKA PŘIHLÁŠEK JE 25. ÚNORA 2019!

Veškeré další nutné informace najdete na stránkách ÚDU AV ČR (www.udu.cas.cz)!

...

19.02.2019 - 13:55

Předměty UMPRUM, které můžete navštěvovat v letním semestru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jako v zimním i v letním semestru máte možnost navštěvovat některé předměty vyučované na UMPRUM. Je však třeba si v našem SISu zapsat předmět "Vybraná témata z teorie a dějin umění" (UMPRUM) s kódem podle typu studia, které absolvujete, a dále se zaregistrovat na studijním oddělení UMPRUM. Jinak vám nebudou moci být zapsány získané známky do našeho SISu.

Seznam předmětů, které můžete v letním semestru naštěvovat na UMPRUM, naleznete zde.

Zdraví

                 Kateřina Adamcová

15.02.2019 - 15:15

Beyond Center and Periphery. New Approaches to Bohumil Kubišta and Central European Art around 1910.

Konference se silnou mezinárodní účastí se koná ve dnech 10. a 11. prosince 2018 v učebně 415 (4. patro, Celetná 20, Praha 1) - všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášky, diskuse a prezentace končícího vědeckovýzkumného grantu vedeného pí doc. Marií Rakušanovou.

International symposium will be held from December 10 to December 11, 2018 (room 415, 4th floor, Celetná 20, Praha 1). All, who are interested in lectures, discussions, presentation of results of grant scientific research work headed by Doc. Marie Rakušanová. are warmly invited!

program zde / programme here

03.12.2018 - 11:34

Aktuality

Seminář umění mezi gotikou a renesancí (doc. Ottová, dr. Macek, dr. Klípa) se bude v...

22. únor 2019

Pí dr. Hana J. Hlaváčková připomíná, že přednášky z cyklu Dvorská a církevní iluminátorská díla...

20. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019