Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

VÁNOCE!!!


Sekretariát a knihovna ÚDU jsou uzavřeny od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 včetně.

Krásné a tajuplné vánoce a nashledanou v Novém roce 2020!

13.12.2019 - 12:51

E-sborník z konference "Překračování hranic I" je zde!

Ústav pro dějiny umění s potěšením sděluje, že po třech letech usilovné a soustavné práce byla ukočena příprava sborníku z první v řadě doktorandských konferencí s názvem "Překračování hranic" (2016) a výsledek je k dispozici na níže uvedených adresách fakultního vydavatelství a digitálního repozitáře FFUK. Děkujeme velice všem, kteří se přípravy elektronického sborníku jakkoliv účastnili, především pak editorskému týmu v čele s Jakubem Hauserem! Stojí za nimi nejen dobře odvedená práce, ale především svěží a skutečně mezioborové dílo!

Zvolený typ konference otevírá prostor pro diskusi o aktuálních materiálových i metodologických otázkách napříč obory. V patnácti příspěvcích rozdělených do čtyř sekcí vymezují hranice prostor pro interakci v rámci mezikulturní v...

09.12.2019 - 14:17

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019