Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Knihovna Dalibora Veselého jako dar pro Ústav pro dějiny umění

V minulém roce obdržel Ústav pro dějiny umění FF UK velkorysý dar, knihovnu Dalibora Veselého (1934-2015), česko-anglického historika architektury a profesora na universitě v Cambridgi. Knihovna čítá zhruba 6.000 svazků a v rámci dislokace na FF UK byla rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filosofii, teologii a historii byl umístěn do knihovny Šporkova paláce v Hybernské ulici, menší část obsahující knihy věnované dějinám, teorii a metodologii umění a architektury se nachází v samostatné studovně ÚDU FF UK v Celetné ulici. Svým promyšleným obsahem knihovna skvěle zaplňuje cézuru způsobenou naší tragickou kulturní izolací v období...

12.01.2017 - 05:27

Mše za profesora Mojmíra Horynu

 

OMLOUVÁME SE ZA TISKOUVOU CHYBU, MŠE SE KONÁ VE ČTVRTEK 26.1. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na farní mši v kostele sv. Jiljí v Praze, celebrovanou za pana profesora Mojmíra Horynu, která se uskuteční v neděli 26.1.2017 od 18.30 hodin.

Následovat bude tradiční setkání studentů a přátel profesora Horyny v prostorách dominikánského kláštera.

11.01.2017 - 15:58

Nová studovna pro doktorandy a diplomní magistry ÚDU

S radostí oznamujeme, že od ledna 2017 je ve zkušebním provozu otevřena nová badatelna Ústavu pro dějiny umění, která má sloužit jako pracovní prostor pro studenty doktorského a závěrečných ročníků magisterského studia na ÚDU.

Badatelna se nachází ve 3. patře budovy Celetná 20 (číslo dveří 311) a je v provozu od úterý do čtvrtka mezi 10-12h a 13-15h; k dispozici jsou zde tři místa vybavená PC. Pro zmíněné kategorie studentů může badatelna sloužit i jako studovna prezenčních výpůjček z knihovny ÚDU. V badatelně je rovněž uložena podstatná část Knihovny Dalibora Veselého, která je v současné době katalogizována a bude prezenčně zpřístupněna patrně ve druhé polovině roku 2017.

...

03.01.2017 - 11:21

Volba ředitele Ústavu pro dějiny umění

Vážení členové akademické obce,

rádi bychom Vás informovali, že 27. ledna 2017 proběhne nominační schůze, na které pracovníci Ústavu pro dějiny umění vyberou ze svého středu ředitele pro období 2017 - 2020.

30.11.2016 - 13:23

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

atesty (zápočty a známky) z předmětů, které jste...

11. leden 2017

Organizace a průběh souborných zkoušek pro studenty bakalářského studia

...
22. prosinec 2016

Organizace a průběh souborných zkoušek pro studenty magisterského studia

...
22. prosinec 2016