Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Léto v Litoměřicích! Skvělá příležitost, jak poznat "běžný život" památkových objektů!

Již počtvrté se letos uskuteční Okruh církevních památek, projekt, na kterém spolupracuje náš Ústav s Destinační agenturou České středohoří. Cílem je otevřít návštěvníkům nejvýznamnější církevní památky a kulturní instituce Litoměřic a nabídnout jim komentáře a průvodcovské služby našich studentů. Provází se po katedrále sv. Štěpána, kostele Všech svatých, kostele Zvěstování Panny Marie, kostele sv. Jakuba, Diecézním muzeu a Severočeské galerii výtvarného umění. 

Projekt bude letos probíhat od 25. 6. do 15. 9. 2019, studenti se zapisují vždy na týden (vítáno zapsání více týdnů) do níže uvedeného dokumentu. Provádí se od úterý do neděle, vždy od 10 do 18...

22.03.2019 - 10:29

Za Vojtěchem Lahodou...

Se smutkem a lítostí jsme přijali od rodiny zprávu o předčasné smrti prof. Vojtěcha Lahody, který dlouhá léta vyučoval na našem Ústavu. Už teď nám všem chybí...

19.03.2019 - 10:20

Tak trochu jiný volitelný předmět...

Umělecké ateliéry napříč Českou republikou se zaměřením na práci s papírem

Kampus Hybernská 4, Praha 1, od 1. 3. 2019

...

28.02.2019 - 13:30

Předměty UMPRUM, které můžete navštěvovat v letním semestru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jako v zimním i v letním semestru máte možnost navštěvovat některé předměty vyučované na UMPRUM. Je však třeba si v našem SISu zapsat předmět "Vybraná témata z teorie a dějin umění" (UMPRUM) s kódem podle typu studia, které absolvujete, a dále se zaregistrovat na studijním oddělení UMPRUM. Jinak vám nebudou moci být zapsány získané známky do našeho SISu.

Seznam předmětů, které můžete v letním semestru naštěvovat na UMPRUM, naleznete zde.

Zdraví

                 Kateřina Adamcová

15.02.2019 - 15:15

Beyond Center and Periphery. New Approaches to Bohumil Kubišta and Central European Art around 1910.

Konference se silnou mezinárodní účastí se koná ve dnech 10. a 11. prosince 2018 v učebně 415 (4. patro, Celetná 20, Praha 1) - všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášky, diskuse a prezentace končícího vědeckovýzkumného grantu vedeného pí doc. Marií Rakušanovou.

International symposium will be held from December 10 to December 11, 2018 (room 415, 4th floor, Celetná 20, Praha 1). All, who are interested in lectures, discussions, presentation of results of grant scientific research work headed by Doc. Marie Rakušanová. are warmly invited!

program zde / programme here

03.12.2018 - 11:34

Aktuality

Nenápadně se připomíná všem těm, kteří hodlají svá studia ukončit letními státnicemi, že...

22. březen 2019

Přednáška pí dr. Olgy Kotkové z cyklu Nizozemské malířství 15. a 16. století je v úterý 26. 3....

21. březen 2019

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019