Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

CALL FOR PAPERS - 11. sjezd českých historiků

Až do 31. 12. 2016 je otevřena výzva k podávání návrhů na příspěvky do volných kongresových panelů (call for papers) pro 11. sjezd českých historiků. Seznam panelů naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/. Příspěvky se podávají prostřednictvím webové aplikace po provedení předregistrace (záložka Registrace). Věříme, že si v pestré nabídce panelů širokého tematického i časového zaměření vybere každý z vás. Vítáme rovněž návrhy příspěvků od studujících v doktorandských programech, kteří se zároveň mohou ucházet o Cenu děkana FF UP.

...

28.11.2016 - 12:20

CALL FOR PAPERS: Shaping Identities / Challenging Borders

Ústav dějin umění AV ČR si vás dovoluje vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na konferenci "Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic histories in Central and Eastern Europe", která se bude konat 9.–10. května 2017 v Praze.

Termín pro odevzdání návrhů příspěvků je 15. prosinec 2016.

Podrobnosti naleznete zde.

23.11.2016 - 14:34

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích. Mezinárodní sympozium k poctě Josefa Sudka

1.–2. prosince 2016

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

REGISTRACE: sudekproject@udu.cas.cz

Stodvacáté výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností české fotografie – Josefa Sudka (1896–1976) – je příležitostí k připomenutí méně známé a přitom zásadní části Sudkova díla, fotografií uměleckých děl. Je také příležitostí k setkání českých i zahraničních odborníků a kurátor...

22.11.2016 - 11:53

OBRAZY NAPŘÍČ OBORY - Komiks jako médium budoucnosti

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku pořádanou v rámci interdisciplinárního cyklu

Obrazy napříč obory

Tereza Drahoňovská (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK):

KOMIKS JAKO MÉDIUM BUDOUCNOSTI

Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin

ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, 415c

...

22.11.2016 - 09:25

Konference Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

Dne 23. 11. 2016 se bude na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konat vědecká konference

Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

  

Program konference:

9.00 – 9.30

Zahájení konference: prof. Vít Vlnas, doc. Jiří Hnilica

 

...

09.11.2016 - 09:47

Aktuality

Galerie a aukční síň Arcimboldo, zaměřená na asijské umění,...

22. listopad 2016

NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni vypisuje výběrové řízení...

22. listopad 2016

Pro zájemce se zaměřením na architekturu (především 1. pol. 20. století) nabízíme brigádu pro...

22. listopad 2016

Až do odvolání se začátek konzultačních hodin dr. Adamcové...

10. listopad 2016