Filozofická Fakulta

Oznámení a akce

13.3.2017 od 9:30 se na Ústavu pro dějiny umění (Celetná 20, 4. patro, č. dveří 401) bude konat konkurz pro studenty se zájmem o zahraniční stipendium v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2017-2018.

V současné chvíli jsou potvrzeny bilaterální smlouvy našeho Ústavu, garantující 1-2 místa pro studenty na těchto univerzitách (počty měsíců jsou orientační):

Freie Universität Berlin (1 student, Bc. nebo Mgr., na 10 měsíců)

Universität Düsseldorf (1 student, Bc. Mgr. nebo Ph.D., na 6 měsíců)

Universität Leipzig (1 student, Bc. Mgr. nebo Ph.D., na 6-12 měsíců)

Universität Mainz (2 studenti, Bc. Mgr. nebo Ph.D., na 5 měsíců)

University of Birmingham (2 studenti, Bc., na 6 měsíců)

Kingston University (2 studenti, Bc...

13.02.2017 - 10:30
14. březen 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Na konci minulého roku na našem Ústavu vznikl studentský spolek ÚTVAR. Spolek si klade za cíl informovat a spojovat studenty a to především v následujících oblastech:

1. Podpora studentského života, obohacení a zpřehlednění chodu Ústavu pro dějiny umění FF UK:

a. pořádání neformálních akcí pro studenty i pedagogy ústavu,

b. vytvoření příležitosti pro seznamovaní nově přijatých studentů, snaha zapojit je do ústavního života a usnadnit jim orientaci ve studiu,

c. nabídnutí pomoci uchazečům o studium (poskytování informací o přijímacím řízení, sdílení vlastních zkušeností),

d. poskytování zpětné vazby vedení ústavu, usnadnění a zastřešení komunikace studentů s vedením.

2. Komunikace...

06.02.2017 - 11:21
31. květen 2017

Wednesday, 17.30 – 19, Room 301

Course Code: AAA500151

The seminar is the third of six-semester long guest lecture series in medieval studies focused on medieval conceptual and social conflicts and contrasts. The spring semester of 2016/2017 is focused on various aspects of complex relationships between medieval texts and images.

The course is aimed at PhD students and advanced MA students but anyone interested in, or working on, any aspect of medieval studies is most cordially welcome.

Five credits for the course, conducted in English, are worth regular attendance (three absences maximum) and a successful completion of a final test.

22...

02.02.2017 - 12:53
19. květen 2017

Využijte možnost vidět metodologii z trochu jiného úhlu pohledu.

Chtěli bychom vás tímto informovat o přednáškách, které se budou konat v rámci výstavy k Vojtěchu Birnbaumovi: Princip Umění.

24.01.2017 - 11:33
3. březen 2017

V minulém roce obdržel Ústav pro dějiny umění FF UK velkorysý dar, knihovnu Dalibora Veselého (1934-2015), česko-anglického historika architektury a profesora na universitě v Cambridgi. Knihovna čítá zhruba 6.000 svazků a v rámci dislokace na FF UK byla rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filosofii, teologii a historii byl umístěn do knihovny Šporkova paláce v Hybernské ulici, menší část obsahující knihy věnované dějinám, teorii a metodologii umění a architektury se nachází v samostatné studovně ÚDU FF UK v Celetné ulici. Svým promyšleným obsahem knihovna skvěle zaplňuje cézuru způsobenou naší tragickou kulturní izolací v...

12.01.2017 - 06:27
11. únor 2017

 

OMLOUVÁME SE ZA TISKOUVOU CHYBU, MŠE SE KONÁ VE ČTVRTEK 26.1. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na farní mši v kostele sv. Jiljí v Praze, celebrovanou za pana profesora Mojmíra Horynu, která se uskuteční v neděli 26.1.2017 od 18.30 hodin.

Následovat bude tradiční setkání studentů a přátel profesora Horyny v prostorách dominikánského kláštera.

11.01.2017 - 16:58
10. únor 2017

S radostí oznamujeme, že od ledna 2017 je ve zkušebním provozu otevřena nová badatelna Ústavu pro dějiny umění, která má sloužit jako pracovní prostor pro studenty doktorského a závěrečných ročníků magisterského studia na ÚDU.

Badatelna se nachází ve 3. patře budovy Celetná 20 (číslo dveří 311) a je v provozu od úterý do čtvrtka mezi 10-12h a 13-15h; k dispozici jsou zde tři místa vybavená PC. Pro zmíněné kategorie studentů může badatelna sloužit i jako studovna prezenčních výpůjček z knihovny ÚDU. V badatelně je rovněž uložena podstatná část Knihovny Dalibora Veselého, která je v současné době katalogizována a bude prezenčně zpřístupněna patrně ve druhé polovině roku 2017.

...

03.01.2017 - 12:21
2. únor 2017

14.12.2016 - 21:18
27. leden 2017

Vážení členové akademické obce,

rádi bychom Vás informovali, že 27. ledna 2017 proběhne nominační schůze, na které pracovníci Ústavu pro dějiny umění vyberou ze svého středu ředitele pro období 2017 - 2020.

30.11.2016 - 14:23
27. leden 2017

Až do 31. 12. 2016 je otevřena výzva k podávání návrhů na příspěvky do volných kongresových panelů (call for papers) pro 11. sjezd českých historiků. Seznam panelů naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/. Příspěvky se podávají prostřednictvím webové aplikace po provedení předregistrace (záložka Registrace). Věříme, že si v pestré nabídce panelů širokého tematického i časového zaměření vybere každý z vás. Vítáme rovněž návrhy příspěvků od studujících v doktorandských programech, kteří se zároveň mohou ucházet o Cenu děkana FF UP.

...

28.11.2016 - 13:20
28. prosinec 2016

Ústav dějin umění AV ČR si vás dovoluje vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na konferenci "Shaping Identities / Challenging Borders. Photographic histories in Central and Eastern Europe", která se bude konat 9.–10. května 2017 v Praze.

Termín pro odevzdání návrhů příspěvků je 15. prosinec 2016.

Podrobnosti naleznete zde.

23.11.2016 - 15:34
23. prosinec 2016

1.–2. prosince 2016

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

REGISTRACE: sudekproject@udu.cas.cz

Stodvacáté výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností české fotografie – Josefa Sudka (1896–1976) – je příležitostí k připomenutí méně známé a přitom zásadní části Sudkova díla, fotografií uměleckých děl. Je také příležitostí k setkání českých i zahraničních odborníků a...

22.11.2016 - 12:53
22. prosinec 2016

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku pořádanou v rámci interdisciplinárního cyklu

Obrazy napříč obory

Tereza Drahoňovská (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK):

KOMIKS JAKO MÉDIUM BUDOUCNOSTI

Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin

ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, 415c

...

22.11.2016 - 10:25
22. prosinec 2016

Dne 23. 11. 2016 se bude na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konat vědecká konference

Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy

  

Program konference:

9.00 – 9.30

Zahájení konference: prof. Vít Vlnas, doc. Jiří Hnilica

 

...
09.11.2016 - 10:47
9. prosinec 2016

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy si dovoluje zveřejnit call for papers na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

Obsah – Forma

"...obsah sám si vytváří a požaduje formu, vnitřek si tvoří svůj vnějšek, umělecká myšlenka si dává přímo své vtělení."

 

Místo a datum konání: 23. 3. 2017 v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mezinárodní...

03.11.2016 - 15:28
3. prosinec 2016

19.10.2016 - 04:05
18. listopad 2016

Srdečně vás zveme na kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, které se odehraje 25. října 2016 v Regionálním muzeu v Teplicích. Spolupořadatelem kolokvia je Ústav pro dějiny umění FF UK.

 

Program zde:


17.10.2016 - 10:21
16. listopad 2016

11.10.2016 - 13:01
10. listopad 2016

V příštím týdnu (10.–14. 10.) vás Ústav pro dějiny umění FF UK srdečně zve na přednáškový cyklus „Pět kapitol z dějin přemýšlení o pozdní antice“, který přednese doc. Ivan Foletti, uznávaný odborník na umění pozdní antiky a raného středověku, působící v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Přednášky proběhnou od pondělí do pátku 10.–14. října 2016 vždy od 14.10 do 17.20 v posluchárně č. 415, Celetná 20, Praha 1.

...

04.10.2016 - 16:21
3. listopad 2016

Anotace volitelných přednášek pro zimní semestr 2016/2017 najdete zde.

23.09.2016 - 07:42
23. říjen 2016

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou nainterdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů a postdoktorandů

Překračování hranic

Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech

...
16.09.2016 - 09:47
16. říjen 2016

Galerie hlavního města Prahy vás zve na debatu Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století. Paralely k evropským metropolím, která je pořádána v rámci cyklu veřejných debat Umění pro Prahu / Praha pro umění, který se zaměřuje na téma umění ve veřejném prostoru.

Kdy? 14. září 2016 v 18:00.

Kde? GHMP, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Praha se na přelomu 19. a 20. století začala radikálně urbanisticky rozvíjet, což si vyžádalo přestavbu části Starého i...

06.09.2016 - 14:46
6. říjen 2016

Jménem doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., proděkana pro vědu a výzkum FF UK, vás zveme k účasti na celofakultní mezioborové konferenci Diskontinuity - ve vědě, umění, zkušenosti, která se uskuteční 1.–2. prosince 2016 v souvislosti s otevřením jednoho z fakultních center, Kreativní laboratoře.

v případě zájmu o účast můžete zaslat abstrakt o max. 500 slovech na adresu diskontinuity@gmail.com do 30. září. Vyrozumění o přijetí vám bude zasláno nejpozději do 15. října. Konference je primárně zaměřena na oblasti filosofické, filologické, literární a uměnovědné, jak jsou koncentrovány zejména v prvních třech...

30.08.2016 - 10:30
30. září 2016

Ústav dějin umění Akademie věd ČR si vás dovoluje vyzvat k zasílání návrhů na vystoupení na česko-izraelském kolokviu s názvem: "Existuje židovské umění? Is there a Jewish art? האם יש "אמנות יהודית", které se bude konat 7. října 2016


Call for papers: Existuje židovské umění?

Existuje židovské umění? Dodnes...

18.08.2016 - 09:36
3. září 2016

Při příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové připravuje Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze mezinárodní mezioborovou konferenci, která má připomenout její osobnost a tvorbu. Konference si klade za cíl podpořit kontinuitu interpretace díla a životního působení Adrieny Šimotové i aktualizaci a rozšíření stávajících interpretačních perspektiv o výkladové možnosti spojené s filozofií i současnou teorií a historií umění.

Více informací...

10.08.2016 - 11:13
15. srpen 2016

Výstava Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí je zmenšenou reprízou úspěšné výstavy uskutečněné na přelomu loňského a letošního roku ve Valdštejnské jízdárně v Národní galerii v Praze. Jáchymovská výstava, připravená přímo pro prostor královské mincovny, obrací pozornost k tématu uměleckých památek gotiky a renesance dochovaných v Krušných horách, jejichž pořízení bylo různými způsoby spojeno s horní činností. Dolování nerostného bohatství ukrytého v horách na severozápadní...

15.06.2016 - 16:30
15. červenec 2016

Milí studenti, chystáte se na výstavu Neklidná figura: exprese v českém sochařství 1880–1914? Nezapomeňte si s sebou ISIC nebo index, protože vstupné pro studenty FF UK je pouze 5 korun.


 

NEKLIDNÁ FIGURA: EXPRESE V ČESKÉM SOCHAŘSTVÍ 18801914

4. 5. 2016 – 25. 9. 2016

 

...

10.06.2016 - 11:58
10. červenec 2016

České Budějovice zažily v květnu nebývalou koncentraci uměnovědců. Studenti dějin umění z osmi kateder z celé České republiky vyrazili do jihočeské metropole, aby se zúčastnili třetího ročníku soutěže Paragone a aby zde představili projekty svých magisterských, případně bakalářských prací. Ústav pro dějiny umění FF UK, který v minulých ročnících získal pokaždé první i druhé místo, neodjel zahanben ani letos. První příčku obsadila Anežka Kučerová, která zcela převálcovala konkurenci svým příspěvkem Mánesův Hrobník a možnosti jeho interpretace. Třetí místo vybojovala...

23.05.2016 - 15:59
22. červen 2016

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku pořádanou v rámci interdisciplinárního cyklu Obrazy napříč obory

Jan Hlávka

(Katedra estetiky FF UK
Praha)

OBRAZ JAKO SMYSLOVÝ POVRCH ZKUŠENOSTI

Čtvrtek 12. května v 19.00 hodin

ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, místnost 415c

Obrazy jsou mentální obsahy, které získáváme prostřednictvím smyslového vnímání....

11.05.2016 - 05:29
13. květen 2016

Na konci letošního dubna se studenti doktorandského studia Ústavu pro dějiny umění FF UK Lenka Kerdová Jakub Hauser účastnili III. mezinárodního fóra doktorandů dějin umění východní Evropy, jež organizuje Institut pro dějiny umění Humboldtovy univerzity v Berlíně.

Akce, iniciovaná profesorkou Michaelou Marek a zaměřená na umění střední a východní Evropy, má za cíl především prezentovat výsledky doktorandského výzkumu a umožnit postgraduálním studentům z ...

09.05.2016 - 16:31
8. červen 2016

Čtvrtého května otevřela divákům své brány výstava 

Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914

jejímiž autory jsou prof. Petr Wittlich a Sandra Baborovská.


Unikátní projekt představuje díla předních českých sochařů z období od 80. let 19. století do první světové války (J. V. Myslbek, S. Sucharda, F. Bílek, J. Mařatka, Q. Kocián a další) a tato díla zasazuje do...

08.05.2016 - 17:52
25. září 2016

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku prof. Francesca Buranelliho, kterou pořádá Museum Kampa ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK. Přednáška s názvem

VATIKÁNSKÁ MUZEA: DVEŘE SVATÉHO STOLCE OTEVŘENY SVĚTU. Význam a úloha muzeí v současné společnosti

se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 19.00 na půdě Univerzity Karlovy (Celetná 20, učebna 138). 

Prof. Francesco Buranelli, Ph.D. je historik umění a archeolog, sekretář Papežské komise pro kulturní dědictví církve a bývalý generální ředitel Vatikánských muzeí. Je autorem více než 200 odborných publikací, pod jeho vedením byly mimo jiné restaurovány fresky v Sixtinské...

28.04.2016 - 10:05
12. květen 2016

Tématem přednášky budou oficiální vizuální reprezentace Prahy v období 1. poloviny 50. let.

  

Při jejich analýze se přednášející Michal Kurz (Ústav českých dějin FF UK) pokusí uchopit a produktivně využít pojem „obraz města“. Jakými způsoby a symboly se do tradičního obrazu Prahy promítly ideologické zájmy poúnorové KSČ? Jak bylo v prostoru „starého“ města vizualizováno budování „nové“ socialistické společnosti? A proč se na ustavující schůzi pražského městského výboru KSČ v prosinci 1950 objevila kněžna Libuše?

Odpovědi na tyto otázky dostanete ve čtvrtek 14. 4. od 19.00 v...

13.04.2016 - 14:21
13. květen 2016
referáty

Organizační pokyny:

Sraz 11. 5. v 7.10 na Nových Butovicích (mapka a popis viz exkurze do Itálie). Odjezd 7.30.


Lákadlo exkurzní:

Nedostali jste se na exkurzi do Itálie? Nebo je vám jedna exkurze málo? Vydejte se s námi 11. - 13. května na cestu po východních...

05.04.2016 - 06:31
5. květen 2016

Přijďte se ve středu 6. 4. v 18.00 podívat, jak se vyrábí tfilin, mezuza či Sefer Tora, a poslechněte si výklad odborníka z Izraele (v angličtině).

Přednáška není otevřena široké veřejnosti a počet míst je omezen - hlaste se prosím na alice.hekrdlova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do úterý 5. 4. do 17.00.

Místo konání bude upřesněno (centrum Prahy). 

04.04.2016 - 11:21
4. květen 2016

Ústav světových dějin FF UK zve na dvě přednášky Petera Clarka, emeritního profesora helsinské univerzity: "A Global Perspective on the European City" (7. dubna 2016) a "Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time" (14. dubna 2016). Přednášky se uskuteční na hlavní budově FF v učebně č. 200, vždy od 14.00.

   

04.04.2016 - 11:00
4. květen 2016

Otázky soužití etnických skupin různých náboženství, kultur, duchovností a hodnotových žebříčků uvnitř jednotných civilizací představují nesporně badatelský problém první velikosti. Právě jejich naléhavost v době přítomné vyvolává potřebu ohl

édnout se zpět do historie a otázat se, zda jsme již dříve dokázali metropolitní civilizaci, která by poskytla útulek všem vírám, vytvořit, a zda se taková civilizace ukázala být životaschopnou.

S cílem osvětlit tyto otázky příkladem z naší nepříliš vzdálené historie – a v neposlední řadě připomenout stoleté výročí odchodu Jeho apoštolského veličenstva císaře Františka Josefa I. z tohoto světa – se pracovníci Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty...

31.03.2016 - 16:32
30. duben 2016


S novou přednáškou v rámci cyklu Obrazy napříč obory přichází Lucie Čermáková z Přírodovědecké fakulty UK. Svůj příspěvek, nazvaný Z historie zobrazování rostlin: renesanční botanická ilustrace, přednese ve čtvrtek 31. 3. v 19.00 (Celetná 20, místnost 415).

Více o přednášce naleznete zde.

Podrobnosti o celém cyklu jsou k dispozici...

29.03.2016 - 09:56
14. duben 2016

Konference uměleckého výzkumu

Akademie  múzických umění v Praze

7.-9. dubna 2016

Konference má za cíl otevřít v českém prostředí debatu o podstatě, přínosu a metodologických kritériích uměleckého výzkumu. Umělecký výzkum je klíčovou disciplínou tzv. „vtěleného“, „situačního“ či „estetického“ poznání, které vyvažuje abstraktní, akademické a diskurzivní vědění. Konference se zvláště zaměřuje právě na téma metodologie, která by nejen zachovala specificitu estetické zkušenosti, ale dokonce ji využila ve prospěch generování vědění. Dále chce představit jak již velmi dobře formulované projekty uměleckého výzkumu ze zahraničí, tak intenzivně se rozvíjející projekty české, a v neposlední řadě i nabídnout...

16.03.2016 - 14:45
15. duben 2016

Zajímá vás svět televizní žurnalistiky? Jakou roli v ní hraje obraz a jaké jsou současné postupy a trendy? Přijďte se podívat na novou přednášku z cyklu Obrazy napříč obory, kterou přednese František Géla (FSV UK) ve čtvrtek 17. 3. od 19:00 v učebně 415, Celetná 20.

Anotaci přednášky naleznete zde.

Více informací o celém cyklu zde

15.03.2016 - 11:59
14. duben 2016

Ve čtvrtek 3. března se uskuteční další přednáška z cyklu Obrazy napříč obory. Tentokrát nás Michaela Rejnková z Ústavu pro archeologii FF UK provede světem pravěkého skalního umění v severní Skandinávii. Podrobnosti o chystané přednášce naleznete zde. Více informací o koncepci celého cyklu zde...

29.02.2016 - 10:05
31. březen 2016

Ve čtvrtek 25. 2. začíná přednáškový cyklus „Cavaliere Bernini“, v němž dr. Kateřina Adamcová představí tuto strhující osobnost barokního umění.

Gainlorenzo Bernini byl nejen zakladatelem evropského barokního sochařství, nejen vynikajícím architektem, autorem řady projektů, na které navazovaly celé následující generace umělců, nejen inventorem konceptu komplexního výtavrného díla zv. „bel composto“ („Gesamkunstwerk“), ale také pozoruhodným znalcem umění a neobyčejně všestranně talentovaným člověkem. Svou tvorbou zasahoval i do oborů, které byly jádru jeho uměleckého odkazu tak, jak ho my historici umění obvykle vnímáme, poměrně dosti vzdálené. Kromě toho všeho byl totiž...

23.02.2016 - 16:21
24. březen 2016

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na nový interdisciplinární cyklus přednášek, který bude probíhat v letním semestru 2015 /2016:

 

 

 

V rámci cyklu budou přednášet mladí badatelé z různých oborů, kteří ve své práci analyzují či využívají obrazy, a to v nejširším slova smyslu. Můžete se těšit na témata jako renesanční botanika, obraz umělce v poúnorovém filmu, umění Beninu nebo nestandardní kameramanské postupy ve zpravodajství.

Kdy? Každý...

16.02.2016 - 12:12
17. březen 2016

Milí kolegové,

rádi bychom vás upozornili na nové cvičení, které bude letním semestru otevřeno, a to pouze studentům dějin umění na FF UK.

Jak víte, studium dějin umění, a tím spíš i následná praxe, klade velký důraz na schopnost psát -  míněno nikoliv zvládat pravopis a větné rozbory, ale výstižně a srozumitelně formulovat své myšlenky v rámci logicky uspořádaného textu. Bez psaní se zkrátka jako historici umění neobejdeme. Mnozí z vás ale bohužel neměli možnost osvojit si základy práce s textem na střední škole, takže jsou hozeni do vody seminárek a referátů, aniž by jim někdo podal pomocnou ruku. Proto jsme se rozhodli připravit cvičení,...

11.02.2016 - 17:08
12. březen 2016

V letním semestru se v rozvrhu objeví tři nové přednášky. O hradní architektuře bude hovořit dr. Razím každý pátek od 10:50 v učebně č. 415. Sondu do barokního umění nabídnou studentům dr. Mádl s přednáškami o barokní nástěnné malbě (Po 10:50, č. 415) a dr. Adamcová s cyklem Cavaliere Bernini (Čt 17:30, č. 415). Těšíme se na hojnou účast!

    

07.02.2016 - 10:17
8. březen 2016

Rádi bychom upozornili, že právě vyšla další z řady publikací věnovaných soupisu velmi specifického typu monumentálních sochařsko-architektonických celků.

Tentokrát se kolektiv badatelů - mezi nimi také naše kolegyně Kateřina Adamcová - zaměřil na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, které se nacházejí na území dnešního Plzeňského kraje. Výsledkem více jak čtyři roky trvající archivní a terénní práce je informacemi nabitá a bohatě obrazově vybavená kniha, čítající více jak 800 stran....

02.02.2016 - 17:53
3. březen 2016

Milí studenti Ústavu pro dějiny umění FF UK,

stále se můžete zapojit do hodnocení kurzů, které proběhly v zimním semestru. Odkaz naleznete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/. Velmi nás zajímá váš názor a budeme vděční za jakoukoli zpětnou vazbu, která nám může pomoci ke zkvalitnění výuky.

29.01.2016 - 15:28
7. únor 2016

Výstava A věci se zvolna berou před se, která se věnuje dílu Zbyňka Sekala, bude v Muzeu umění Olomouc otevřena už jen dva týdny. Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, každou neděli zdarma. Pozornosti milovníků umění 20. století by neměla uniknout ani rozsáhlá Sekalova monografie, kterou připravila autorka výstavy Marie Klimešová.

Marie Klimešová: Zbyněk Sekal

Sochař Zbyněk Sekal (1923–1998) je uhrančivou osobností českého umění 20. století. Monografie připravená...

28.01.2016 - 11:14
14. únor 2016

Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s UHS vypisují výběrové řízení na Stipendium Dr. Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. V roce 2016 budou podpořeny až tři excelentní projekty z grantu laskavě poskytnutého nadací Bader Philanthropies, Inc. Termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2016.

Podrobnosti o stipendiu najdete zde: 

http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/stipendium-pro-doktorandy-na-vyzkum-evropskeho-umeni-a-architektury-od-stredoveku-do-20-...

19.01.2016 - 11:43
2. únor 2016

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku prof. Jamese Williamsona (Cornell University)

John Hejduk: The Suicide Masques.

Přednáška, kterou organizuje Ing. arch. Miroslav Cikán pod záštitou Ústavu pro dějiny umění FF UK, se uskuteční 15. ledna 2016 v 17:00 v učebně č. 200 na hlavní budově FF UK (náměstí Jana Palacha , Praha 1).

Webové stránky akce na Facebooku: https://www.facebook.com/events/711708568964295/

...

14.01.2016 - 13:07
2. únor 2016

Katolická teologická fakulta UK si dovoluje zveřejnit CALL FOR PAPERS na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů STARÉ A NOVÉ. STARÉ JAKO VÝCHODISKO ČI PŘEKÁŽKA?

Konference se bude konat 28. 4. 2016 v budově Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je organizována pod vedením doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. a doktorandů Katolické teologické fakulty UK.


Přílohy:

Call for papers

Přihláška...

10.12.2015 - 07:31
31. leden 2016

Panna Marie v naději z Květnova.Ústav pro dějiny umění Vás srdečně zve na výstavu Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí ve Valdštejnské jízdárně, jejíž autorkou je pedagožka Ústavu doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Výstava bude přístupná do 13. 3. 2016, a to denně mino pondělí od 10:00 do 18:00.

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí je výsledkem mnohaletého výzkumu severočeských a pražských historiků a historiků umění z FF UJEP v Ústí nad Labem a FF UK v Praze. Výsledky výzkumu více než dvou desítek badatelů budou publikovány v...

04.12.2015 - 12:17
13. březen 2016

Marie Rakušanová: Obrazy čerstvého masa.

Marie Rakušanová: Obrazy čerstvého masa. Salónní akt v kontextu umění přelomu 19. a 20. století

Zveme Vás na přednášku Marie Rakušanové, která se uskuteční
ve čtvrtek 10. prosince v 18:00 hod. v Galerii Rudolfinum.

Přednáška s dataprojekcí reprodukcí se bude zabývat pojetím tělesnosti v salónní malbě 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století. Zkoumán bude zejména ženský akt jako politikum v umělecké teorii a praxi obhájců “akademismu” i protagonistů “modernismu”.

03.12.2015 - 09:45
11. prosinec 2015

ÚDU AV ČRÚstav dějin umění AV ČR a Ústav archivnictví a PVH FF JU Vás zvou na 6. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění, věnované osobnosti biskupa Antonína Podlahy, které se uskuteční
25. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici.

Na konferenci vystoupí i prof. Royt se svým příspěvkem Biskup Antonín Podlaha a dějiny umění.

Ke stažení: Program

19.11.2015 - 19:28
19. prosinec 2015

FFUKKnihovna FF UK zve na praktické semináře elektronických informačních zdrojů, které vám usnadní cestu ke kvalitním studijním materiálům pro sepsání seminární, diplomové a disertační práce.

Seminář povede Radka Syrová (Knihovna FF UK) v týmové studovně Knihovny Jana Palacha v termínech:

  • st 18.11. 2015 10:50-12:25 hod
  • út 8. 12. 2015 17:30-19:00 hod
  • st 6.1.2016 12:30-14:00 hod

Plné znění pozvánky ZDE

Formulář k registraci...

18.11.2015 - 23:47
6. leden 2016

Pozvanka - Baroko na broumovsku

09.10.2015 - 21:24
25. říjen 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

i v letošním akademickém roce vás čekají zajímavá témata výběrových přednášek. Jelikož nás v příštím roce čeká kulaté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., k němuž se samozřejmě připravuje řada výstavních projektů, je pochopitelné, že se letos můžete těšit hned na celý soubor přednášek zaměřených na umění v období vlády Lucemburků v Čechách. Prof. Jan Royt vás provede zákoutími deskového malířství, a to v kontextu soudobého evropské malby. S PhDr. J. Hlaváčkovou nabyté znalosti rozšíříte o nástěnné malby a iluminace a s kolegyní Doc. M. Ottovou...

25.09.2015 - 22:31
25. říjen 2015

Pozvánka Zbyněk Sekal

ZBYNĚK SEKAL

A VĚCI SE ZVOLNA BEROU PŘED SE

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
10. září 2015 v 18:30 hodin v Muzeu moderního umění Olomouc.

07.09.2015 - 18:06
7. říjen 2015

V pátek 15. května 2015 byla na veletrhu Svět knihy představena publikace Richarda Biegela, Petra Macka a Jakuba Bachtíka s názvem "Barokní architektura v Čechách". Bezmála osmisetstránková, objemná a výpravná kniha, doplněná mnoha poutavými fotografiemi a reprodukcemi historických plánů, sama o sobě vypovídá o obrovském množství odvedené práce. Dlužno je ještě připomenout, že zmínění tři autoři se jejího zpracování ujali v neradosné situaci kdy nás její původní autor, pan Profesor Mojmír Horyna, nenadále opustil. Rozhodně proto platí, že kniha vznika i jako určitý tichý hold tomuto nezapomenutelnému muži, péčí jeho žáků a přátel.

...

16.05.2015 - 00:58
31. prosinec 2015

Už před časem se konal křest knihy „Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století“. 
Autorem konceptu a větší části monografie je Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění FFUK, spolupracovali na ní Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze) a Martin Sekera (Národní muzeum v Praze).    
Jako svou publikaci ji vydalo nakladatelství Arbor vitae specializované na odbornou literaturu o výtvarném umění spolu se Západočeskou galerií v Plzni. V galerii proběhla i komorní výstava pod názvem „Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století“.
Kniha se týká aktuálního badatelského tématu a...

16.05.2015 - 00:41
15. říjen 2015

Studenti Ústavu pro dějiny umění UK,
seminářů Mgr. Zuzany Štěfkové Ph.D. a Prof. PhDr. Vojtěcha Lahody Csc.
Vás srdečně zvou na konferenci
Umění v čase
pořádanou v úterý 12. 5. 2015 od 14 hodin v UDU AV.

Pozor změna! Konference se uskuteční ve stejném tarmínu a čase, ale v UDU AV ČR, Husova 4, v přednáškové místnosti č. 107.

Program a další informace naleznete zde

30.04.2015 - 13:52
12. květen 2015

Na druhém ročníku studentské soutěže Paragone, jejímž cílem je pracovní setkávání všech vysokoškolských učilišť dějin umění v ČR, získali studenti Ústavu pro dějiny umění FFUK první a druhou cenu. Tentokrát soutěžilo sedm vysokých škol (Brno, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Umprum, KTF UK), každá nominuje tři studenty. V silné konkurenci zvítězil přesvědčivě Tomáš Murár s příspěvkem Memoria et monumentum: „Barokní princip“ v teorii umění Vojtěcha Birnbauma, druhé místo obsadila Dagmar Ždychová s příspěvkem Francouzské a české moderní umění v karikatuře v letech 1911 - 1918. Úspěch studentů Ústavu pro dějiny umění FFUK je o to cennější, že první a druhé místo obsadili i v loňském prvním ročníku soutěže. Velkým pozitivem Paragone je posilování...

13.04.2015 - 19:44
30. září 2015NOVÁ VĚČNOST
NEBE VYSOKO NAD NÁMI JE NAŠE!

která se uskuteční 19. 2. 2015 od 19:00 ve squatu Cibulka.

Mapa je na pozvánce v příloze.
Výstava proběhne od 19. 2. 2015 do 30. 4. 2015 v prostorách galerie Artwall (opěrná zeď Letenských sadů na Nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše).

Proč v Praze tolik domů zbytečně chátrá, když přitom tisíce lidí nemají kde bydlet nebo se tísní v ubytovnách? Za jakých okolností by měl mít stát možnost nemovitost vyvlastnit? Co v praxi znamená formulace "vlastnictví zavazuje", uvedená v Listině základních práv a svobod?
I na tyto otázky hledá odpověď výstava...

17.02.2015 - 22:48
30. duben 2015

I v letním semestru je možné navštěvovat předměly Katedry dějin umění UMPRUM. Seznam vyučovaných předmětů naleznete zde, bližší podmínky zde. Předměty je možné po úspěšném absolvování uznat jako jeden z povinně volitelných předmětů, připomínáme ale nutnost, registrovat se před započetím docházky na studijním oddělení VŠUP.

16.02.2015 - 20:29
18. březen 2015

   

 

Dějiny umění v pluralitě témat a přístupů
Umění a kultura v době Rudolfa II.
(cyklus přednášek v ÚDU AV ČR)


...
15.02.2015 - 19:42
14. květen 2015

15.01.2015 - 11:44
24. leden 2015

V sobotu 10.1.2015 proběhne v hlavní bově FF UK na náměstí Jana Palacha Den otevřených dveří, v jehož rámci bude, v místnosti 200 od 14:00, prezentován i Ústav pro dějiny umění FF UK. Všechny zájemce o bakalářské i navazující magisterské studium dějin umění srdečně zveme!

Více informací naleznete na této webové stránce

05.01.2015 - 15:47
10. leden 2015

 

18.12.2014 - 12:13
9. leden 2015
Na tomto mezioborovém setkání o hudbě, zvuku a výtvarném umění vystoupí řada odborníků z oblasti hudební i výtvarné teorie a praxe z nejméně dvanácti Univerzit a Akademií v České i Slovenské republice. Během dvou přednáškových dnů Vám představí širokou škálu multidisciplinárních a konceptuálních aspektů hudební i výtvarné tvorby 20. století na příkladech grafických partitur a jiných podob výtvarných záznamů zvuku, projevů synestezie, i různých forem materializace hudby v podobě zvukových objektů, skulptur či architektury.
...
29.10.2014 - 15:54
5. listopad 2014


Lecturer: Mgr. Zuzana Štefková Ph.D.
Location: Galleries and locations according to the syllabus

This seminar seeks to acquaint students with different approaches and strategies of contemporary art and introduce a wide range of figures operating within Czech and international contemporary art scene. This will be done by means of direct contact and exploration of Prague galleries and the cities’ exteriors. The choice of the sites of interest will reflect the current offer of the local art scene. The course participants will be responding to selected works of art and...

08.10.2014 - 21:21
31. říjen 2014

V rámci prohloubení spolupráce mezi ústavy dějin umění FF UK a AV ČR se letos poprvé otevírá cyklus přednášek "Dějiny umění v pluralitě témat a přístupů", který vždy v sevřené semestrální podobě představí jedno období, viděné očima badatelů ÚDU AV ČR, v.v.i. Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 13.00, zpravidla ve 14-ti denním cyklu v přednáškové síni ÚDU AV ČR v Husově ulici 4 v prvním patře (podrobný program viz níže).

Předmět je primárně určen magisterským studentům a doktorandům a je zařazen do skupiny PVP 1 (Přednášky z dějin umění). Podmínkou úspěšného absolvování předmětu se získáním atestace je pravidelná účast na přednáškách a vypracování písemné práce, která kriticky rozpracuje vybrané téma, dotýkající se představeného období....

08.10.2014 - 12:08
15. květen 2015

V letošním roce se poprvé zkušebně otevírá možnost navštěvovat teoretické předměty katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Seznam předmětů naleznete zde. Předměty je možno po úspěšném absolvování uznat jako jeden z povinně volitelných předmětů v kategorii  PVP 1 (Bc studium) nebo PVP 3 (NMgr studium), kde bude vytvořen speciální předmět pro možnost zápisu.

Možnost návštěvy jednotlivých předmětů může být omezena kapacitou nebo jinými okolnostmi, vyplývajícími z pravidel studia na UMPRUM. V případě zájmu o absolvování předmětu je třeba nejprve...

08.10.2014 - 11:44
7. listopad 2014

Výstava Josef Váchal. Magie hledání je věnována vztahu Josefa Váchala (1884-1969) k magii a okultismu. Na příkladu díla tohoto dosud nedoceněného solitéra poukazuje na esoterické podněty, přesahující uplatňování vnějších magických atributů a rekvizit v moderním umění obecně. Okultismus a magie Váchala výrazně ovlivnily v raném období, kdy v dílech uplatňoval efektní a srozumitelnou okultní estetiku, korespondující se symbolismem a dekadencí. Výstava se však pokouší ukázat také subtilnější doklady Váchalova zájmu o esoterismus, které lze najít mimo jiné ve zdánlivě marginálních a dosud...

23.09.2014 - 22:51
1. duben 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v poslední době se opakovaně při zapisování absolvaných zápočtů a zkoušek do SISu setkávám s tím, že mnozí z vás nevědí, zda je předmět ukončen pouze zkouškou, nebo zda potřebujete získat také zápočet. Apeluji tímto na vás, abyste si vždy předem zjistili, jaký atest potřebujete podle svého studijního plánu získat. Není vhodné, abyste po pegagovi chtěli zapsat také zápočet, když daný předmět je ve vašem případě ukončen pouze zkouškou, a naopak je zbytečné, abyste teprve dodatečně zjistili, že jste také potřebovali zapsat zápočet.
Potřebný typ atestu zjistíte ve svých studijních plánech, popř. přímo v SISu nebo pokud si nebudete jisti, můžete se také obrátit na své kontaktní osoby na studijním oddělení. Studijní plány jsou přístupné na...

23.06.2014 - 22:18
30. září 2014

 

Studentské hodnocení výuky

Zapojte se do studentského hodnocení kurzů letního semestru. Výsledky zveřejníme před začátkem letních prázdnin.

26.05.2014 - 12:15
18. červen 2014

Zuzana Štefková co nejsrdečněji zve studenty UDU FF UK na diskuzi s Jiřím Ptáčkem

Mánes umělcům! Rok po té


v rámci kurzu Na hraně: Aktuální témata současného umění.

Diskuze proběhne 22.4. od 17:30 v učebně č. 138 v Celetné 20.

21.04.2014 - 22:20
23. duben 2014

 

15.04.2014 - 20:53
31. říjen 2014

Odjezd na exkurzi: 29. 11. 2013 v 6.00 hod., sraz v 5.45 hod. na známém místně nad stanicí metra "B" v Nových Butovicích.

Na vstupy počítejte s 20,- Eury. Nezapomeňte si vzít sebou číslo svého účtu, které budete v autobusu vyplňovat. Kdo nevyplní číslo účtu, nebude moci obdržet stipendium od FF ve výši 500,-Kč.

16.10.2013 - 16:09
29. listopad 2013

s RICHARDEM BIEGLEM A ROMANEM PRAHLEM se koná v pátek dne 18. 10. 2013

Exkurze bude zasvěcena romantické krajinné zahradě, její architektuře, a také dvěma přilehlým barokním zámkům.

Černínský Krásný dvůr je spolu s Chotkovskými Veltrusy nejstarší, největší a relativně nejlépe dochovaná krajinná zahrada /anglický park v Čechách, z přelomu 18.a 19. století.  Oba tyto areály mají typickou scénografii pozdního osvícenství, se zednářskými motivy, jsou vybaveny mnohými stavbami a oslaveny četnými dobovými vedutami i mapami.

Uvidíme / navštívíme rovněž barokní zámky v obou areálech, s klasicistními interiéry a zajímavou expozicí.

Při této příležitosti bude možné splnit i povinnost Exkurze, předem přihlášenými...

30.09.2013 - 18:07
18. říjen 2013

V Praze, dne 19. 2. 2013

Vážená paní ministryně,

 obracíme se na Vás v mimořádně závažné věci, týkající se Národního památkového ústavu a jeho generální ředitelky Ing. Arch. Naděždy Goryczkové. Z médií i dalších zdrojů jsme se dozvěděli o zpochybnění její pozice a silném politickém tlaku na její bezprostřední odvolání. Jsme přesvědčeni, že tento krok by byl v aktuální situaci závažnou chybou, která by mohla ohrozit Národní památkový ústav v samé jeho podstatě.

Během uplynulých pěti let ve funkci generální ředitelky arch. Goryczková prokázala nesporné odborné, manažerské i morální kvality, které výrazně napomohly posílení role NPÚ v očích odborné veřejnosti. Její současné setrvání ve funkci je zásadní i z hlediska probíhající náročné reorganizace,...

24.09.2013 - 17:56
1. září 2013

Ústav pro dějiny umění Vás srdečně zve na výstavu Gotické umění na Ústecku v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, jejíž spoluautorkou je pedagožka Ústavu doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

 

 

vernisáž se koná 14. 2. 2012 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích,

podrobnosti o výstavě naleznete zde

24.09.2013 - 17:19
7. duben 2013

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku v rámci cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese:

 

Sabine Frommel

(Ecole Pratique des Hautes Etudes – Sorbonne)

 

France and Italy:

The Evolution of Classicism under Francis I

 

středa 27. února 2013 v 15.30 h

Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Husova 4, Praha 1, sál 117, I. patro...

24.09.2013 - 16:47
27. únor 2013

Cvičení z památkové péče

LS 2012/2013

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

úterý 15.50-17.30

 

Periferie jako památka?

 

 

 

 

Tématem památkového cvičení v letním semestru je fenomén pražské „periferie“ – tedy čtvrtí, které vznikaly v 19. a 20. století a nadlouho představovaly zvláštní „přechodovou zónu“ mezi městem a krajinou. Jejich chápání prošlo poměrně dramatickým vývojem: z počátečních radikálních odsudků vůči činžovní zástavbě na místě malebné krajiny se postupně vytvořila snaha popsat zvláštní charakter těchto čtvrtí a zachytit...

01.10.2012 - 17:46
30. říjen 2012

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na tomto odkazu se nachází seznam předmětů, které si...

06. březen 2017

Informaci o nově vypsaných přednáškách a cvičeních najdete...

16. únor 2017

Dear Madame/Sir

I am going to organize a conference at the end of March, on the...

13. únor 2017

Chcete vědět, jak lépe pracovat s vyhledávači a databázemi? Více...

11. únor 2016