Filozofická Fakulta

Agregátor zdrojů

Aktualizujeme systém, může to trvat několik minut. Festival Jeden svět už po dvacáté!

Fakulta - 23. únor 2018 - 11:28
Letošní ročník Jednoho světa nabídne více než 110 filmů a 9 virtuálních realit. Festival pořádá společnost Člověk v tísni a pracuje s širokou definicí lidských práv: v nabídce jsou jako každý rok filmy o politických kauzách, sociálních otázkách nebo o životním prostředí. V rámci uzavřeného partnerství mezi FF UK a Jedním světem se jako již tradičně účastní pofilmových debat akademici i studenti. Studenti se současně podílejí i na organizaci a přípravách festivalu jako dobrovolníci. Letošní téma festivalu? Aktualizace systému. Kdo není online, jako by nebyl. Svět s pomyslnou zelenou tečkou u našeho jména ale není jednoduchý a jedničky a nuly je nutné prověřit. Dezinformace a mediální manipulace cloumají aktuální společností a jsou označovány za jedny z největších problémů současnosti. Snažíme se vidět za horizont pouhých polopravd a jsme na stopě „fake news“. Jeden svět proto vybízí k aktualizaci systému. Nejen počítačový software totiž potřebuje čas na to, aby zpracoval všechny potřebné informace a mohl hladce fungovat. Na co jít do kina? I letos je festival nabitý jedinečnými snímky, u kterých se tvůrci nebáli experimentovat a nahlížet na problematiku z nevšedního úhlu pohledu. Za zmínku bezesporu stojí snímek se stále aktuální tematikou migrace Vyhnaní, neotřele zobrazen jako road movie z Mexika. Intimní zpovědi lidí z válkou sužovaných oblastí Sýrie, Iráku nebo Ukrajiny nabídnou snímky O otcích a synech a Vzdálený štěkot psů. Ujít si nenechte ani dokument Osamělý boj Thomase Reida, ve kterém tvůrci prostřednictvím lehce groteskních inscenovaných scén představí tak vážné téma, jako jsou zábory půdy. Nová je filmová kategorie Americana, která nabídne filmy o Donaldu Trumpovi, rasové nesnášenlivosti nebo o právech indiánů. Šokující a znepokojivý příběh novodobé otrokyně v současné Evropě přináší film V zajetí.  Podívat se s Jedním světem můžete také do vzdálené Venezuely a pokusit se pochopit tamní vyhrocenou politickou situaci u filmu Ženy venezuelského chaosu. Další filmy přiblíží posilování extremismu v Evropě, ekologické problémy, kyberprostor či vztah umělců a lidských práv. Kam na film a co to stojí? Jeden svět obsadí od 5. do 14. března celkem 9 pražských kin – Lucernu, Světozor, Bio OKO, Kino 35 mm ve Francouzském institutu, CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Atlas, Evald, Ponrepo a Městkou knihovnu v Praze. Divácké centrum festivalu se přesouvá do Tibet Open House ve Školské ulici. Na všechny odpolední projekce, tedy ty, které začínají dříve než v 17:00 včetně, navíc platí zvýhodněná cena 60 Kč. Jeden svět pro nedočkavé? Exkluzivní projekce filmu Zeptejte se sexperta v Kampusu Hybernská 26. února od 18:30. Před filmem proběhne krátké představení programu a novinek letošního festivalu. Po filmu následuje debata s Konsent, který prostřednictvím osvětových kampaní Když to nechce, tak to nechce boří mýty o sexuálním násilí v českém prostředí podobně jako okouzlující hlavní hrdina filmu v prostředí indickém. Úplný program je zveřejněn na stránkách festivalu.

Jak dopadl historicky první průzkum absolventů FF UK?

Fakulta - 22. únor 2018 - 21:41
V prosinci roku 2017 proběhl první hromadný průzkum absolventů FF UK. Zajímalo nás, jak se našim absolventům daří, zda jsou spokojeni se svým zaměstnáním i jak zpětně hodnotí léta strávená na fakultě. Do průzkumu se zapojilo 1901 absolventů a výsledky jejich odpovědí analyzovaly socioložky z Katedry sociologie FF UK. Kdo byli nejčastější respondenti? Mezi dotazovanými převládaly téměř ze tří čtvrtin ženy (73%), což ostatně koresponduje i s počtem absolventek registrovaných v informačním systému FF UK (71%) a počtem aktuálně studujících žen na fakultě celkově (68%). Nejstaršímu účastníkovi průzkumu bylo 95 let a nejmladšímu 22. Vzhledem k faktu, že většina dotazovaných absolventů ukončila studium v posledních pěti letech, nejčastější věk odpovídajících se pohyboval mezi 24 a 35 lety. Celých 65% respondentů průzkumu žije v Praze, zatímco 8% pobývá v zahraničí. Proč se absolventi rozhodli studovat na FF UK? Pro absolventy byl při výběru studia nejčastějším důvodem studium konkrétního oboru (často i fakt, že se v ČR vyučuje pouze na FF UK) a především prestiž fakulty a její lokalita. Téměř tři čtvrtiny svého rozhodnutí nelituje a studium na fakultě by zvolili znovu. Jak náročné bylo studium a do jaké míry přispělo jejich profesní kariéře? Méně než polovina absolventů (44%) vnímala studium jako náročné, zatímco pouhých 11% jej naopak považovalo za nenáročné. Naprostá většina respondentů (83 – 92%) se cítila po absolvování FF UK dostatečně vybavena odbornými teoretickými i všeobecnými znalostmi a ocenila i získanou schopnost práce s informacemi  a schopnosti argumentace a kritického myšlení. Více než tři čtvrtiny (79%) si cení i získaných komunikačních dovedností a schopnosti řešit problémy a úkoly. S tím souvisí i oceňované silné stránky při hledání zaměstnání, jimiž jsou získaná odbornost, jazyky, schopnost přemýšlet nad problémy v souvislostech (42%), kritické myšlení a verbální vyjadřování (35%) a organizační schopnosti (25%). Specifické znalosti a dovednosti získané vystudováním oboru na FF využívá pří zaměstnání více než polovina absolventů (55 %). Více než polovina absolventů hledajících zaměstnání (52%) pociťovala nedostatky v odborné praxi či ve znalostech a dovednostech práce s výpočetní technikou (36%). Třetina (29 – 35%) se vnímala jako nedostatečně připravena na profesní kariéru v rozvoji organizačních schopností a schopnosti týmové práce. Kde dnes absolventi pracují, kolik vydělávají a jak se jim dařilo při hledání zaměstnání? Pouhé 1% dotázaných absolventů nebylo v době průzkumu zaměstnáno. Práci po ukončení studia hledala méně než polovina (42%) a méně než tři čtvrtiny z nich (68%) ji našlo během tří měsíců. Téměř tři čtvrtiny z těch, kteří práci nehledali, pokračovalo po absolvování studia v zaměstnání získaném ještě v průběhu studia (63%) či již vědělo, kam nastoupí (9%). Více než polovina absolventů (54%) jsou dnes zaměstnanci na plný úvazek, téměř čtvrtina (24%) podniká či jsou OSVČ a pětina dále pokračuje ve studiu, přičemž většina z nich má zároveň zdroj vlastního finančního příjmu. Nejvíce absolventů se uplatňuje ve státní správě či veřejných institucích (54%), dále v soukromých podnicích (34%) a neziskovém sektoru (9%). Medián čistého měsíčního příjmu dotázaných absolventů fakulty je 24 000 Kč oproti zhruba 20 000 Kč mediánu čistého měsíčního příjmu na jejich první pracovní pozici či při první výdělečné činnosti. Je ovšem třeba zohlednit, že zjištěné údaje jsou velmi rámcové – řada absolventů uváděla svůj čistý měsíční příjem pouze přibližně. Jaká je fakulta dnes v očích absolventů? Absolventi fakultu vnímají především jako tradiční akademickou a teoreticky zaměřenou instituci. Byť ve spojení s fakultou přece jen pociťují jistou ustrnulost a zastaralost, přesto se ve většině současně klaní k její otevřenosti a je jim sympatická. A co například absolventi vzkazují uchazečům o studium na FF UK? Jeďte na erasmus a buďte otevření novým věcem. Aby co nejvíce využívali všech možností, které jim fakulta, univerzita a katedra nabízí. A aby určitě vyjeli aspoň na semestr do zahraničí! Aby o svých schopnostech, úspěších a problémech dávali okolnímu světu lépe vědět. Stojí za to na FF UK studovat. FF je jedinečná v tom, že připravuje studenty nejen na svůj obor, ale i na život v demokracii – ač toto by měly dělat všechny VŠ. Využijte svého času studia nejen k poznávání v rámci oboru, ale přemýšlejte o samosprávě, zapojujte se do ní, poznávejte kontexty toho, jak věci fungují a proč jsou tak, jak jsou. Snad jen s touto výbavou lze potom v praxi přesahovat stávající stav a hledat tvořivá řešení. Studuj, i když tomu někdy chybí vztah k realitě. Reality si pak užiješ dost. Po studiu na FF na sebe má člověk proč být pyšnej. Na Filozofické fakultě jsem potkal úžasné a inspirativní lidi. V pracovním prostředí si kolegové váží toho, že mám titul z FF UK. Nepropadejte panice! Záleží hlavně na vás, co se ve škole naučíte. Choďte na co nejvíce přednášek, absolvujte co nejvíce pestrých seminářů, využijte na maximum široké možnosti, které škola nabízí. S lidmi, které máte možnost potkat zde, se už nikdy v budoucnu nemusíte setkat. Je třeba si již během studia rozmyslet představy o bližším uplatnění. Doporučuji zejména během studia využít možnosti stáží a navázat kontakty se zahraničními institucemi a kolegy. Čtěte a diskutujte. Nestudujete jen pro diplom, využijte jedinečnou šanci setkat se s vynikajícími lidmi a rozšířit si obzory, čerpat z jejich zkušeností a vědomostí. Jděte do toho a hlavně nic neočekávejte – ono se ukáže, co na vás čeká! A že to stojí za to, i když vás to bude stát spoustu úsilí. Vyplatí se! Aby se nebáli zeptat nebo zajít za vyučujícím pro radu nebo na konzultaci. Aby určitě vyjeli na semestr do zahraničí. Aby se nenechali semlít názorem, že humanitní obory jsou méně potřebné. Aby během studia požadovali více kontaktu s reálnou praxí (s realitou oboru) a zjistili tak dříve, jestli je obor bude bavit i v praxi a nejen ve škole! Hodně smyslu pro humor a dobré profesory! Již při studiu vyhledávat praxi v oboru. Važte si toho, že můžete studovat a makejte na sto procent. Už nikdy nebudete mít možnost získat tolik informací tak snadno. FF UK je sázka na jistotu a tradiční pojetí akademického vzdělávání. Studium na FF UK je dobrá volba. Važte si studia na FF UK. Jelikož na FF UK lze studovat velké množství různorodých oborů, je těžké objektivně zhodnotit, jak se absolventi uplatní na trhu práce. Ale rozhodně stojí za to FF absolvovat. Nejen že zde získáte ucelené znalosti ve Vámi zvoleném oboru, ale především se naučíte přemýšlet do hloubky o problémech a o životě jako takovém.

Proběhnou volby do Akademického senátu FF UK na volební období 2018–2020

Fakulta - 22. únor 2018 - 18:09
Volby jsou vyhlášeny na dny 9.–12. dubna 2018 (od 10:00 dne 9. 4. 2018 do 16:00 dne 12. 4. 2018). Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 23. 3. 2018.

Job offer for Administrative Position – East and Central European Studies

Fakulta - 22. únor 2018 - 15:09
Administrative Position – International Programs Officer Position Description: The Faculty of Arts International Relations Office is seeking an outstanding administrator who will work alongside the International Programs Officers and Director of International Programs to facilitate the the East and Central European Studies Program and customized commercial programs at FFUK. The International Programs Officer will be responsible for completing office-related tasks, as well as working with students throughout their studies in Prague. Tasks may include: Facilitating customized programs for partner institutions under the guidance of the Director of International Programs, facilitating student movement within Prague during scheduled program activities, assisting with daily office tasks, providing on-site student support including emergency assistance, answering student questions, etc., working with student databases, facilitating cross-cultural experiences for ECES students through workshops, activites, contact with local students, etc., traveling with students on overnight academic excursions, and facilitating day trips and activities. Qualifications & Position Requirements: Bachelor’s degree or equivalent level of education Ability to speak English at a B2/C1 level Preferred ability to speak Czech at an A2/B1 level Must be familiar with Prague and the Czech Republic, including the geography of the city and local culture Prior experience studying, living, or working abroad An interest in international education and working in a cross-cultural, higher education environment Experience working with the Microsoft Office suite, especially including Word and Excel Excellent oral and written communication skills Well-developed organizational skills Some weekend and evening work, international and domestic travel may be required To be considered for this position, please send your CV and cover letter by March 21 to Katherine Ford, Director of International Programs (katherine.ford@ff.cuni.cz). Interviews are expected to be held during the first week of April.

Job offer for Administrative Position – East and Central European Studies

Fakulta - 22. únor 2018 - 14:25
Administrative Position – International Programs Officer Position Description: The Faculty of Arts International Relations Office is seeking an outstanding administrator who will work alongside the International Programs Officers and Director of International Programs to facilitate the the East and Central European Studies Program and customized commercial programs at FFUK. The International Programs Officer will be responsible for completing office-related tasks, as well as working with students throughout their studies in Prague. Tasks may include: Facilitating customized programs for partner institutions under the guidance of the Director of International Programs, facilitating student movement within Prague during scheduled program activities, assisting with daily office tasks, providing on-site student support including emergency assistance, answering student questions, etc., working with student databases, facilitating cross-cultural experiences for ECES students through workshops, activites, contact with local students, etc., traveling with students on overnight academic excursions, and facilitating day trips and activities. Qualifications & Position Requirements: Bachelor’s degree or equivalent level of education Ability to speak English at a B2/C1 level Preferred ability to speak Czech at an A2/B1 level Must be familiar with Prague and the Czech Republic, including the geography of the city and local culture Prior experience studying, living, or working abroad An interest in international education and working in a cross-cultural, higher education environment Experience working with the Microsoft Office suite, especially including Word and Excel Excellent oral and written communication skills Well-developed organizational skills Some weekend and evening work, international and domestic travel may be required To be considered for this position, please send your CV and cover letter by March 21 to Katherine Ford, Director of International Programs (katherine.ford@ff.cuni.cz). Interviews are expected to be held during the first week of April.  

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

Fakulta - 21. únor 2018 - 18:05
Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se významně podílelo na vzniku publikace Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder, která vyšla v prestižní řadě „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler.  Kniha skýtá obšírný přehled německy psané literatury nejen v Praze, ale na celém území českých zemí, od 18. století do poloviny 20. století v rozmanitých historických a kulturních souvislostech. „Rukověť“ je určena odbornému publiku i širší veřejnosti nejen v německy mluvících zemích. Popisuje podmínky a okolnosti vývoje literatury a literárního života, především projevy mezikulturního stýkání a potýkání různých národnostních, politických či uměleckých okruhů zejména z pohledu českých Němců a německy mluvících Židů. Vybrané kapitoly představují a interpretují významné žánry, témata a motivy německé literatury v českých zemích, věnují se důležitým institucím kulturního života, tisku, nakladatelstvím a knižnímu obchodu. Nejde pouze o shrnutí dosavadního poznání. Mnohé literární fenomény jsou zde podchyceny poprvé; tradiční pohledy na tuto literaturu jsou navíc v různých ohledech kriticky revidovány – například časté jednoznačné oddělování pražské německé od sudetoněmecké literatury. „Knihu chápeme jako nové standardní pojednání o německé literatuře z Prahy, Čech a Moravy, zejména proto, že nabízí její nové zasazení v mezikulturních a meziregionálních souvislostech, v komplexním poli vzájemného působení zdejších literárních a kulturních okruhů,“ říká prof. Manfred Weinberg, jeden z vydavatelů knihy a vedoucí týmu Centra Kurta Krolopa. Na vydání publikace se podílela řada dalších germanistů, historiků i slavistů z České republiky, Německa a Rakouska, zejména další editoři knihy – literární historik Peter Becher (Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově), kulturolog Steffen Höhne (Vysoká škola hudby ve Výmaru) a Jörg Krappmann, vedoucí Centra pro moravskou německou literaturu při katedře germanistiky Palackého univerzity v Olomouci. Publikace bude za přítomnosti vydavatelů slavnostně představena veřejnosti v Goethově institutu v Praze v úterý 27. února 2018 od 18 hodin. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Red. Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann a Manfred Weinberg. Stuttgart / Výmar: Verlag J.B. Metzler, 2017. ISBN 978-3-476-02579-1. http://krolop.ff.cuni.cz/de/handbuch-der-deutschen-literatur-prags-und-der-boehmischen-laender http://www.springer.com/de/book/9783476025791 Tisková zpráva Kontaktní osoba Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. Ústav germánských studií FF UK stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz  

AV ČR zveřejnila výzvu “VĚDMA. Iniciativa na podporu vědkyň matek”

Fakulta - 21. únor 2018 - 17:53
Výzva vzešlá z Akademie věd ČR adresovaná její předsedkyni, prof. Evě Zažímalové, upozorňuje na problémy, se kterými se potýkají vědkyně (i vědci) po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené. Zároveň se snaží navrhnout konkrétní opatření pro řešení problému. Výzvu včetně vyjádřené podpory naleznete zveřejněnou níže nebo na webu výzvy. Její součástí je dodatek, který vznikl na popud komentářů, které autorky v prvním kole obdržely. Podporu je možné vyjádřit podpisem. Komentáře lze zasílat na e-mail inic.vedma@gmail.com. Text výzvy V Brně 6. 11. 2017 Vážená paní profesorko, obracíme se na Vás jako na patronku žen ve vědě s prosbou o zahájení diskuze vedoucí k opatřením, která zlepší situaci a postavení především žen matek v jejich profesním vědeckém životě. Postavení žen ve vědě je již delší dobu hojně diskutovaným tématem. Řeší se především genderová vyrovnanost v počtu udělených grantů či jejich úspěšnosti, speciální soutěže a ocenění pro ženy. Nicméně ze sociologických průzkumů vyplývá, že ženy jsou do doby, než mají děti, absolutně konkurenceschopné mužům (např. statistika počtu studentů a absolventů vysokých škol). Jejich konkurenceschopnost však výrazně klesá v momentě, kdy se vědkyně rozhodne stát matkou (nepřímo o tom svědčí výrazné snížení počtu začínajících vědkyň oproti počtu absolventek doktorátu, viz  Monitorovací zpráva NTC, str. 21, kapitola Od studia k výzkumu). Diskuze by se tedy podle nás měla zaměřit spíše na situaci matek ve vědě. Jedním ze zásadních problémů, se kterým se vědkyně matka často potýká, je náročnost organizace zahraniční stáže. Kariéra vědce je obvykle zahájena po ukončení doktorátu, tedy kolem věku 30 let, kdy je vítané, ne-li přímo žádoucí, vyjet na zahraniční stáž. Absolvování stáží je vnímáno jako nezbytnost, která výrazně zlepšuje šance na získání financí na výzkum (např. nutnost absolvovat půlroční zahraniční stáž v případě žádosti o juniorské projekty GAČR). Ve stejném věku se však většinou ženy rozhodují, že se stanou matkami. Každý rok odkladu navíc může znamenat závažné zdravotní problémy u matky i dítěte, případně může komplikovat samotné početí. Dochází zde tedy k velkému střetu zájmů a priorit, které musí řešit pouze ženy. Mnoho žen zakládá rodinu ihned po ukončení doktorátu, či v jeho průběhu, a výjezd na zahraniční postdoktorandskou stáž je tak závislý na přestěhování celé rodiny nebo odložen na neurčito. Mladým matkám je tak téměř znemožněno požádat např. o juniorský projekt GAČR (jediná česká soutěž pro začínající vědce a vědkyně zabývající se základním výzkumem) bez ohledu na to, jak byla vědkyně aktivní doposud. Po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené se pak vědkyně matky potýkají s řadou dalších problémů a překážek. Vzhledem k počtu let od získání titulu mají matky po návratu nižší počty publikací, zahraničních stáží, vedených studentů, odučených hodin atd., které následně vedou k nižší úspěšnosti při získávání kmenové pozice nebo grantu a založení vlastní vědecké skupiny (viz například úspěšnost žen jako řešitelek v získávání standardních projektů GAČR, která je pouze cca 20 % a zároveň je výrazně nižší než v juniorských projektech GAČR, kde dosahuje cca 30 %, viz zpráva o činnosti GAČR za roky 2016 a 2017, str. 28). V případě, že se vědkyně matka o grant přece jen uchází, často se dozví, že její projekt je zajímavý a dobrý, ale kvůli nedostatečné dosavadní vědecké zkušenosti řešitelky (nízký vědecký impakt), případně díky poklesu v publikační aktivitě v uplynulém období, kdy byla na mateřské/rodičovské dovolené (příklad konkrétní odpovědi oponenta) není projekt doporučen k financování. U standardních projektů GAČRu figuruje jako významné hodnotící kritérium mj. i publikační činnost za posledních pět let, což je právě většinou doba, kterou matka na rodičovské dovolené stráví, má-li dvě děti relativně brzy po sobě. Vědkyně matky se tak dostávají do začarovaného kruhu, který často končí rezignací na to mít vlastní výzkumný tým anebo kmenové místo. V horším případě může celá tato situace vést až k definitivnímu rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory. Velký handicap rovněž spatřujeme v tom, že péče o děti je v českém prostředí stále především záležitostí žen, vědkyně matky jsou tak v nevýhodě z dlouhodobého hlediska. Za klíčové tedy považujeme podporovat tuto skupinu v rychlém návratu do profesního života. To se i často děje, především díky možnosti práce na nižší úvazek, který je ve vědeckém prostředí běžný. Nicméně absence dětských skupin vhodných pro děti např. od jednoho roku věku tento návrat často komplikuje. Řešení navrhujeme níže, viz body 3 a 4. Uvědomujeme si rovněž, že je žádoucí podporovat zapojení mužů do péče o děti, a proto se naše návrhy jak situaci zlepšit týkají všech osob, které pečují o své blízké, bez ohledu na pohlaví. Nicméně aby se situace zlepšila, je nutná změna ve smýšlení celé společnosti, k čemuž, doufáme, přispěje i tato iniciativa. Touto cestou Vás tedy, vážená paní profesorko, žádáme o podporu při zahájení diskuze, která bude mít za cíl zlepšit podmínky ve vědeckém prostředí. Níže jsou uvedeny konkrétní návrhy, o kterých věříme, že by pomohly situaci napravit: 1) Zavedení nové soutěže na AV ČR, či GAČR – tzv. start up projekty (s dobou realizace alespoň tři roky), u kterých by hodnoticím kritériem nebyl počet publikací a IF, ale především zajímavost samotného projektu a motivace navrhovatele. Takové projekty by vědkyním, či vědcům umožnily založit vlastní tým brzy po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, což je klíčové k zahájení vlastní vědecké kariéry. Zároveň by tyto projekty byly pouze pro vědce a vědkyně, kteří kvůli péči o děti, či péči o dlouhodobě nemocného člena domácnosti přerušili svou kariéru (viz například Individuální stipendia MSCA – Career restart panel). 2) Zahájit diskuzi s GAČR a požadovat zrušení půlroční zahraniční postdoktorandské stáže jako podmínky podání juniorského projektu. V případě ponechání podmínky stáže požadovat zavedení podpůrného stipendia, které by usnadnilo výjezd celé rodiny (včetně podpory hlídání dětí). 3) Poskytnutí jednorázové dotace AV ČR vědkyním a vědcům (např. viz Nadační fond Martiny Roeselové, který je ale určen pouze pro vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd) při návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, která by částečně pokryla náklady spojené s hlídáním dětí (při úvazku 0,5 může jít o částku až 70 000 Kč za rok, tedy kolem 6 000 Kč měsíčně, což znamená, že pečující osoba za hlídání zaplatí přibližně polovinu svého platu). 4) Podpořit zakládání dotovaných dětských skupin (viz např. http://www.prf.jcu.cz/akce/detska-skupina-motyl.html), ve kterých by bylo možné umístit dítě od jednoho roku věku. Předem Vám děkujeme za to, že se budete touto výzvou zabývat. Otevření diskuze na toto téma, jasné vymezení problémů a snahu problémy postupně řešit považujeme za klíčové pro budoucí zlepšení situace nejen matek ve vědě, ale obecně osob, které pečují o své blízké. Jsme rovněž nakloněny dialogu a diskuzi na širší platformě mimo AV ČR. S pozdravem, Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D. a Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.* *Iniciativa vzešla z popudu vědkyň Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Vyjádření podpory Souhlas s iniciativou vyjádříte vyplněním a odesláním formuláře. Dodatek k výzvě Výzva byla iniciována začátkem prosince 2017, kdy byla přes PR pracovníky jednotlivých ústavů AV ČR rozšířena mezi jejich vědce a vědkyně. Pan profesor Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu AV následně výzvu přednesl 12. prosince 2017 na sněmu AV ČR. Dopis byl paní profesorce Evě Zažímalové (předsedkyni Akademie věd ČR) předán s cca 300 podpůrnými podpisy. 14. prosince 2017 pak Mgr. Veronika Javůrková, Ph.D. výzvu představila na konferenci „YOUTHFUL SCIENCE, USEFUL SCIENCE: What Might the Next Generation of Researchers Bring to Science and Society If Adequately Supported?“, které se zúčastnila i paní profesorka Eva Zažímalová. Ohlasy na výzvu byly kladné a sama paní profesorka na výzvu reagovala ihned na sněmu s tím, že se hodlá problematikou zabývat, jakmile bude ustanovena nová vláda. Rovněž nás požádala, abychom ve sběru podpůrných hlasů pokračovaly, aby měla lepší vyjednávací pozici při diskuzích s jednotlivými ministerstvy. Nicméně některá opatření, která jsme ve výzvě navrhovaly, se ukázala jako kontroverzní a během sběru podpisů jsme dostávaly komentáře navrhující jejich úpravu, či změnu (konkrétně zrušení stáže v rámci juniorských projektů GAČR a zakládání nových grantových schémat a soutěží výhradně pro vědkyně-matky na GAČR). Na základě těchto komentářů jsme se rozhodly k výzvě přidat dodatek, kterým bychom rády kontroverzní návrhy upravily a některé další návrhy doplnily. Nakonec uvádíme odkazy týkající se výzvy. Návrh týkající se interních záležitostí AV ČR: 1) Podpořit návrat vědkyň matek, či otců z mateřské, či rodičovské dovolené zavedením a) nové soutěže na AV ČR, (obdoba postdoktorandských projektů, tzv. PPLZ), nebo b) dotace, která by pokryla náklady spojené s hlídáním „předškolkových“ dětí. Návrhy týkající se diskuze s GAČR: 2) Zahájit diskuzi s GAČR a požadovat prodloužení doby, ve které je možné absolvovat půlroční zahraniční stáže, jako podmínky podání juniorského projektu, tak aby byly uznány i zahraniční stáže absolvované během doktorského studia. 3) Požadovat změnu hodnocení projektů tak, aby byl jasně brán ohled na dobu strávenou na mateřské (MD) a rodičovské dovolené (RD). Není možné, aby se v posudcích objevovaly věty typu: „nedostatečná publikační aktivita v hodnoceném období“, pokud je zřejmé, že v té době, byla navrhovatelka projektu na MD nebo RD. O délku MD a RD by pak měla být automaticky prodloužena doba hodnocení. V žádosti o grant by měla být možnost tuto skutečnost jasně uvést. Návrhy týkající se podpory ze stran Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 4) Podpořit zakládání zaměstnavatelem dotovaných dětských skupin (viz např. dětská skupina PřF UK nebo dětská skupina ČZU), ve kterých by bylo možné umístit dítě od jednoho roku věku. Za zásadní považujeme zjednodušení pravidel, která omezují vznik dětských skupin, tak aby tyto skupiny mohly vzniknout i na pracovištích s omezenou infrastrukturou. 5) Zahájit diskuzi s Ministerstvem práce a sociálních věcí a požadovat zrušení některých omezení, které se vztahují na pobírání rodičovského příspěvku: a) zrušit limit 46 hodin/ měsíčně pro umístění dětí do školek pečujících o děti do dvou let, b) umožnit pobírání rodičovského příspěvku i po dobu pobytu v zahraničí, teda například i během půlroční pracovní stáže.

Novinky Vydavatelství FF UK: praindoevropština, arabistika i mongolské písmo

Fakulta - 20. únor 2018 - 16:20
Z kraje nového roku přinesla fakultní ediční řada Varia hned několik významných publikací z oblasti srovnávací jazykovědy a východních jazyků a kultur. Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky Jan Bičovský Dlouho očekávaná Praindoevropština I, II Jana Bičovského je výrazným rozšířením jeho Stručné mluvnice praindoevropštiny (2012). Představuje syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného indoevropského prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a zasazuje praindoevropštinu do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje mluvnici jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie indoevropských jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvním svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších indoevropských větví, která knihu uzavírá. e-shop: kniha, e-kniha   Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930) František Ondráš Studie Františka Ondráše Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930) se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy v kontextu arabské kulturní a literární obrody – nahdy. Přináší nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.).  e-shop: kniha, e-kniha   Al-haraka baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš Monografie Al-haraka baraka (Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš) předkládá soubor arabských přísloví, užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s alternacemi, které naznačují možné způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna detailními informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo, a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo (tato informace je omezena na Korán a tzv. hadísy). Doprovodné studie se zaměřují na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské literatuře, na formování přísloví u různých autorů a na průběh obliby vybraných přísloví v čase.  e-shop: kniha, e-kniha   Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. století) Ondřej Srba Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. století) Ondřeje Srby seznamuje s grafickým vývojem rukopisného mongolského písma v období, z něhož pochází většina zachovaných literárních i archivních památek, tj. z období 17. století až první poloviny 20. století. Úvodní část obsahuje uvedení do problematiky vývoje mongolské rukopisné a chronologizaci paleografického vývoje písma v rukopisech neúřední povahy. Praktická část čítanky obsahuje 37 ukázek z rukopisů od poloviny 17. století do dvacátých let 20. století. Zařazeny jsou rukopisy známých děl mongolské klasické literatury, které doplňuje několik naukových buddhistických textů.  e-shop: kniha, e-kniha

Výstava Neviditelný most představí osobnost komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové

Fakulta - 19. únor 2018 - 19:05
Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Mapuje životní osudy a rozsáhlé dílo literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové, rozené Topičové, která od svých 16 let žila v Norsku a zcela zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její komeniologická bádání, překladatelské dílo i zásluhy o podporu českého disentu. Milada Blekastadová se narodila před sto lety do pražské nakladatelské rodiny Topičových. Od roku 1933 žila v Norsku a významně se zasloužila o zprostředkování kulturních a osobních kontaktů mezi Norskem a českými zeměmi. V češtině v jejím překladu vyšla díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase, do norštiny přeložila české pohádky, Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i díla významných moderních českých spisovatelů, jako jsou Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel či Ludvík Vaculík. Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů. Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala nepřeberné množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století. Výstava čerpá především z této bohaté pozůstalosti, která se nachází  částečně v Národní knihovně v Oslu, částečně v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Putovní výstava v česko-norském provedení se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku. více informací na stránkách věnovaných Miladě Blekastadové Home Karolína Stehlíková, Elg, z. s. Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR Eva Spira, nezávislá badatelka, Oslo Výstavu finančně podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí. Záštitu projektu udělila prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR, Siri Ellen Sletnerová, velvyslankyně Norského království v ČR, Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku. Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava a Knihovna Václava Havla. DOPROVODNÝ PROGRAM V úterý 27. února 2018 proběhne od 9:30 komentovaná prohlídka pro studenty a pedagogy FF UK. Daniela Mrázová z nakladatelství Elg, z. s., provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Výběrové řízení na pozici Rozpočtář/ka – řízení mezd (PaM)

Fakulta - 19. únor 2018 - 15:50
Osobní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pracovně-právní a mzdovou agendu pro více než 800 zaměstnanců fakulty a ročně přibližně stejný počet dohod. Malý tým (7+ vedoucí) v nově zrekonstruovaném prostoru hlavní budovy FF. Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude mít především tyto úkoly: Mzdová metodika – plánování a kontrola čerpání mezd kateder a ústavů – metodické vedení týmu 3 kolegů. Plánování mzdových nákladů a kontrola osobních nákladů v projektech (OPVVV a další) ve spolupráci s vedením ústavů a kateder fakulty a s řešiteli projektů. Administrace mezd v systému EGJE. Tvorba přehledů a výkazů (Trexima, Škol…). Rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení a ekonomického řízení fakulty. Tvoříme nový tým, současně vybíráme specialistku na projektové záležitosti. Na Osobním odd. dále pracují i 2 mzdové účetní. Ideální kandidát/ka: Laskavý člověk, který má následující kompetence: Zkušenosti v rozpočtování a administraci mezd. Vztah k pracovně-právní a mzdové problematice, k číslům, výpočtům. Pokročilé dovednosti v MS Excel (kontingenční tabulky, slučování dat ap.). Výhodou je orientace v problematice rozpočtování a vykazování projektů OPVVV, GAČR a pod. Výhodou je praxe v personalistických informačních systémech: EGJE/Elanor, SAP apod. Výhodou je i schopnost základní komunikace v AJ. Snad nejdůležitější je vůle učit se nové věci, poznávat zajímavou problematiku a zvládnout specifika akademického světa. Nabízíme Zázemí největší české univerzity. Práci v inspirujícím prostředí prestižní akademické instituce Podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR/mezd. Zdarma a v pracovní době kvalitní kurzy AJ (interní jazyková škole FF). Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky,dětský koutek a další výhody. Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Březen 2018 Plný úvazek – 40 hodin týdně První smlouva na FF se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Personalista/ka. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 19. března 2018, dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852 If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výsledky studentského hodnocení kurzů zimního semestru 2017/2018 byly zveřejněny

Fakulta - 19. únor 2018 - 13:13
Hodnocení probíhalo v rozmezí 3. ledna až 5. února 2018. Odesláno bylo 13.300 dotazníků a 4953 slovních komentářů k celofakultní otázce na vyučující a předměty.

Zemřel literární historik doc. Jaroslav Med

Fakulta - 16. únor 2018 - 17:03
Ve středu 14. února 2018 zemřel ve věku 85 let doc. PhDr. Jaroslav Med, CSs. Na FF UK vystudoval knihovnictví a bohemistiku a přednášel zde českou a světovou literaturu.

DeHYBernace. Oslava začátku semestru v Kampusu Hybernská

Fakulta - 15. únor 2018 - 18:32
Všichni, kterým Kampus Hybernská slouží, ti, kdo s námi už spolupracují, nebo se spolupracovat chystají na nové vizi Univerzity pro 21. století, jsou zváni na kávu, dobrou muziku a setkání u příležitosti zahájení letního semestru. DeHYBernace proběhne v úterý 27. února od čtyř hodin.

DeHYBernace. Přijďte přivítat začátek semestru do Kampusu Hybernská

Fakulta - 15. únor 2018 - 18:28
Nový semestr je ideální chvílí k setkání: k tomu, abychom se společně nadechli před dalším startem a probrali, co nového FF UK připravuje, kam směřuje a co si myslí. A fakultou se rozumí i Kampus Hybernská, jehož probouzení do nového roku, postupná evoluce a rozšiřující se nabídka jsou dalšími tématy společné debaty. DeHYBernace bude zahájena jízdou vedení fakulty od hlavní budovy FF UK do Hybernské 4, a to na růžových Rekolech. Jak si děkan a proděkanský tým poradí s nástrahami, s nimiž se potýkají cyklisté v centru Prahy? A jak rychle se zvládnou na bicyklech přepravit o tři ulice dál? To vše a mnohem více zjistíte chvíli po čtvrté v Kampusu Hybernská! Zváni jsou všichni, kterým Kampus Hybernská slouží, tedy studenti, akademici a široká veřejnost včetně kolemjdoucích a zvědavěnakukujících, všichni, kdo s námi už spolupracují, nebo se spolupracovat chystají na nové vizi Univerzity pro 21. století v kampusu uprostřed města a pro město. Přijďte se podívat, dát si kávu, poslechnout si dobrou muziku. Nechte se překvapit tím, co se chystá. Těší se na vás vedení fakulty v čele s děkanem doc. Michalem Pullmannem. Kdy? V úterý 27. února od čtyř do deseti. Kde? V Hybernské 4.

Praindoevropština I, II

Fakulta - 15. únor 2018 - 12:01
Monografie Praindoevropština I, II Jana Bičovského představuje v prvním svazku syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného indoevropského prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a zasazuje praindoevropštinu jakožto jazyk do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje samotnou mluvnici dalším aparátem, a to jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie indoevropských jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvním svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších indoevropských větví, která knihu uzavírá. Koupit v e-shopu Koupit v e-shopu (PDF)  

TEMA+

Fakulta - 15. únor 2018 - 10:08
European Master Programme: TEMA+ European Territories – Heritage and Development – call for applications! The application is open until 17th of June 2018 via www.mastertema.eu.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky

Fakulta - 14. únor 2018 - 17:14
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

Fakulta - 14. únor 2018 - 17:14
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky

Fakulta - 14. únor 2018 - 17:13
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Lecture Series on Life and Biography in the Middle Ages

Fakulta - 14. únor 2018 - 12:46
This unique lecture series aims to depict the forms and shapes of biography in the Middle Ages, covering a broad spectrum of cultures and languages – Latin, Hebrew, Middle High German, Occitan, Old Norse, Balkan – and a full range of figures whose life medieval biography could depict.

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017