Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka mezinárodních programů

13. září 2019 - 9:52
Administrativní pozice – Koordinátor/ka mezinárodních programů Popis pozice: Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK hledá vynikajícího administrativního pracovníka, který bude spolu s dalšími koordinátory a take s vedoucím mezinárodních programů spravovat program East and Central European Studies (ECES) a další  komerční programy na FFUK. Koordinátor mezinárodních programů bude mít na starosti jendak kancelářskou práci, ale také kontakt a kooperaci se zahraničními studenty během jejich pobytu zde v Praze.  Pracovní povinnosti: organizace a zajišťování jednodenních výletů a dalších aktivit organizace a poskytování předodletového poradenství a pomoci při vyřizování víz usnadnění orientace a pohybu studentů v Praze během plánovaných aktivit v rámci programu pomoc s každodenními kancelářskými úkoly zajišťování studentské podpory – asistence v nouzových situacích, zodpovídání dotazů studentů apod. práce se studentskými databázemi zajišťování co nejlepší mezikulturní zkušenosti pro studenty programu ECES pomocí různých workshopů, aktivit, kontaktu s místními studenty apod. doprovázení studentů na i několikadenní akademické exkurze  Kvalifikace a základní požadavky: dokončené bakalářské nebo ekvivalentní vzdělání mluvený anglický jazyk na úrovni nejméně B2/C1 mluvenný český jazyk na úrovni A2/B1 výhodou dobrá orientace v  Praze a České republice – včetně geografie města a místní kultury předchozí vlastní zkušenost se studiem, prací nebo životem v zahraničí zájem o mezinárodní vzdělávání a práci v mezikulturním prostředí vysokých škol zkušenosti s prací se sadou Microsoft Office (především MS Word a Excel) skvělé mluvené i psané komunikační schopnosti dobré organizační dovednosti pozice může vyžadovat občasnou práci o víkendu či večer, a také cestování v rámci ČR i zahraničí Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15.10.2019 na e-mailovou adresu ivana.petrzelova@ff.cuni.cz strukturovaný životopis a motivační dopis (rozsah max. jedna normostrana) v českém a anglickém jazyce. Vybraní uchazeči budou následně pozváni k pohovoru. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11. září 2019 - 15:34
Univerzita Karlova jej připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent. Cílem projektu MOVES: Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES: Migrace a modernita: historické a kulturní výzvy) je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %. V současné době jde o jediný projekt daného typu, který Univerzita Karlova koordinuje. Na základě náročného dvoukolového přijímacího řízení bylo vybráno 15 uchazečů ze 14 různých zemí (Španělsko, Mexiko, Itálie, Francie, Bělorusko, Norsko, Bangladéš, USA, Indie, Severní Makedonie, Ekvádor, Rakousko, Nizozemsko, UK). Studenti stráví 18 měsíců na jedné partnerské univerzitě, 18 na další a v závěru projektu obdrží doktorský titul z obou institucí. Součástí programu jsou konference, letní školy a krátkodobé stáže v neziskových organizacích a kulturních institucích. Koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka z Filozofické fakulty UK, zapojeni jsou odborníci z Ústavu anglofonních literatur a kultur a ze Střediska iberoamerických studií. Z českých institucí projekt spolupracuje s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Multikulturním centrem Praha, Online encyklopedií migrace a Českým národním archivem. Po celé září probíhá na půdě FF UK zahajovací intenzivní program, kdy se poprvé schází celý tým mladých vědců, zástupci zúčastněných univerzit i hostující přednášející, např. z University of Cambridge (UK), University of Göttingen (Německo) či Brown University (USA). Petr Kukal, mluvčí FF UK Web projektu Přehled úspěšných uchazečů

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

9. září 2019 - 17:30
Ústav Dálného východu | Ústav obecné lingvistiky | ekonom/ka | knihovník | koordinátor e-learningu | pokladní | referent/ka studijního oddělení

Před 25 lety byl na Filozofické fakultě UK založen Ústav Českého národního korpusu

9. září 2019 - 14:43
Ústav Českého národního korpusu oficiálně vznikl přesně před čtvrt stoletím, 9. září 1994. Dnes se rozsahem a různorodostí nabízeného jazykového materiálu, uživatelských rozhraní a souvisejících služeb řadí Český národní korpus mezi přední projekty svého druhu na světě. Při příležitosti výročí připravil pro uživatele řadu novinek včetně nové aplikace Slovo v kostce. Založení Ústavu Českého národního korpusu předcházelo úsilí několika nadšenců v čele s prof. Františkem Čermákem, jejichž společným cílem bylo vybudovat pro češtinu národní korpus, který by ji zachycoval v různých podobách a formách. Ústav začínal ve skromných poměrech sklepních prostorů FF UK, v místech, kde se dnes nachází Knihovna Jana Palacha. Za čtvrtstoletí své existence se rozrostl nejenom prostorově a personálně, ale především v nabídce jazykových zdrojů. Český jazykový korpus má v současné době více než 7 500 registrovaných uživatelů a mnohonásobně větší počet uživatelů neregistrovaných. Ti položí v průměru 3 000 dotazů za den a více než milion dotazů za rok, což svědčí o tom, že výzkumná infrastruktura pro korpusovou lingvistiku je u nás etablovaná a potřebná. U příležitosti jubilea připravil Český národní korpus narozeninový design svého webového portálu a především řadu novinek, které se budou v průběhu září na portálu postupně objevovat. Tou nejdůležitější je zcela nová aplikace Slovo v kostce, která slouží k vytvoření rychlého a přehledného profilu zadaného slova ze dvou hlavních perspektiv: jednojazyčné a překladové. V obou případech aplikace skládá informace o zadaném slově výhradně z korpusových dat ČNK a dává je dohromady tak, aby o něm poskytla rychlý a komplexní obraz. Slovo v kostce se stává důležitou aplikací ČNK, na níž je nyní nově napojeno vyhledávání na hlavní stránce webového portálu, a zároveň rozcestníkem, z něhož se nabízejí upřesňující prokliky do ostatních webových rozhraní ČNK poskytujících o vybraných aspektech zadaného slova podrobnější informace. Aplikace je volně přístupná i bez registrace na webu Českého národního korpusu. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu obecné lingvistiky

9. září 2019 - 13:01
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. září 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu obecné lingvistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 9. října 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Pokladní

6. září 2019 - 8:45
Pokladní Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti: Zajištění hotovostních služeb a základní obsluhu platebního terminálu (zejména příjem plateb, výplata mezd, stipendií, záloh na pracovní cesty a závazků ), spolupráce s dodavatelem stravenek, jejich evidence a výdej, zabezpečení peněžního styku s bankou. Vstupní předpoklady: Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost anglického jazyka (úroveň mírně pokročilá), zkušenost s prací s finanční hotovostí výhodou, trestní bezúhonnost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost. Nabízíme: Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost profesního růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), fakultní i univerzitní program benefitů (http://www.ff.cuni.cz/benefity), plat 25.000 Kč. Možnost nástupu: Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis zasílejte vedoucímu Ekonomického oddělení na e-mail Miroslav.Dykas@ff.cuni.cz.  

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka

6. září 2019 - 8:00
Ekonom/ka Náplň práce kontrola a schvalování čerpání finančních prostředků v rámci fakultních zdrojů poskytování ekonomických výstupů řešitelům a dalším odpovědným osobám spolupráce s finanční účtárnou kontrola účetních a daňových dokladů průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru znalost účetních principů analytické myšlení solidní znalost MS Office základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci plat 30 000 – 35 000 Kč podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis zasílejte vedoucímu Ekonomického oddělení na e-mail Miroslav.Dykas@ff.cuni.cz.  

Vyšla kolektivní publikace věnovaná Rudolfu Chmelovi, zakladateli slovakistiky na Filozofické fakultě UK

5. září 2019 - 13:54
Sborník příspěvků jeho žáků, kolegů a přátel s názvem Střední Evropa Rudolfa Chmela vydala FF UK ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti osmdesátých narozenin významného slovakisty. Leitmotivem publikace jsou středoevropská studia. Monografie obsahuje čtrnáct příspěvků, texty pozdravného charakteru i studie na téma střední Evropy. Rudolf Chmel, přední odborník v literární slovakistice a hungaristice, je neodmyslitelně svázán s hledáním odpovědi na otázku ‚co je střední Evropa‘ na mnoha úrovních svého profesního života: nejen jako pedagog, literární vědec, publicista, ale také jako politik a diplomat. Příspěvky vypovídají o bytostném středoevropanství jubilanta, který byl doma nejen ve slovenském a českém publikačním prostoru, ale i v dalších středoevropských prostředích. Do knížky přispěli přátelé, kolegové, bývalí i současní studenti či doktorandi pražské slovakistiky a středoevropských studií, edičně ji připravily Jana Pátková a Mira Nábělková. Literární vědec, diplomat a politik doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK. Po studiích v Bratislavě pracoval ve Slovenské akademii věd. V osmdesátých letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko‑politického měsíčníku OS (Občianska spoločnosť). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny. K výzkumným tématům R. Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko‑maďarské literární vztahy. Významnou součást jeho díla představuje ediční práce. Jeho úvahy o soudobých otázkách reflektuje v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010) a v memoárech Úvod do pamäti (2019). Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů. Filozofická fakulta UK ho v roce 2017 jmenovala emeritním členem své akademické obce. Kniha E-kniha (PDF) Ukázka: Další aktuality, nové a připravované publikace FF UK najdete na novém webu books.ff.cuni.cz

Výběrové řízení na pozici koordinátora e-learningu

5. září 2019 - 13:51
Úvazek 1.0, nástup dle dohody (předpoklad – říjen 2019). Pozice na dobu určitou (do konce roku 2020)   Náplň práce podpora elektronického vzdělávání na FF UK, zejména: Moodle Turnitin Adobe Connect komunikace s technickou podporou a správci na celouniverzitní úrovni komunikace s uživateli, asistence a řešení uživatelských problému v práci pořádání školení práce a individuální konzultace Očekáváme počítačová gramotnost – jistota v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu, znalost práce s aplikacemi balíku MS Office komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně řešit problémy absolvované či probíhající knihovnické nebo informační vzdělání nebo praxe; pozice je vhodná i pro studenty oboru informačních studií a knihovnictví Nabízíme kompletní zaškolení a uvedení do agendy pružnou pracovní dobu s možností přizpůsobení individuálním potřebám stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK zaměstnanecké benefity V případě zájmu o nabízenou pozici pošlete CV a stručný motivační dopis e-mailem (s předmětem „elearning“) asistence ředitelky Knihovny FF UK Bc. Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz) do 15. 9. 2019.

Vyhlášení 2. ročníku soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

5. září 2019 - 11:37
Děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann vyhlašuje 2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS). Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studentky a studenti FF UK nastupující v akademickém roce 2019/2020 do 2.–4. ročníku bakalářského studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího magisterského studia.  Téma projektu by se mělo rámcově týkat závěrečné práce a částečně ji přesahovat. Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci Žádosti do 30. 9. 2019. Je potřeba předložit: 1) jednostránkový popis projektu, 2) doporučení vedoucího práce nebo vedoucího základní součásti, 3) návrh rozpočtu projektu. Žádat lze o podporu až do výše 50 000 Kč. Všechny projekty vyhodnotí kolegium děkana; poté děkan s přihlédnutím k doporučení kolegia rozhodne o přidělení podpory. Názvy podpořených projektů budou zveřejněny do 31. 10. 2019 a úspěšní žadatelé své projekty představí na Dni mladé vědy 18. 5. 2020. Kompletní podmínky soutěže najdete v přiloženém dokumentu. Kontaktní osobou pro celou soutěž je Mgr. Tomáš Čech (e-mail: svs@ff.cuni.cz). Kompletní pravidla soutěže

Výběrové řízení na pozici knihovníka v Historickém kabinetu

4. září 2019 - 13:52
Knihovna FF UK hledá kolegu či kolegyni na výpůjční pult do Historického kabinetu. Nástup 1. října 2019 nebo dle dohody, úvazek 1,0. Nástup 1. října 2019 nebo dle dohody, úvazek 1,0. Zástup za mateřskou dovolenou. Očekáváme knihovnické vzdělání nebo praxe (vhodné i pro absolventy) znalost pravidel RDA a MARC 21 výhodou znalost angličtiny na komunikativní úrovni znalost dalších jazyků výhodou znalost knihovního systému Aleph výhodou všeobecný přehled se zaměřením na fondy Filozofické fakulty UK vstřícnost a ochotný přístup Nabízíme stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK benefity – více zde Náplň práce práce na výpůjčním pultu další pomocné práce v knihovně Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 15. 9. 2019 Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz). Do předmětu zprávy prosím uveďte „výběrové řízení Historický kabinet“. Vybraní zájemci se v týdnu od 16. 9. 2019 zúčastní výběrového řízení.

Opatření děkana č. 12/2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

4. září 2019 - 10:34
Opatření děkana č. 12/2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

e-Kniha týdne #10: The Spark of Learning

3. září 2019 - 15:45
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením tohoto týdne je publikace The Spark of Learning, která se s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům z psychologie a neurovědy zabývá moderními metodami výuky ve vyšším vzdělání. Tyto moderní metody kladou důraz na emoce, díky kterým může učitel studenty více zaujmout a nadchnout je pro vyučovanou látku. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej neomezeně číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Záznam titulu. Pozor, nemusí fungovat z počítačů mimo UK. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu (AJ) Historically we have constructed our classrooms with the assumption that learning is a dry, staid affair best conducted in quiet tones and ruled by an unemotional consideration of the facts. The field of education, however, is beginning to awaken to the potential power of emotions to fuel learning, informed by contributions from psychology and neuroscience. In friendly, readable prose, Sarah Rose Cavanagh argues that if you as an educator want to capture your students’attention, harness their working memory, bolster their long-term retention, and enhance their motivation, you should consider the emotional impact of your teaching style and course design. To make this argument, she brings to bear a wide range of evidence from the study of education, psychology, and neuroscience, and she provides practical examples of successful classroom activities from a variety of disciplines in secondary and higher education.   Seriál e-Kniha týdne Seriál Knihovny FF UK e-Kniha týdne můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.

Filozofická fakulta UK pořádá druhý ročník festivalu Evropský den jazyků

3. září 2019 - 15:26
Celodenní program zaměřený na propagaci jazykové diverzity a zábavnou a efektivní výuku cizích jazyků proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 9 do 20 hodin v pražském kulturně-vzdělávacím centru Kampus Hybernská. Organizátorem festivalu je platforma Library of Languages Filozofické fakulty UK. Hlavní náplní budou po celý den desítky jazykových minikurzů pro začátečníky, které umožňují překonat ostych a naučit se první fráze v novém jazyce. Paralelně poběží bloky přednášek o jazycích světa a jejich zajímavostech. Letos to bude blok věnovaný ohroženým a vymírajícím jazykům, luštění písma různých exotických jazyků, využití informačních technologií v popisu jazyků nebo umělým jazykům. Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do interaktivních instalací a aktivit, například absolvovat kurz kaligrafie, objednávat si zmrzlinu v různých známých i nezvyklých jazycích, uniknout luštěním jazykových kódů z únikové hry či naslouchat hlasu mrtvých jazyků. Po celý den bude připraveno občerstvení v kavárně a ve stáncích zaměřených na kulturně specifická jídla. Od 9 do 13 hodin je připraven program zejména pro základní a střední školy – na vybrané aktivity bude možné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webu Evropského dne jazyků od 9. září. Program od 13 hodin do večera bude určen pro širokou veřejnost: rodiče s dětmi, zájemce o cizí jazyky, uchazeče o studium na vysoké škole i studenty vysokých škol, obyvatele Prahy 1 a dalších městských částí i mimopražské zájemce. Evropský den jazyků byl vyhlášen Radou Evropy v roce 2001 a od té doby každoročně zahrnuje vzdělávací akce různého rozsahu po celé Evropě. Festival v Kampusu Hybernská pro rok 2019 navázal spolupráci s tradiční pražskou akcí Speakdating, konanou v paláci Lucerna v čase 16–20 hod., kterou připravuje sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. Obě akce spolupracují programově a propagačně, tak aby zájemcům o cizí jazyky nabídly co nejpestřejší zážitek. Petr Kukal, mluvčí FF UK Související informace: www.kampushybernska.cz/edj www.denjazyku.eu  Událost na Facebooku.

Registrace na Dětskou univerzitu FF UK se spustí vpodvečer 3. září

3. září 2019 - 12:26
Program bude na webových stránkách projektu zveřejněn v 19 hodin. Přihlášky můžete posílat na e-mailovou adresu detskauniverzita@ff.cuni.cz. Tento rok je přichystáno celkem osmnáct kurzů, devět pro mladší skupinu (3.–5. třída ZŠ) a devět pro starší děti (6.–9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Na žádost dětí jsme do programu zařadili kurz s názvem Dějiny čistoty a špíny, kterým program 18. září zahájíme. Účastníci kurzů si dále budou moct vyzkoušet tlumočení přímo v tlumočnických kabinách, natrénují si český znakový jazyk a mayské hieroglyfy, vyzkouší si vyzrát na anglická slovíčka a nově se seznámí s jazyky Pána prstenů. Ústav pro klasickou archeologii FF UK připravil kurz, ve kterém dětem představí starověké Mykény, s Knihovnou Jana Palacha si zase popovídají o knížkách a před Vánocemi je budou čekat zvyky našich předků. Na to a mnoho dalšího se mohou děti těšit v zimním semestru Dětské univerzity FF UK 2019. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu do studijního oddělení na pozici Referent/ka studijního oddělení

3. září 2019 - 8:52
Referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice: správa studia přidělené části studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace se studenty i s akademiky fakulty Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK či jiné fakultě UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 12. září 2019 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Nástup plánujeme od října 2019. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Studentská rada FF UK zveřejnila elektronickou verzi průvodce po fakultě OFFšem 2019/2020

29. srpen 2019 - 10:37
Publikaci každoročně vydává Studentská rada pro nově nastupující studenty prvních ročníků na Filozofické fakultě UK. Prvákům má pomoci lépe se zorientovat ve fakultním prostředí a poradit při začátcích studia.

Věda v profesích na Vítězném náměstí

28. srpen 2019 - 11:36
Festival vědy proběhne ve středu 4. 9. od 8:30 do 19:00 na travnaté ploše u Vítězného náměstí. Na stánku FF UK (č. 79, naproti hlavní bráně vpravo) se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu, nebo se seznámit s kurentem. Zájemci se dozvědí podrobnosti o chystaných akcích FF UK a o oborech, které se na největší humanitní fakultě v republice vyučují. Akce je určena dětem, studentům i veřejnosti bez omezení věku.

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2019

28. srpen 2019 - 10:01
Celodenní festival zaměřený na jazyky a jazykové vzdělávání je určen základním a středním školám a široké veřejnosti. Akce probíhá v rámci Evropského dne jazyků vyhlášeného každoročně na 26. září. V Kampusu Hybernská si návštěvníci mohou vybrat z desítek úvodních minikurzů různých jazyků světa, zlepšit si výslovnost v nejčastěji vyučovaných jazycích nebo si zahrát interaktivní hry včetně únikové. Vstup volný.

e-Kniha týdne #09: Interpreting Music

28. srpen 2019 - 9:10
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením pro tento týden je publikace Interpreting Music od autora Lawrence Kramera. V knize se autor zabývá otázkami o významu hudby a a její interpretaci v širším filozofickém a kulturním kontextu. Titul může být přínosem nejen hudebním vědcům a kritikům, estetikům, ale obecně každému, kdo má hudbu v oblibě. Více o titulu Interpreting music představuje komplexní esej pojednávající o porozumění významu hudby a její smysluplné interpretaci. Na základě dvou desetiletí vysoce ceněné práce, autor zásadně přehodnocuje koncepty díla, partitury, performance, interpretace a významu – dokonce i samotný koncept hudby – a přitom ničí konvenční moudrost a přijaté myšlenky. Autor tvrdí, že hudba není zdaleka uzavřena před interpretací, právě naopak, a že hudební interpretace je paradigmatem interpretace obecně. Kniha ilustruje mnoho pohledů na interpretaci hudby prostřednictvím řady případových studií klasického repertoáru, ale její metody a principy se dotýkají i jiných repertoárů, a pracují skrz hudbu s širšími filozofickými a kulturními otázkami. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej neomezeně číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Záznam titulu. Pozor, nemusí fungovat z počítačů mimo UK. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Seriál e-Kniha týdne Seriál Knihovny FF UK e-Kniha týdne můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.    

Aktuality

Všem studentům, kteří během prázdnin odevzdávali na sekretariátu práce pro pí doc. Ottovou, p....

12. září 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se za jisté komplikace s vypsáním zářijového...

07. září 2019

Pan prof. Prahl sděluje, že bude též konzultovat celé září jako obvykle, tedy v ...

04. září 2019

Pan dr. Macek se velmi omlouvá, neb musí z vážných rodinných důvodů změnit čas zářijových...

31. srpen 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v září budu opět konzultovat v pravidelných...

26. srpen 2019