Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 2 min zpět

Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádá osmý ročník Dne latiny

2 hodiny 46 min zpět
V hlavní budově Filozofické fakulty UK budou po celý čtvrtek 28. listopadu probíhat přednášky a semináře, které navzájem tematicky propojí právě latinský jazyk. Program je primárně určen pro středoškolské studenty a pedagogy, zúčastnit se ale mohou také zájemci z řad akademické obce a veřejnosti. Cílem akce je představit latinu jako bránu do mnoha vědeckých oborů a ukázat, že studium latiny na středních školách je tradiční obor, který významně přispívá k poznání našich dějin. Program má návštěvníkům také ukázat, že coby symbol evropské kulturní sounáležitosti je studium latiny oborem navýsost současným a že i dnes je její znalost v mnoha ohledech velice praktická. Předešlých ročníků Dne latiny, který se na FF UK koná od roku 2012, se pokaždé zúčastnilo na pět set středoškoláků z celé České republiky. Letošní program vzdělávací akce nabídne celkem 21 přednášek a seminářů z oblasti antických dějin a antické a středověké kultury, ale i archeologie, muzikologie, divadelní vědy, medicíny, práva a dalších oborů. Součástí Dne latiny je i podvečerní představení divadelní hry Tita Maccia Plauta Curculio aneb Darmojed v podání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které se bude konat od 17 hodin v budově Arcibiskupského gymnázia v Praze (Korunní 596/2, Praha 2). Program Dne latiny 2019 Petr Kukal, mluvčí FF UK

Festival HYB4Samet 2019

11. listopad 2019 - 17:38
Třicetileté výročí od sametové revoluce bude v Kampusu Hybernská doprovázet tematický program plný divadla, filmu, literatury, přednášek i hudby. Celý týden oslav osvobození od totalitního režimu pak zakončí průvod Sametového posvícení. Vyberte si z akcí ve dnech 11.–17. 11.: podrobnosti na webu a facebookovém profilu kampusu.

V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

11. listopad 2019 - 15:30
Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách. Po celý týden od 10 do 14 hodin mají zájemci možnost navštívit informační stánek umístěný u výpůjčního pultu Knihovny Jana Palacha, kde se bez předchozí registrace či objednání mohou zeptat na cokoliv, co je ohledně e-zdrojů zajímá, a nechat si všechno ukázat přímo na počítači. Na dotazy budou odpovídat správkyně EIZ na FF UK Michaela Málková a Helena Filipová, která na FF UK zajišťuje podporu e-learningu. Elektronické zdroje (e-zdroje, EIZ) tvoří významnou část informačních zdrojů zpřístupňovaných v knihovnách. Patří mezi ně například plnotextové databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy a nástroje pro práci s nimi. Elektronické informační zdroje v Knihovně FF UK FB událost Týden s EIZ Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

9. listopad 2019 - 16:31
Volby do AS UK na volební období 2020–2023 probíhají on-line od 12. listopadu (10:00) do 14. listopadu (13:00) na http://volby.ff.cuni.cz.

Visiting Professor in Historical Sciences

8. listopad 2019 - 9:31
Department of World History Job Title: Visiting Professor Contract Type and Salary: Research Fellow (VP) level 2-3, up to 84 000 CZK/month before tax (approx. 3230 EUR before tax) Work Pattern: Full-Time (40 hours/week) for 5 months Fields: historical sciences (history, history of art, archaeology, archival science) The position is funded by the Czech Operational Programme Research, Development and Education, project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Job Description: Visiting Professor in Historical Sciences The position is open in any area of historical sciences at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is expected to teach two 90-minute courses per week at advanced undergraduate (M.A.) level. The curriculum of the courses is proposed by the applicant and is part of the application. At least one of the courses should introduce topics related to recent research. All teaching will be in English, knowledge of the Czech language is not required. A teaching assistant for both courses will be provided by the Faculty. The funding is available for one semester (5 months), starting on September 1st, 2020. The gross monthly salary is 84.000 CZK. The Faculty will provide assistance with locating housing and schooling for dependents (English language pre-school, elementary and secondary schools are available in Prague). Electronic applications are to be accompanied by application letter, curriculum vitae, list of publications, research and teaching statements, copy of the PhD diploma, and curricula of the proposed courses. The curricula of the courses need to be concrete to a maximum, with an overview for 13 weekly lectures (1,5 hour each), and list of recommended reading. These documents should be sent to the Faculty of Arts, Charles University University (Marketa Krizova, Vice-Dean for International Relations, marketa.krizova@ff.cuni.cz, in copy to hana.holubova@ff.cuni.cz).  The application deadline is January 31, 2020. The review of candidates will begin immediately, and the successful candidate will be contacted by February 25, 2020.

Na otočku do knihovny v Drážďanech

7. listopad 2019 - 16:24
Počátkem listopadu se téměř všichni knihovníci Knihovny FF UK vypravili na zkušenou do Státní a univerzitní knihovny v Drážďanech (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätbibliothek, SLUB). Vždy je inspirativní vidět, jak funguje jiná univerzitní knihovna, jaké v ní řeší problémy tamější knihovníci či jak se jim něco podařilo vyřešit. Kořeny má SLUB dva: jeden pro Saskou státní knihovnu, který sahá až k roku 1556, a druhý pro Saskou univerzitní knihovnu, který je trochu kratší, univerzita byla založena roku 1828. Až do konce minulého století to byly knihovny samostatné, roku 1996 pak byl vydán zákon upravující jejich sloučení. Sloučily se však nejen tyto dvě knihovny, ale i pobočky univerzitní knihovny. V současnosti je tak SLUB tvořena pěti oborovými knihovnami a jednou centrální. Do centrální knihovny, kterou jsme navštívili, bylo sloučeno i původních 35 oborových knihoven humanitního směru. Celkově knihovna poskytuje své služby jak široké veřejnosti (do knihovny je možné se registrovat od 14 let věku), tak univerzitním studentům, kterých je 35 000. Ve svých fondech knihovna skrývá zhruba 5 miliónů svazků, z nichž je zhruba 10 % ve volném výběru, zbytek je uložen v depozitářích s doručením do dvou až tří dnů. Jádro knihovny je umístěno ve třech podlažích pod zemí, avšak s prosklenou střechou, kanceláře a depozitáře jsou pak ve dvou jednoduchých a velmi nadčasových budovách. Celý tento komplex knihovny se nachází v oblasti univerzitních budov a kolejí. Při vstupu do knihovny se uživatel okamžitě cítí velmi příjemně: knihovna je vybavena nábytkem z tmavého dřeva, zdi jsou z kamene barvy písku, navazuje na ně designový měkký koberec. Prostory studoven jsou velmi členité s mnoha zákoutími vybavenými různými typy studijních míst a výšek stolů. Akvizice knihovny se od Knihovny FF UK značně liší: SLUB má z titulu státní knihovny právo povinného výtisku. Pro nákupy odborné literatury se navíc může pochlubit velmi rychlým akvizičním procesem: kniha je připravena zhruba do 14 dnů. Rychlost dodání a zpřístupnění je ovlivněna i tím, že knihy jsou kupovány se zkráceným bibliografickým záznamem. Akvizice je zjednodušena a urychlena i faktem, že knihovna má vysoutěžené dodavatele, kteří při zadání akvizičního požadavku automaticky hledají možnost dodávky dokumentu v elektronické podobě. Je-li to možné, jsou tak automaticky koupeny e-knihy a e-časopisy. Výjimkou může být pouze extrémní finanční rozdíl pro nákup elektronické verze. V průběhu prohlídky jsme měli možnost zeptat se i na zkušenosti s problémy, které právě v Knihovně FF UK řešíme, což jsou např. nabídky velkých knižních darů (pozůstalostí). Přestože si jistě i SLUB nabídek cení, rozhodně je automaticky nepřijímá. Kromě duplicity k fondu se velmi bojí přijímání z důvodu infekce fondu (zanesení různých cizopasníků). Velmi zajímavá byla ochrana a práce s fondem: v SLUB nepoužívají ani RFID ani jinou technologii pro zabezpečení. Při prohlídce jsme zároveň nepotkali žádné knihovníky. A ani kamery. Ochrana fondu zjevně není potřeba (toto nemyslím ani trochu ironicky), bohužel za cenu absence možnosti samoobslužných výpůjček a vracení. Pojedete-li příště do Dráždan, zkuste si na knihovnu vyšetřit trochu času, je v pěší vzdálenosti od nádraží, a pro vstup není potřeba registrace. Podívejte se na fotky z knihovny SLUB   Klára Rösslerová klara.rosslerova@ff.cuni.cz Ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023

7. listopad 2019 - 15:51
Milé kolegyně, milí kolegové, příští týden na naší fakultě proběhnou volby do Akademického senátu UK. AS UK je velmi důležitý orgán, který mimo jiné schvaluje rozpočet univerzity nebo vnitřní předpisy univerzity i jednotlivých fakult (např. Studijní a zkušební řád), a také volí rektora. Právě zvolení senátoři budou volit nového rektora. Volby příští týden proto nejsou formalitou, a určitě stojí za to volit! O Vaše hlasy se uchází čtyři kandidáti do kurie akademických pracovníků a čtyři kandidáti do kurie studentské; do obou kurií budou zvoleni dva zástupci. předvolební prezentace kandidátů další informace o volbách neformální popis akademického senátu na fakultním facebookovém profilu   Samotné hlasování probíhá od 10:00 dne 12. listopadu do 13:00 dne 14. listopadu, a to elektronicky na adrese volby.ff.cuni.cz.   Budeme rádi, když se voleb zúčastníte!   s přáním šťastné volby zdraví volební komise (Radek Skarnitzl, Václav Cvrček, Jakub Múčka)

Dočasná uzavírka studovny Knihovny Ústavu hudební vědy

7. listopad 2019 - 14:36
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z technických důvodů bude od 15. 11. 2019 na zhruba dva měsíce omezen provoz Knihovny Ústavu hudební vědy. V knihovně bude ve standardní otevírací době fungovat výpůjční služba, nebude však možné využít studovnu. Pro výpůjčku prosím po dobu omezení provozu klepejte a vyčkejte na knihovníka, který vám knihy připraví. Vracení knih je možné stejným způsobem nebo prosím využijte bibliobox před vstupem do Knihovny Jana Palacha.   Provozní doba výpůjčního pultu od 15. 11.: pondělí 9–17 úterý 9–16 středa 9–17 čtvrtek 9-17   V případě dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese knihovny libhude@ff.cuni.cz   Děkujeme za pochopení, Knihovna FF UK  

Opatření děkana č. 16/2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019/2020

6. listopad 2019 - 13:53
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

5. listopad 2019 - 10:04
O historii experimentálního divadla, jeho specifičnosti a vlivu na současné umění hovoří doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK. Na základě čtyřletého výzkumu připravila s kolegy odbornou publikaci a dvě výstavy, které představují formální i obsahovou šíři Laterny magiky z pohledu minulosti i dneška. Co je podle vás a pro vás Laterna magika? Laterna magika je multimediální představení, v němž se kombinují nejrůznější média, formáty a umění. Původně byla vystavená na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu jako součást expozice, která měla ukazovat výdobytky Československa, a to nejen po stránce kulturně-historické, ale i technické. Dnes mají lidé tendenci představovat si ji pouze jako divadlo, které kombinuje projekce s tancem a s živou performancí. Pro mě samotnou je to však mnohem složitější multimédium, něco jako technický stroj, v němž je synchronizováno mnoho složek. Co představovala experimentální scéna pro svou dobu, když vznikala? Pro československý pavilon na Expu 58 znamenala velký úspěch, díky ní získal mnoho ocenění včetně hlavní ceny. V 50. letech nebylo používání projekce na divadle až tak nové, což bylo dáno i historickou tradicí navazující na avantgardu. Laternu magiku však můžeme vnímat nejen jako následovníka těchto postupů, ale jako skutečně nové multimédium, utvářené specifickou kombinací nejrůznějších krátkých formátů, dokumentárních a poetických filmů s živou performancí. To bylo v té době opravdu ojedinělé a budilo velký zájem. V kontextu světové výstavy a ve srovnání s jinými pavilony pak byla význačná i její zdánlivě apolitická podoba. Laterna magika pak byla jedním z technických exponátů výstavy, který dále pokračoval ve svém vývoji. Dokonce ji stát plánoval prodat jako patent, jakožto československý vynález. A později se z ní skutečně stal takový „zázrak na vývoz“, který putoval do nejrůznějších zemí s programovým pásmem, které se vždy přizpůsobovalo místní scéně. Jednotlivá čísla se začala hodně recyklovat a postupně se vyprazdňovala, začínala tedy mít až „patentový“ ráz, reakce ze zahraničí byly proto často i dost negativní. Nicméně následovala nová éra Laterny magiky, která využívala své technické zázemí a multimediální synchronizaci i pro celovečerní představení. Najednou se začala psát historie spíše divadelní Laterny magiky než té spektakulární, revuální. Těch Lateren magik je vlastně několik v sobě. Čím vás Laterna magika nejvíce fascinuje? Zejména svou ambivalentní povahou. Při výzkumu Laterny jsme se dostali k mnoha filmovým dotáčkám, které působí opravdu velice problematicky. Je to často velmi voyeurská až sexistická podívaná, ve které se navíc kříží prezentace Československa jako průmyslové země s experimentálním proudem, který naopak, jako například v multimediálním pásmu Otvírání studánek, pracuje s nádhernými filmovými obrazy. Je to víceznačné, problematické i fascinující zároveň. Pro mě osobně bylo dobrodružné odhalování jejího technického, technologického a mediálního zázemí. Českoslovenští technici dokázali vytvořit pečlivě synchronizovaný stroj, podařilo se jim přesně načasovat projekce s pohybem tanečníků pomocí mnoha nových vynálezů a zapojit pokrokové postupy založené na jednoduchých analogových tricích, které se v podstatě blíží digitálnímu myšlení. Existuje například něco, co lidé o Laterně běžně moc nevědí? Obecně je problém v tom, že všichni mají pocit, že vědí, jak Laterna magika vypadala. Částečně jsem o tom již mluvila. V podstatě se dochovalo pouze pár obrazů, které si lidé zafixovali jako tu pravou Laternu magiku. Nikdo si ale neuvědomuje její šíři, protože málokdo viděl filmové dotáčky, které jsem my sami viděli až při jejich restaurování. Dostupné jsou některé záznamy z pozdějších představení nebo krátké snímky z roku 1958 v dokumentech o Expu. Ale jak se scéna vyvíjela v 60., 70. a 80. letech, ví málokdo. Neví se o jejím technickém zázemí, o tom, jak moc bylo možné v socialistickém Československu experimentovat s obrazem nebo technikou. Další nepříliš známá linie, kterou popisujeme v knize a ukazujeme ji na výstavě, je instituční zázemí Laterny magiky; tedy to, jakým způsobem instituce Laterny magiky migrovala a jakou politiku jí československá vláda určovala. Podílíte se na výzkumném projektu o Laterně magice. Co je jeho cílem? Velký výzkumný projekt, který letos po čtyřech letech končí, vznikl z pragmatické potřeby. Filmové dotáčky Laterny magiky byly skutečně ve strašně špatném stavu, pouze částečně popsané, nezkompletované a nám se zdálo, že je to velká škoda. Proto jsme před pěti lety vytvořili výzkumný tým napříč několika školami a institucemi. Hlavním řešitelem se stal Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK pak zaštiťovala historický výzkum. Zapojilo se také ČVUT a sdružení CESNET. Jedním z nejviditelnějších výstupů projektu je kniha Diktátor času, kterou jsme napsaly s Lucií Česálkovou. Kniha není typickým vyprávěním dějin Laterny magiky, ale ve třech kapitolách rozkrývá různé rysy experimentálního divadla. Zabývá se tím, co to vůbec je multimédium Laterny magiky, a to v souvislosti s různými tradicemi, zabývá se jí jako institucí a věnuje se také jednotlivým inscenacím. Kniha obsahuje navíc doprovodný materiál z archivů. Součástí projektu byl totiž plošný výzkum, na základě kterého jsme odhalili mnoho soukromých fondů, plány technického zázemí divadla nebo osobní fotografie ze zájezdů. Protože je však kniha statický formát, který nedovoluje rozpohybovat akci, připravily jsme na základě výzkumu ještě dvě výstavy. Expozice v Domě umění s názvem Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace představila zdigitalizovaný materiál v inovativních architektonických řešeních Zbyňka Baladrána, na který zároveň reagovali a svými výtvory doplnili další současní umělci. K Laterně tak vznikla například i zajímavá kritická díla či filmové eseje. Druhá výstava Laterna magika: Paměť experimentu momentálně probíhá v pražské MeetFactory a má Laternu představit v trochu jiném světle a stopovat povahu jejího experimentování. Opět je zde k vidění zázemí divadla, filmové dotáčky z Expa 58, těžiště výstavy ale spočívá v dílech umělců Jakuba Nepraše, Michaela Bilického či Kamily B. Richter. Ti pro Laternu pracovali, využili její obrazy v instalacích a ve své tvorbě tak rozvinuli její formální a obsahové myšlenky. Zároveň jsme oslovili zahraniční rezidentky, které reagovaly na hlavní rysy divadla z pohledu nezatíženého tradicí Laterny. Kdo další z Filozofické fakulty UK se na projektu podílel? Filmové historii a teorii jsme se věnovaly s Lucií Česálkovou z Národního filmového archivu. Dále jsme přizvaly Magdu Španihelovou z Katedry filmových studií, která se zabývá zobrazování tance a tancem ve filmu. Petr Christov z Katedry divadelní vědy do projektu zase vnesl teatrologické hledisko a absolvent hudební vědy Jan Černíček se zaměřil na hudební partitury a hudební složku. Spolupracovali jsme také s Janem Trnkou z Národního filmového archivu, který se věnoval scénářům. S celým výzkumem pak pomáhalo několik studentů Katedry filmových studií, jmenovitě Zuzana Černá, Noemi Purkrábková, Jiří Sirůček a Dan Maršálek – ti dělali rešerše a rozhovory s pamětníky, třídili materiál a připravovali podklady pro práci s metadaty. Bez nich by realizace tohoto projektu vůbec nebyla možná. Příprava projektu obnášela práci s pamětníky a rozsáhlý sběr materiálu. Překvapil nebo potěšil vás v průběhu práce nějaký nález? To je dost složitá otázka, protože objevy byly překvapující všechny. Já jsem již před začátkem projektu pracovala na monografii jednoho z našich nejznámějších kameramanů československé nové vlny Jaroslava Kučery, který natáčel také pro Laternu magiku. Léta jsem pátrala po jeho filmových dotáčkách k Černému mnichovi a ty se během práce na projektu opravdu objevily. Pro mě se tímto způsobem realizovalo několik takových osobních štěstí. Velmi mě také nadchly nově objevené technické plány, podle kterých se Laterna synchronizovala. Obsahují popisy toho, jakým způsobem byl do činoherního představení například implantován semafor, aby herci mluvili pomaleji nebo rychleji a mohli se doladit na filmové dotáčky. Nebo jak se prostřednictvím hry na piano posouvaly jednotlivé opony, na které se projekce promítaly. Přestože šlo o velmi složitou, imaginativní a abstraktní práci, při které se snažíte spojit jednotlivé fragmenty do smysluplného celku a představit si, jakým způsobem představení vypadala, bylo to pro mě permanentní dobrodružství. Výstava o Laterně magice dosud probíhá v prostorách MeetFactory. Co návštěvníkovi taková výstava přinese? Výstava má zaprvé ukázat, že se nejedná jen o historický artefakt nebo pouze divadelní představení, ale že je třeba o Laterně magice přemýšlet ve vztahu k tradicím vyvíjejícího se televizního formátu, ve vztahu k výtvarnému umění, k dějinám výstavnictví nebo teorii médií. Zkouší na ni nahlédnout v jiných konotacích, než jsme zvyklí. Zadruhé Laternu představuje jako svébytné multimédium, které vypovídá mnohé o minulosti, ale zároveň může rezonovat i v současném výtvarném umění a může být stále inspirativní.   Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., (1978) je teoretička filmu a médií. Od roku 2009 působí na Katedře filmových studií FF UK, kterou od roku 2015 vede. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace, časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia, kurátorkou několika výstav z dějin filmu a médií (např. Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery, 2017, Dům umění Brno), editorkou a spolueditorkou monotematických periodik a odborných publikací (např. Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií a Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného) a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (2016), za kterou obdržela Cenu F. X. Šaldy a Trilobit.  

Filozofická fakulta UK a Spolek pro zachování odkazu českého odboje si připomenou 80. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty

4. listopad 2019 - 13:34
Vzpomínkový akt za přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR proběhne v den výročí pohřbu Jana Opletala, 15. 11. 2019 od 10:30 hod. u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu. Uzavření českých vysokých škol, zavraždění představitelů studentstva a transportu 1200 vysokoškoláků do koncentračního tábora Sachsenhausen si spolu se zástupci pořádajících institucí a osobností veřejného života připomenou také rodinní příslušníci popravených studentských představitelů. S projevy reflektujícími nejen historii 17 listopadu, ale odkaz studentského aktivismu obecně vystoupí děkan FF UK doc. Michal Pullmann a prof. Václav Hampl, senátor a bývalý rektor Univerzity Karlovy. Současně zazní také zdravice zástupce studentů FF UK. Účastníci pietního aktu budou mít poté možnost prohlédnout si autentická místa popravy zatčených vysokoškoláků. Následující den, 16. listopadu 2019, pořádá Spolek pro zachování odkazu českého odboje návštěvu koncentračního tábora Sachsenhausen, kde proběhne oficiální pietní vzpomínka na uvězněné a zavražděné studentské představitele. Návštěvy Sachsenhausenu se zúčastní mimo jiné dcery známého vinohradského knihkupce, protinacistického odbojáře, Bohumila Procházky (28. 3. 1909 Praha – 28. 3. 1963 Praha), vězněného zde v letech 1941 – 1945 a přeživšího pochodu smrti. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontakt pro média: Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová předsedkyně SZOČO Tel.: 602 668 482 Email: havlujova@spolekodboje.cz

FF UK ve spolupráci s Université Toulouse – Jean Jaurès hostí interdisciplinární workshop

4. listopad 2019 - 12:19
Výzkumu strukturálních proměn středověké krajiny a venkovských sídlišť se bude věnovat workshop „European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources (11th–14th ct.)“, který pořádá Ústav pro archeologii FF UK. Příspěvky přednesou archeologové a historici z Francie, Itálie, Německa, Polska a České republiky. Součástí bude také prohlídka vybraných archeologických lokalit. Workshop se koná 7.–8. listopadu ve Šporkově paláci, Hybernská 3 (podkroví). Jednacími jazyky jsou francouzština a angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Řešit se budou dílčí úkoly projektu KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu. Kontaktní osobou je dr. Tomáš Klír. Petr Kukal, mluvčí FF UK Program Leták

Knihovna FF UK zpřístupnila novou kolekci elektronických knih

4. listopad 2019 - 12:13
Přístupné jsou na platformách Cambridge Core a Oxford Scholarship Online. Všechny nově zpřístupněné tituly jsou dohledatelné také univerzitním vyhledávačem informačních zdrojů UKAŽ. E-knihy je možné číst on-line přímo ve webovém prohlížeči anebo stahovat do vlastního zařízení po kapitolách či vcelku ve formátu .pdf. Jmenný seznam všech zpřístupněných titulů naleznete zde: Cambridge Core a Oxford Scholarship Online (.xlsx), Cambridge Core a Oxford Scholarship Online (.pdf). Více informací o elektronických informačních zdrojích najdete na stránkách Knihovny FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

4. listopad 2019 - 9:30
Katedra divadelní vědy | Katedra sinologie | Katedra sociální práce | Ústav asijských studií | Ústav bohemistických studií | ekonom/ka | AV technik / technička | technik / technička oddělení investic

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy

1. listopad 2019 - 13:08
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. listopadu 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. prosince 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce

1. listopad 2019 - 13:05
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. září 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. prosince 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Svobodný listopad 2019 na Filozofické fakultě UK

31. říjen 2019 - 18:22
Přehled akcí, které FF UK pořádá k výročí sametové revoluce. Více informací o akcích naleznete na webu projektu „Svobodný listopad“. Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy 4. 11. 2019; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 1. p. (vernisáž) Nápad začít fotit mu vnukl nepovedený fotoportrét od nešikovného fotografa amatéra, a tak v patnácti letech podlehl kouzlu černé komory. Celá léta pracuje Jiří Hanzl převážně jako filmový fotograf a obor iluzí a technických triků mu umožnil zúročit studijní i osobní zkušenosti a vědomosti. I přesto říká, že je stále na začátku a musí se učit. Nejraději má živou fotografii a pohled na okamžik polapený objektivem, zobrazení pocitů, nálad, emocí a neuvěřitelné palety tváří. Výstava přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989. Divadlo revoluce: cyklus besed 5. 11. 2019, 19. 11. 2019, 3. 12. 2019 a 17. 12. 2019 Divadlo revoluce: cyklus besed. Vztah divadla a revoluce jako určité metafory lze nacházet napříč dějinami. Listopadové a prosincové události roku 1989 v Československu nicméně ukázaly, že vztah divadla s revolucí může být daleko užší a přímočařejší. S jistou nadsázkou lze říct, že se tzv. sametová revoluce děla divadlem: mnoho divadelních budov a se stalo doslova scénou revoluce, mnozí divadelníci, dramatici, herci revoluci dramaturgicky připravovali, režírovali setkání občanů, rozváželi zprávy z centra do regionů. Herec – začasté viditelná tvář totalitní moci před rokem 1989 – se stal jedním z hlavních aktérů rezistence. I proto se objevují názory, že události listopadu a prosince roku 1989 v Československu odhalily vztah divadla a společnosti v nebývalé síle. Cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989, se pokusí vztah divadla k společensko-politické proměně nejen připomenout, ale s odstupem třiceti let kriticky nahlédnout. Besedy jsou otevřeny široké veřejnosti. Pořádá Katedra divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Obnov demokracii 15.–16. 11. 2019 Československé křižovatky jsou vzdělávacím projektem Centra politických studií. Jeho náplní je realizace série dvoudenních akcí pro studenty středních a vysokých škol, které usilují kombinací vzdělávací simulace s herními metodami o prohloubení povědomí o československé historii. V listopadu 2019 si účastníci budou moci vyzkoušet rozhodování z pozic politických představitelů v období od prosince 1989 do června 1992 a seznámit se nejen s klíčovými otázkami tehdejší politické situace, ale též s ústavním a politickým systémem Československa ve fázi jeho přechodu od komunistického režimu k demokracii. Post-revolutionary Disillusions 6.–7. 12. 2019 International conference organized by CEFRES, the Faculty of Arts of Charles University, the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and the ERC „Tarica“. In collaboration with the Centre of French civilization and francophone studies (CCFEF) of the University of Warsaw, the Centre of Polish Civilization of Sorbonne University and the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris. Conference supported by the Polish Institute in Prague.

Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá mezinárodní kongres La Utopía y El Nuevo Mundo

31. říjen 2019 - 14:21
Věnovat se bude tématu utopie a dystopie a jejich dopadu na vztah mezi Amerikou a Evropou.  Cílem setkání je diskuze o tématech jako modernita, Starý a Nový svět, formování identity, kolonizace či utváření Evropy v kontextu vztahů mezi Evropou a Amerikou; to vše v širokém chronologickém rámci od 15. století do současnosti. Kongres se koná 5. a 6. listopadu ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti H303, a to ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, projektu KREAS, Autonomní univerzity v Madridu a výzkumné skupiny HISTOPÍA. Konferenčními jazyky jsou angličtina a španělština, tlumočení nebude zajištěno. Program Petr Kukal, mluvčí FF UK

Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy

31. říjen 2019 - 10:58
Výstava, kterou pořádá Filozofická fakulta UK k výročí sametové revoluce, přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989. Vernisáž proběhne v pondělí 4. listopadu od 17:30 v prvním patře hlavní budovy FF UK.

Výsledky soutěže o podporu studentské pregraduální vědecké činnosti FF UK 2019–2020 (SVS)

30. říjen 2019 - 18:01
Podpořené projekty: Česko-norská memorabilia Česká recepce francouzské Plejády (nejen) ve 20. století Česká šlechta a její hospodářská situace v 1. třetině 20. století Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938 Dětská literatura a LGBT. Analýza současných nizozemských kampaní na podporu emocionální a sociální gramotnosti Distinktivní kolexémová analýza švédských komitativních markerů med a tillsammans med Iluze ve vnímání délky hudebního intervalu Imitace ruského přízvuku českými mluvčími Interakce pozornosti a vědomí Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou Lexikální vybavování u mluvčích z bývalé Jugoslávie dlouhodobě pobývajících v ČR Mapování současné náboženské praxe u chajlárských Dagurů Nacionální konflikt pražských německých studentů v očích Němců Odhadování úrovně pokročilosti druhého jazyka na základě rychlosti čtení Odvození struktury osobnosti z přirozeného jazyka pomocí algoritmu word2vec Počátky českého překladu z portugalsky psaných literatur (1898–1948) Posílení multidisciplinární a přeshraniční spolupráce badatelů v České, Slovenské a Rakouské republice v oblasti archeologie medicíny Realizácia prípadových štúdií v rámci výskumu lokálneho kronikárstva na Slovensku Rozvoj metody z-curve pro odhadováni důvěryhodnosti vědeckých studií Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí Společně a nerozdílně: Institut rukojemství ve zvykovém právu českého pozdního středověku Studentský jazykový korpus zaměřený na vliv studijního pobytu na úroveň jazyka Stredoveké tváre spirituality zasvätených žien Vede kalibrační trénink ke zlepšení predikcí v reálném světě? Vytvoření a správa mobilní aplikace Výzkum konceptu Nepodmíněného základního příjmu Výzkum moravských nářečí v argentinské provincii Chaco Výzkum v oblasti tvorby a zachování kulturního dědictví Tchaj-wanu Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem  

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019