Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 10 min zpět

Výstava Neviditelný most představí osobnost komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové

19. únor 2018 - 19:05
Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Mapuje životní osudy a rozsáhlé dílo literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové, rozené Topičové, která od svých 16 let žila v Norsku a zcela zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její komeniologická bádání, překladatelské dílo i zásluhy o podporu českého disentu. Milada Blekastadová se narodila před sto lety do pražské nakladatelské rodiny Topičových. Od roku 1933 žila v Norsku a významně se zasloužila o zprostředkování kulturních a osobních kontaktů mezi Norskem a českými zeměmi. V češtině v jejím překladu vyšla díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase, do norštiny přeložila české pohádky, Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i díla významných moderních českých spisovatelů, jako jsou Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel či Ludvík Vaculík. Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů. Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala nepřeberné množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století. Výstava čerpá především z této bohaté pozůstalosti, která se nachází  částečně v Národní knihovně v Oslu, částečně v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Putovní výstava v česko-norském provedení se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku. více informací na stránkách věnovaných Miladě Blekastadové Home Karolína Stehlíková, Elg, z. s. Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR Eva Spira, nezávislá badatelka, Oslo Výstavu finančně podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí. Záštitu projektu udělila prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR, Siri Ellen Sletnerová, velvyslankyně Norského království v ČR, Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku. Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava a Knihovna Václava Havla. DOPROVODNÝ PROGRAM V úterý 27. února 2018 proběhne od 9:30 komentovaná prohlídka pro studenty a pedagogy FF UK. Daniela Mrázová z nakladatelství Elg, z. s., provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Výběrové řízení na pozici Rozpočtář/ka – řízení mezd (PaM)

19. únor 2018 - 15:50
Osobní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pracovně-právní a mzdovou agendu pro více než 800 zaměstnanců fakulty a ročně přibližně stejný počet dohod. Malý tým (7+ vedoucí) v nově zrekonstruovaném prostoru hlavní budovy FF. Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude mít především tyto úkoly: Mzdová metodika – plánování a kontrola čerpání mezd kateder a ústavů – metodické vedení týmu 3 kolegů. Plánování mzdových nákladů a kontrola osobních nákladů v projektech (OPVVV a další) ve spolupráci s vedením ústavů a kateder fakulty a s řešiteli projektů. Administrace mezd v systému EGJE. Tvorba přehledů a výkazů (Trexima, Škol…). Rozvojové úkoly v rámci osobního oddělení a ekonomického řízení fakulty. Tvoříme nový tým, současně vybíráme specialistku na projektové záležitosti. Na Osobním odd. dále pracují i 2 mzdové účetní. Ideální kandidát/ka: Laskavý člověk, který má následující kompetence: Zkušenosti v rozpočtování a administraci mezd. Vztah k pracovně-právní a mzdové problematice, k číslům, výpočtům. Pokročilé dovednosti v MS Excel (kontingenční tabulky, slučování dat ap.). Výhodou je orientace v problematice rozpočtování a vykazování projektů OPVVV, GAČR a pod. Výhodou je praxe v personalistických informačních systémech: EGJE/Elanor, SAP apod. Výhodou je i schopnost základní komunikace v AJ. Snad nejdůležitější je vůle učit se nové věci, poznávat zajímavou problematiku a zvládnout specifika akademického světa. Nabízíme Zázemí největší české univerzity. Práci v inspirujícím prostředí prestižní akademické instituce Podporu osobního rozvoje a vzdělávání v oblasti HR/mezd. Zdarma a v pracovní době kvalitní kurzy AJ (interní jazyková škole FF). Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky,dětský koutek a další výhody. Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Březen 2018 Plný úvazek – 40 hodin týdně První smlouva na FF se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pracoviště: Praha, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Personalista/ka. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 19. března 2018, dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Více informací: Pavel Kolouch, tel.: +420 221 619 852 If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výsledky studentského hodnocení kurzů zimního semestru 2017/2018 byly zveřejněny

19. únor 2018 - 13:13
Hodnocení probíhalo v rozmezí 3. ledna až 5. února 2018. Odesláno bylo 13.300 dotazníků a 4953 slovních komentářů k celofakultní otázce na vyučující a předměty.

Zemřel literární historik doc. Jaroslav Med

16. únor 2018 - 17:03
Ve středu 14. února 2018 zemřel ve věku 85 let doc. PhDr. Jaroslav Med, CSs. Na FF UK vystudoval knihovnictví a bohemistiku a přednášel zde českou a světovou literaturu.

DeHYBernace. Oslava začátku semestru v Kampusu Hybernská

15. únor 2018 - 18:32
Všichni, kterým Kampus Hybernská slouží, ti, kdo s námi už spolupracují, nebo se spolupracovat chystají na nové vizi Univerzity pro 21. století, jsou zváni na kávu, dobrou muziku a setkání u příležitosti zahájení letního semestru. DeHYBernace proběhne v úterý 27. února od čtyř hodin.

DeHYBernace. Přijďte přivítat začátek semestru do Kampusu Hybernská

15. únor 2018 - 18:28
Nový semestr je ideální chvílí k setkání: k tomu, abychom se společně nadechli před dalším startem a probrali, co nového FF UK připravuje, kam směřuje a co si myslí. A fakultou se rozumí i Kampus Hybernská, jehož probouzení do nového roku, postupná evoluce a rozšiřující se nabídka jsou dalšími tématy společné debaty. Zváni jsou všichni, kterým Kampus Hybernská slouží, tedy studenti, akademici a široká veřejnost včetně kolemjdoucích a zvědavěnakukujících, všichni, kdo s námi už spolupracují, nebo se spolupracovat chystají na nové vizi Univerzity pro 21. století v kampusu uprostřed města a pro město. Přijďte se podívat, dát si kávu, poslechnout si dobrou muziku. Nechte se překvapit tím, co se chystá. Těší se na vás vedení fakulty v čele s děkanem doc. Michalem Pullmannem. Kdy? V úterý 27. února od čtyř do deseti. Kde? V Hybernské 4.

Praindoevropština I, II

15. únor 2018 - 12:01
Monografie Praindoevropština I, II Jana Bičovského představuje v prvním svazku syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného indoevropského prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a zasazuje praindoevropštinu jakožto jazyk do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje samotnou mluvnici dalším aparátem, a to jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie indoevropských jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvním svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších indoevropských větví, která knihu uzavírá. Koupit v e-shopu Koupit v e-shopu (PDF)  

TEMA+

15. únor 2018 - 10:08
European Master Programme: TEMA+ European Territories – Heritage and Development – call for applications! The application is open until 17th of June 2018 via www.mastertema.eu.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky

14. únor 2018 - 17:14
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

14. únor 2018 - 17:14
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky

14. únor 2018 - 17:13
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 7. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Lecture Series on Life and Biography in the Middle Ages

14. únor 2018 - 12:46
This unique lecture series aims to depict the forms and shapes of biography in the Middle Ages, covering a broad spectrum of cultures and languages – Latin, Hebrew, Middle High German, Occitan, Old Norse, Balkan – and a full range of figures whose life medieval biography could depict.

Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia Launched

14. únor 2018 - 12:41
On 8 February 2018, the Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia (BNAC) was launched at the Faculty of Arts. The centre is going to provide a platform for experts, cooperate with other research and academic institutions, and organise public lectures, summers schools, research seminars and conferences. Dean of CUFA, doc. Michal Pullmann, introduced the centre together with Zhanna Nemtsova, daughter of the murdered Russian politian after whom the centre is named. The Czech minister of foreign affairs, Martin Stropnický, also participated and reminded the guests that altough the Czech-Russian relations are not and cannot be ideal at present due to changes in the security situation over the last few years, he believes that the centre and its activities will contribute to the cultivation of these relations. The director of the centre, Dr Marek Příhoda from the Department of East European Studies, CUFA, and the Russian political scientist Alexandr Morozov mentioned that Czech-Russian relations and their academic study have a long tradition and that Prague has been one of the historical centres of Russian immigration. The main aims of the centre are to promote research and to engage with the general public. According to Dr Příhoda, the centre should have a Czech dimension and a rootedness in the Czech society. Dr Příhoda also underlined that the centre would like to work in a broader context and that it seeks international cooperation, offering both engagement in current topics and research projects. By launching the Boris Nemtsov Academic Centre, the Faculty of Arts has gained an important research platform with significant international and interdisciplinary overlaps. The launch of the centre has enjoyed substantial coverage in the Czech media.

Byla vyhlášena interní výběrová řízení na pozice ředitelů/ředitelek a vedoucího/vedoucí ústavů a kateder FF UK

14. únor 2018 - 10:35
Pozice jsou vypsány pro Ústav filosofie a religionistiky, Katedru jihoslovanských a balkanistických studií a Ústav české literatury a komparatistiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 7. 3. 2018. Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu filosofie a religionistiky Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu české literatury a komparatistiky

Společný reprezentační ples FF UK a PedF UK 2018

14. únor 2018 - 9:48
Již 4. společný ples FF a PedF UK, tentokráte nazvaný PLES NOCI SVATOJÁNSKÉ, proběhne 7. 3. 2018 v Národním domě na Vinohradech.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK zahájilo svoji činnost

13. únor 2018 - 18:34
Provoz mezinárodního výzkumného centra zahájila FF UK 8. února. Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska (ACBN) bude sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, letní školy, vědecké semináře a konference. Centrum představil děkan FF UK doc. Michal Pullmann spolu s Žannou Němcovovou, dcerou zavražděného ruského opozičního politika, jehož jméno centrum nese. Zahájení činnosti centra se zúčastnil také ministr zahraničí ČR Martin Stropnický, který přítomným hostům připomněl, že ačkoli česko-ruské vztahy v současné době „nejsou ideální a ani nemohou být, protože bezpečnostní situace se v posledních letech změnila“, věří, že činnost centra přispěje k jejich kultivaci. Ředitelé centra dr. Marek Příhoda (Ústav východoevropských studií FF UK) a ruský politolog Alexandr Morozov připomněli, že česko-ruské vztahy a jejich studium na akademické půdě mají dlouholetou tradici a že Praha je jedním z historických center ruské emigrace. Koncepce a záměry centra jsou zejména badatelské a popularizační. Podle dlouholetého ředitele Ústavu východoevropských studií FF UK Marka Příhody by centrum mělo mít svůj český rozměr a ukotvení v české společnosti. Dr. Příhoda rovněž uvedl, že práce centrum hodlá svou činností aktivně vstupovat do širšího kontextu: „Míříme k mezinárodní spolupráci. Chceme nabídnout jak aktuální rozměr, tak badatelské projekty.“ Otevřením Akademického centra Borise Němcova získala Filozofická fakulta UK významnou platformu s výrazným mezinárodním a interdisciplinárním přesahem. Jak ostatně připomněla Žanna Němcovová, sama vystudovaná ekonomka, její otec byl původní profesí fyzik: „Proto je správné, že je tu akademické centrum, fyzici jsou totiž často také filozofové.“ foto: archiv FF UK Mediální ohlas FF UK zveřejňuje na svých webových stránkách pouze volně šiřitelné mediální výstupy. zpráva České tiskové kanceláře   reportáž České televize                                                            článek na webové platformě ČT24                      článek na hlidacipes.org,                                                          článek na zpravodajské platformě info.cz webové platformě Ústavu nezávislé žurnalistiky                   článek zpravodajského portálu lidovky.cz                                článek zpravodajského portálu denik.cz                     článek zpravodajského portálu tyden.cz  

Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

13. únor 2018 - 14:29
16. února 2018 proběhne na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odborná konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe: Dlouhodobé perspektivy (Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo), jejímiž pořadateli jsou doc. Markéta Křížová, Ph.D., ze Střediska ibero–amerických studií FF UK a Darina Martykánová z Universidad Autónoma de Madrid. Klišé o výrazném náboženském založení žen spoluutvářelo v první polovině 20. století kampaň za volební právo žen v mnoha katolických zemích. Avšak podíváme-li se do raného novověku, byli to právě muži, kdo byli považováni za obdařenější větší duchovní a morální silou než ženy, v důsledku čehož měli být také odolnější vůči hříchu a zodpovědní za ty slabší, které měli vést po správné cestě, byť za použití násilí. Cílem tohoto kolokvia je  prozkoumat způsoby, jimiž gender zasahoval do diskurzu a výkonu moci, a v širším slova smyslu také jak ovlivňoval a utvářel lidské životy. Zaměřuje se především na případy, kdy se moc utvářela a legitimizovala prostřednictvím interakce mezi genderovými diskurzy a systémy přesvědčení. „Cílem konference je debatovat o různých způsobech, kterými náboženství ovlivňovala a stále ovlivňují společnost. Zejména nás bude zajímat, jak muži a ženy užívají náboženský diskurz a vyjednávají s ním. Zároveň chceme poukázat na to, jak tento diskurz mění a přetváří jak samotné náboženství a věřící, tak jeho kritiky. Gender nám zde slouží jako zvlášť užitečný nástroj z několika důvodu: V iberoamerickém kontextu náboženství významně ovlivňovalo definici mužství a ženství. Gender také sloužil k diskreditaci ideologických rivalů (symbolická feminizace katolických kněží a obecně mužských stoupenců ultrakatolických pozic či konstrukce španělských republikánek jako nemorálních deviantů, kdy levice zpochybňovala katolickou morálku a její závaznost pro španělskou společnost). V neposlední řadě hrálo náboženství zásadní roli v politické mobilizaci části iberoamerických žen a v jejich integraci do většinové společnosti, protože na rozdíl od jiných ideových proudů, včetně dobového vědeckého diskurzu, je bylo schopno přesvědčit o tom, že přisuzuje ženství důstojnou a autonomní roli,“ říká Markéta Křížová z pořádajícího Střediska ibero-amerických studií FF UK. Konference je výsledkem dlouhotrvající spolupráce mezi Střediskem ibero–amerických studií FF UK a Universidad Autónoma de Madrid. Koná se pod hlavičkou nedávno založeného Institutu pro studium strategických regionů jako jeden z výsledků činnosti jedné z jeho pracovních skupin Tváří v tvář světu. Konference se uskuteční v pátek 16. února 2018 od 9.30 hod ve Šporkově paláci, Hybernská 3, v místnosti 206. Jednacím jazykem je španělština a angličtina. web konference kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 tisková zpráva

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

13. únor 2018 - 13:21
Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

Dobrodružství archeologie: Tři výzkumné týmy z FF UK v dokumentu Česká televize

12. únor 2018 - 9:45
Pětidílný dokumentární cyklus České televize mapuje aktuální archeologické výzkumy vedené českými týmy v pěti světových lokalitách. Tři díly jsou věnované archeologům z Filozofické fakulty UK. Dokumentem provází publicista a režisér Petr Horký.  Egypt. Kolaps civilizací Již šest desetiletí (od roku 1960) pracuje Český egyptologický ústav FF UK na české koncesi v Abúsíru. Dokument sleduje jednu z expedic prof. Miroslava Bárty a jeho týmu, která v tomto dílu odkrývá pohřební kapli v Abúsíru. Uzbekistán. Krásná země plná překvapení Tým Ladislava Stanča z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK spolupracuje Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbecké republiky v Samarkandu na výzkumu lokality Džandavláttepa v šerabádském okresu jižního Uzbekistánu. Bulharsko Tým vedený Barborou Weissovou a Petrou Tušlovou z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK odkrývá ve středním Bulharsku vesnici po římských vojácích poškozenou vykradači hrobů.  

Seminář Uplatnění absolventa FF UK na trhu práce pokračuje i v letním semestru

9. únor 2018 - 15:27
Cílem semináře je představit studentům FF UK možnosti profesního uplatnění a pomoci jim zorientovat se na trhu práce. Přednášky zprostředkují autentickou zkušenost odborníků. Důraz je kladen zejména na otevřenost, pokud jde o klady i zápory jednotlivých profesí, a praktické postupy, které vedou k dané profesní kvalifikaci. Každé úterý od 20. února do 15. května představíme jedno téma, oblast, kde se naši absolventi běžně uplatňují (cestovní ruch, překladatelství, tlumočení apod.). O tématu promluví host z praxe, kterým je vždy někdo z oborové asociace, autoři odborných publikací v rámci daného oboru, experti, konzultanti apod. Jednotlivé přednášky jsou přístupné široké veřejnosti. Kapacita přednáškové místnosti je 60 posluchačů. kód předmětu v SIS: AHY100101 místo konání: Kampus Hybernská, ateliér (Hybernská 4, Praha 1, 1. patro) čas: úterky od 9:10 do 10:40 kontaktní osoba: Lucie Gramelová | luciegramelova@gmail.com Program 20. 2. | Uplatnění absolventů FF UK – úvodní přednáška | Lucie Gramelová 27. 2. | Jak se živit jazyky – přehled netradičních možností | Lucie Gramelová 6. 3. | Editorem, redaktorem a překladatelem | Jan M. Heller, ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze a zástupce šéfredaktora na iliteratura.cz 13. 3. | Jak a kam vyjet v rámci mezinárodních projektů | Bára Rodi, Erasmus+, European Voluntary Service 20. 3. | Self-publishing | Bára Baronová, literární dokumentaristka a nakladatelka 27. 3. | Práce v centrech sdílených služeb | personalisté ze společnosti GoodCall 3. 4. | Neziskové projekty a dobrovolničení | Jan Balák, zakladatel Albanian Challenge 10. 4. | Jak na propagaci, cenotvorbu a networking | Petr Mundev, MundefAcademy 17. 4. | Česká rozvojová pomoc | Ivana Pejič Povolná, Česká rozvojová agentura 24. 4. | Práce v cestovním ruchu | Lucie Čambálová, majitelka cestovní agentury ČambiTour 15. 5. | Jak se stát soudním tlumočníkem | Mgr. Catherine van den Brinková Štifterová, Komora soudních tlumočníků plakát (PDF)

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Pan doc. Martin Zlatohlávek odříká veškeré svoje dnešní (= úterý 20. února) aktivity z důvodu...

20. únor 2018

Pan prof. Vlnas ruší s omluvami svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe,...

19. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Pan dr. Biegel se omlouvá, ale je nucen zrušit své konzultační hodiny v pondělí 19. února z...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Přednášky PhDr. Heleny Jarošové z cyklu Dějiny evropského kostýmu a módy 17. -...

29. leden 2018