Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 17 min zpět

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

17. září 2018 - 15:59
Přinášíme pravidelný výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​ Fanfikce. Ženská literatura nového věku Veronika Abbasová V českém prostředí průkopnická monografie o fenoménu fanouškovské literární fikce. Autorka analyzuje fanfikci jako nový druh ženské literatury, jejím cílem je ovšem hlavně definovat ji jako literární formu, popsat její historii a žánrovou typologii. Dále se věnuje erotice ve fanfikci (zvl. typu “slash” pojednávajícímu o homosexuálních vztazích postav) a zpětnému vlivu fanouškovských děl na díla původní. K analýze byly použity v prvé řadě české texty a kniha obsahuje jednu kapitolu věnovanou specifikům česky psaných fanfikcí. UKÁZKA, E-SHOP Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře Dušan Andrš (ed.) Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906-1980), Mileny Doleželové – Velingerové (1932-2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Součástí výboru je stať představující fenomén pražské sinologické školy v historických souvislostech (Olga Lomová) a studie mapující metodologickou blízkost pražské sinologické školy k českému literárnímu strukturalismu (Dušan Andrš). UKÁZKA, E-SHOP Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260-1492 Magdalena Žáčková Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie, zahrnující období let 1260–1492. Autorka analyzuje jednotlivá topoi a základní tematické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Zabývá se sonety Rustica di Filippiho, považovaného za emblematického zakladatele komicko-realistické poezie na italském území, verši Cecca Angiolieriho, Folgora da San Gimignano i jeho „protějšku“ Cenneho da la Chitarra, nevyjímaje ani část díla Danta Alighieriho, která byla do určité míry komicko-realistickým proudem ovlivněna. UKÁZKA, E-SHOP Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L‘Ivrogne Lenka Mundevová Kniha porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L’Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu předchází popis a usouvztažnění mluvenostních variet češtiny a francouzštiny. UKÁZKA, E-SHOP  

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 proběhne 1. 10. od 9 hod ve Velké aule FF UK

17. září 2018 - 10:53
Nový akademický rok 2018/2019 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 1. října 2018 od 9 hod ve Velké aule FF UK. Oslava zahájení akademického roku bude pokračovat večerním programem v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1, kampushybernska.cz). V pět odpoledne zde budou představeny možnosti aktivního zapojení do společenského života fakulty i Prahy, v šest se návštěvníci dozví, co se v Kampusu za více než rok jeho existence odehrálo, co se chystá a hlavně co je zde možné všechno podnikat. Od sedmi si návštěvníci budou moci připít na zdar nového roku s děkanem FF UK a v osm bude zahájení završeno koncertem. Těšíme se na setkání! vedení FF UK   Z průběhu akce bude pořizován vizuální záznam a účastníci svým vstupem na akci souhlasí s případným záznamem své osoby a jeho zveřejněním na webu ff.cuni.cz a sociálních sítích.

V Praze proběhne mezinárodní konference „Praha ve fejetonu, fejeton v Praze“

14. září 2018 - 14:37
Renomovaní odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké Británie a USA budou 20.-22. září na půdě Rakouského kulturního fóra a FF UK diskutovat o fejetonu a kulturních rubrikách českých i německých periodik v mnohokulturní Praze prvních desetiletí 20. století. Příspěvky konference se zaměří (nejen) na významné fejetonisty, jako byli Jan Neruda, Josef Čapek, Milena Jesenská, Max Brod nebo Robert Walser. „Fejetonistická tvorba se pokouší v detailu odhalit povahu doby, často s podporou rozvinuté obraznosti, her a hříček, forem poetické arabesky a ornamentu,“ vysvětluje Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D., z Ústavu germánských studií FF UK. „Vycházíme z přesvědčení, že je-li zkušenost moderního světa ve fejetonu zvláštním způsobem zhutněna, děje se tak ve specifické situaci tehdejší Prahy dvojnásob. Stýkání, míjení i potýkání různých proudů české, německé i židovské kultury tak dnes můžeme zvlášť dobře mapovat právě v poetice těchto drobných textů.“ Třídenní setkání pořádá Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při FF UK a slavistický seminář univerzity v německém Tübingen za podpory spolkové vlády, Česko-německého fondu budoucnosti a Rakouského kulturního fóra v Praze. Zájemci z řad studentské, akademické i laické veřejnosti jsou srdečně vítáni. Petr Kukal, mluvčí FF UK Další informace ZDE a ZDE. Program konference

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology

13. září 2018 - 15:46
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent nebo profesor Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP3 nebo AP4 Úvazek: 1,0 Požadavky: úspěšně ukončené habilitační nebo profesorské řízení ukončené doktorské studium v oboru psychologie 5 let pedagogické praxe na vysoké škole přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018 Termín přihlášky: 14. 10. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Department of Psychology Job title: Associate Professor or Professor Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology Expected salary/job rank: AP3 or AP4 level Position: 1,0 Job requirements: associated professor or professor of psychology doctoral degree in psychology 5 years of experience with teaching practice at university adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: November 1, 2018 Application deadline: October 14, 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology

13. září 2018 - 15:34
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium v oboru psychologie 2 roky pedagogické praxe na vysoké škole přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018 Termín přihlášky: 14. 10. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu publikací a praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology Expected salary/job rank: AP2 level Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree in psychology 2 years of experience with teaching practice at university adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: November 1, 2018 Application deadline: October 14, 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrová řízení FF UK | září 2018

13. září 2018 - 6:00
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent nebo profesor. Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie. Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2018. / Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology. Applications by 15. 10. 2018. Výběrové řízení na pozici pracovník Podatelny FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník Podatelny. Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry estetiky Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 8. 2018 – Ústav jižní a centrální Asie FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: indologie ve specializaci hindština. Přihlášky je nutno podat do 14. 9. 2018. / Field and specialization: Indology with specialization on Hindi language. Applications by 14 September 2018. Výběrové řízení ze dne 9. 8. 2018 – Ústav pro dějiny umění FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: historik umění se specializací na středověkou malbu. Přihlášky je nutno podat do 9. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: politologie a související společenské a humanitní vědy. Přihlášky je nutno podat do 10. 9. 2018./Field and specialization: political science and related social sciences and humanities. Applications by 10. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Finanční účetní (pokladní) FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní.

Úřední hodiny 17.-21. 9.

12. září 2018 - 14:21
Upozornění: ve dnech 17. – 20. 9. 2018 se úřední hodiny ruší z důvodu pracovní stáže Vydavatelství. Pá 21. 9.  9:00 – 12:00

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

12. září 2018 - 9:41
Finanční účetní Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Ing. Josef Hierman, ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: josef.hierman@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 12. 10. 2018 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.  

Říjnové slevy v Nakladatelství Karolinum

11. září 2018 - 14:05
Po celý říjen nabízí Nakladatelství Karolinum 20 % slevu na všechny své tištěné i elektronické tituly. Po celý rok mají studenti a zaměstnanci UK možnost číst online nebo stahovat zdarma více než 600 e-knih Nakladatelství Karolinum v rámci knihovního přístupu k portfoliu celosvětových distributorů elektronických monografií EBSCO a ProQuest.

Univerzita Karlova pořádá tradiční Orientační týden. Studentům prvního ročníku usnadní vstup do vysokoškolského prostředí

11. září 2018 - 12:22
Praha 11. září 2018 – Univerzita Karlova pořádá pro všechny své nové studenty nastupující do prvního ročníku tradiční Orientační týden UK. Během pěti zářijových dnů je čeká série přednášek, které jim výrazně usnadní vstup do nového vysokoškolského prostředí. Tematicky laděné přednášky budou po celý týden seznamovat nové studenty s různými aktivitami na Univerzitě Karlově, ať již studijního či zájmového charakteru. Získají tak například základní informace k úspěšnému zvládnutí studia, seznámí se s organizací výuky, možnostmi studijních pobytů v zahraničí či se naučí využívat bohaté knihovnické a informační zdroje univerzity. Nebudou chybět ani informace o možnostech využití volného času či studentské zájmové činnosti. „Novým studentům chceme vstup na naši univerzitu co nejvíce ulehčit. Proto jsme pro ně připravili přednášky, kde se doví, jak se ke studiu zapsat, jak získat „kredity“ potřebné ke zdárnému studiu, jak funguje univerzitní studijní a informační systém. Nebudou chybět ani praktické informace, jak pracovat s různými informačními zdroji, kam lze vyrazit za studiem do zahraničí či jak na univerzitě bydlet“, uvedla za organizátory Ludmila Součková, vedoucí Informačního, poradenského a sociálního centra UK. Přednášky se konají od 17. do 21. září 2018 v prostorách Zelené a Modré posluchárny Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1). Každý den začínají od 10 hodin. Bližší informace o obsahu jednotlivých přednášek jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy www.ipsc.cuni.cz/orientacnityden. za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 mob: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

Rok 1618 – dveře všech běd? Začátek třicetileté války v transdisciplinární perspektivě

11. září 2018 - 11:25
Univerzita Karlova v rámci projektu Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa (Progres Q09) a projektu Dějiny vysokoškolské vědy a vzdělanosti (Progres Q23) pořádá workshop věnovaný začátku třicetileté války v transdisciplinární perspektivě. Místo konání workshopu bude označeno. Zájemce o účast na tomto pracovním setkání nejen historiků, archeologů či historiků umění prosíme o potvrzení účasti do 12. září včetně na mail marie.koldinska@ff.cuni.cz.   Začátek události: 19.9.2018 9:00 – 18:00 Místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK) Program workshopu: http://ucd.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/09/1618_program.pdf  

Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics

11. září 2018 - 8:00
English see below Ústav teoretické a komputační lingvistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 1 (40 h. týdně; lze se dohodnout i na úvazku nižším, min. 20 h. týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru lingvistiky (ideálně bohemistiky, počítačové/matematické lingvistiky nebo korpusové lingvistiky); výzkumný zájem o českou morfologii, dobrá znalost práce s korpusem, znalost systémů morfologického značkování češtiny, výhodou by byla i znalost systémů morfologického značkování dalších jazyků; schopnost samostatné výzkumné práce; jazykové znalosti: AJ; další světový jazyk výhodou; Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2018 Termín přihlášky: 15. října 2018  Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Institute of Theoretical and Computational Linguistics Job title: Assistant Professor Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology Expected pay group: AP2 Workload: 1 (full time, it is also possible to agree on a lower workload) Requirements: M.A. in linguistics (ideally in Czech, computer/mathematical linguistics or corpus linguistics); research interest in Czech morphology, skilled in work with language corpora, knowledge of the systems of morphological markup of Czech and knowledge of systems of morphological marking of other languages is an advantage the ability of independent research work; language skills: EN, CZ; another world language is an advantage; Expected beginning: November 1, 2018 Dead-line for applications: October 15, 2018  Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Indický prezident navštívil Univerzitu Karlovu, promluvil s indickými studenty

10. září 2018 - 15:20
Indický prezident Rám Náth Kóvind v sobotu 8. září při třídenní návštěvě Česka zavítal na pražskou Univerzitu Karlovu. V závěru oficiálního programu osobně pohovořil i s několika indickými studenty, kteří se v České republice vzdělávají. Naopak čtveřice českých studentů indologie pronesla před prezidentem krátké projevy v bengálštině, hindštině, sanskrtu a tamilštině. Kóvind na jejich vystoupení reagoval slovy, že si připadal, že není na české univerzitě, ale na univerzitě v Indii. Ve svém projevu zmínil dlouhou tradici indických studií v Praze i spolupráci mezi oběma zeměmi. Prezident si v historické univerzitní budově prohlédl Velkou aulu a v předsálí Vlasteneckého sálu, v němž se odehrála hlavní ceremonie, také výstavu knih přeložených z indického do českého jazyka. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy obdržel Kóvind univerzitní zlatou medaili, podepsal se také do pamětní knihy. Na Univerzitě Karlově studuje celkem 160 studentů z Indie. Značná většina z nich, konkrétně 125, se věnuje lékařství a farmacii. Dohody o spolupráci na univerzitní úrovni UK se svými indickými protějšky zatím nemá. Odlišné je to na úrovni fakult, přírodovědecká a filozofická navázaly spolupráci se třemi indickými univerzitami. „Univerzita Karlova má velký zájem spolupracovat s řadou indických vzdělávacích a vědeckých institucí. Rádi bychom navázali spolupráci především v oblasti medicíny, umění či humanitních věd. Instituce jako Indický technologický institut v Bombaji, Univerzita v Dillí či Institut vědy v Bangalore jsou pracoviště, se kterými bychom rádi realizovali úzkou spolupráci, a to především v oblasti výměny studentů a vědeckých pracovníků,“ uvedl Zima. Na Kóvindově programu následovala ještě prohlídka laserového centra v Dolních Břežanech u Prahy a Strahovského kláštera. V podvečer se měl prezident projít po Karlově mostě, v plánu byla rovněž plavba po Vltavě. Návštěvu Česka ukončil Kóvind v neděli. S českými politiky v čele s prezidentem Milošem Zemanem se Kóvind setkal v pátek na Hradě. Účastníci jednání české a indické delegace podepsali dohodu o zrušení víz pro držitele diplomatických pasů a memorandum o spolupráci ve vědě a výměně studentů. Kóvind ocenil Zemanova slova o tom, že by se Indie měla stát vzhledem ke svému významu stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Součástí jednání bylo podle Zemana také téma boje proti terorismu a situace v Pákistánu, kde působí hnutí Tálibán. Příští rok by měl Indii navštívit premiér Andrej Babiš (ANO). Prezidenti obou zemí upozornili na rostoucí obchodní výměnu a spolupráci. Kóvind uvedl, že velké možnosti vidí v obraně, a vyzval české firmy k aktivitě v jeho zemi.

Spolupráci muzikologů z Ústavu hudební vědy FF UK se studenty skladby z HAMU představí koncert Minulost v dnešku

10. září 2018 - 14:32
Jen 18 přihlášených projektů z 600 podaných uspělo v 3. kole Evropského programu na podporu humanitních věd HERA s podtitulem „Uses of the Past“. Byl mezi nimi také projekt konsorcia pracovišť v Utrechtu, Cambridge, Curychu, Varšavě a Praze, jehož členem je Ústav hudební vědy FF UK. Uspěl jako vůbec první zástupce Univerzity Karlovy v celé historii programu. „Základní poslání projektu je vědecký výzkum“ vysvětluje koordinátorka PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. z Ústavu hudební vědy FF UK. „Zapojení muzikologové pracují na svých odborných tématech, píší disertační práce, odborné studie, připravují společnou vědeckou monografii. Specifickou součástí programu HERA je však také spolupráce vědeckých týmů s partnery mimo akademickou sféru, díky které se výsledky výzkumu dostávají srozumitelnou formou k široké veřejnosti.“ Partnery jsou pro Ústav hudební vědy (ÚHV) především hudební tělesa či jednotliví interpreti, mezi jinými soubory Anonymous III z Cambridge, La Morra z Basileje; z domácích pak Schola Gregoriana Pragensis. Tato spolupráce je velmi důležitá pro muzikologická bádání: hudební materiál, na rozdíl od literárních či výtvarných památek, je vědcům adekvátně přístupný jen skrze interpretaci. Spolupráci rozvíjí ÚHV také s HAMU, kde se na řešení projektu podílejí studenti kompozice pod vedením Michala Rataje, kteří inspirace ze starší hudby reflektují ve své tvorbě. Každé kolo projektu zahrnuje tříleté období; závěrečný rok tohoto kola symbolicky zahájí koncert nazvaný Minulost v dnešku, který proběhne 3. října od 19:30 v Barokním refektáři Dominikánská 8 v Praze. V premiéře na něm zazní skladby studentů HAMU, vzniklé v rámci uvedené spolupráce. Koncert je volně přístupný veřejnosti. Petr Kukal, mluvčí FF UK

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10. září 2018 - 8:44
U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně 26. září, pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze. V bohatém programu se od 9 do 22 hodin představí v celé šíři lingvistické a jazykové obory fakulty, která patří mezi naprostou světovou špičku co do počtu vyučovaných jazyků a jazykových oborů – šíře nabídky je v Evropě srovnatelná jen s několika dalšími institucemi, například pařížským institutem INALCO či univerzitami v Oxfordu a Cambridgi. „Každý rok se z naší planety ztrácí nejen tisíce živočišných druhů, ale také desítky jazyků,“ říká Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., z Ústavu českého jazyka teorie komunikace FF UK. „Filozofická fakulta se zapojením do Evropského dne jazyků hlásí k podpoře jazykové a kulturní rozmanitosti. K dosažení tohoto cíle jsme v letošním roce založili vzdělávací platformu Knihovna řečí čili Library of Languages, jež sdružuje jazykové obory Filozofické fakulty UK a věnuje se popularizaci v oblasti výuky a rozvoje cizích jazyků.“ Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je určen všem zájemcům o cizí jazyky a jejich výuku, nehledě na věk a počet jazyků, kterými již mluví. Vítáme žáky základních i středních škol, jejich učitele, rodiče a prarodiče s dětmi i nadšené cestovatele. V neposlední řadě festival umožní nahlédnout do prostoru Kampusu Hybernská těm, kteří dosud hledali vhodnou příležitost jej navštívit. Celodenní program Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská je velmi pestrý. Všichni zájemci o cizí jazyky si mohou vybrat z nabídky desítek minikurzů a naučit se základní fráze z nového jazyka, od portugalštiny přes japonštinu po český znakový jazyk. Ti, kteří s učením se cizího jazyka zápolí, si mohou na přednáškách a workshopech poslechnout tipy na výukové strategie a nástroje podporující úspěšné osvojení cizího jazyka. Dozvíme se například, jaké dělají Češi nejčastěji chyby v anglické výslovnosti, jak se učí jazyky polygloti nebo jak můžeme podporovat jazykový vývoj u dětí. Další blok přednášek posluchačům ukáže, jak moc se mezi sebou jazyky světa liší, proč je jich na světě vlastně tolik nebo jak se liší Tolkienova elfština od jazyků přirozených. V galerii v Kampusu Hybernská jsou připraveny interaktivní výstavy, ukazující například unikátní audionahrávky mrtvých jazyků, jako je babylónština, staroslověnština, staroseverština či řečtina. V jedné místnosti bude znít zvuková výstava o slavném objevu Bedřicha Hrozného – rozluštění chetitštiny. A s pracovním listem si bude možné projít výstavu zvláštností směsice různých jazyků vyučovaných na FF UK a zjistit, jak zní v desítkách jazyků úryvky z Listiny základních práv a svobod nebo Malého prince. Festival nabídne také sérii jazykových her: návštěvníci si budou moci projít Hedvábnou stezku orientálních jazyků, vyluštit úlohy z olympiád v lingvistice, poznávat jazyky podle přejímek do češtiny nebo si zajít na workshop japonské kaligrafie. Zájemci o studium jazyků na FF UK na festivalu najdou informace nejen o jazykových oborech, ale budou mít i možnost setkat se se zástupci studentských spolků a vyučujících a studentů daných oborů. Vzdělávací program doplní bohatý program kulturní: latinsko-řecké představení divadla Lupa, promítání dokumentárních filmů o jazycích a jejich výzkumu či koncert brazilské hudby v podání Camões House Band. Gurmány prahnoucí po exotické kuchyni potěší nabídka občerstven z různých koutů planety. Do programu se vedle studentů a pedagogů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zapojují i externí partneři, například Integrační centrum Praha, Znakujeme s miminky, Kreativní slovník či Jazykový koutek. Záštitu nad festivalem převzala primátorka hl.m. Prahy a zároveň  polyglotka Adriana Krnáčová. Program a detailní informace jsou k dispozici zde. Facebook. Informace o Evropském dni jazyků. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Ve dnech 6. a 7. září probíhá v Praze mezinárodní symposium Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras

7. září 2018 - 14:59
Prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., zahájil ve Šporkově paláci 6. září dvoudenní mezinárodní symposium „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“ pořádané Střediskem ibero-amerických studií FF UK v rámci akcí připravených ke stému výročí nezávislosti Československa. Na akci věnované vztahům Československa, střední Evropy a Latinské Ameriky v meziválečném období vystoupili za účasti diplomatických zástupců latinskoamerických zemí v Praze historikové z Argentiny, Kolumbie, Maďarska, Mexika, Polska, Španělska a České republiky. Nejzajímavější referáty budou přepracovány pro publikaci, která vyjde řadě Ibero-Americana Pragensia, Supplementum v roce 2019.

Zemřela Olga Loužilová, odbornice na dějiny klasické filozofie a filozofii T. G. Masaryka

7. září 2018 - 11:54
S velkou lítostí oznamujeme, že 1. září 2018 zemřela PhDr. Olga Loužilová, CSc. Olga Loužilová, rozená Dušková, absolvovala v roce 1952 na Filozofické fakultě UK studium filozofie a ruštiny; v témže roce získala doktorát z filozofie a psychologie. V letech 1953–60 působila jako pedagožka na střední škole v Jaroměři, v letech 1960–84 jako odborná asistentka na tehdejší Katedře filozofie FF UK. Účastnila se práce v týmu pro dějiny české filozofie ČSAV v Praze, a to tématy filozofie T. G. Masaryka a recepce německé klasické filozofie v českých zemích v 2. polovině 19. století. Výběr bibliografie: Masarykova filosofie člověka, 1967; Masarykův problém moderního člověka, 1970 (náklad likvidován), 1990; Stručný přehled dějin českého filosofického myšlení od poloviny 14. století do počátku 20. století, 1985. Výběr časopiseckých příspěvků: Problém osobnosti v Masarykově filosofii člověka, FČ 1968; Masarykův problém sebevraždy, AUC 1968; Hegelovské motivy v české a ruské filosofii 40. let 19. století, AUC 1979; K charakteru české filosofie po půldruhém století, FČ 1991.

Opatření děkana č. 10/2018 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2018

6. září 2018 - 11:34
Opatření děkana č. 10/2018 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2018

Výběrové řízení na pozici pracovník Podatelny

5. září 2018 - 15:20
Pracovník Podatelny FF UK Hlavní odpovědnosti: Příjem, třídění a evidence došlých zásilek včetně kurýrních a datových. Komplexní odbavení odcházejících zásilek včetně kurýrních a datových a frankování a sestavování potřebných dokladů pro poštu (archy s evidencí ap.). Vedení elektronické spisové služby pro spisový uzel podatelny. Evidence žádostí studentů, třídění žádostí studentů pro potřeby Studijního oddělení. Obsluha centrální telefonní linky 111. Pochůzky se zásilkami do/z rektorátní podatelny, na poštu a instituce v rámci centra Prahy. Základní uživatelská podpora pro pracovníky ostatních uzlů spisové služby. Naše očekávání: ukončené SŠ vzdělání dobré komunikační schopnosti dobrá úroveň práce s PC pečlivost a samostatnost základní úroveň anglického jazyka Nabízíme:  zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu: 1. listopadu 2018 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsob přihlášení: Strukturovaný životopis – pošlete, prosím, na e-mailovou adresu Barbora.kosikova@ff.cuni.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Své přihlášky zasílejte do 30. 9.2018. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Věda na UK: historik prof. Ivan Šedivý a 100 let republiky

4. září 2018 - 14:28
  Profesor Ivan Šedivý je historikem a ředitelem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na české dějiny první poloviny 20. století, dějiny vojenství 19. a první poloviny 20. století a na teoretické otázky dějin vojenství. Profesor Šedivý vyrůstal v Číně, kde žil se svými rodiči diplomaty. Podle Ivana Šedivého je historie především o vyprávění příběhů, které má jako historik za úkol předat společnosti, a potom je už na ní, které z nich ji osloví. Společně se svojí manželkou napsal kromě jiných publikaci Válka a armáda v českých dějinách a na říjen roku 2018 připravil, v roli editora, společně s Janem Klápštěm publikaci Dějiny Česka.      

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve druhé polovině září budou moje konzultace probíhat...

13. září 2018

Konzultace p. dr. Macka v září budou probíhat následovně:

5. 9. (st) od 16.00

11....

28. srpen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto na vědomost dávám, že v září budu konzultovat...

28. srpen 2018