Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 22 min zpět

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

29. říjen 2019 - 15:37
AV technik(čka) Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které zajišťuje rozvoj a provoz informačních a komunikačních technologií a audio-vizuální techniky na FF UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměstnanců. Laboratoř výpočetní techniky nyní hledá posilu pro práci se audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování technického vybavení učeben. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Přepis záznamu na digitální i analogová média. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Příprava jednoduchých grafických materiálů. Kontrola dodržování autorských práv a interních pravidel nakládání s AV v rámci FF UK. Základní správa a údržba výpočetní techniky připojené k AV technice v učebnách a kancelářích Komunikace s externími subjekty jako je servis, dodavatelé apod. Naše očekávání Min. ukončené SŠ vzdělání. Znalost a zkušenosti s prací s AV technikou. Komunikativní úroveň anglického jazyka. Pokročilá úroveň práce s PC, tj. solidní znalost Windows a MS Office. Dobré komunikační schopnosti, trpělivý přístup k uživatelům s malými technickými znalostmi. Pečlivost a samostatnost. Výhodou: Znalost produktů s Mac OS, počítačových sítí, Software Adobe a zkušenosti s elektrotechnikou. Praxe na obdobné pozici. Nabízíme Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty. Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). Fakultní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity. Možnost nástupu Od 1. 1. 2020 nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se o tuto pozici ucházet Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) zasílejte nejpozději do 23. 11. 2019 na email miroslav.vacura@ff.cuni.cz.  

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

29. říjen 2019 - 15:32
Technik / technička oddělení investic Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Zpracování investičních záměrů, rozpočtů a plánů investičních akcí a případně rozsáhlých oprav Výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav Koordinace stavebních prací a dodávek nábytku Vyhotovování příslušných dokladů pro poskytovatele dotace (MŠMT) Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů Požadované vzdělání a znalosti minimálně středoškolské, stavebního nebo ekonomického zaměření zkušenosti v oblasti národních dotací z MŠMT výhodou uživatelská práce na PC zkušenosti se zařazováním majetku výhodou Nabízíme Zajímavá práce v inspirujícím akademickém prostředí Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příjemné a slušné pracovní prostředí Nejrůznější akce pořádané Univerzitou Karlovou, jazykové kurzy, stáže Fakultní i univerzitní program benefitů (http://www.ff.cuni.cz/benefity) Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody 40 hodin týdně První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 23. 11. 2019 na email tomas.sedivy@ff.cuni.cz. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Knihovna FF UK zve na seminář práce s elektronickými zdroji

29. říjen 2019 - 12:42
Obecně zaměřený seminář je určen studentům i pedagogům Filozofické fakulty UK. Zájemci si mohou vybrat ze tří termínů: 29. listopadu a 5. a 11. prosince. Seminář se uskuteční v Knihovně Jana Palacha. Účastníci se naučí vyhledávat v oborových databázích, pracovat s univerzitním vyhledávačem UKAŽ, Portálem elektronických zdrojů a naučí se citovat a vytvářet seznam literatury pomocí nástroje Citace PRO. Seminář povede fakultní správkyně elektronických zdrojů Michaela Málková (Knihovna FF UK). Setkání budou vždy probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v týmové studovně Knihovny Jana Palacha (hlavní budova, nám. Jana Palacha 1/2, suterén). Na vybraný termín semináře se prosím zaregistrujte prostřednictvím formuláře. Profil událost najdete také na Facebooku.

28. října 2019 oslavil devadesáté narozeniny literární historik a editor doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

29. říjen 2019 - 12:14
Dlouholetý člen Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK během svého působení na fakultě vychoval hned několik generací literárních historiků, editorů a publicistů. U příležitosti tohoto jubilea vydal časopis Slovo a smysl speciální číslo věnované bibliografii doc. Brabce. V posledních letech Jiří Brabec spolupracoval na řadě klíčových projektů, které modelují tvář oboru, jako jsou např. třísvazkové Dějiny nové moderny (FF JČU a FF UK) nebo kritické vydání díla Jaroslava Seiferta. Klíčovým způsobem se mimo jiné podílí na vydávání díla T. G. Masaryka. Redakce fakultního bohemistického časopisu Slovo a smysl (Word and Sense) se rozhodla připomenout jubileum Jiřího Brabce dedikováním 32. čísla periodika a vydáním speciálního čísla, které obsahuje kompletní bibliografii Jiřího Brabce z let 1951‒2019. Bibliografii sestavili Michael Špirit, Jiří Flaišman a Michal Kosák. Přejeme Jiřímu Brabcovi vše dobré, pevné zdraví a mnoho dalších plodných debat, které jsou pro plnohodnotnou existenci našeho oboru zcela nezbytné.

Na Filozofické fakultě UK vystoupil chargé d´affaire Republiky Kosovo

25. říjen 2019 - 14:46
Přednáška J. E. Arbëra Vllahiua, která na FF UK proběhla 23. října, se uskutečnila na pozvání Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Šlo o další z tradičních setkání studentů a pracovníků KJBS FF UK s velvyslanci balkánských zemí, která probíhají obvykle dvakrát ročně. Dvě desítky pedagogů, studentů a hostů z dalších fakult UK vyslechlo přednášku o současném stavu Kosova a o perspektivách vstupu této balkánské země do Evropské unie. Dotazy v následné diskusi směřovaly především k aktuální politické situaci po parlamentních volbách, které se v Kosovu konaly před dvěma týdny, k ekonomicko-politickým problémům celého regionu i ke vztahům se sousedními zeměmi. Zleva: J.E. Arbër Vllahiu, dr. Orkida Backus Borshi, dr. Jaroslav Otčenášek Dalším hostem tohoto cyklu přednášek bude na přelomu února a března příštího roku velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. Ljiljana Pancirov, neboť právě v prvním pololetí roku 2020 bude Chorvatsko předsedat Evropské unii. Petr Kukal, mluvčí FF UK        

Opatření děkana č. 15/2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019

24. říjen 2019 - 16:16
OD č. 15/2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019

e-Kniha týdne #16: Water Planet: The Culture, Politics, Economics, and Sustainability of Water on Earth

24. říjen 2019 - 15:43
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Water Planet, která se z mezioborových perspektiv zabývá vodou jakožto životně důležitým zdrojem. Titul může být zajímavý nejen pro zájemce o environmentální témata, sociologii či politologii. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] Through case studies, opposing viewpoints, and primary documents, this reference work examines the environmental and sustainability issues regarding water as well as how water is an intrinsic part of human culture. It presents a variety of resources and multidisciplinary perspectives on water in a single book. It offers opposing viewpoints on current world water issues that enable readers to consider these problems from political, cultural, economic, and scientific vantage points. It also documents how some practical necessities regarding our global water problems are in conflict with established cultural traditions and values.

Dr. Šárka Grauová z Ústavu románských studií FF UK byla zvolena místopředsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě. Její třetí kongres se v roce 2021 uskuteční v Praze.

24. říjen 2019 - 12:11
Na přípravě kongresu se společně s dr. Grauovou bude podílet vědecký výbor složený z významných evropských brazilianistů a organizační výbor českých odborníků působících převážně na FF UK a zástupců českého centra Instituto Camões. Na II. kongresu ABRE, který se konal v Paříži ve dnech 18.–21. září, se dosavadní výkonný výbor po předběžných jednáních usnesl na zvolení dr. Grauové jako místopředsedkyně asociace, která se na základě své funkce ujme organizace kongresu v roce 2021. Praha byla jako místo konání zvolena ze dvou důvodů. Zaprvé jde o snahu probudit větší zájem o brazilská studia u odborníků ze střední a východní Evropy, kteří se na dosavadní práci asociace takřka nepodíleli. Zadruhé je to pocta české portugalistice, která v zahraničí postupem času získává čím dál větší renomé. Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) sdružuje odborníky, kteří působí na evropských univerzitách a výzkumných pracovištích, bez ohledu na národnost. Okruh jejich odborných zájmů je velmi široký: dějiny, antropologie, lingvistika, literární studia, dějiny výtvarného umění, ekonomie, astronomie, geografie, biologie a mnohé další. Při příležitosti jmenování předsedkyní ABRE poskytla dr. Grauová rozhovor brazilskému Radio France Internationale. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Bohemisté z Filozofické fakulty UK pořádají třetí ročník festivalu Den češtiny

24. říjen 2019 - 12:03
Jednodenní festival o české literatuře a jazyce, který pořádají Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se koná ve čtvrtek 7. listopadu v prostorách Kampusu Hybernská. Program je vhodný pro střední školy i veřejnost. Během dopoledne zazní přednášky na literárněvědná a jazykovědná témata, zčásti se speciálním zaměřením na otázky spojené s výukou jazyka a literatury. Nejen studenti středních škol během nich mohou zkusit číst a interpretovat starý text, hledat prapůvodní kořeny českých slov nebo zapřemýšlet nad tím, kdo a proč je v české literatuře označován jako klasik nebo jak a proč nakladatelství zasahují do znovu vydávaných knižních edic. Zejména učitelé ocení bohatý komentář k nové edici čítanek a informace o projektu Seminář České knižnice. Prostor bude věnován také dvěma panelovým debatám. O výuce současné české literatury na školách bude hovořit Libuše Heczková, Andrea Králíková a Blanka Činátlová z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, Miluše Janišová z Ústavu románských studií FF UK a středoškolský pedagog Josef Švéda. Na žánr tweetu a tweetování v češtině se zaměří druhá diskuze s úspěšnými uživateli Twitteru Petrem Kukalem, Marií Gromovovou a Martinem Selnerem a lingvistkami Evou Lehečkovou a Kamilou Mrázkovou. K poctě výročí sametové revoluce navíc v odpoledních hodinách promluví o třiceti letech češtiny vedoucí jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR Kamila Smejkalová. Návštěvníky dále čekají autorská čtení současných spisovatelů Anny Bolavé, Petra Borkovce a Miloše Doležala, aktivní řešení jazykových úloh včetně maturitních didaktických testů s jejich tvůrkyní Gabrielou Baumgartnerovou z Cermatu, ukázka kurzu češtiny pro cizince nebo nahlédnutí do příprav rozhlasových zpráv s dlouholetým pracovníkem Českého rozhlasu Liborem Vackem. S pětiminutovými přednáškami vystoupí i studentky a studenti pražské bohemistiky. Po celý den poběží knižní bazar v duchu přines knihu – odnes knihu. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách a FB události. Zájemci se mohou registrovat předem. U větších skupin je nutné nahlásit účast na e-mail: dencestiny.ff.cuni.cz.

Den češtiny 2019

24. říjen 2019 - 9:18
Festival o české literatuře a jazyce se koná 7. listopadu v Kampusu Hybernská. Součástí celodenního programu budou přednášky na literárněvědná a jazykovědná témata, panelové debaty, autorská čtení i jazykové úlohy.

Výsledky voleb do Studentské rady Filozofické fakulty UK

24. říjen 2019 - 4:18
Byly zveřejněny výsledky voleb, které se konaly na Spolkovém kolegiu Studentského fondu FF UK ve středu 23. října 2019.

Katedra estetiky FF UK pořádá přednášku odborníka na filmová studia Timothyho Corrigana

23. říjen 2019 - 16:04
Emeritní profesor T. Corrigan z University of Pennsylvania vystoupí 30. října na Filozofické fakultě UK s přednáškou „Popisování filmu“. Ta je součástí nového cyklu Prague Aesthetics Lectures, jenž vznikl s cílem představit akademické obci nejzajímavější výzkumy v oblasti současné filozofické estetiky. V přednášce bude prof. Corrigan hovořit o popisování filmu jako o tvořivém, divácký prožitek proměňujícím setkání. V rámci výkladu využije současné teorie popisu, které vztáhne na diváctví jako na slovní a psané přivlastnění si či znovuvytvoření filmových obrazů. Přednáška bude probíhat v angličtině bez tlumočení v hlavní budově FF UK v místnosti 200 od 16:00 hodin. Timothy Corrigan je autorem řady knih, jako Nový německý film: Vysídlený obraz, Filmy Wernera Herzoga: Mezi zázrakem a historií, Psaní o filmu, Filmový zážitek a Filmový esej: Od Montaigne, po Markerovi. Poslední zmíněná kniha v roce 2012 vyhrála cenu Katherine Singer Kovács za vynikající publikaci filmových a mediálních studií. V roce 2014 získal prof. Corrigan Cenu Společnosti pro kino a mediální studia za vynikající pedagogický úspěch. Na podzim roku 2019 byl pozván do Jihlavy na Mezinárodní festival dokumentárního filmu jako porotce soutěžní sekce Mezi moři. Přednášky z cyklu Prague Aesthetics Lectures budou v roce 2020/2021 součástí kurzu Estetika 21. století, který na FF UK povede dr. Tereza Hadravová za účasti několika významných hostů. Pozvání do Prahy již například přijala profesorka estetiky na univerzitě ve švédské Uppsale Elisabeth Schellekens. Projekt Aesthetics in the 21st Century byl podpořen ze zdrojů Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Omezený provoz Knihovny Dálného východu

23. říjen 2019 - 13:13
Upozorňujeme čtenářky a čtenáře, že Knihovna Dálného východu bude ve dnech 29. 10.; 30. 10. a 4. 11. z technických důvodů zavřená.  Výpůjčky bude možné vracet do biblioboxu v Celetné 20, 3. patro, u výtahu anebo na sekretariátě Katedry sinologie FF UK. Objednávky knih z Centrálního katalogu UK ze dnů 29.10. a 30.10. 2019 budou k dispozici dne 31. 10. 2019, objednávky ze dne 4. 11. 2019 dne 5. 11. 2019.   Děkujeme za pochopení!

Uzavírka Knihovny Ústavu dějin umění

23. říjen 2019 - 13:02
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z důvodu nemoci je Knihovna Ústavu dějin umění do pátku 25. 10. zavřená. Končící výpůjčky z této knihovny budou všem uživatelům prodlouženy do 30. 10. Provoz knihovny by měl být obnoven v úterý 29. 10. Děkujeme za pochopení!  

Na FF UK proběhl první ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě

23. říjen 2019 - 9:36
Cílem mezioborové konference, která se konala 18. října, bylo zprostředkovat setkání začínajících badatelů partnerských akademických institucí a prezentace výsledků jejich odborné činnosti. Jednodenní sympozium vzniklo jako společný projekt tří slavistických center – Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty UK. Jeho posláním je nabídnout prostor nejen pro prezentaci výsledků bádání studentů, ale také osobní seznámení a vzájemné diskuze. S vlastním příspěvkem vystoupilo pět referentů z každého pracoviště na základě interní nominace. Ve snaze postihnout oborovou šíři studijních specializací byly na počátku stanoveny tři poměrně obecné konferenční sekce: jazyk, literatura, kultura a dějiny. Sympozium je otevřené pro studenty a absolventy magisterských a doktorských programů zaměřených na zkoumání východní Evropy, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci v předchozím akademickém roce nebo se nacházejí v pokročilé fázi studia. V následujících dvou letech se předpokládá konání konference v Brně a Olomouci. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Na FF UK vystoupí odborník na filmová studia Timothy Corrigan

23. říjen 2019 - 9:20
Přednáška „Popisování filmu“, která se v hlavní budově FF UK koná 30. října, je součástí nového cyklu Prague Aesthetics Lectures, jenž vznikl s cílem představit akademické obci nejzajímavější výzkumy v oblasti současné filozofické estetiky.

Researchers from the Prestigious Project MOVES Start Their Work at CUFA

22. říjen 2019 - 15:12
Three early-stage researchers from the prestigious project MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (European Joint Doctorate, supported by Horizon 2020 – Marie Sklodowska-Curie Actions) – Cornel Borit, Laura Brody, and Zoheb Mashiur – have started their work at the Faculty of Arts. They will conduct their research in Prague until February 2021 when they move to another partner university involved in the scheme. What is your background and previous experiences? Cornel Borit: I always find it difficult to answer questions about my background, and that is because I have covered quite various fields, ranging from Religion, Political Science, and Peace and Conflict Studies to English Literature. In the context of MOVES, however, I feel rather comfortable to integrate the knowledge I have acquired previously thanks to the interdisciplinary nature of the MOVES project. I also have a special interest in pedagogy and education theory since I am confident that research and education activities must intertwine harmoniously in order to be utterly productive to society. I, personally, have much pedagogical experience from back home in Norway, mostly in upper secondary school, but also at university. Laura Brody: I received my B.A. in International Comparative Studies from Duke University in 2016, and my M.A. in International Migration from the University of Kent, Brussels School of International Studies, in 2017. Since then I have been working as an English teacher in Turkey. My research interests include memory politics, social identity, forced migration, nationalism and conflict resolution. My prior research concerns historical representation and sectarianism in Northern Ireland and Cyprus, and the adoption of refugee identities in postgenerations of displaced Greek Cypriots and Palestinians. Zoheb Mashiur: I completed my Master of Arts in International Migration with a secondary in International Conflict and Security at the University of Kent’s Brussels School of International Studies this year. Prior to that, I’ve had some years of experience working in fiction publishing in my hometown of Dhaka, Bangladesh, and I remain affiliated with the English language newspaper The Daily Star as a columnist. How did you come across MOVES and what made you apply for it? Cornel Borit: It was in the beginning of this year when I decided to browse the EU science hub portal, looking for research projects that may allow a farther development of the research I had carried out during my master’s in English literature, which examined narratives depicting migration to London and how migration encounters (re)shape identity. In this way I came  across the EJD MOVES project, which comprised several research areas that would respond to my interests. It was not, however, a straightforward decision to apply, since enrolment in such a project would imply relocation at two universities during its progress, both quite far away from my that time residence. I have eventually decided to apply, motivated by the unique opportunity to work with a research topic of utmost actuality, which is contemporary migration, in a highly professional environment. Laura Brody: I came across the MOVES program by chance, and applied not only for my belief in the increasing need for migration research both in and outside of academia, but also for the opportunity to collaborate with other researchers across European universities and in an interdisciplinary setting. Zoheb Mashiur: When I started my Masters in 2017, I would never have imagined applying for a PhD program so soon – much less making it in! I applied almost out of chance, on a recommendation from my dissertation supervisor, who knew I was looking for my next step after Brussels and that I was keen to stay in Europe and explore research questions that arose during my studies. Luckily what seemed like a long shot turned out to be not such an unrealistic dream after all, and here I am at the Faculty of Arts. What research project are going to pursue in MOVES? Cornel Borit: It deals with narratives depicting migration encounters in recent European history. The project is entitled “Typology of Migration Myths: Theoretical/Methodological Questions”, and I intend to carry out a comparative study of narratives of the post-World War II migration from the Caribbean and the post EU integration migration from Eastern Europe to Great Britain. One of the objectives of the study is to explore the instrumental employment of migration myths possibly as a recurrent political strategy meant to perpetuate (post)colonial mental models in contemporary Europe, particularly in Great Britain. I have decided upon these two historical instances due to the structural and conjunctural similarities describing phenomena associated with these migrations. Moreover, post-empire migration literature to Great Britain has received extensive critical attention, whereas contemporary literature of migration from Eastern Europe has been scarcely, if at all, in the spotlight of critical investigation. In this context, I intend to highlight through my research the relevance of migration myths, as a category of modern political myths, in the wider framework of migration narratives by answering questions related to the origin, content and function of migration myths and their instrumentalsation in the contemporary political discourse. Laura Brody: In MOVES I will pursue Project 13, Myths of Migration and Their Significance in Past and Present, through a study on migration myths in East-West collision zones that illuminate Europe’s evolving relationship with the Islamic world since the early modern period. The project will explore changing perceptions of European-Islamic borders and migration myths both resulting in and causing patterns of forced and voluntary migration in European-Islamic gateway regions. It zones in on migration myths emanating from the ethnic, religious and political legacies of Ottoman imperialism along Turkey, Greece and Bulgaria’s shared borders in Thrace, migration patterns in the region, and evolving perceptions of the region’s place in European-Islamic clash narratives over time. Overall, it aims to serve as a resource contributing to contemporary debates about European identity, Europe’s relationship with Islam and the integration of Muslim migrants from Asia, Africa and the Middle East into European society. Zoheb Mashiur: I am studying the representations of colonial troops from British India who fought in Europe during World War One, with a specific interest in how they have been remembered or forgotten since 1914-18. For this I am looking at memorials, cemeteries, period literature and the soldiers’ own letters. What are your expectations of the project in general and of the eighteen months you are going to spend at the Faculty of Arts and in Prague in particular? Cornel Borit: Since the research topic I will investigate is one of utmost relevance for the nowadays social and political European realities, I do expect to contribute to a better understanding of migration as an intricate, multidimensional  phenomenon, which entails challenges but also advantages for society. Migration ought to be perceived as a universal phenomenon, both historically, geographically, socially, economically and in terms of gender and it is the duty of the academia to criticise the short-termism of migration management which has proliferated in recent political discourse. I trust that my engagement in the MOVES, and particularly the period I will spend in Prague, will allow me to develop expertise in the field of migration studies that I will then employ effectively to curb the distorted perception about migrants and migration and promote constructive strategies in approaching migration issues. The incipient experience has been positive as I have met dedicated colleagues as well as a propitious academic environment. Furthermore, Prague is a vibrant and inspiring city, with an intensive cultural life, which I indent to enjoy comprehensively. I therefore look forward to the months to come! Laura Brody: My outlook for the project is very positive, and I expect my time both in Prague and over the next three years to be a fantastic opportunity to collaborate with researchers in an interdisciplinary setting, as well as for everyone involved to expand our knowledge, skills and perceptions of migration studies and its significance in other fields. I also expect my time in Prague to be a fantastic opportunity to learn about migration patterns and policies in the Czech Republic. Zoheb Mashiur: The interdisciplinarity of the project is highly attractive to me, having studied migration largely from a political science lens during my Masters. My personal interests and indeed my professional background have always made me inclined toward an intellectual approach that is not at its best constrained within one discipline, so I relish the opportunity to work with scholars from a wide range of backgrounds – and to tackle migration research while mixing elements from fields as wide as history, media studies, memory studies and security studies. As a political scientist in the Faculty of Arts I will have ample opportunity to expand my horizons. MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges – is a European Joint Doctorate (EJD) funded by the European Union. This doctoral programme is defined by a unique collaboration between university researchers in the Humanities and Social Sciences and partners across sectors (NGOs, charities working with migrants and cultural and creative industries) in five EU countries. It identifies the contemporary issue of migration as a problem to be treated within the wide context of modernity, acknowledging the way it has shaped European identity, first in the outward thrust of European nations in colonial movements, then through emigration from many European countries, and recently through immigration as the predominant form of mobility in Europe.

Zkrácená otevírací doba Historického kabinetu 23. 10.

22. říjen 2019 - 14:14
Z důvodu konání mezinárodní akce bude ve středu 23. 10. vyjímečně zkrácena otevírací doba knihovny Historického kabinetu. Provoz knihovny bude ukončen v 16:30 a poté se v jejích prostorách bude konat přednáška a setkání s Chargé d´affaires Republiky Kosovo J.E. Arberem Vllahiu, jenž přijal pozvání Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Akce je veřejně přístupná bez omezení. Více informací.

Přehled podzimních seminářů pro zaměstnance UK

22. říjen 2019 - 12:07
V říjnu a listopadu 2019 se zaměstnanci Univerzity Karlovy mohou přihlásit na semináře věnované práci s e-learningovými nástroji, etice akademické práce, autorskému právu a dalším tématům.

Bývalí studenti Filozofické fakulty UK budou debatovat o událostech listopadu 1989

22. říjen 2019 - 11:33
Diskuse nad připravovanou publikací „Ta temná budova byla naše“ editorek Sylvy Fischerové a Lucie Cviklové proběhne 30. října v 17:30 v klubovně Městské knihovny v Praze. Diskuzní setkání účastníků stávky na FF UK proběhne u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a bude se věnovat listopadovým událostem i tomu, co jim předcházelo a co následovalo. Debata se zaměří především na publikaci Ta temná budova byla naše, kterou k vydání připravily spisovatelka a filoložka z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK Sylva Fischerová a socioložka a politoložka Lucie Cviklová. Vedle editorek budou s publikem diskutovat novinář Jiří Peňás, spisovatelka Kamila Hantáková–Míková a další studentští aktivisté zastoupení v knize. Publikace je založena na metodě oral history. Na základě dvaadvaceti rozhovorů s dvojicemi bývalých studentů pražské Filozofické fakulty autorky rekonstruují dění v roce 1989, jako byl zásah na Národní třídě či studentská stávka, a věnují se mládí v době komunistického režimu. Kniha zároveň poskytne náhled na roli pedagogů, reakce rodin a reflexi událostí z odstupu třiceti let. Součástí je také obrazový doprovod obsahující fotografie z archivů pamětníků i faksimile dokumentů; některé materiály jsou zde publikovány poprvé. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019