Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 19 min zpět

Přehled podzimních seminářů pro zaměstnance UK

22. říjen 2019 - 10:40
V říjnu a listopadu 2019 mohou všichni zájemci z řad zaměstnanců UK (akademičtí i THP pracovníci) navštívit semináře věnované práci s e-learningovými nástroji a zapojení těchto nástrojů do výuky, etice akademické práce, autorskému právu a dalším tématům. Podívejte se na přehled nabízených seminářů.   Rozvíjení spolupráce v Moodlu Datum:  23. 10. 2019 Čas: 14.30. – 16.30 hod. Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín Více informací: ZDE Registrace: ZDE Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Nástroje rozvíjející spolupráci v Moodlu jsou zejména moduly Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce. Seznámíme Vás s těmito moduly: Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty Školení bude probíhat na PC formou workshopu. Setkání s Lynne Cox, ředitelka Research Office na Imperial College London, členka LERU special interest group pro oblast akademické integrity Datum: 24. října 2019 Čas: od 10:00 Místnost: Malá aula, RUK Více informací: ZDE Registrace: ZDE Lynne Cox je vedoucí oddělení vědy na londýnské Imperial College a členkou special interest group for research integrity, LERU (The League of European Research Universities). Dlouhodobě se věnuje problematice akademické a vědecké integrity a setkání s ní a zástupci fakult na UK bude významným přínosem pro činnosti směřující k posílení akademické integrity na UK a prevenci neetického akademického chování. Setkání proběhne v anglickém jazyce. Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu Datum: 30. 10. 2019 Čas: 14.30. – 16.30 hod. Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín Více informací: ZDE Registrace: ZDE Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu a se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty: Celkový přehled známek Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky Podmíněné plnění aktivit Nastavení podmínek pro absolvování kurzu Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu Školení bude probíhat na PC formou workshopu. Turnitin On Campus Event Datum: 31. října 2019 Čas: 9:00 – 14:00 Místnost: Vlastenecký sál, RUK Více informací: ZDE Registrace: ZDE. Celodenní seminář Turnitin On Campus Event bude věnován otázkám plagiátorství, akademické integrity a uvádění jejích principů do praxe ve vysokoškolském prostředí. Představuje jedinečnou příležitost k setkání a výměně zkušeností mezi zástupci českých vysokých škol, akademickými i neakademickými pracovníky a experty zasazujícími se o zvyšování povědomí o akademické integritě a šíření principů etické tvůrčí práce. Seminář se bude skládat ze série přednášek následovaných otevřenou diskuzí. Věříme, že Vaše účast by byla cenným přínosem pro výměnu zkušeností a dobré praxe. Všechny přednášky a následné diskuze budou vedeny v anglickém jazyce. Využití wikisystémů ve výuce Datum: 5. 11. 2019 Čas: 14.30 – 16.00 hod. Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20 Přednášející: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph. D., 1 lékařská fakulta UK Registrace: ZDE​ Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít? Adobe Connect a Streamservery Datum: 7. 11. 2019 Čas: 14.30. – 16.30 hod. Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín Více informací: ZDE Registrace: ZDE Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet PowerPointovou prezentaci studentům. Také Vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte jak snadné to je. Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle. Školení bude probíhat na PC formou workshopu. Zaměstnanecká díla a autorské právo Datum: 12. 11. 2019 Čas: 13.30 – 15.00 hod. Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20 Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. Více informací: ZDE Registrace: ZDE V rámci pracovněprávních vztahů, jejichž předmětem je tvůrčí činnost zaměstnance, mohou vznikat zaměstnanecká autorská díla. Autorský zákon upravuje zvláštní režim práv a povinností k těmto zaměstnaneckým dílům, jehož výchozím principem je výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatelem s výrazným omezením osobnostních práv autora ve prospěch zaměstnavatele. Problematiku vytváření zaměstnaneckých děl je třeba současně zasadit do širšího kontextu, zahrnujícího za prvé vytváření jiných předmětů duševního vlastnictví (například vynálezů a průmyslových vzorů) v pracovněprávních vztazích, za druhé vytváření  autorských děl mimo pracovněprávní vztahy, zejména pak při vytváření děl na objednávku externími autory a za třetí smluvní získávání a nakládání s předměty duševního vlastnictví (např. licenční vztahy). Wikisystémy – Základy práce s Wikisystémy. Datum: 14. 11. 2019 Čas: 14.30. – 16.30 hod. Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín Více informací: ZDE Registrace: ZDE Cílem je seznámit účastníky školení jak s teorií wikisystémů, tak praktickou stránkou – vytváření obsahu v jejich rámci. Soustředíme se především na tyto aspekty: Teorie wikisystémů, jejich charakteristiky a výhody Představení Wikipedie jako nejznámějšího wikisystému Základy práce s Wikipedií, hlavní pravidla (tzv. 5 pilířů) Základy práce se zdroji na Wikipedii (v jakém případě je třeba uvádět zdroj a co je respektovaný zdroj) Vytváření a editace hesel ve Wikipedii Školení bude probíhat na PC formou workshopu. Využití inovativních technologií ve vzdělávání příslušníků síťové generace Datum: 25. 11. 2019 Čas: 14.30 – 16.00 hod. Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20 Přednášející: Ing. Bořivoj Brdička Ph.D. Více informací: ZDE Registrace: ZDE Technologie stále více ovlivňují život nás všech. Dostáváme se do situace, kdy tzv. “druhá počítačová revoluce” nutí každého mít digitální kompetence. Týká se to občanského života i pracovního. Obtížně bychom hledali takovou profesi, která se bez spolupráce s moderními technologiemi obejde. Zcela jistě k nim nepatří pedagogové. Nestačí ovládat postupy dané oborem, který učí, je nezbytné se orientovat i v obecných didakticko-metodických záležitostech souvisejících s vybavením  všech (i studentů) minimálně 1:1. Znamená to, že technologie ovlivňují i samotnou pedagogiku. Podívejme se společně na to, jak?

Jmenování ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

22. říjen 2019 - 8:48
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK byl doc. Jiří Janák, Th.D.  jmenován ředitelem České egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 15. listopadu 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. Jiří Janák, Th.D.

Volby do Studentské rady Filozofické fakulty UK

21. říjen 2019 - 16:10
Volby budou probíhat ve středu 23. října od 16:00 hodin ve Velké aule hlavní budovy FF UK. Volit a kandidovat může každý student Filozofické fakulty UK. Na dobu voleb je vyhlášeno děkanské volno.

Historici z Filozofické fakulty UK převzali cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu

21. říjen 2019 - 12:35
Ocenění za rok 2019 předávala 17. října ve vile Lanna předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová mj. dvěma členům Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK prof. Drahomíru Jančíkovi a doc. Jakubu Rákosníkovi. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu obdržely dva autorské týmy. Tým odborníků z Historických ústavů České a Slovenské akademie věd i vysokých škol uspěl s publikací Československo. Dějiny státu (2018), jejímž spoluautorem je prof. Drahomír Jančík. Badatelé se v téměř tisícistránkové práci opírají o nové výzkumy v českých i zahraničních archivech a popisují zrod Československa v průběhu první světové války, analyzují období první i druhé republiky a okupace, ale i komunistického a postkomunistického režimu. Druhý tým tvoří historici z Masarykova ústavu, Archivu AV ČR a Univerzity Karlovy. Ti připravili publikaci Republika československá 1918–1938 (2018), na jejímž zpracování se podílelo celkem sedm desítek autorů z řady evropských zemí. Doc. Jakub Rákosník je jeden z hlavních spoluautorů publikace. Titul se zaměřuje na dramatické meziválečné období, velký prostor tu dostávají jak národnostní menšiny, tak kulturní dějiny, dějiny médií či ochrana životního prostředí. Petr Kukal, mluvčí FF UK Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

New Editions of DRM Free E-Books From CUFA Now Available via EBSCO

20. říjen 2019 - 15:54
The current offer of one hundred e-books published by CUFA is now being enlarged by more than 50 e-books from five different editions (Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium and Opera) that represent top quality academic work from the faculty. All titles are now available via EBSCOhost Collection Manager. The production of the Faculty of Arts Press (FA Press) covers a wide area of subjects within humanities. New editions available via EBSCO offer publications on history, international relations with the focus on 20th century (19 titles) and literature (16 titles). Other resources within these editions cover linguistics, philosophy, art, film, sociology, and pedagogy with focus on education in the age of globalization. Beginning this year, FA Press joins the initiative and now offers DRM free titles, which enable users to download e-books without any restrictions and without having to instal any additional software. The FA Press titles available at EBSCOhost Collection Manager include 52 monographs, such as: IVAN KLIMEŠ: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945 JOSEF FULKA: Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení JIŘÍ BURIÁNEK – SIMONA PIKÁLKOVÁ – ZUZANA PODANÁ: Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů MARTIN ŠTEFEK: Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ MIKULÁŠ PEŠTA: O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě ANGELO MARIA RIPELLINO: Dějiny současné české poezie About EBSCO Information Services  EBSCO Information Services (EBSCO) is the leading discovery service provider for libraries worldwide with more than 11,000 discovery customers in over 100 countries. EBSCO Discovery Service (EDS) provides each institution with a comprehensive, single search box for its entire collection, offering unparalleled relevance ranking quality and extensive customization. EBSCO is also the pre-eminent provider of online research content for libraries, including hundreds of research databases, historical archives, point-of-care medical reference, and corporate learning tools serving millions of end users at tens of thousands of institutions. EBSCO is the leading provider of electronic journals & books for libraries, with subscription management for more than 360,000 serials, including more than 57,000 e-journals, as well as online access to more than 1,000,000 e-books. For more information, visit the EBSCO website at: www.ebsco.com. EBSCO Information Services is a division of EBSCO Industries Inc., a family-owned company since 1944. About the Faculty of Arts The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe. The Faculty was founded in 1348 by the Czech king and later Holy Roman Emperor Charles IV who established it as one of the four faculties of the Prague university, later named after him Charles University – the oldest university in Central Europe east of France and north of the Alps. Ever since, it has been the intellectual centre of the Czech lands: alumni of the Faculty, their deeds and ideas, have been shaping the Czech society and culture and at the crucial moments of Czech history, the Faculty of Arts has always been at the very heart of the events.

Německý prezident udělil státní vyznamenání prof. Tomáši Halíkovi z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

18. říjen 2019 - 16:38
Prezident Frank-Walter Steinmeier udělil prof. Halíkovi Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík ho obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími. Ocenění je jednou ze tříd jediného vyznamenání, které Spolková republika Německo uděluje. Profesor Halík jej převezme 21. října, přesně 41 let poté, co byl v německém Erfurtu tajně vysvěcen na kněze pro působení v podzemní církvi v Československu. „Prezident Spolkové republiky Německo ocenil zejména mou aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejší NDR, mou účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany – tzv. Mariánskolázeňské rozhovory, který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu,“ uvedl k ocenění Halík. Sociolog, filozof, kněz a profesor Univerzity Karlovy Halík, který patří ve světě k uznávaným křesťanským intelektuálům, obdržel už například v roce 2012 státní vyznamenání v Polsku, a to za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy. V roce 2014 získal za snahu o mezináboženský dialog Templetonovu cenu a o dva roky později mu univerzita v Oxfordu udělila jako teprve čtvrtému Čechovi čestný doktorát. V roce 2017 získal také cenu za podporu dialogu mezi kulturami od Papežské rady pro kulturu.

Omezený provoz Knihovny Ústavu hudební vědy 21.–22. 10.

18. říjen 2019 - 15:20
Upozorňujeme čtenářky a čtenáře, ze ve dnech  21. 10. – 22. 10. bude Knihovna Ústavu hudební vědy z důvodu nemoci otevřena až od 12:30. Děkujeme za pochopení.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za září 2019

18. říjen 2019 - 15:13
Tento týden byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za září 2019. Seznam všech 451 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v knihovnách FF UK chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny FF UK. 

Katedra divadelní vědy FF UK připravila výstavu k 30. výročí sametové revoluce

17. říjen 2019 - 14:17
Vernisáž výstavy Divadlo revoluce, na které se spolupodílí Institut umění – Divadelní ústav a Knihovna Václava Havla, proběhne 22. října v 17 hodin ve 4. patře hlavní budovy FF UK. Výstava bude přístupná do 10. ledna 2020. Expozice se bude věnovat výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Právě divadla byla v té době jedním z důležitých center občanského vzdoru a také z divadelního prostředí vyšla řada protagonistů sametové revoluce. Zmapuje jak dění v divadlech před listopadem 1989, tak přímo ve dnech revoluce. Epilogem výstavy budou materiály vztahující se k následujícímu období, kdy nastává v českých divadlech boom inscenování her Václava Havla a kdy se na česká jeviště mohou vracet další osobnosti do té doby nepohodlné. Fotografie, programy, plakáty, scénické a kostýmní návrhy, které jsou součástí expozice, pochází z fondů Institutu umění – Divadelního ústavu, z Archivu Národního divadla, z Moravského zemského muzea, ČTK i soukromých archivů. Výstavu uvedou prof. Vladimír Just a doc. Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy FF UK a Mgr. Věra Velemanová z Institutu umění – Divadelní ústav. Na výstavu naváže 5. listopadu cyklus besed o fenoménu divadla v sametové revoluci v kinosále FF UK (učebna 429, 4. patro, 17:30). Petr Kukal, mluvčí FF UK

Vernisáž výstavy Divadlo revoluce

16. říjen 2019 - 17:08
Výstava Katedry divadelní vědy FF UK se věnuje 30. výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Zahájení výstavy se uskuteční v úterý 22. října od 17 hodin ve 4. patře hlavní budovy FF UK.

Filozofická fakulta UK se zapojí do Týdne vědy a techniky 2019

15. říjen 2019 - 14:51
Hlavním tématem největšího vědeckého festivalu v České republice, který se uskuteční 11.–17. listopadu, budou letos globální hrozby a 30. výročí sametové revoluce. Dr. Miroslav Michela z Ústavu českých dějin FF UK vystoupí 11. listopadu s přednáškou „Goodbye Samizdat!“.

Cenu za vědu a výzkum Česká hlava obdrží profesor Miroslav Bárta

15. říjen 2019 - 14:15
Mezi laureáty prestižního ocenění Česká hlava za rok 2019 je i ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK profesor Miroslav Bárta, prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy. Vláda to v pondělí schválila na doporučení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). „To, že jsem obdržel nejprve nominaci na tuto cenu od prestižní skupiny vědců v RVVI a posléze ji skutečně získal, vnímám nejen jako ocenění vlastní práce, ale zejména jako vyjádření smyslu a důležitosti archeologického bádání o starověkém Egyptě a starověku obecně, ale i jako komparativního mezioborového studia komplexních civilizací v rámci dlouhých časových řad. Ceny Česká hlava si velice vážím, protože ukazuje na relevanci a důležitost historického bádání nejen na FF UK, ale v rámci celé Univerzity Karlovy. Cenu chápu jako uznání práce celé české egyptologie,“ řekl Bárta redakci univerzitního časopisu iForum. Profesor Bárta vede několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru a má za sebou řadu významných archeologických objevů i publikací. Cena bude slavnostně předána 24. listopadu.   Text: Jiří Novák Foto: René Volfík Aktualita na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Vydavatelství FF UK rozšiřuje nabídku e-knih o více než 50 titulů

15. říjen 2019 - 14:08
Ke stávající nabídce bezmála 100 titulů z knižní produkce Filozofické fakulty UK nyní přibyly e-knihy z celkem pěti oborových edic představujících to nejlepší z fakultních akademických prací: Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Opera. Knižní produkce největší fakulty Univerzity Karlovy tradičně pokrývá široké spektrum humanitních věd. V aktuálním výběru e-knih dominuje historie a mezinárodní vztahy zejména ve 20. století a literární vědy, nechybí ale ani lingvistika a pojednání z filozofie či umění. V nabídce jsou také tituly ze sociálních věd a pedagogiky s důrazem na vzdělávání v globální éře. Vydavatelství FF UK se letos zároveň zařadilo mezi nakladatele poskytující své e-publikace prostřednictvím firmy EBSCO také v režimu bez DRM (Digital Rights Management), čímž vychází vstříc nejnovějším požadavkům akademických knihoven. Jejich uživatelé mohou stahovat obsah DRM free titulů bez omezení a nutnosti instalace dalšího softwaru. Z celkem 52 knih v této vlně nabízí Vydavatelství FF UK prostřednictvím EBSCOhost Collection Manager například tyto e-knihy: IVAN KLIMEŠ: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945 JOSEF FULKA: Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení JIŘÍ BURIÁNEK – SIMONA PIKÁLKOVÁ – ZUZANA PODANÁ: Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů MARTIN ŠTEFEK: Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ MIKULÁŠ PEŠTA: O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě ANGELO MARIA RIPELLINO: Dějiny současné české poezie Přístup k online publikacím Univerzity Karlovy a ostatním online zdrojům mohou studenti a zaměstnanci získat v informačním portálu Univerzity Karlovy UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz). Do portálu se stačí jednoduše přihlásit pomocí univerzitního účtu, který zajišťuje volný vstup do databáze. Ostatní zájemci mohou e-knihy Vydavatelství FF UK objednávat také v e-shopu FF UK.

International Conference „Performativity and Creativity in Modern Cultures“

15. říjen 2019 - 10:33
Faculty of Arts, 22-24 November 2019

International Conference „Performativity and Creativity in Modern Cultures“ To Be Held at CUFA

15. říjen 2019 - 10:24
A prestigious international conference on „Performativity and Creativity in Modern Cultures“ is going to be held at CUFA on 22-24 November 2019. Performativity and creativity have often been used vaguely in a number of discourses in cultural studies, economics, political ideologies or advertising. The purpose of this conference is to explore the force of these concepts in pragmatic approaches to cultures and closely related industrial production (“creative industries”), in technological developments connected with performing arts and cultural communication, as well as in commercial entertainment. In recent approaches, the understanding of performativity has transcended its original linguistic dimensions (Austin, Searle) and their deconstructionist critique (Derrida, Hillis Miller). In our view, it can be better described by studying notions like “fiction”, “play” (Iser), “gender” (Butler), “technology” (Foucault) or “social roles” (Goffman, Ross and Nisbett). Similarly, creativity is no longer linked with the evolution of closed autopoietic systems (Niklas Luhmann). The conference offers to re-assess the existing notions of autopoiesis in view of the concepts of the virtual/actual (Deleuze, Buci-Glucksman), interface/interfaciality (Latour), media technologies and mediation (in broadest terms, including conflict resolution). It also invites interdisciplinary approaches inspired by the psychology of creativity (Csikszentmihályi), the philosophy, history, as well as the psychological and anthropological aspects of play (Huizinga, Sutton-Smith, Caillois and others). Performativity and creativity will not be discussed separately, but as two interdependent faculties and agencies. The conference will explore them in diverse theoretical contexts, as well as historically – in the main phases of modernity, including the Early Modern period, Romanticism and its aftermaths, Modernism and avant-garde movements and the present time. Apart from developing and interconnecting the theories of fiction, play, media, political and aesthetic ideologies, as well as the notions of avant-garde and the post-modern, the conference aims to contribute to the exploration of recent socio-economic phenomena, such as the “creative industries”, and trace their historical dimensions. The conference is closely linked to the research in the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). Professor Martin Procházka, Charles University, Prague Professor Pavel Drábek, University of Hull Co-convenors Keynote Speakers Professor Tracy C. Davis, Northwestern University Professor Andreas Mahler, Freie Universitaet Berlin Freddie Rokem, University of Tel Aviv   Full conference programmme

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK spustil Atlas konspirací

14. říjen 2019 - 12:57
Jde o webovou databázi konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací na českém internetu. Aktuálně jich projekt eviduje přes 270 a kontinuálně zpracovává další. Databáze zahrnuje přehled hlavních českých konspiračních webů a analýzu podílů jednotlivých narativů (vyprávění) na informacích, které přinášejí. Součástí korpusu jsou také dezinformace a konspirace z řetězových e-mailů a dezinformace zachycené bruselskou skupinou EUvsDisinfo. Mapování je založené na metodologickém postupu a zevrubné analýze všech zdrojů a zejména jednotlivých článků, což je unikátní přístup, který se u podobných projektů dosud neuplatňoval. Web je určen uživatelům z řad novinářů, aktivistů, učitelů mediální gramotnosti i širší veřejnosti, kterou téma zajímá. Na práci, která trvala přes půl roku, se podílel pětičlenný tým včetně studentů různých ročníků Studia nových médií. Tým analyzoval 21 webů, které projekt Mapa médií zařadil do skupiny anti-systémových webů, a přibližně 850 článků z různých období. Atlas konspirací vznikl na pracovišti oboru Studia nových médií, které je součástí Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hlavními realizátory projektu jsou Mgr. Bc. Lenka Krsová, nyní studentka PhD na Syracuse University, USA, a Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. který obor vede. Projekt je zakotvený zejména v textech islandského profesora politologie Eirikura Bergmanna (Bifröst University, Island) a amerického emeritního profesora politologie a odborníka na konspirační teorie Michaela Barkuna (Syracuse University, USA). Financován je Nadací Open Society Fund, která na jeho realizaci přispěla částkou 160 000 Kč. Více na www.atlaskonspiraci.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontakt pro média: Josef Šlerka josef.slerka@ff.cuni.cz 608 24 22 18 Lenka Krsová lkrsova@syr.edu

Knihovna FF UK spolupořádá v Kampusu Hybernská Open Access Week

14. říjen 2019 - 12:02
Ve dnech 21.–27. října proběhne tradiční mezinárodní akce, jejímž cílem je podpořit otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu. Téma letošního ročníku je Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Knihovna FF UK a Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy pořádá v rámci Týdne otevřeného přístupu tři akce. V pondělí 21. října zahájí program v Kampusu promítání dokumentárního filmu Zázračné dítě internetu, které začne ve 20:00 hodin. Workshop Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi bude na programu 22. října od 16:00 hodin. Primárně je určen studentům doktorského studia, přihlásit se však mohou i další zájemci. Vzhledem k omezené kapacitě místa je třeba se registrovat předem a zároveň je nutné mít pro praktické ukázky k dispozici vlastní notebook. Následovat bude 22. října Otevření na vlastní pěst – Mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK. Od 18:00 hodin budou akademici z různých fakult Univerzity Karlovy, kteří sami dělají vědu otevřeně, sdílet své zkušenosti a srovnají, jaká je praxe na jejich pracovištích a obecně v jejich oboru v ČR i zahraničí. Účastníky diskuze budou prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK). Vstup na akce v Kampusu Hybernská je zdarma. Ústřední knihovna UK dále pořádá sérii online přednášek, které účastníkům přiblíží nejrůznější témata týkající se problematiky open access. Zájemci také mohou navštívit další akce v rámci OA Week, jehož program najdete na webu Ústřední Knihovny, soupis dalších akcí mimo UK pak na webu openaccess.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výsledky čtyřletého výzkumu Laterny magiky představuje publikace a dvě výstavy, jejichž spoluautorkou je doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK

14. říjen 2019 - 9:30
Fenomén multimediální divadelní platformy popisuje česká a anglická publikace Kateřiny Svatoňové a Lucie Česálkové „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“. Kniha navíc doprovází dvě výstavy, z nichž expozice s názvem Laterna magika: Paměť experimentu je v pražské MeetFactory k vidění do 10. listopadu 2019. Laterna magika v roce 2018 oslavila šedesáté výročí a stále chystá nové inscenace. Její připomenutí však vyvolává rozporuplné reakce. Na jedné straně asociuje nebývalý úspěch Československa na bruselském Expu v roce 1958 a mnohé významné umělce v čele s Alfrédem Radokem či Josefem Svobodou, na straně druhé bývá chápána jako nástroj oficiální politiky či běžnému divákovi nepřístupná turistická atrakce. Publikace Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky se věnuje působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992. Představuje ji jako mnohovrstevnatý jev poznamenaný mnoha dobovými, ideovými, personálními či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Na knihu nejprve navázala výstava s názvem Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace, kterou si mohli prohlédnout návštěvníci Domu umění města Brna od 15. května do 28. července 2019. Druhá výstava Laterna magika: Paměť experimentu, která v současné době probíhá v centru současného umění MeetFactory, přibližuje některé základní principy, na kterých je experimentální divadlo vystavěno. Výstava je kombinací historického materiálu, ukázek pozdějších inspirací Laternou magikou v jiných mediálních formátech a představením zcela nových uměleckých projektů. Výstavy i publikace jsou výstupem výzkumného projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, který je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, 2016–2019). Společně s Filozofickou fakultou UK se na něm podílí Národní filmový archiv, České vysoké učení technické v Praze a sdružení CESNET. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Ústav pro archeologii FF UK pořádá workshop Meanings of Mobility among Peasants in Europe, 1300–1800

14. říjen 2019 - 9:17
Geografické mobilitě evropského rolnictva v předindustriálním období se budou čeští a zahraniční odborníci věnovat ve dnech 17.–19. října ve Šporkově paláci. Cílem workshopu je zmapovat současné pohledy a diskutovat perspektivy evropského týmového výzkumu. Pozornost přednášejících se zaměří na klíčový význam geografické mobility pro udržení demografické, sociální i ekonomické stability evropské společnosti. Jednacím jazykem série přednášek bude angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Realizaci workshopu umožnil projekt KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu s abstrakty. Leták Petr Kukal, mluvčí FF UK

Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

11. říjen 2019 - 9:53
Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019