Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

31. květen 2018 - 9:27
Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Ph.D. v oboru lingvistika rodilý mluvčí českého jazyka s vynikající praktickou i teoretickou znalostí české gramatiky a stylistiky umožňující vedení přednášek a seminářů zaměřených na výuku češtiny pro překladatele samostatná publikační činnost v oboru česká stylistika, organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 25. června 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. VŘ_Ústav translatologie_OA

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

31. květen 2018 - 9:09
English see below Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/asistent Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví Předpokládaná mzdová třída: L1/AP1 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 25. června 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. VŘ_Ústav translatologie The Institute of  Translation Studies Name of the position: Lecturer/Assistant Field and specialization: Translation and Interpreting Expected pay group: L1/AP1 Workload: 0,5 Requirements: a BA or MA degree in a language and/or linguistics subject an excellent theoretical and practical knowledge of English grammar and stylistics enabling her/him to conduct seminars aimed at perfecting the spoken and written English of non-native speakers professional experience in Czech-English translation enabling her/him to conduct seminars in Czech-English translation, working primarily with texts of a technical or journalistic nature excellent English communication and presentation skills experience in editing and correcting English-language texts written by non-native speakers Expected beginning: 1 October 2018 Dead-line for applications: 25 June 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded the idea of acting on this posittion (up to 1 page) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. The_Institute of Translation Studies

CUFA Project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES) Wins a European Grant

30. květen 2018 - 18:34
A consorcium of universities whose members include Charles University, University of Kent, Freie Universität Berlin, Université Paul Valéry, Montpellier III and Universidade do Porto has received a grant from the European Union as part of the scheme Horizon 2020, Marie Curie Skłodowska Actions – European Joint Doctorate, for its project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES). The project coordinator is Professor Martin Procházka (Department of Anglophone Literatures and Cultures) and Faculty of Arts, Charles University, is the coordinating institution. The project has received 98% in the evaluation and will be supported for the period of four years.

Vyjádření ke studiu Lenky Krutilové na Filozofické fakultě UK

30. květen 2018 - 15:14
Vzhledem k dotazům, které na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy přicházejí v souvislosti s činností paní Lenky Krutilové, která byla prezentována v pořadu České televize „Infiltrace“, vysílaném 21. května 2018, sdělujeme: Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů Katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988–2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ani pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala. Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK

Projekt FF UK Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES) získal evropský grant

30. květen 2018 - 14:26
Konsorcium univerzit, jehož členy jsou vedle Univerzity Karlovy dále University of Kent, Freie Universität Berlin, Université Paul Valéry, Montpellier III a Universidade do Porto, získalo grant EU v rámci Horizon 2020, Marie Curie Skłodowska Actions – European Joint Doctorate, na projekt Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES). Koordinátorem projektu je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., koordinující institucí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Projekt, který v hodnocení získal 98 %, bude podpořen po dobu 4 let.

Absolventi FF UK se letos poprvé zúčastnili Zlaté promoce

30. květen 2018 - 14:10
V rámci Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů Univerzity Karlovy si přišli po 50 letech připomenout jeden z nejdůležitějších okamžiků života, zavzpomínat na školní léta a potkat se se svými spolužáky i absolventi FF UK z roku 1968.  Videoreportáž z akce ke zhlédnutí níže. https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/Uk-zlatá-promoce_-com.mp4 Zlatá promoce v rámci dne Celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů, 21.4.2018, Karolinum

Novořečtina oslaví v Kampusu Hybernská několik výročí

30. květen 2018 - 14:00
V letošním roce si připomínáme hned několik výročí souvisejících s řeckou kulturou v Čechách; 10 let od obnovení pražské neogrecistiky, 70 od let založení novořeckého lektorátu na FF UK a 70 let příchodu řeckých uprchlíků do Československa roku 1948. U příležitosti těchto výročí se setkají 5. června absolventi a studenti novořečtiny FF UK. Česká neogrecistika má za sebou dlouhou tradici Pomineme-li spontánní kontakty s řeckou kulturou jako byly nadějné překladatelské pokusy z novořečtiny Václava Bolemíra Nebeského a jeho Novořecké písně vydané roku 1864 a později zhudebněné Antonínem Dvořákem, nebo aktivní účast Jiřího Gutha Jarkovského v olympijském výboru prvních novodobých her v Athénách roku 1896 za předsednictví Dimitria Vikelase, hojně pak do češtiny překládaného řeckého autora, byli to hlavně středoškolský profesor Jaroslav Šťastný (1862–1932) spolu se svou řeckou manželkou Charikleou Karmitsi, kteří se už na počátku 20. století pokoušeli zavést novořečtinu na pražskou Filozofickou fakultu a ukotvit ji tak v českém vysokoškolském vzdělávacím systému. České styky s východním Středomořím a Egyptem, kde v té době řečtina byla ještě rozšířeným dorozumívacím prostředkem, byly na vysoké úrovni a novořečtině se vyučovalo na Obchodní akademii v Praze již od roku 1880. Šťastný začal pracovat na učebnici novořeckého jazyka, slovníku a na dějinách novořecké literatury, a nakonec prosadil lektorát novořečtiny na Vysoké škole obchodní v Praze. Za své celoživotní úsilí šířit novořeckou kulturu byl v roce 1925 vyznamenán prezidentem Řecké republiky řádem Vykupitele. Novořecké bádání mělo podporu též u proslulého klasického archeologa Antonína Salače (1885–1960). Také on se pokoušel zavést výuku novořečtiny na pražskou Filozofickou fakultu, ovšem jeho snaha zřídit lektorát novořecké filologie došla naplnění až později, ve zcela odlišných souvislostech, tj. s příchodem tisíců řeckých uprchlíků do Československa v roce 1948. Zavedení novořečtiny na FF UK tak bylo politickým aktem. Vedoucím lektorátu se tehdy stal Dimitrios Papas (Ɨ1963), jehož nahradil další z řady řeckých politických uprchlíků, historik Teodor Nedělka (Ɨ1987), absolvent Filozofické fakulty MU v Brně. Propagace neogrecistiky a novořecké kultury v 2. polovině 20. století Propagátorka novořecké kultury Růžena Dostálová O vzdělávání v oblasti neogrecistiky a propagaci novořecké kultury v Čechách se v druhé polovině 20. století zásadním způsobem zasloužila Růžena Dostálová (1924–2014). Roku 1998 spoluzaložila Českou společnost novořeckých studií a o deset let později neogrecitiku v rámci Ústavu řeckých a latinských studií v Praze. V roce 2010 Růžena Dostálová získala od prezidenta Řecké republiky Karola Papulia státní vyznamenání Commandeur de l´Ordre du Phénix za celoživotní dílo. Noví pražští posluchači nastoupili v roce 2008 a první tři absolvovali v září roku 2011. Za desetileté trvání Novořecké filologie evidujeme 77 studentů nastoupivších do prvního ročníku, z nichž doposud sedmnáct úspěšně absolvovalo na povinném dvouoboru a získalo bakalářský titul. Jak na svá studia vzpomínají absolventi novořečtiny? Sofie Zorić Kakulli začala studovat novořečtinu, protože se chtěla dozvědět více o historii země, ze které pochází, literatuře a také lépe pochopit fungování řeckého jazyka jako takového, který už prakticky ovládala.  Pracovala jsem přitom na plný úvazek a studovala jsem povinný dvouobor. Z toho důvodu pro mě bylo studium citelně náročnější a celý průběh studií komplikovanější. Navíc jsem si jako druhý obor vybrala starořečtinu, která pro mě nebyla jednoduchá, ale hlavně jsem se potýkala s nedostatkem času na studium. Studium jsem tedy po jednom roce musela ukončit. Hned další rok jsem se znova přihlásila na novořečtinu a jako druhý obor jsem si vybrala jihovýchodoevropská studia, se zaměřením na srbský jazyk a literaturu. Studium jsem úspěšně absolvovala v roce 2016. Když bych měla říct, co pro mne bylo nejtěžší, byla to právě kombinace studia dvouoboru s prací na plný úvazek a také starořecký jazyk, který je na novořečtině povinný. Naopak ráda vzpomínám na všechny profesory, kteří byli po celou dobu studia velmi nápomocní a ochotní. To vidím jako velké plus hlavně pro studenty v prvním ročníku, kdy se teprve rozkoukávají. I když se studium v mém profesním životě zatím nijak nepromítlo, už proto, že jsem se již před začátkem studia dala jiným směrem. Rozhodně však nezavrhuji, že se bych své studium v budoucnu mohla profesně uplatnit. Marie Kvasničková si zamilovala Řecko během letních dovolených, kam s rodiči každý rok jezdila. Tehdy jsem si se zájmem opisovala fonetický slovníček základních řeckých výrazů, které Řekové oceňovali milým úsměvem za snahu. Ke studiu novořečtiny na FF UK jsem se dostala relativně náhodou, přilákalo mě primárně studium španělského jazyka, které však vyžadovalo druhý obor. Teprve tehdy jsem objevila možnost studovat novořeckou filologii a neváhala se na ni přihlásit. Absolventka novořeckých studií Marie Kvasničková Studium novořecké filologie bylo v mých očích příkladné. Studenti, kteří se na tento obor přihlásili, byli většinou stejně jako já nadšenci, a tak docházeli na hodiny se zájmem. Profesoři tak zase rádi předávali studentům své znalosti, svůj kladný vztah k Řecku a věnovali jim maximální pozornost. Atmosféra na hodinách byla velmi pozitivní a rodinná. Také fakulta pořádala mnoho přednášek a zájmových aktivit.  Nejtěžší pro mě byla samotná výuka novořeckého jazyka, která vyžadovala dlouhé hodiny strávené nad učebnicí. Velmi mi pomohl měsíční stipendijní pobyt v Řecku, který jsem díky fakultě mohla absolvovat a kde probíhala intenzivní výuka se studenty novořečtiny z celého světa. Tehdy jsme se poprvé setkala s cizinci, kteří měli vyšší jazykovou úroveň řečtiny, nicméně jejich projev byl oproti rodilým mluvčím jednoduchý a snáze „pochytitelný“, což mi velmi prospělo v praxi a dále motivovalo. S mnoha absolventy studijního programu jsem dodnes v kontaktu. Po absolutoriu jsem hledala uplatnění, kde bych využila svých jazykových schopností a zkušeností ze studia. S vidinou práce v zahraničí jsem nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a dnes pracuji na velvyslanectví České republiky v Athénách, kde aktivně své nabyté znalosti uplatňuji a plním si svůj dětský sen. V srpnu roku 2013 zavítal do Prahy Efstathios Psaltis, australský Řek a jeden z vůbec prvních absolventů české neogrecistiky. V Praze se též setkal s vyučujícími obnoveného oboru, kterým poskytl rozhovor. Efstathiovy vzpomínky přetiskujeme. Jeden z prvních absolventů neogrecistiky Efstathios Psaltis Jako dvacetiletý jsem přijel do Prahy z australské Adelaidy v lednu 1950. Původně jsem chtěl zamířit do Řecka, abych sledoval průběh občanské války jako korespondent australských novin. Mezitím však válka skončila a já jako Australan řeckého původu jsem se zařadil do komunity řeckých emigrantů, která se o něco dříve usadila v bývalém Československu. V roce 1954 jsem začal studovat anglickou a novořeckou filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Profesorem novořečtiny byl tehdy docent Dimitris Papas. Pod jeho vedením jsem se naučil řeckou gramatiku a rozšířil si své znalosti z řecké literatury a z dějin Řecka. Velmi živě si vzpomínám na debaty, které jsme spolu vedli. Docentu Papasovi také vděčím za to, že dodnes mluvím plynně řecky.  Po návratu do Austrálie v roce 1959 jsem se živil jako profesor řečtiny na gymnáziu v Adelaidě. Spolupracoval jsem také s tamní početnou řeckou obcí. Asociace pravoslavných řeckých komunit jižní Austrálie mě potom v roce 1968 požádala, abych připravil nové učebnice řečtiny, které měly nahradit ty, které nám posílala tehdejší řecká junta. Při této práci jsem čerpal cenné informace z čítanek, které v Československu používaly děti řeckých emigrantů. Od roku 1971 jsem pak působil jako lektor na Technickém institutu Jižní Austrálie, kde jsem učil také řecké reálie a řeckou literaturu. Od roku 1973 jsem učil na katedře novořečtiny Adelaidské univerzity – College of Higher Education, která připravovala učitele novořečtiny na výuku tohoto jazyka v australských školách. Zároveň jsem se podílel na tvorbě nových výukových programů. V období 1971 až 1979 jsem pracoval jako vedoucí všech škol Řecké asociace pravoslavných obcí Jižní Austrálie, které tehdy čítaly 1 100 žáků a 25 učitelů. Redigoval jsem řadu učebnic pro řecké děti, které se už narodily v Austrálii. Zároveň jsem si doplňoval svou kvalifikaci – studoval jsem psychologii, sociologii, starořečtinu a lingvistiku na Adelaidské univerzitě. Nechtěl jsem totiž zaostávat za novými metodologickými trendy, které byly aplikovány ve výuce jazyků. Řečtinu jsem učil až do důchodu. Jak vidíte, postavil jsem celý svůj profesní život právě na znalostech, které jsem získal během svého studia v Praze. Nyní je to už pátá návštěva Prahy od návratu do Austrálie. Je to pro mě vždy dojemné setkání. Byl jsem šťastný, že jsem zase mohl procházet po jejích ulicích a parcích. Navštěvovat muzea, divadla, a především antikvariáty Prahy a zároveň mít zase tolik příležitostí používat český jazyk. Když jsem šel darovat do univerzitní knihovny několik anglických knih, k mému velkému překvapení jsem se dozvěděl o existenci oboru novořečtina. Hned jsem kontaktoval učitele a využil možnosti se s nimi sejít a vyměnit si dojmy a zkušenosti. Tímto setkáním vyvrcholil můj pobyt v Praze. U příležitosti výročí souvisejících s řeckou kulturou v Čechách zve Ústav řeckých a latinských studií všechny studenty a absolventy novořečtiny do Kampusu Hybernská!               Program setkání v úterý 5. června v Kamusu Hybernská 4: 16:00 – 17:00 setkání studentů a absolventů novořecké filologie / συνάντηση φοιτητών και αποφοίτων νεοελληνικής φιλολογίας 17:00 – 17:30       laudatio / χαιρετισμοί 17:30 – 18:00 přednáška Ztracené žižkovské teké aneb maloasijské rembetiko­ ­– písně řeckého undergroundu (prosloví Timur Aidarbekov) / διάλεξη για τον Χαμένο τεκέ του Ζίζκοφ ή άλλως το μικρασιατικό ρεμπέτικο – τραγούδια του ελληνικού underground (προλογίζει ο Timur Aidarbekov) 18:00 – 20:00 Qaraba Ensemble koncert / συναυλία του συγκροτήματος Qaraba Ensemble          

Studijní oddělení hledá kolegy na pozice Referent/ka studijního oddělení – denní studium a Referent/ka Referátu Studijního informačního systému

30. květen 2018 - 12:27
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka studijního oddělení – denní studium a referent/ka Referátu Studijního informačního systému.   referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice: správa studia přiděleného úseku studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace s akademiky fakulty Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou září 2018 bez dovolené referent/ka Referátu Studijního informačního systému Popis pracovní pozice: řešení požadavků studentů a akademiků a potřeb fakulty v rámci elektronického informačního systému komunikace s akademiky a studenty fakulty Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, ideálně dosažené na FF UK solidní znalost MS Office počítačová gramotnost a trpělivost se systémy (znalost databází či SQL dotazů výhodou) odpovědnost, komunikativnost, pečlivost schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 8. června 2018 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Nástup plánujeme během léta, dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Pražské fórum pro romské dějiny při ÚSD, AV ČR, a Seminář romistiky KSES FF UK zvou na seminář a diskusi na téma nucené sterilizace romských žen

30. květen 2018 - 12:19
Seminář a na něj navazující veřejná diskuse Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost proběhnou 12. června. Simultánní tlumočení (angličtina/čeština) bude zajištěno na obou akcích. organizují: Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy za finanční podpory: Strategie AV21, Globální konflikty a lokální souvislosti Isabel & Alfred Bader Fund, A Bader Philanthropy Velvyslanectví USA v České republice Seminář Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost 12. června 2018 | 9:30 | New York University in Prague, Richterův dům, Malé náměstí, Praha 1, 1. patro Mezinárodní workshop pro registrované účastníky se bude konat v prostorách New York University v Praze. Workshop se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku / Československu v kontextu eugeniky a sociálního státu. K účasti byli přizváni badatelé, kteří se ve svém výzkumu věnují sterilizaci romských žen v komunistickém Československu, a vědci, kteří se zabývají sterilizačními praktikami ve skandinávském kontextu, kde byla sterilizace používána jako oficiální nástroj sociálního státu až do 70. let 20. století. Dalším důležitým tématem workshopu a kulatého stolu budou kompenzace obětem, proto jsme k účasti pozvali i zástupce lobbistických skupin a obětí. přednášející: Angéla Kóczé (Central European University, Budapest) Maija Runcis (Stockholm University) Celia Donert (University of Liverpool) Edit Szénássy (Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences) Bezplatná registrace je otevřená do 5. června 2018. K registraci použijte e-mail capkova@usd.cas.cz.   veřejná debata 12. června 2018 | 18:00 | Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 hosté: Gwendolyn Albert, Celia Donert, Elena Gorolová, Angéla Kóczé  

Referent/ka studijního oddělení – denní studium

30. květen 2018 - 10:45
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka studijního oddělení – denní studium. Popis pracovní pozice: správa studia přiděleného úseku studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace s akademiky fakulty Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou září 2018 bez dovolené Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 8. června 2018 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Nástup plánujeme během léta, dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Referent/ka Referátu Studijního informačního systému

30. květen 2018 - 10:42
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka Referátu Studijního informačního systému. Popis pracovní pozice: řešení požadavků studentů a akademiků a potřeb fakulty v rámci elektronického informačního systému komunikace s akademiky a studenty fakulty Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, ideálně dosažené na FF UK solidní znalost MS Office počítačová gramotnost a trpělivost se systémy (znalost databází či SQL dotazů výhodou) odpovědnost, komunikativnost, pečlivost schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 8. června 2018 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Nástup plánujeme během léta, dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Centrum dalšího vzdělávání vypsalo profesní, zájmové a přípravné kurzy pro rok 2018/2019

29. květen 2018 - 15:26
Vzdělávání nikdy nekončí. Ze vzdělávacích programů si vyberou uchazeči o studium, odborná i široká veřejnost.

Děti a rodiče jsou zváni na oslavu Dne dětí v Kampusu Hybernská

29. květen 2018 - 13:17
Oslava Dne dětí v Kampusu Hybernská se uskuteční v pátek 1. 6. 2018. Od 14 hodin bude přichystán program, zmrzlina a pro ty úplně nejmenší zbrusu nové pískoviště. Pro ty starší tu od 16 hodin proběhnou ve spolupráci s Dětskou univerzitou FF UK dílny a přednášky. Na dospělé čeká posezení na dvorku u kávy a nakonec hudební pohoštění. Přijďte s námi oslavit Den dětí a prohlédnout si nové prostory FF UK na adrese Hybernská 4, Praha 1. A nalákejte i kamarády, kteří třeba o Dětské univerzitě FF UK ještě neslyšeli. Přizvali jsme i kolegy z ostatních fakult UK. Těšit se můžete například na Dětskou univerzitu Přírodovědecké fakulty, kde si budete moci vyzkoušet odlévání trilobitů, nebo na zástupce Fakulty sociálních věd UK, kteří vás naučí třeba to, jak si hrát s imaglee kartami. Součástí dne bude také stánek SOS dětských vesniček, kde se dozvíte o činnosti této neziskové organizace, vyplníte kvíz a zasoutěžíte si o hezké ceny. Budete mít také možnost přispět na činnost organizace. Vstup na celou akci i na kurzy je zdarma, ovšem na kurzy je třeba se předem nahlásit na mail zuzana.frantova@ff.cuni.cz. Program kurzů: Čeština pod lupou | Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. | 16:00–17:30 | 20 dětí Jaké je nejčastější české slovo? Používají některá slova častěji muži, nebo ženy? Kde v České republice neuslyšíte nikoho říct vokno? Liší se nějak význam slov statečný a odvážný? Který z českých spisovatelů si oblíbil slovo kočenka? Víte, že na všechny tyto otázky (a mnoho dalších) dokáže snadno a rychle odpovědět Český národní korpus a jeho bezplatné on-line nástroje? Přijďte se poučit i pobavit o češtině jinak a zjistěte, že čeština není jen pravopis! Jazyky Pána prstenů | Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. | 16:00–17:30 | 30 dětí Jak vznikaly jazyky, kterými se mluví v Pánu prstenů? Proč zní jazyk elfů hudebně, trpaslíci bručí a skřeti chrchlají? A co hobiti – jak vlastně mluvili? A co pan Tolkien – jak k tomu přišel? A byly dřív jeho jazyky, nebo jeho knížky? A co písma jeho národů a nárůdků? Taky vám vyhlížejí povědomě? Keramická dílna | Mgr. Jana Jiroušková, CSc. + Kristian Česák | 17:00–18:30 | 20 dětí Keramická dílna je zaměřena na prezentaci kultur, které vyráběly keramiku bez použití hrnčířského kruhu. Účastnící si budou moci zkusit vyrobit jednoduchou nádobu v různých uměleckých stylech. Odlévání zkamenělin | výtvarná dílna pod vedením Filipa Kazdy | 14:00–18:00 Chcete mít doma svou vlastní zkamenělinu, ale netroufáte si na vlastní pěst kopat v přírodě? Přírodovědci.cz vám pomůžou! V rámci našeho workshopu si můžete vytvořit věrný odlitek trilobita – živočicha, který v dávných dobách obýval naše území. Kromě toho se o něm i o dalších vyhynulých tvorech dozvíte spoustu zajímavých informací. tvoření | 14:00–18:00 Můžete si u nás malovat a kreslit, co hrdlo ráčí! Imaglee | 14:00–17:00 Chcete si vyzkoušet hru imaglee, která si vystačí s „pouhými“ kartami, a přitom je úplně jiná, než všechny hry, které jste doposud hráli? Vystačíte si s fantazií a hrát může úplně každý, rodiče i děti! událost na Facebooku

Na Smart Prague Hack Festu studenti využijí data o Praze k inovačním řešením

29. květen 2018 - 10:55
Studenti středních a vysokých škol se mohou v 3–5členném týmu zúčastnit soutěžního klání, které proběhne 8.–9. června v Pavilonu budoucnosti na Výstavišti Praha. První cenou je 1000 eur; vítězné nápady budou realizovány. Výzva organizátora: Máte rádi výzvy? Víte, co byste ve městech chtěli zlepšit? Pojďme dát hlavy dohromady a trochu si zasoutěžit. V rámci akce Legendy totiž pořádáme Smart Prague Hack Fest. Poskytneme vám zajímavá data o Praze z různých zdrojů a oblastí. Určitě nebudou chybět data o dopravě, ovzduší a další. Na vás bude vymyslet, jak data smysluplně využít. Jaké služby ve městech pomocí těchto dat zlepšit nebo vymyslet nové aplikace, které budou pro občany užitečné. Smart Prague Hack Fest je otevřený všem mladým talentům, kteří mají nápady a nebojí se je říct nahlas. Uvítáme studenty středních a vysokých škol. Během hackathonu vás budou doprovázet zkušení mentoři, se kterými se budete moci na místě o vašich myšlenkách radit. Soutěž bude probíhat mezi tříčlennými až pětičlennými týmy. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny, které jsme pro ně připravili. Hackathon bude jak SW tak i HW, kde techničtí partneři nabídnou své produkty a součástky. A víte, co je na Smart Prague Hack Festu nejlepší? Zajímavé nápady se budeme snažit skutečně zrealizovat! Naše městská firma, Operátor ICT, má v Praze na starosti zavádění inovací. Rádi spolupracujeme s mladými lidmi a vítáme mezi nás všechny, kteří se chtějí do zlepšování a modernizování české metropole zapojit. Pokud bude nápad a jeho řešení proveditelné, nic nestojí v cestě se nepokusit ho uvést v život! Podrobnosti a přihlašovací formuláře jsou k dispozici na webu akce. Smart Prague Hack Fest má také svoji událost na Facebooku. organizátoři akce: Operátor ICT, a.s., Magistrát hl. m. Prahy, Asociace virtuální a rozšířené reality

Proběhla konference Dny archeologie doby železné na FF UK

28. květen 2018 - 17:09
Ve dnech 10.–13. května se na půdě Filozofické fakulty UK v rámci aktivit PROGRES Q9: Historie v globální perspektivě odehrála významná mezinárodní konference Francouzské společnosti pro studium doby železné (AFEAF). Konferenci, která je každoročně hlavním evropským setkáním archeologů doby halštatské a laténské, letos organizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK a vědecký tým UMR 7044 Univerzity ve Štrasburku ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, INRAP, CNRS a Francouzským kulturním institutem v Praze. Tématem letošní konference byla příznačně k místu konání „jednota a různorodost keltského světa“. Právě kontakty mezi francouzskými a českými badateli před více než sto lety vedly k ustavení představy o tom, že v posledních staletích před Kristem větší část zaalpské Evropy sdílí jednotnou kulturu. Během letošní konference na 200 účastníků ze 16 zemí Evropy debatovalo o tom, do jaké míry tato představa skutečně platí a jaké společenské (či epistemologické) jevy se za archeologickou jednotou či různorodostí jednotlivých oblastí laténské Evropy skrývají. Ve 33 přednáškách a 17 posterech byly řešeny otázky epistemologické, předkládána shrnující pojednání o celoevropských jevech, jako keltské mincovnictví či výšinná sídliště, ale i příkladové studie často zaměřené na okrajové či hraniční regiony keltského světa. Domněle uniformní kultura mladší doby železné (dávno již nespojovaná výhradně s Kelty) je dnes vnímaná výrazně diferencovaně, přesný smysl této rozrůzněné jednoty ale i nadále zaměstnává archeology doslova z celého světa – nejvzdálenější účastník konference přijel až z Austrálie. Konferenci AFEAF předcházela dne 9. května jednodenní konference Doba laténská ve střední Evropě středoevropských badatelů, kteří zde prezentovali významná témata svého výzkumu nad dobou železnou z posledních let. I tato akce byla organizovaná ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a byla hojně navštívena badateli ze západu i východu Evropy; vyvrcholila prezentací sborníku Stories that made the Iron Age věnovaného životnému výročí významné české badatelky Natalie Venclové.

Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

27. květen 2018 - 12:21
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018. Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP). Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Lhůta pro podávání přihlášek: do 11. 9. 2018 Termín zkoušek: 21.­–27. 9. 2018 (řádný i náhradní termín) Seznam oborů otevíraných v rámci dodatečného přijímacího řízení  

Antický svět a Evropa očima 21. století nabídne přednášky, výstavu či koncert

25. květen 2018 - 16:58
Akce proběhne ve dnech 11.–13. června 2018 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Přijďte se podívat na antiku očima moderních archeologických metod 21. století a poslechnout si zajímavé přednášky. Objevte archeologická tajemství Uzbekistánu na doprovodné výstavě Tajemství stepi a ve středu si přijďte od 19:30 zatančit na koncert nezapomenutelných kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology. Součástí akce jsou i úterní komentované prohlídky nově otevřené výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea (nutná registrace). program pondělí 11. 6. 16:30 | Peter Pavúk: Šachtové hroby z Mykén a novinka z Pylu 17:30 | Miroslav Popelka: Kameny v pohybu: distribuce surovin v mladší době kamenné úterý 12. 6. Komentované prohlídky výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea, v 16:00 a 17:00. Kapacita je 30 míst na jednu prohlídku – rezervace nutná na adrese vzdelavani@nm.cz. Dopolední program je určený objednaným školním třídám. středa 13. 6. 16:30 | Ladislav Stančo: Archeologie v srdci Asie aneb toulky prostorem a časem 17:30 | Zuzana Schierová a Julie Tomsová: Trpaslíkem ve starověkém světě: požehnání, nebo prokletí? od 19:30 | koncert archeologických kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie Po celou dobu bude v prostorách Kampusu k vidění doprovodná výstava Tajemství stepi.   Akci pořádají Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Národní muzeum a Hrdličkovo muzeum člověka Přírodovědecké fakulty UK.

Nakladatelství Academia vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

25. květen 2018 - 16:46
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky: Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let. Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena. Rukopis musí získat známku výborně. Rukopis musí být v českém jazyce. Rukopis nesmí být delší než 300 stran. Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018. Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 25. květnem 2018 až 31. říjnem 2018 (včetně) zaslat: doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí; ukopis v elektronické podobě; posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány); písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta. Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne na jaře 2019, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky. Cena pro vítěze soutěže: Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství Academia a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech. Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat. Veškeré podrobnosti jsou dostupné na webu Nakladatelství Academia.

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018