Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 32 min zpět

Výběrové řízení ze dne 29. 1. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 29 January 2018 – Department of Germanic Studies

2. únor 2018 - 12:19
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: finská lingvistika nebo finská literatura Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky titul PhD (nebo ekvivalent) v oboru finský jazyk nebo finská literatura nebo v jiném relevantním filologickém oboru organizační a pedagogické schopnosti výborná znalost finštiny, znalost dalších jazyků výhodou schopnost učit v angličtině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou prokazatelná perspektiva brzkého zahájení habilitačního řízení Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 15. března 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant Professor Expected salary/job rank: AP2 level Field and specialization: Finnish Linguistics or Finnish Literature Position: 40 hours per week Job description teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications sharing administrative duties Job requirements doctoral degree in Finnish linguistics or Finnish literature or in another related area organizational and teaching skills excellent knowledge of Finnish, knowledge of other languages will be an advantage ability to teach in English adequate research and publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage demonstrable prospects of starting the “Habilitation” process soon Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: March 15, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Jste absolventi z roku 1968?

2. únor 2018 - 11:37
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na Zlaté promoci, která proběhne v rámci Festivalu absolventů v sobotu 21. dubna v prostorách Karolina. V rámci Festivalu absolventů budou představeny fakultní a celouniverzitní aktivity pro absolventy a v Císařském sále se bude konat beseda s významnými absolventy Univerzity Karlovy. Zlatá promoce představuje slavnostní obřad k výročí padesáti let od promoce. V letošním roce se akce uskuteční již potřetí a určena je pro absolventy všech fakult Univerzity Karlovy, kteří promovali v roce 1968. Obřad je přístupný veřejnosti a uskuteční se ve Velké aule Karolina, čas bude upřesněn. Máte-li zájem se Zlaté promoce zúčastnit, ozvěte se prosím na email absolvent@ff.cuni.cz. Víte-li o někom, kdo by měl zájem se této akce zúčastnit, budeme rádi za sdílení naší výzvy.

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Výstava představuje průřez tvorbou jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku

2. únor 2018 - 11:28
U příležitosti  dvoutisícího výročí úmrtí Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích je zde představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředí jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomíná rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachycuje tedy pouhý, a přesto velmi bohatý, zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu a jemuž je z velké části věnováno i lednové číslo časopisu Dějiny a současnost. Vernisáž výstavy se uskutečnila 30. 11. 2017 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Aktuálně je výstava k vidění v přízemí budovy Filozofické fakulty UK v Celetné 20 do 8. března, od dubna do konce října tohoto roku bude instalována v prostorách Galerie antického umění v Hostinném. foto: Galerie antického umění v Hostinném

CEFRES v letním semestru 2018 přijímá studenty FF UK na stáž

2. únor 2018 - 10:40
CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže mohou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce 12 ECTS). Od kandidátů se vyžaduje dobrá úroveň francouzského jazyka a v ideálním případě studium francouzské filologie nebo překladatelství/tlumočnictví, mohou však být i z jiných společensko- či humanitněvědních disciplín. Konkrétní aktivity stáže budou upřesněny na základě dohody mezi studentem a jeho tutorem, který bude studenta doprovázet po celou délku jeho stáže. Stážista bude mít pro své aktivity k dispozci pracovní místo v CEFRESu a plný přístup do knihovny. Náplní práce studentů během odborné praxe bude na základě domluvy s tutorem stáže napomáhat v běžném fungování instituce, zajišťovat překlady mezi francouzštinou a češtinou, podílet se na správě webové stránky a sociálních sítích CEFRESu, vypomáhat v knihovně a asistovat během organizace vědeckých aktivit (přednášek, seminářů, konferencí nebo workshopů). Uchazeči předkládají žádost v češtině a ve francouzštině. Náležitosti žádosti: životopis motivační dopis zahrnující očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou délku a dobu stáže Přihlášky pro letní semestr 2017/2018 je nutno odeslat nejpozději do 15. 3. 2018. Pro veškeré informace se obracejte na Adélu Landovou: e-mail: adela.landova@cefres.cz tel.: +420 224 921 400 Výzvy jsou též k dispozici na webových stránkach CEFRESu: CZ | FR | ENG CEFRES Centre français de recherche en sciences sociales UMIFRE 13, USR 3138, CNRS-MAE Na Florenci 3 CZ-110 00 Prague 1  

Techniky vládnutí v Ankh-Morporku nebo pesimismus ve sci-fi. Na PragoFFestu 2017 vystoupí přednášející z FF UK

1. únor 2018 - 14:42
Festival fantastiky PragoFFest 2018 proběhne v Modré škole v pražských Hájích ve dnech 1.–6. února 2018. Přednášky na různá témata od videoher po mytologii pronese také šest odborníků z FF UK, kteří všichni vystoupí v pátek 2. února. Festival tradičně nabízí pestrý program, který láká fanoušky fantasy, sci-fi, hororu, anime, deskových her a videoher. Vedle čistě žánrového programu tvoří nedílnou součást akce také prezentace popularizující vědu a techniku. Filozofická fakulta UK do programu přispívá od roku 2015. Filip Rybín: League of Legends – kooperace a konflikt | GameLine (o videohrách) | od 12:00 Hry jako Dota 2 nebo League of Legends jsou jedinečným mixem kooperace a konfliktu. Kdo nejvíce feeduje, kdo je nejvíce toxic a mohou jungleři za všechny vaše problémy? Jedinečná sonda do hlubin (nejen) ELO Hell. Lenka Chudomelová: Umění vládnout (nejen) Ankh-Morporku | BritCon (britské seriály a sitcomy) | od 16:00 Patricij Vetinari je v Pratchettových knihách znám dokonalým smyslem pro vládu nad nepředvídatelným Ankh-Morporkem. Jak si udržuje moc a jaké techniky vládnutí používá? A obstál by jako vládce státu či města na kulaté Zemi? Vítězslav Kremlík: Kdo zabil optimismus ve sci-fi? | FutureCon + MaelströM (věda, technologie, lidstvo, budoucnost) | od 17:00 Seriál Orville vznikl, protože už ani Star Trek není optimistický. Temné vize budoucnosti jako Blade Runner, Soylent Green, Matrix či Terminátor převažují. Pesimismus naši kulturu přepadl paradoxně právě v době, kdy jsme dosáhli největší prosperity v dějinách. Eva Kyselá: Jak mýty tvoří realitu | Fantasy & History | od 17:00 Myslíte, že mytologie nemá v moderní společnosti jiné místo než jako historická fikce překonaná vědou a rozumem? Hledali byste mýtus v reklamě na prací prášek? A v čem podle vás tkví úspěch Bene Gesseritu? V prádle bělejším než bílém to nebude… Martin Vlček: Dévové a asurové – soupeřící bohové | Fantasy & History | od 12:00 Přednáška se zaměřuje na dvě skupiny božstev či démonů, jejich boje i prolínání, a to zejména v Indii a Íránu. Menší prostor bude věnován i rozdělení božstev a démonů obecně v indoevropském prostředí.

Doc. Michal Pullmann Becomes the New Dean of CUFA

1. únor 2018 - 13:50
As of 1 February 2018, doc. Michal Pullmann has become Dean of the Faculty of Arts, Charles University. Doc. Pullmann received his appointment decree from the Rector of Charles University on 25 January 2018 and was elected to the office for the period 2018-2022 by the CUFA Academic Senate on 9 November 2017. Doc. Michal Pullmann is a CUFA alumnus, having studied History and Sociology. Since 2010, he has been Director of the Department of Economic and Social History, CUFA, where he made his habilitation in 2014 with a thesis on The End of the Experiment. Reconstruction and Fall of Communism in Czechoslovakia. In his field, doc. Pullmann focuses on social and economic history in the twentieth century, on the history of state socialism (with focus on social and economic processes), history of historiography and methodology. He teaches modern social history (with focus on social history of Europe), history of communist dictatorships (with focus on the Soviet Union and Czechoslovakia), and social history methodology. As Dean of CUFA for 2018-2022, doc. Pullmann has chosen three priorities: solidarity, open communication, and transparency. Photograph: Vladimír Šigut

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

1. únor 2018 - 12:55
Tato menší podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Univerzity Karlovy. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu Ph.D. v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Univerzitě Karlově. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University. výše podpory: 1 000 EUR délka výzkumného pobytu: jeden měsíc termín odevzdání žádostí: 5. 3. 2018 jazyk žádosti: angličtina Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na: Jakub Jirsa ÚFAR FF UK nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 obsah žádosti v angličtině: jméno, příjmení žadatele domovská katedra či ústav žadatele odborné CV uchazeče termín pobytu (v kal. roce 2018) stručný projekt a náplň práce během pobytu v Oxfordu (max. 2 NS) kontakt na akademika, se kterým uchazeč na Oxford University spolupracuje či bude spolupracovat, a potvrzení od daného akademika, že se spoluprací souhlasí (stačí e-mail přeposlaný uchazečem) Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí. Povinnosti příjemce podpory: naplnění projektu a náplně práce z žádosti zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 NS) zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.) Podpora ve výši 1 000 EUR bude k vyzvednutí v Europaeum, Oxford. V Praze tuto podporu koordinuje Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz) a v Oxfordu Susanne Heinrich (euroinfo@europaeum.ox.ac.uk). Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group. za Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK Jakub Jirsa místopředseda scan výzvy ke stažení

Journals 2018

1. únor 2018 - 9:08
Vyšel aktualizovaný elektronický katalog Open Access časopisů vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Prohlížet a stahovat ho lze na následujícím odkazu: Journals_FF_UK_2018.

Doc. Michal Pullmann děkanem FF UK

31. leden 2018 - 10:53
Doc. Michal Pullmann se 1. února ujal funkce děkana Filozofické fakulty UK. Rektor Univerzity Karlovy doc. Pullmanna oficiálně uvedl do úřadu předáním jmenovací listiny 25. ledna 2018 během zasedání vědecké rady UK. Doc. Pullmann byl kandidátem na funkci děkana FF UK na funkční období 2018–2022 zvolen na zasedání Akademického senátu FF UK 9. listopadu 2017. Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 2010 byl ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se roku 2014 habilitoval s prací Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Odborně se zaměřuje na sociální a hospodářské dějiny 20. stol., dějiny státního socialismu (s důrazem na společenské a hospodářské procesy), dějiny historiografie a metodologii historie. Vede kurzy k moderním sociálním dějinám (s důrazem na sociální dějiny Evropy), k dějinám komunistických diktatur (s důrazem na Sovětský svaz a Československo) a metodologii sociálních dějin. Jako priority svého funkčního období 2018–2022 si Michal Pullmann vytkl solidaritu, otevřenou komunikaci a transparentnost. související: Volby také na UK. Rektor jmenoval nové děkany [iforum.cuni.cz, 25. ledna 2018] foto: Vladimír Šigut

Zrušení interního výběrového řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie

31. leden 2018 - 10:40
Děkan FF UK zrušil interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie vypsané 19. 12. 2017 dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Důvodem byla nemožnost konat pohovory s uchazeči dne 26. 1. 2018 pro nedostatečnou přítomnost členů komise pro interní výběrové řízení, případně jejich rezignaci na členství v komisi, kdy v návaznosti na tyto skutečnosti je vhodné rozhodnutí v celé věci svěřit novému děkanovi nastupujícímu dne 1. 2. 2018.

Skončil zimní semestr Dětské univerzity FF UK. Děti se na slavnostním zakončení setkaly s paní děkankou

30. leden 2018 - 14:56
V zimním semestru bylo připraveno sedm kurzů pro mladší a sedm pro starší školáky: celkem si humanitní obzory přišlo rozšířit 95 dětí. Nejmladší generaci se FF UK věnuje od roku 2012. Během zimního semestru 2017/2018 se mladší děti mohly například s etnologem Petrem Janečkem dozvědět, kde se vzaly a co původně znamenaly nejznámější lidové pohádky, s Ústavem etnologie se vypravily za piráty Jejího Veličenstva Alžběty I. a poznaly osobnost nejslavnějšího anglického piráta Francise Drakea. Pracovníci Fonetického ústavu ukázali, jak si můžeme hrát s vlastní řečí, která vůbec není tak jednoduchá, jak bychom si mohli myslet, a Katedra filmových studií nabídla výpravu do historie filmu, která zahrnovala i rozpohybování vlastních obrázků pomocí prekinematografických aparátů. Katedra pedagogiky představila mladým dámám a gentlemanům základy etikety a nechyběl oblíbený kurz pořádaný Ústavem jazyků a komunikace neslyšících, kde se děti dozvěděly, jak spolu komunikují neslyšící lidé, a několik znaků se také naučily. Pro starší děti (6.–9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) si kurz připravil Ústav germánských studií, kde si účastníci vyzkoušeli, k čemu jsou dobré různé druhy slovníků, a pokusili se sestavit vlastní heslo. Ústav Českého národního korpusu zase ukázal, co všechno o češtině prozradí statistika. Nechyběl kurz tvůrčího psaní, tipy pro osvojování si cizího jazyka nebo diskuse o tom, jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít učitel, samozřejmě s praktickou zkouškou vlastní výuky. Slavnostní zakončení devátého semestru šestého ročníku projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy proběhlo 18. ledna 2018. Děti, které se za dobu existence projektu zúčastnily více než pěti setkání, obdržely z rukou paní děkanky diplom. Kurzy letního semestru 2017/2018 budou zveřejněny v průběhu února. Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na jeho webových stránkách, případně se na pořadatele neváhejte obrátit e-mailem. foto: archiv FF UK

Univerzita Karlova spouští nový tematický web k oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje doprovodné akce

30. leden 2018 - 10:50
Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími spustila nové webové stránky. Návštěvníci na nich najdou jak informace o vztahu Univerzity Karlovy k Československé republice, tak přehled doprovodných akcí, které UK v letošním roce ve vztahu k významným výročím pořádá pro veřejnost.   Univerzita Karlova se rozhodla oslavit 100. výročí od založení Československa několika akcemi. Jednou z nejvýznamnějších bude setkání rektorů prestižních zahraničních univerzit, kteří budou diskutovat o roli univerzit a univerzitního prostředí v Evropě. Na vědecké konferenci k osmičkovým výročím se bude pro změnu hovořit o vybraných tématech novodobých československých a českých dějin. „Cílem těchto akcí je představit Univerzitu Karlovu jako tradiční spolutvůrkyni české státnosti, hrdou nositelku vzdělanosti a podporovatelku svobody a demokratických ideálů,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima. Řada akcí je připravena rovněž pro veřejnost. Zájemci budou moci navštívit výstavy, „prvorepublikový“ festival pod širým nebem, komentované prohlídky, kulaté stoly či přednášky. Na své si přijdou též středoškoláci, pro které bude připraven soutěžní kvíz. Pro nejmenší bude připraven dětský den. „Mezi nejzajímavější akce bude patřit výstava 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, která se uskuteční od května do září v prostorách Karolina a návštěvníci na ní uvidí například Nobelovy ceny Gery a Cala Coriových a Jaroslava Heyrovského či aktovku Jana Palacha“, uvedla Jana Peroutková, projektová manažerka UK. Webové stránky s informacemi o oslavách na Univerzitě Karlově a hlavních akcích jsou k dispozici na adrese https://uk100.cuni.cz/. tisková zpráva Univerzity Karlovy [29. ledna 2018, cuni.cz]   za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK vypsalo jednosemestrální kurz Management vědy a inovací

29. leden 2018 - 16:05
Management vědy a inovací je jednosemestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru. Jeho zkrácená verze MVI UIS byla vytvořena pro potřeby projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651. OBSAH VÝUKY:  Úvod Základy transferu znalostí a technologií Ochrana duševního vlastnictví ve VVI Business model. Business plan. Spin-out Příprava vlastního Lean canvas Komunikační dovednosti Team & time management FORMA VÝUKY: distanční výuka – výukové texty, videa a webináře v Moodle UK ČASOVÁ DOTACE: 42 hodin ZAKONČENÍ: test po každém modulu ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. Kurz se uskuteční v anglickém jazyce. ORGANIZACE / KONTAKT: Ing. Marie Katakalidisová | marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz | tel. +420 224 491 452 Ing. Petra Práglová | petra.praglova@ruk.cuni.cz | tel. +420 224 491 255

Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia Established at CUFA

26. leden 2018 - 20:27
On 17 January, Mirjam Friend, Dean of the Faculty of Arts, and Zhanna Nemtsova, founder of the Boris Nemtsov Fund, signed a contract establishing the Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia at the Faculty of Arts. The centre is going to serve as an expert platfom; it will organise public lectures, seminars, and conferences with participation of Russian and international intellectual elite and cooperate with other research and academic centres that focus on the study of Russia. Another aim of the centre is to promote the results of its research and spread them among the general public. The directors of the centre are going to be Alexandr Morozov and Marek Příhoda. On 8 February 2018, a formal presentation of the centre is going to be held at the Faculty of Arts. The centre shall start its activities on 1 March 2018. Философский факультет Карлова Университета и Фонд Бориса Немцова учреждают Академический центр Бориса Немцова по изучению России ФФ КУ 17 января декан философского факультета КУ Мирьям Фридова и основатель Фонда БН Жанна Немцова подписали договор об открытии Академического центра Бориса Немцова по изучению России на базе факультета. Центр будет функционировать как экспертная платформа, а также организовывать публичные лекции, научные семинары и конференции с участием представителей российской и международной интеллектуальной элиты, сотрудничать с другими исследовательскими и академическими центрами, которые занимаются изучением России. Центр ставит перед собой задачу популяризировать результаты своих исследований. Руководителями Центра станут Александр Морозов и Марек Пржигода. 8 февраля на философском факультете Карлова Университета пройдет торжественная презентация Центра. Академический центр Бориса Немцова по изучению России начинает свою работу с 1 марта 2018 г.

Přehled: Databáze přístupné v roce 2018

25. leden 2018 - 15:03
Vážené uživatelky, vážení uživatelé, v roce 2018 začala Univerzita Karlova zpřístupňovat některé databáze díky nákupu prostřednictvím projektu CzechElib. Od roku 2018 tak máme na Univerzitě Karlově z tohoto projektu zpřístupněny následující databáze[1]: JSTOR – Art & Sciences V Wiley Online Library journals – Full eBook Academic Collection (EBSCO) RSC Gold American Chemical Society Journals MathSciNet American Institute of Physics – Complete PsychArticles (FF), PsychINFO (PedF) OECD iLibrary Library and Information Science (LISS) Taylor & Francis – Medical Library Thiema e-book Library SportDiscuss with Full texts Medline Complete (EBSCOhost) Micromedex GeoRef Academic Search Complete (EBSCO) SpringerLink journals (Lecture Notes in Mathematics, Computer Science Library e-books) Taylor & Francis Social Science & Humanities Library JSTOR – Art & Sciences VI Oxford Journals Online Full Collection Beck Online CZ Academic Search Ultimate EconLit with Full Text Taylor & Francis Science & Technology Library IEEE/IET Electronic Library (IEL) JSTOR – Art & Sciences II BioOne1, BioOne 2 ACM Digital Library IOPscience Evidence-Based Medicine Reviews American Mathematical Society Journals Literature Online ATLA religion Database with ATLA Serials Web of Science ScienceDirect Freedom Collection GeoScienceWorld American Association for Cancer Research Publications American Physical Society e-Journals – kolekce APS ALL Scopus JSTOR – Art & Sciences I UpToDate in medicine SocIndex with Full Text JSTOR – Art & Sciences III Kromě těchto databází pak Knihovna FF UK mimo CzechElib nakupuje přístup k Oxford English Dictionary a pro rok 2018 máme z končícího projektu Informace přístup ke zdrojům: BREPOLIS Film Television Literature Index with Full Text L’Anné philologique Literature Resource Center Thesaurus Linguae Graecae Databáze s ukončeným přístupem Přístup do multidatabáze ProQuest Central skončí 31. ledna 2018 (doporučujeme uživatelům případně vyexportovat uložené záznamy z osobních účtů). Platforma pro přístup k elektronickým knihám Ebrary bude přístupná až do konce roku 2018 a od roku 2019 bude nahrazena srovnatelným zdrojem EBSCO E-book Academic Collection. [1] Poznámka: Tučnou kurzívou jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF (tzv. páteřní zdroje nebo zdroje poptávané přímo naší fakultou), u ostatních zdrojů je nutné ověřit přístupnost pro uživatele z FF na Portálu elektronických zdrojů – http://pez.cuni.cz.  U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních podmínkách a tyto podmínky se mohou lišit.

Takové to bylo pěkné

24. leden 2018 - 14:20
Poděkování Ondřeji Tichému Milý pane proděkane, děkujeme za spolupráci, péči, trpělivost, vždy dobré naladění, ochotu, spoustu dobrých nápadů a rad, podporu, boj za nás i krocení vášní, lidskost, nadhled, vhled i přehled. Bez Vás by ty čtyři roky nebyly takové, jaké byly! Děkujeme. Srdečně, Nejlepší knihovníci FF UK & nejsympatičtější LVT široko daleko

FF UK a Fond Borise Němcova zřizují Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK

24. leden 2018 - 9:53
Dne 17. ledna děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová a zakladatelka Fondu BN Žanna Němcovová podepsaly smlouvu o otevření Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na půdě fakulty. Centrum bude fungovat jako expertní platforma a rovněž bude organizovat veřejné přednášky, vědecké semináře a konference s účastí představitelů ruské a mezinárodní intelektuální elity, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry, která se zabývají studiem Ruska. Centrum si klade za cíl popularizovat výsledky svého výzkumu. Řediteli Centra se stanou Alexandr Morozov a Marek Příhoda. Dne 8. února se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční slavnostní prezentace Centra. Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska zahájí svou činnost 1. března 2018. Философский факультет Карлова Университета и Фонд Бориса Немцова учреждают Академический центр Бориса Немцова по изучению России ФФ КУ 17 января декан философского факультета КУ Мирьям Фридова и основатель Фонда БН Жанна Немцова подписали договор об открытии Академического центра Бориса Немцова по изучению России на базе факультета. Центр будет функционировать как экспертная платформа, а также организовывать публичные лекции, научные семинары и конференции с участием представителей российской и международной интеллектуальной элиты, сотрудничать с другими исследовательскими и академическими центрами, которые занимаются изучением России. Центр ставит перед собой задачу популяризировать результаты своих исследований. Руководителями Центра станут Александр Морозов и Марек Пржигода. 8 февраля на философском факультете Карлова Университета пройдет торжественная презентация Центра. Академический центр Бориса Немцова по изучению России начинает свою работу с 1 марта 2018 г. foto: archiv FF UK Tisková zpráva

Studentka hudební vědy získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci o skotsko-české hudební skladatelce Geraldine Muchové

23. leden 2018 - 11:17
Barbora Vacková, nyní studentka navazujícího magisterského programu hudební věda na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, získala cenu za bakalářskou práci Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky. Tato v českém kontextu zásadní průkopnická práce prakticky ohledává možnosti psaní ženské skladatelské biografie z hlediska feministické muzikologie, navíc na příkladu mimořádně zajímavé osobnosti ve velmi specifickém historickém kontextu. Práce vznikla v Semináři kulturní analýzy hudby Ústavu hudební vědy FF UK pod vedením dr. Terezy Havelkové. Můžete představit téma své práce? Moje bakalářská práce pojednává o skotsko-české hudební skladatelce Geraldine Muchové (1917–2012). Jejím cílem bylo na základě dostupných pramenů kriticky zhodnotit skladatelčin přístup ke kompozici a jeho vývoj v průběhu jejího života. Hlavní důraz je kladen na analýzu kulturních a společenských faktorů, které formovaly jak samotnou kompoziční aktivitu skladatelky, tak způsob, jakým o ní hovořila. Muchovou tak představuji jako ženu konkrétní doby a kultury, která musela nalézt způsob, jak své kompoziční zájmy co nejlépe skloubit s ostatními rolemi, které chtěla či byla nucena vykonávat. Rovněž řeším, proč volila právě cestu distancování se od propagace svého díla a komponování jen nenápadně v soukromí domova. Metodologicky je práce ukotvena v literatuře problematizující psaní ženské skladatelské biografie v muzikologii; na konkrétním případu skladatelské osobnosti, jíž se odborná muzikologická literatura dosud nezabývala, tak přispívám k diskusi o této problematice. Na základě čeho jste se rozhodla věnovat se ženské skladatelské biografii? Tématu žen–skladatelek jsem se věnovala již v prvním ročníku bakalářského studia hudební vědy v seminární práci o ženách v české hudbě za první republiky. Díky ní jsem se dozvěděla více o tom, jak obtížné pro skladatelky bylo se v této tradičně mužské oblasti prosadit, s jakými předsudky se setkávaly a jak se na nich v tomto ohledu podepsala systematická diskriminace, kvůli které jim byl například odpírán vstup na půdu řady institucí. Ve své bakalářské práci jsem chtěla na konkrétním příkladu jedné z nich ukázat, jak se s těmito problémy vypořádávala. Proč právě Geraldine Muchová? Musím přiznat, že jsem před zahájením výzkumu Geraldine Muchovou neznala a při hledání vhodného subjektu mě zaujalo především její slavné příjmení a okolnost, že rodinu tak známých osobností, jako jsou Alfons a Jiří Muchovi, tvořila i prakticky zapomenutá hudební skladatelka. Dále mě samozřejmě fascinovalo, že se jednalo o skvěle vyškolenou profesionálku (Muchová vystudovala kompozici na Královské hudební akademii v Londýně), a navíc Skotku a londýnskou rodačku, která značnou část svého života prožila v komunistickém Československu. Čím je práce podle vás specifická? Snad tím, že skladatelčinu biografii nepojímám jako přehled faktů a dat spojených do zdánlivě objektivního vyprávění, ale naopak ji v průběhu celé práce soustavně problematizuji. Všímám si například absencí jednotlivých témat v často sporém materiálu a kriticky se zamýšlím nad tím, proč právě na tyto momenty se skladatelky v pramenech nikdo neptá, nebo proč se jim ona sama ve svém narativu vyhýbá. Součástí práce je tak i kritika stávajícího mediálního obrazu Muchové, který ji představuje téměř výhradně jako manželku a snachu slavných mužů, a nikoliv jako aktivní tvůrkyni. V kontextu české hudební vědy je pak samozřejmě specifické uplatnění genderové perspektivy, díky čemuž práce přispívá k porozumění situaci žen–skladatelek v západní společnosti 20. století. Chystáte se téma rozvinout, resp. kam směřujete své další bádání? Ve své nadcházející diplomové práci se chci zaměřit na hudbu Geraldine Muchové a blíže charakterizovat její kompoziční styl, což bych ráda udělala prostřednictvím hudební analýzy několika jejích skladeb. Významnou součást práce budou tvořit metodologické úvahy založené na četbě textů z oblasti feministické muzikologie a kritiky za posledních zhruba 25 let: V čem spatřuje feministická muzikologie problémy „tradiční“ hudební analýzy? Lze hovořit o něčem, jako je specificky ženský hudební jazyk? Jak, a lze vůbec, aplikovat gender coby analytickou kategorii u hudby, která je pevně zakořeněna v tradičních západních hudebních formách a postupech a nenabízí žádné mimohudební vodítko? Odpovědi na tyto otázky a zároveň metodologický základ pro mou vlastní analýzu poskytne přehled a kritické zhodnocení způsobu, jakým o hudbě skladatelek–žen píše současná světová muzikologická literatura. Tento semestr trávíte v rámci meziuniverzitní dohody na McGill University v Montrealu. Co může tato univerzita nabídnout studentům muzikologie? Kromě výuky v oblastech, které na pražské katedře nejsou do větší míry zastoupeny, jako například populární hudba, je to především styl výuky. Ta je na McGill University obecně na velmi vysoké úrovni, především co se týká kritického myšlení. Pro studenty magisterského a doktorského studia zde prakticky neexistují přednášky, ale vše je založeno na četbě textů a následně formulaci vlastních názorů. Studující jsou zde motivováni především k nahlédnutí za obsah textů, analyzování konkrétních argumentačních linií a hledání metodologických nedostatků. Všichni zde vnímají hudební vědu jako interdisciplinární obor, čtou filozofickou nebo kulturně teoretickou literaturu, v níž hledají inspiraci a považují to za něco zcela samozřejmého – ať již se věnují jakémukoliv tématu. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů je udělována od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Ceny zatím posledního ročníku byly předány v Senátu Parlamentu České republiky v listopadu 2017.   Bc. Barbora Vacková, DiS. (1991), je absolventkou Pražské konzervatoře v oboru hra na příčnou flétnu. V bakalářském stupni vystudovala dvouobor anglistika-amerikanistika a hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde momentálně v magisterském programu pokračuje ve studiu hudební vědy. V akademickém roce 2015/2016 studovala na Humboldt-Universität v Berlíně, v prosinci 2017 pak ukončila semestrální pobyt na prestižní McGill University v kanadském Montrealu. Svou bakalářskou práci Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky, v níž se zabývala u nás dosud nereflektovanou problematikou psaní ženské skladatelské biografie v muzikologii, úspěšně prezentovala na mezinárodní studentské konferenci v britském Canterbury. Na konci listopadu tohoto roku za tuto práci získala cenu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Oznámení o konání interního výběrového řízení na pozici vedoucí/ho Katedry psychologie FF UK

22. leden 2018 - 15:14
Interní výběrové řízení na post vedoucí/ho Katedry psychologie FF UK se bude konat v pátek 26. 1. od 14:00 v prostorách KPS (Celetná 20). Vystoupení kandidátů a následná debata s nimi jsou podle opatření děkana č. 14/2017 přístupné všem členům akademické obce fakulty. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. předseda výběrové komise  

Postgraduate and Post-doctorate Colloquium on Low Countries Studies

19. leden 2018 - 17:41
The Centre for Dutch language and Culture, Charles University, organizes the sixth postgraduate and post-doctorate colloquium on 7 – 10 March 2018 with the generous support of the Dutch Language Union, Charles University, the Flemish representation, and the Embassy of The Netherlands. Postgraduate and post-doctorate researchers will present papers on various topics Dutch language and culture. The official opening lecture European Influence of Dutch and Flemish Art: Cultural Mobility will be delivered by Em. Prof. dr. Ludo Beheydt from Université Catholique de Louvain on 7 March 2018 in the blue lecture hall (Celetná 20) at 15:30. You are cordially invited to the opening lecture. European Influence of Dutch and Flemish Art: Cultural Mobility Em. Prof. dr. Ludo Beheydt – Université Catholique de Louvain The official opening lecture European Influence of Dutch and Flemish Art: Cultural Mobility will take place on Wednesday 7 March 2018 in the blue lecture hall, Celetná 20. It will be delivered by Em. Prof. dr. Ludo Beheydt (Université Catholique de Louvain). A new cultural narrative for Europe is urgently needed in the European context. If we want European citizens to identify with Europe it is absolutely necessary to recognize the dynamics in European culture. Neither the narrow national look on art, nor the cosmopolitan generalizing view is an adequate approach. A way out of this overly narrow perspective is to conceive of European art as the result of a continuous cross-pollination, a fascinating encounter of legacies, in which cultural identities find their way in diversifying artistic influences. Just as it might strengthen the Czech confidence in European culture to reveal the international importance of Alfons Mucha’s contribution to European Art Nouveau, it will also strengthen the understanding of European culture to show the mutual influences of Netherlandish and Italian art. It will be shown that Flemish and Dutch art is a product of cultural mobility, in which the encounter of the Flemish Primitives with the Italian Renaissance fostered mutual developments, just as the encounter of Dutch seventeenth century art with Michelangelo and Rafaello contributed to the development of a specific artistic identity in the Netherlands. Cultural mobility will be illustrated on the paintings of the Flemish Primitives, Jan Gossaert, Cornelis van Haarlem, Gerard van Honthorst (‘Gherardo delle Notti’), Jan Steen, Rubens… The conference should lead to a deepening insight into the cultural mobility in European art while at the same time keeping alive the comforting recognition of the diversity of European art. March 8, 2018, Thursday | Celetná 20, Malá aula/The small aula | Císařský sál | 9.00–18.00 March 9, 2018, Friday | Celetná 20, Zelená posluchárna/The green lecture hall | Císařský sál | 9.00–18.00 March 10, 2018, Saturday | Celetná 20, Malá aula/The small aula | 9.00–13.00

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017