Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 19 min zpět

Ve Všetatech byl otevřen památník Jana Palacha, studenta FF UK

11. říjen 2019 - 9:15
Součástí památníku je rodný dům Jana Palacha i nová budova s multimediální expozicí. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše je cílem památníku nejen připomenutí Palachova osudu, zároveň má návštěvníky motivovat k zamyšlení nad klíčovými událostmi naší historie.

Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit

10. říjen 2019 - 17:11
Akademický senát FF UK konstatuje, že partnerská smlouva mezi UK a společností Home Credit je v rozporu s obecnými principy akademických svobod, jejichž uchování má univerzita povinnost střežit, a se společenskou rolí, kterou má univerzita zastávat. AS FF UK dále konstatuje, že tato partnerská smlouva poškodila dobré jméno UK. AS FF UK konstatuje, že uzavření výše zmíněné smlouvy bylo selháním vedení univerzity, které by z tohoto selhání mělo vyvodit osobní zodpovědnost.

Florbalisty Filozofické fakulty UK čeká první zápas sezóny 2019/2020

10. říjen 2019 - 13:25
  V pátek 11. října se tým FF UK utká s protivníky z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zápas se koná na víceúčelovém sportovišti „Pod Juliskou“ v Dejvicích od 17 hodin. Kapitán florbalistů z Filozofické fakulty UK Karel Srnský společně se spoluhráči zve všechny příznivce, kteří chtějí podpořit fakultní tým. Více informací ve FB události.

Vernisáž výstavy Ústavu hudební vědy proběhne v pondělí 14. 10.

9. říjen 2019 - 15:59
Výstavu uvedou dr. Marc Niubo a dr. Jan Baťa; doc. Eduard Douša uvede skladbu MUSICA FESTIVA pro pozoun a varhany, jejíž realizace bude součástí vernisáže. Výstava bude zahájena v pondělí 14. října od 17 hod v přízemí hl. budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Výstava bude přístupná do poloviny listopadu 2019.

e-Kniha týdne #15: Family Language Policies in a Multilingual World

9. říjen 2019 - 14:01
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Family Language Policies in a Multilingual World, která se zabývá problematikou použití a výuky jazyka v bilingvním či multilingvním prostředí, například v rodinách. Titul může být přínosem nejen zájemcům o lingvistické obory, psychologii či pedagogiku. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] Through case studies from around the world, this book illustrates the opportunities and challenges facing families negotiating the issues of language maintenance and language learning in the home. Every family living in a bi/multilingual environment faces the question of what language(s) to speak with their children and must make a decision, consciously or otherwise, about these issues. Exploring links between language policy in the home and wider society in a range of diverse settings, the contributors utilize various research tools, including interviews, questionnaires, observations, and archival document analysis, to explore linguistic ideologies and practices of family members in the home, illuminating how these are shaped by macro-level societal processes.

Vyjádření Filozofické fakulty UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International

9. říjen 2019 - 8:18
K četným dotazům, směřovaným na Filozofickou fakultu UK, které se týkají nedávno uzavřených smluv o partnerství a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International, uvádíme následující. Filozofická fakulta UK nebyla do přípravy smluv nijak zapojena. Udělení exkluzivního označení „Hlavní Partner Univerzity Karlovy“ firmě Home Credit International nepokládáme za vhodné. Některé části smluv, například ustanovení o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“ nebo „negativně ovlivnit jejich spolupráci“,  podle našeho názoru poškozují veřejný obraz univerzity – jak je ostatně patrné už z dosavadních ohlasů v médiích a na sociálních sítích. Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy „vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice“. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi. Filozofická fakulta UK žádnou spolupráci s firmou Home Credit International neplánuje. Otázku, co od partnerství s touto firmou očekávají jiné fakulty a součásti univerzity, je zapotřebí směřovat na jejich vedení. za vedení Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Omezený provoz Knihovny germanistiky ve středu 9. 10. 2019

8. říjen 2019 - 15:55
Upozorňujeme čtenáře, že Knihovna Ústavu germánských studií bude mít ve středu 9. 10. 2019 výjimečně zkrácenou otevírací dobu:   8:45 – 12:00 14:00 – 17:00   Mimo uvedenou dobu můžete knihy vracet do biblioboxu u KJP. Omlouváme se za případné nepříjemnosti s tím spojené a děkujeme za pochopení.

Nové publikace akademických pracovníků FF UK

8. říjen 2019 - 13:49
Přinášíme výběrový přehled publikací, na nichž se podíleli akademičtí pracovníci FF UK. Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky, Národní filmový archiv, FF UK, 2019 Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, rozptylující i imersivní, minulá i současná, reprodukovaná i živá, tradiční i progresivní, ideologická i k ideologii kritická, lidová i elitní, decentní i voyeurská. S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let. videospot publikace na webu nakladatelství   Alicja Kacprzak – Radka Mudrochová – Jean-François Sablayrolles (eds.): L’emprunt en question(s), Lambert-Lucas, 2019 Se zastoupením FF UK vyšla v prestižním francouzském nakladatelství kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s). Jde o výsledek letité práce mezinárodního badatelského týmu EmpNéo, jenž se zabývá výzkumem neologických přejímek v několika evropských jazycích. publikace na webu nakladatelství   Ivo Štefan: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě, NLN, 2019 Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým svědectvím o celoživotním hledání cest k pochopení proměn středověké společnosti a krajiny. Jelikož ale minulosti klademe jen ty otázky, které jsou aktuální pro nás, nabízí rozhovory i pestrý kaleidoskop setkání s osobnostmi, které Jana Klápště ovlivnily a s problémy, které hýbou dnešním světem, a tím pádem i s našimi obrazy dějin. publikace na webu nakladatelství   Petr Hlaváček: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace, Lutherova společnost, 2019 Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově. Autor vede jakožto koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. publikace na webu nakladatelství   Informace o nových publikacích Vydavatelství FF UK najdete na books.ff.cuni.cz. Výběr publikací vychází z rubriky Publikace v Kalendáři akcí. Přehled nových publikací bude v podobě souhrnu zveřejňován měsíčně.

CZECH MOVIE NIGHTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

8. říjen 2019 - 11:26
Come and join us for Czech movie nights and enjoy significant Czech movies with English subtitles!

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

7. říjen 2019 - 19:49
Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Odborná pracoviště Filozofické fakulty UK se již pošesté zapojí do Mezinárodního dne archeologie

7. říjen 2019 - 15:38
Celodenní festival přednášek, workshopů a dalších aktivit, které veřejnosti představí archeologické obory, proběhne v areálu pražského Karolina v sobotu 19. října 2019 od 10.00 do 16.00 hod. Z pracovišť Filozofické fakulty UK se na společném programu Mezinárodního dne archeologie podílejí Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a Ústav etnologie. Jejich stanoviště najdou návštěvníci v areálu Filozofické fakulty UK, Celetná 20. Dětští i dospělí zájemci se seznámí s prací archeologů a antropologů a nahlédnou do života v pravěku, středověku a také egyptském a evropském starověku. Prakticky si budou moci vyzkoušet řadu zaniklých řemesel či práci s dobovými nástroji nebo vyslechnout již tradiční Archeologické jednohubky – pětiminutové tematické přednášky, u nichž udrží pozornost i nejmenší děti. Dospělým návštěvníkům je pak určen diskuzní panel „Potřebujeme archeologii? K úloze archeologie ve společnosti“. Letošní novinkou je velká komentovaná módní přehlídka oděvů pravěku, starověku a středověku. Archeologický výzkum, archeologická laboratoř, dokumentace kostrového hrobu, originály a repliky keramiky, nástrojů a zbraní, kovárna, pravěká kuchyně, textilní workshop, antická herna, římská vyzbroj a výstroj, straroegyptské hry, mumifikace, ukázky 3D tisků, nemocné kosti – na to vše se může těšit každý, kdo Mezinárodní den archeologie na Filozofické fakultě UK navštíví. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontaktní osoba pro média: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Miroslav.Popelka@ff.cuni.cz 221 619 731, 731 840 335 Událost na Facebooku Sestřih loňského ročníku    

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels nabízí placené stáže

7. říjen 2019 - 15:32
Sdílené pracoviště FF UK a Psychologického ústavu AV ČR slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. V zimním semestru 2019/20 nabízí zájemcům dvě placené stáže. Přihlášky je nutné zaslat do 10. října. Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období v únoru. Odměna za jednosemestrální stáž bude 20 000 Kč. Předpokladem pro obě místa je řádné studium na FF UK (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia) a zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách. Není nutné být studentem konkrétního oboru. Zapojení do psycholingvistických experimentů s dětmi bude obnášet kontaktování mateřských škol, úpravu textových a obrázkových podnětů, zpracování literatury, administraci experimentů a testů dětem v mateřských školách, komunikaci s rodiči a personálem školek. Náplní práce na vizuálně-paměťových experimentech bude příprava a administrace experimentů (PsychoPy, MATLAB), administrace experimentů se sledováním očních pohybů (eyetracking), příprava podnětů – editace fotografií či jednoduchých videí (základní úpravy např. v Gimp) a vyhledávání literatury. Zkušenosti s programováním jsou výhodou, nejsou však nutné. Přihlášky zasílejte vedoucímu laboratoře Labels Filipovi Smolíkovi na e-mail smolik@praha.psu.cas.cz. Součástí přihlášky musí být stručný životopis a motivační dopis dokládající zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech. Uveďte také, zda máte zájem o práci v psycholingvistických nebo vizuálně-paměťových experimentech. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Ústav translatologie FF UK spolupořádá překladatelský maraton

7. říjen 2019 - 15:24
Připravil ho spolek studentů a absolventů PŘETLaK ve spolupráci s Khanovou školou. V knihovně Šporkova paláce proběhne 12. října od 9 do 16 hodin. Zájemci jej mohou letos poprvé navštívit v prostorách ústavu. Účastníci zde budou z angličtiny do češtiny překládat výuková videa o vzniku animovaných filmů od Pixaru. Během dne se pokusí přeložit všechna videa z cyklu, aby si je následně mohli užít i ti, kteří anglicky nemluví. Každý účastník maratonu navíc dostane certifikát potvrzující účast. Kapacita knihovny Šporkova paláce je omezená, proto je potřeba se předem přihlásit prostřednictvím formuláře. Akce bude probíhat v učebně s omezeným počtem počítačů, zájemcům je doporučeno přinést si vlastní laptop. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Omezený provoz knihovny Celetná

7. říjen 2019 - 10:39
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z důvodu nemoci je knihovna Celetná od 7. 10. do odvolání otevřená v omezeném režimu:   PONDĚLÍ 7. 10. ZAVŘENO ÚTERÝ 8. 10. – ČTVRTEK 10. 10. OTEVŘENO 14–16h PÁTEK 11. 10. OTEVŘENO 12–14h. O dalším vývoji budeme informovat. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Univerzita Karlova otevřela výstavu „Václav IV. – Král na rozhraní věků“

4. říjen 2019 - 15:23
Výstava, která se koná u příležitosti výročí 600 let od úmrtí významného panovníka, je v prostorách Karolina k vidění do 19. listopadu. Návštěvníkům ukáže dobu přelomu 14. a 15. století v českých zemích, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV.  Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. K vidění též budou technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené fakultou stavební ČVUT. Václav IV. se významně zapsal do dějin Univerzity Karlovy, sám založil novou univerzitní kolej a pražskému učení věnoval i nádherný Rotlevův palác, dnešní Karolinum, které patří k nejstarším univerzitním sídlům v Evropě. Výstavu je možné navštívit až do 19. listopadu, otevřeno je denně od 10:00 do 18:00 hodin. Vstup zdarma.   Mgr. Václav Hájek Tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 mob: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

e-Kniha týdne #14: Handbook of Collective Intelligence

4. říjen 2019 - 14:26
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Handbook of Collective Intelligence, která shrnuje dosavadní výzkum v prudce se rozvíjejícím průnikovém oboru kolektivní inteligence. Titul může být přínosem nejen zájemcům o obory psychologie či sociologie. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] Experts describe the latest research in a rapidly growing multidisciplinary field, the study of groups of individuals acting collectively in ways that seem intelligent.Intelligence does not arise only in individual brains; it also arises in groups of individuals. This is collective intelligence: groups of individuals acting collectively in ways that seem intelligent. In recent years, a new kind of collective intelligence has emerged: interconnected groups of people and computers, collectively doing intelligent things. Today these groups are engaged in tasks that range from writing software to predicting the results of presidential elections. This volume reports on the latest research in the study of collective intelligence, laying out a shared set of research challenges from a variety of disciplinary and methodological perspectives. Taken together, these essays—by leading researchers from such fields as computer science, biology, economics, and psychology—lay the foundation for a new multidisciplinary field.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií

4. říjen 2019 - 12:50
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 4. října 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 4. listopadu 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Omezený provoz Historického kabinetu dne 8. 10.

4. říjen 2019 - 12:34
Upozorňujeme čtenáře, otevírací doba Historického kabinetu bude v úterý 8. 10. 2019 omezená z důvodu konání mezinárodní akce: Knihovna bude zavřená v době od 10:15 do 15:15. Knihovna bude v tento den přístupná od 8:30 do 10:15 a poté od 15:15 do 18:00.   Děkujeme za pochopení!

Ohrožené a vymírající jazyky se dostaly ke slovu na druhém ročníku Evropského dne jazyků

3. říjen 2019 - 15:22
A dokázaly oslovit nejen srdcaře z filologických oborů. Kampus Hybernská hned zrána 26. září zaplnili zájemci o cizí řeči, kterým se věnovaly přednášky, výstavy i jazykové hry, letos zaměřené na zanikající jazykovou diverzitu. Ať vás napadne jakýkoliv jazyk, zdá se, že na vzdělávacím festivalu nechyběl. Na jazykových minikurzech, prostřednictvím únikové hry či v lese jazyků se návštěvníci mohli seznámit s jazyky starými i relativně mladými, živými i již neexistujícími. Cílem Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská pořádaného platformou Library of Languages je totiž upozornit na to, jak důležité je se cizí jazyky nejen učit, ale také je zachovat. Díky desítkám přednášejících a lektorů se stal Kampus Hybernská na den místem, kde měli děti i dospělí možnost procvičit si některý z velkých jazyků nebo zapátrat po neobvyklé řeči, kterou si v každodenní konverzaci jen tak nevyzkouší. Na kurzech irštiny, islandštiny, lužické srbštiny a mnoha dalších se pak kromě pozdravů a základní výslovnosti mohli dozvědět i nečekané – jak moc například jidiš miluje zdrobněliny, které se dokonce nebojí stupňovat, nebo že chrčivé arabské H je lepší zkoušet vyslovit raději až v soukromí domova. Na začátku interaktivní výstavy „Biosféra jazyků“ si každý návštěvník mohl navíc pročíst seznam posledních mluvčí, se kterými během posledních 70 let odešly nejen desítky malých jazyků, ale i kultura, zvyky a příběhy jazykových společenství. Nejmenší z návštěvníků pak byli motivovaní, aby alespoň naoko pomohli některé ohrožené jazyky zachránit, zatímco rodiče si mohli zajít poslechnout, jak zněla například taková Odyssea ve staré řečtině. Letošní ročník festivalu navštívilo přes 1 300 účastníků. Dopoledního programu se zúčastnili studenti základních a středních škol z Prahy i dalších měst, odpoledne převážně zájemci z řad široké veřejnosti. Festival se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání HMP Ing. Mariany Čapkové a ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. Třetí ročník se bude konat v pátek 25. září 2020. V průběhu roku mohou zájemci sledovat další aktivity platformy Library of Languages na jejím webu a Instagramu. Pořídit si budou moci také pohlednice a trička z limitované série upozorňující na jazykovou diverzitu, kterou u příležitosti Evropského dne jazyků připravili organizátoři festivalu. K prodeji bude v novém infocentru Kampusu Hybernská. Foto: Jan Henyš

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie

2. říjen 2019 - 14:42
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. října 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 4. listopadu 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019