Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Den otevřených dveří FF UK 2018

3. leden 2018 - 11:59
V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů. Konkrétní program a rozpis prezentací najdete na http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Nejohmatanější kniha a nejupůjčovanější knihovník aneb silvestrovská statistika

31. prosinec 2017 - 11:41
Milí čtenáři, nastal přelom roku a ani naše knihovna se nevyhnula menšímu bilancování a počítání nejrůznějších statistik. Ta nejzajímavější čísla vám teď nabízíme: Nejohmatanější kniha 1. místo v této kategorii patří 120 krát půjčené knize: Iggers, G.: Dějepisectví ve 20. století. 2002 [odkaz do Katalogu]. Jestli jste ji ještě nečetli, je k mání v Historickém kabinetu. Dokonce dnes, tedy 31. 12., není ani půjčená. 2. místo náleží knize: Čeňková, I.: Teorie a didaktika tlumočení. 2001 [katalog] z Knihovny Šporkova paláce. Ta je teď půjčena po 118. Pomyslná bronzová příčka patří knize z Knihoven anglistiky a romanistiky: Quirk, R.: A Comprehensive grammar of the English language. 1985. [katalog] Ta je aktuálně půjčena po 114. „Nejupůjčovanější“ knihovník Přesné údaje se nepodařilo zjistit. Ví se jen, že je to Ruda z KJP. Soubor jím půjčený knih je tak velký, že ho náš systém odmítá otevřít. Šlo by ho sice vygenerovat po kratších časových úsecích, než je celý rok 2017, ale je to zbytečné. Prostě Ruda je jednička. Máme tu ještě kolegu jménem Selfcheck, to je ta mašina na půjčování knih v Červené studovně Knihovny Jana Palacha. Ten letos realizoval 10.525 jednotek, což je 21,6% všech výpůjček Knihovny Jana Palacha. Těší nás, že ho neignorujete a na druhou stranu nás také těší, že vyhledáváte kontakt s našimi knihovníky (pořád je jednička Ruda ). Finanční střípky Co se finančních sankcí za pozdní vrácení knih týče, tak vám můžeme prozradit, že nejvyšší stornovaná pokuta v rámci amnestie byla 8289 Kč v Knihovně Ústavu filozofie a religionistiky, a to hned na 3 knihách – v součtu tedy tento čtenář ušetřil 24.867 Kč. Chodit k nám do knihovny se prostě vyplatí! Ale ne všem se podařilo letité tresty vrátit při lednové amnestii. Nejvyšší vybraná pokuta, 1.386 Kč, spadla do pokladny Knihovny Jana Palacha. Také máme radost, že využíváte možnosti bezhotovostní úhrady pokut. Letos touto cestou přišlo celkem 274 pokut v hodnotě 13401 Kč.   Výpůjčky až k Prašné bráně Letos jsme realizovali 98.934 výpůjček, z toho 49% v Knihovně Jana Palacha. Kdybychom ty knihy postavili vedle sebe, vystačilo by to na cestu od hlavní budovy fakulty k Prašné bráně a zpět. K dnešnímu dni (31. 12.) mají studenti na svých kontech načteno celkem 1422 výpůjček. To je v průměru 4,75 knih na všechny registrované čtenáře z řad studentů.   Do roku 2018…      … Vám přejeme hodně příjemných čtenářských chvilek nejen nad studijní literaturou, žádné ztracené knihy, málo zadaných rezervací (abyste všechny požadované knihy našli v knihovně hned) a usměvavé knihovníky.      … A nám přejeme hodně příjemných čtenářských chvilek nejen nad pracovní literaturou, žádné ztracené knihy, žádné nedohledatelné čtenářské požadavky (tedy pořádek ve skladu), a usměvavé čtenáře.   Za knihovnu FF Pavlína Vejmelková

Projekt Ústavu etnologie FF UK uspěl ve veřejné soutěži NAKI

29. prosinec 2017 - 15:36
Projekt Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl obsadil 30. místo v celkovém pořadí všech hodnocených projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Projekt byl oběma oponenty hodnocen v části kritérií II.–VIII. 190,75 body z 200,0 možných bodů. Spolu s Ústavem etnologie FF UK na projektu pracuje Národní technické muzeum v Praze a Národní památkový ústav. Cílem projektu je detailní poznání, zdokumentování i prezentace technologií řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Řemeslné artefakty jsou součástí muzejních sbírek i památkových objektů a jejich obnova vyžaduje specialisty z příslušného oboru obeznalé s původním materiálem a technologiemi jeho zpracování. Aktivní provozování řady řemesel však dnes již velmi rychle mizí a evropská produkce je dokonce nahrazována importy z náhražkových materiálů. Projektem sledované obory zastupují především ohrožená řemesla nebo velmi málo dokumentované specializace, u nichž je vnímán i mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál pro prezentaci veřejnosti. Výstupy projektu budou významnou pomůckou pro účely obnovy sbírkových či památkových artefaktů a výchovu nových mistrů uměleckého řemesla či restaurátorů. Neposledním důvodem je také rozšíření návštěvnických cílů. Expozice památkových objektů, kde převažují interiérové celky, preferují především funkční souvislosti mobilií, ale vlastní výroba řemeslných artefaktů i detaily technologických postupů jsou opomíjeny. >>> vyhlášení výsledků soutěže na webu Ministerstva kultury ČR

V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů

28. prosinec 2017 - 16:13
Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka, projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek. Uzávěrka výběrového řízení je stanovena do 21. 1. 2018. Pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Finanční manažer/ka projektu Manažer/ka projektu Administrátor/ka projektu Administrátor/ka veřejných zakázek

Čím více lidí přede mnou stojí, tím lépe! Rozhovor s doc. Miroslavem Popelkou

28. prosinec 2017 - 10:25
iForum: Letošní Mezinárodní den archeologie navštívilo téměř dva tisíce lidí. Jak se k archeologii dostal doc. Miroslav Popelka, ředitel Ústavu pro archeologii FF UK a jeden z organizátorů MDA? Co by chtěl ještě zažít, objevit? A nosí si práci domů? Rozhovor připravil univerzitní časopis iForum.

Výběrové řízení na pozici Administrátor/ka veřejných zakázek v rámci projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:53
Administrátor/ka veřejných zakázek v rámci projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Popis pozice a její pracovní náplň administrace spojená s vyhlášením výběrového řízení v rámci projektu, procesem přijímání nabídek a s jejich následným hodnocením vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým uchazečům, zajištění doručení oznámení výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni) zpracování a zajištění zveřejnění formuláře o výsledku zadávacího řízení spolupráce s externím poskytovatelem poradenství ohledně veřejných zakázek (externí pomoc administrátorovi VZ ve složitějších či komplikovaných případech) dohled nad dodržováním metodiky OP VVV, zákona č. 137/2006 Sb., resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i vnitřních předpisů Univerzity Karlovy sledování změn v legislativních pravidlech ve vztahu k veřejným zakázkám právní služby související s plněním veřejných zakázek (např. řešení reklamací) sestavování smluv, dodatků ke smlouvám a dalších právních dokumentů vážících se k realizaci veřejných zakázek v rámci projektu Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické   Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 0,5; po dobu 24 měsíců odměnu 15 000 Kč/měs. práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ADMINISTRÁTOR VZ”.

Výběrové řízení na pozici Administrátor/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:47
 Administrátor/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  Popis pozice a její pracovní náplň shromáždění podkladů ke stanoveným milníkům projektu (zprávy o realizaci a žádosti o platbu) pro projektového manažera příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu vedení operativní evidence administrace cestovních výdajů a cestovních dohod organizace přípravy klíčových aktivit zápisy ze schůzek, vedení provozní korespondence, adresářů plnění operativních úkolů zadaných projektovým a finančním manažerem archivace veškeré dokumentace spojené s realizací projektu Požadavky vzdělání: min. středoškolské Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,5; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 30 000 Kč/měs (při úvazku 1,0) práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ADMINISTRÁTOR PROJEKTU”.

Výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:37
Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  Popis pozice a její pracovní náplň řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektu vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě tzv. změnových řízení vyhodnocování naplňování indikátorů projektu účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu dohled na dodržování pravidel publicity OP VVV informování ředitele projektu o pokrocích v projektu a případných problémech jednání s dodavateli Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,5; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 40 000 Kč/měs (při úvazku 1,0) práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER”.  

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:29
Finanční manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, analýz a podobných dokumentů v rámci projektu zpracování a kontrola finančních částí výkazů a dalších relevantních dokumentů v rámci předkládání zpráv o realizaci projektu zpracování a kontrola žádostí o platbu za jednotlivá období účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské  ekonomického zaměření Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FINANČNÍ MANAŽER”.

Nově vypsaná výběrová řízení: prosinec 2017

21. prosinec 2017 - 11:36
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických a technicko-hospodářských pracovníků. Nové kolegy hledá Ústav anglického jazyka a didaktiky, Katedra psychologie a Ústav Dálného východu; dále oddělení vědy a osobní oddělení. akademický pracovník – lektor/ka se zaměřením angličtina jako cizí jazyk, angličtina pro akademické účely | úvazek 0,5 | přihlášení do výběrového řízení do 15. ledna 2018 interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie | přihlášení do výběrového řízení do 19. ledna 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu | přihlášení do výběrového řízení do 19. ledna 2018 historické, lingvistické, sociální vědy: 2 vědečtí pracovníci ve Velké Británii a v Německu | úvazek 0,5 po dobu 12 měsíců | přihlášení do výběrového řízení do 7. ledna 2018 referent/ka Oddělení vědy | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 18. ledna 2018 personalista/ka – řízení mezd | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 27. prosince 2017 personalista/ka | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 27. prosince 2017 V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka, projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek. Uzávěrka výběrového řízení je stanovena do 21. 1. 2018. Pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Finanční manažer/ka projektu Manažer/ka projektu Administrátor/ka projektu Administrátor/ka veřejných zakázek

Výběrové řízení ze dne 20. 12. 2017 – Ústav germánských studií / Job offer from 20 December 2017 – Department of Germanic Studies

21. prosinec 2017 - 10:10
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: nizozemská lingvistika Úvazek: 25 hodin (úvazek 0,625) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost či podíl na ní podíl na administrativní činnosti Požadavky: titul PhD nebo minimálně titul Mgr. a započaté doktorské studium v oboru nederlandistika,      případně obecná lingvistika nebo v jiném příbuzném oboru organizační a pedagogické schopnosti výborná znalost nizozemštiny přiměřená odborná a publikační činnost v oboru prokazatelná perspektiva odborného rozvoje v oboru Předpokládaný nástup: 1. března 2018 Termín přihlášky: 21. ledna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1 level Field and specialization: Dutch linguistics Workload: 25 hours per week Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies either in Dutch or general linguistics or another related area organizational and teaching skills excellent knowledge of Dutch adequate research and publication record in the field of specialization demonstrable prospects of academic development in the field of specialization Expected starting date: March 1, 2018 Application deadline: January 21, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.    

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2017 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 15 December 2017 – Department of English Language and ELT Methodology

21. prosinec 2017 - 10:08
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Název pracovní pozice: lektor Předpokládaná mzdová třída: L1 Obor a zaměření: angličtina jako cizí jazyk, angličtina pro akademické účely Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka praktického jazyka a angličtiny pro akademické účely v bakalářském programu anglistika a amerikanistika Požadavky: rodilý mluvčí angličtiny magisterské nebo bakalářské vzdělání v oborech anglický jazyk, výuka angličtiny jako cizího jazyka, apod. schopnost vyučovat předměty v dalších oblastech se vztahem k výuce anglického jazyka a lingvistiky či didaktiky angličtiny výhodou odpovídající praxe výuky na VŠ organizační a komunikační dovednosti základní znalost češtiny Předpokládaný nástup: 1. února 2018 Termín přihlášky: 15. ledna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ životopis přehled praxe doklady o vysokoškolském vzdělání Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Department of English Language and ELT Methodology Name of the position: lecturer (L1) Expected pay group: L1 Field and specialization: EFL/English for Academic Purposes Workload: 0.5 (20 hours a week) Work description: teaching EFL/English for Academic Purposes to students of the BA programme English and American studies Requirements: a native speaker of English a BA/MA degree in TESOL, English language, or related fields ability to teach other English-language- or English-linguistics-related subjects (e.g. English for Academic Purposes, TEFL or other) is an advantage adequate teaching experience at the university level organizational and communication skills a working knowledge of Czech Expected start: 10 February 2018 Application deadline: 15 January 2018 Application formalities: application for the selection procedure curriculum vitae overview of teaching experience copies of documents that show academic degrees awarded (Originals of documents will be required for the selection procedure.)  Forms of applying: Electronically: Completing the form at below. Successful application will be confirmed by email. Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.vamberska@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Name * Surname * E-mail * Mobile phone Date of birth * Attachment * Please attach: curriculum vitae copies of documents that show academic degrees awarded other (for your other documents). The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Wallpapers FF UK

20. prosinec 2017 - 10:30
Pozadí na mobilní telefon ke stažení 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1423 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1613 kB | PDF 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1589 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1679 kB | PDF  

Interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie

19. prosinec 2017 - 14:50
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 19. 12. 2017 interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 19. 1. 2018 Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu

19. prosinec 2017 - 14:47
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 19. 12. 2017 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 19. 1. 2018 Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

19. prosinec 2017 - 14:06
Referent/ka Oddělení vědy Profil Oddělení vědy Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Hlavní odpovědnosti Doktorské studium: Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace obhajob disertačních prací. administrace stipendií spojených s doktorským studiem, ceny a ocenění Obecné: komunikace se studenty doktorského studia a zaměstnanci FF UK týkající se agendy oddělení vědy archivace dokladů do složek studentů Naše očekávání min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu komunikativní úroveň anglického jazyka velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou dobré komunikační schopnosti pečlivost a samostatnost Výhodou znalost vysokoškolského prostředí praxe na obdobné pozici Nabízíme stabilní zázemí největší české humanitní fakulty příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis pošlete na e-mailovou adresu blanka.svobodova@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Referent/ka Oddělení vědy. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 18. 1. 2018. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18. prosinec 2017 - 15:34
Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

18. prosinec 2017 - 11:27
Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem. Tato prestižní cena byla paní docentce udělena za zvláštní přínos slovinské a české kultuře, za její slovinsky psanou poezii a prózu i působení v literární vědě s důrazem na alegorické „utváření mostů“ mezi slovinskou a českou kulturou. „Jako autorka se prosadila specifickými reflexemi o literatuře slovinského modernismu, o ženské tvorbě a ženách jako protagonistkách literárních textů. Příznačně rozpoznatelným hlasem, s uvědoměním sebe sama, vzácně utváří současně moderní poezii, prózu i esejistiku,“ zdůvodňuje udělení ocenění předsedkyně komise Martina Ožbolt. Doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová, CSc., je přední česko-slovinskou slovenistkou specializující se na problematiku slovinské moderny v středoevropském kontextu, mýtus v literatuře a zejména na tvorbu a postavení slovinských spisovatelek. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň je také autorkou několika sbírek poezie a prózy ve slovinském jazyce. Ocenění MIRA je udělováno „Ženským odborem slovinského centra PEN klubu“ výrazným osobnostem, spisovatelkám a intelektuálkám, jejichž tvorba dosahuje mimořádné umělecké či vědecké kvality. Posláním ceny Mira je podpora výjimečných žen, intelektuálek a spisovatelek v oblasti literární vědy, literatury a kultury a ocenění děl s vysokými uměleckými a vědeckými hodnotami. Mezi předchozí laureátky patří např. antropoložka a kritička Svetlana Slapšak.

PF 2018

15. prosinec 2017 - 11:50

PF 2018

15. prosinec 2017 - 11:47
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přeje všem klidné prožití svátečního období a vše dobré do nového roku.

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017