Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 14 min zpět

Dean and Vice-Dean for International Relations Visited the Workplace of the Czech Institute of Egyptology in Cairo

18. listopad 2019 - 10:43
On 28-30 October 2019, doc. Michal Pullmann, Dean of CUFA, and Professor Markéta Křížková, Vice-Dean for International Relations, visited the excavations of the Czech Institute of Egyptology in Cairo, the biggest Czech scientific expedition continually active abroad. On 28 October, they visited the Museum of Egyptian Antiquities in Cairo which displays exhibits discovered by the Czech expedition. On 29 October, during an all-day visit to the institute’s workplaces in Abusir and Cairo, the representatives of the faculty were acquainted with the most recent discoveries and the progress of its current expedition. On the occasion of the 100-year anniversary of the Czech Institute of Egyptology, doc. Pullmann, together with Mohamed Waziri, Chairman of the Landmarks Preservation Commission under the Egyptian Ministry of Antiquities, and Jan Fulík, Ambassador of the Czech Republic in Egypt, opened a one-day conference Abusir in Diachronic Perspective. The same day, the visitors from CUFA attended a reception organised by the diplomatic mission in Cairo in honour of the anniversary of Czech Institute of Egyptology. Petr Kukal, Spokesperson, Faculty of Arts

Commemoration of Executed Students and Students Sent to Sachsenhausen Concentration Camp Took Place in Ruzyně

15. listopad 2019 - 21:09
The commemorative ceremony was organised by the Faculty of Arts in cooperation with the Association for the Preservation of the Czech Resistance Heritage. As part of the ceremony, doc. Michal Pullmann, Dean of CUFA, spoke on behalf of the faculty and laid a wreath at the Memorial of Czechoslovak Patriots on the premises of Kasárny 17. listopadu. In his speech, he highlighted the heroism of students who protested against totalitarianism. Furthermore, he mentioned that academic freedom indicates the state of freedom in general. “Each and every attack on a university is, in effect, an attack on free and successful life.” Ceremonial speeches were concluded with a toast given by Bc. Pavla Cvachovcová, representative of CUFA students. Petr Kukal, Spokesperson, Faculty of Arts

V Ruzyni proběhl pietní akt k uctění památky zavražděných a do koncentračního tábora Sachsenhausen odvlečených studentů

15. listopad 2019 - 20:31
Spolu se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje jej pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. V rámci vzpomínkového aktu promluvil děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann, který za fakultu u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu rovněž položil věnec. Ve svém projevu vyzdvihl zejména hrdinství studentů protestujících proti totalitě; zmínil však rovněž akademické svobody jako indikátor stavu svobody ve veřejném prostoru. „Každý útok na univerzity je v důsledku útokem na svobodný a plnohodnotný život společnosti,“ uvedl doslova. Blok slavnostních projevů zakončila zdravice Bc. Pavly Cvachovcové, zástupkyně studentské obce Filozofické fakulty UK. Oba projevy jsou v doslovném znění k dispozici v přílohách. Petr Kukal, mluvčí FF UK Projev děkana FF UK doc. Michala Pullmanna Projev zástupkyně studentů Bc. Pavly Cvachovcové

Univerzita Karlova představuje unikátní výstavu fotografií „Náš Listopad 89“

15. listopad 2019 - 11:50
Na Univerzitě Karlově byla 14. 11.  zahájena ojedinělá fotografická výstava „Náš Listopad 89“. Univerzita ji připravila u příležitosti 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu Svobodný listopad. Zapojila do ní občany z celé republiky a vyzvala je, aby univerzitě poslali fotografie, které nejlépe vyjádří jejich názor na sametovou revoluci a třicet let svobody. Za dva měsíce na výzvu zareagovalo několik desítek lidí, zasláno bylo celkem 168 unikátních fotek. Výběr 30 nejzajímavějších snímků si mohou návštěvníci prohlédnout v Císařském sále pražského Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1, přízemí, bezbariérový přístup zajištěn) až do 15. prosince 2019. Výstava je přístupná zdarma každý den od 10 do 18 hodin. „Výstava Univerzity Karlovy „Náš Listopad 89“ je unikátní, neboť představuje dosud nepublikované fotky od občanů z celé republiky, kteří se s námi podělili o své příběhy z doby sametové revoluce i éry svobody. Mám radost z velkého počtu zaslaných fotek i pozitivních reakcí na naši výzvu. Na významných převratech v dějinách se vedle známých osobností a tváří často podílí také celá řada anonymních lidí. Právě jim chceme touto výstavou vzdát symbolickou úctu,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Osobní záštitu výstavě poskytli prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., signatář Charty 77, filozof a vysokoškolský pedagog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, a PhDr. Jana Hybášková, zvláštní zmocněnkyně pro styky s EU institucemi, členka Stávkového výboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na finálním výběru fotografií se podílel prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost. Partnery výstavy jsou Deník a nezisková organizace Post Bellum. Společně s třiceti fotografiemi od občanů si návštěvníci mohou prohlédnout také výběr sedmnácti snímků zástupců všech fakult Univerzity Karlovy. Pět fotografií přidaly osobnosti spojené s univerzitou a sametovou revolucí, mezi nimiž je patronka výstavy PhDr. Jana Hybášková, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra, IKEM, absolvent 1. lékařské fakulty UK, PhDr. Ladislav Špaček, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla, absolvent Filozofické fakulty UK, PhDr. Jakub Železný, moderátor České televize, absolvent Fakulty sociálních věd UK, a Michel Fleischmann, prezident Lagardère Active ČR. U příležitosti výstavy vznikly ve spolupráci s Deníkem speciální noviny „Sametový zpravodaj“, které obsahují všechny vystavené fotografie, komentáře ambasadorů výstavy a zástupců univerzity i výsledky průzkumu, jak vidí lidé listopad 89. Noviny budou k dispozici zdarma všem návštěvníkům výstavy. Výstava Náš Listopad 89 Karolinum: Císařský sál, Ovocný trh 3, Praha 1, přízemí, bezbariérový přístup zajištěn 15. listopadu – 15. prosince 2019, 10–18 hodin Vstup zdarma  

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Katedra pedagogiky

13. listopad 2019 - 16:31
 Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent /profesor Předpokládaná mzdová třída: AP3/AP4 Obor a zaměření: srovnávací pedagogika a teorie školy Úvazek: 0,5 Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, bakalářských, diplomových a disertačních publikační činnost Požadavky: habilitace v oboru zkušenost s pedagogickou činností, vědecká a publikační aktivita Předpokládaný nástup: 1. února 2020 Termín přihlášky: 19. prosince 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Vychází kniha „Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě“. K vydání ji připravilo Centrum pro studium středověku FF UK

13. listopad 2019 - 16:03
Na publikaci, která je výstupem projektu „Středověká komika“, se podíleli medievistky a medievisté z několika fakultních ústavů a kateder, ale také odborníci na středověk mimo FF UK. Problém středověkého smíchu a jeho vážných rovin je v knize zpracován nejen textem, ale i obrazem. Obsah šestnácti kapitol doprovázejí glosy a iluminace, které si po stranách textu čmárá a vpisuje fiktivní anonymní čtenářka. Ty v duchu středověkých marginálií komentují limity vědeckého sdělení a demonstrují rozostřené hranice mezi četbou a tvorbou, porozuměním a nepochopením, komickým a vážným. Vydání předcházely diskuse na mezioborových kolokviích v letech 2016 a 2017, která naplňují základní smysl Centra pro studium středověku FF UK, totiž poskytnout prostor pro medievistické bádání v tematické šíři a celoevropské perspektivě. Centrum usiluje o to propojit výzkum středověku na jednotlivých pracovištích FF UK a zajistit diskusní a tvůrčí platformu i pro další medievistky a medievisty v ČR. Na kolokvia o komice navázala témata Staré baby, Oddech a zahálka a v lednu 2020 proběhne první diskuse o středověké hlíně a kamení. Petr Kukal, mluvčí FF UK Anotace knihy

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13. listopad 2019 - 16:02
English see below Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: španělský jazyk Platová třída: L1 Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka obecné i akademické španělštiny pro neoborové studenty na úrovni A1-B2 příprava zkoušek a jejich realizace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů Požadavky: titul Mgr. v oboru hispanistika výborná znalost španělštiny pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost znalost češtiny organizační a administrativní schopnosti aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020 Termín přihlášky:  15. 12. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis obsahující přehled pedagogické praxe, vědecké a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czOriginály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Language centre Job title: lecturer Field and specialization: Spanish language Pay group: L1 Position: half-time Job description: teaching general and academic Spanish to non-major students on A1-B2 level preparation and assistance during the exams participation at projects financed from external sources Job requirements: M.A. in Spanish Studies proficient knowledge of Spanish teaching experience in the given field adequate professional and publication record knowledge of Czech language organization and administration skills active knowledge of English (ability to teach in it) is an advantage Ph.D. degree or enrolment in a Ph.D. programme is welcome Expected starting date: 1st February 2020 Application deadline:  15th December 2019 Complete applications will include the following: Application form professional curriculum vitae containing overview of teaching experience and scientific and publication activity copies of documents that show academic degrees awarded letter of motivation related to the teaching position (1-2 standard pages) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.czThe original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.    

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13. listopad 2019 - 15:50
English see below Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: francouzský jazyk Platová třída: L1 Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka obecné francouzštiny i odborného jazyka pro neoborové studenty na úrovni A1-B2 příprava zkoušek a jejich realizace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů Požadavky: titul Mgr. v oboru francouzská filologie výborná znalost francouzštiny pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost znalost češtiny organizační a administrativní schopnosti aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou znalost akademického prostředí výhodou titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020 Termín přihlášky:  15. 12. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis obsahující přehled pedagogické, vědecké a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czOriginály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Language centre Job title: lecturer Field and specialization: French language Pay group: L1 Position: half-time Job description: teaching general and academic French to non-major students on A1-B2 level preparation and assistance during the exams participation at projects financed from external sources Job requirements: M.A. in French Studies proficient knowledge of French teaching experience in the given field adequate professional and publication record knowledge of Czech language organization and administration skills active knowledge of English (ability to teach in it) is an advantage knowledge of the academic environment is an advantage Ph.D. degree or enrolment in a Ph.D. programme is welcome Expected starting date: 1st February 2020 Application deadline:  15th December 2019 Complete applications will include the following: Application form professional curriculum vitae containing overview of teaching experience and scientific and publication activity copies of documents that show academic degrees awarded letter of motivation related to the teaching position (1-2 standard pages) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.czThe original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Podzimky

13. listopad 2019 - 12:41

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k univerzitní okupační stávce za klima

12. listopad 2019 - 23:56
Univerzitní okupační stávku za klima plně respektujeme jakožto legitimní příspěvek k veřejné diskusi a vyjádření občanského postoje. Komunikace ze strany stávkujících a jejich spolupráce se zaměstnanci fakulty při přípravě akce i nějakou dobu po jejím zahájení nefungovala. Proto se situace krátce vyhrotila, byť spíš mediálně než reálně. Ale už kolem šesté hodiny večer jsme se se stávkujícími na všem podstatném domluvili a následně si domluvu potvrdili. Stávkující mohou na hlavní budově fakulty přespat, na bezpečí si budou dohlížet sami. Děkujeme stávkujícím za dohodu i všem odpovědným zaměstnancům fakulty za výrazně nadstandardní součinnost. za vedení Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádá osmý ročník Dne latiny

12. listopad 2019 - 9:16
V hlavní budově Filozofické fakulty UK budou po celý čtvrtek 28. listopadu probíhat přednášky a semináře, které navzájem tematicky propojí právě latinský jazyk. Program je primárně určen pro středoškolské studenty a pedagogy, zúčastnit se ale mohou také zájemci z řad akademické obce a veřejnosti. Cílem akce je představit latinu jako bránu do mnoha vědeckých oborů a ukázat, že studium latiny na středních školách je tradiční obor, který významně přispívá k poznání našich dějin. Program má návštěvníkům také ukázat, že coby symbol evropské kulturní sounáležitosti je studium latiny oborem navýsost současným a že i dnes je její znalost v mnoha ohledech velice praktická. Předešlých ročníků Dne latiny, který se na FF UK koná od roku 2012, se pokaždé zúčastnilo na pět set středoškoláků z celé České republiky. Letošní program vzdělávací akce nabídne celkem 21 přednášek a seminářů z oblasti antických dějin a antické a středověké kultury, ale i archeologie, muzikologie, divadelní vědy, medicíny, práva a dalších oborů. Součástí Dne latiny je i podvečerní představení divadelní hry Tita Maccia Plauta Curculio aneb Darmojed v podání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které se bude konat od 17 hodin v budově Arcibiskupského gymnázia v Praze (Korunní 596/2, Praha 2). Program Dne latiny 2019 Petr Kukal, mluvčí FF UK

Festival HYB4Samet 2019

11. listopad 2019 - 17:38
Třicetileté výročí od sametové revoluce bude v Kampusu Hybernská doprovázet tematický program plný divadla, filmu, literatury, přednášek i hudby. Celý týden oslav osvobození od totalitního režimu pak zakončí průvod Sametového posvícení. Vyberte si z akcí ve dnech 11.–17. 11.: podrobnosti na webu a facebookovém profilu kampusu.

V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

11. listopad 2019 - 15:30
Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách. Po celý týden od 10 do 14 hodin mají zájemci možnost navštívit informační stánek umístěný u výpůjčního pultu Knihovny Jana Palacha, kde se bez předchozí registrace či objednání mohou zeptat na cokoliv, co je ohledně e-zdrojů zajímá, a nechat si všechno ukázat přímo na počítači. Na dotazy budou odpovídat správkyně EIZ na FF UK Michaela Málková a Helena Filipová, která na FF UK zajišťuje podporu e-learningu. Elektronické zdroje (e-zdroje, EIZ) tvoří významnou část informačních zdrojů zpřístupňovaných v knihovnách. Patří mezi ně například plnotextové databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy a nástroje pro práci s nimi. Elektronické informační zdroje v Knihovně FF UK FB událost Týden s EIZ Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

9. listopad 2019 - 16:31
Volby do AS UK na volební období 2020–2023 probíhají on-line od 12. listopadu (10:00) do 14. listopadu (13:00) na http://volby.ff.cuni.cz.

Visiting Professor in Historical Sciences

8. listopad 2019 - 9:31
Department of World History Job Title: Visiting Professor Contract Type and Salary: Research Fellow (VP) level 2-3, up to 84 000 CZK/month before tax (approx. 3230 EUR before tax) Work Pattern: Full-Time (40 hours/week) for 5 months Fields: historical sciences (history, history of art, archaeology, archival science) The position is funded by the Czech Operational Programme Research, Development and Education, project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Job Description: Visiting Professor in Historical Sciences The position is open in any area of historical sciences at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is expected to teach two 90-minute courses per week at advanced undergraduate (M.A.) level. The curriculum of the courses is proposed by the applicant and is part of the application. At least one of the courses should introduce topics related to recent research. All teaching will be in English, knowledge of the Czech language is not required. A teaching assistant for both courses will be provided by the Faculty. The funding is available for one semester (5 months), starting on September 1st, 2020. The gross monthly salary is 84.000 CZK. The Faculty will provide assistance with locating housing and schooling for dependents (English language pre-school, elementary and secondary schools are available in Prague). Electronic applications are to be accompanied by application letter, curriculum vitae, list of publications, research and teaching statements, copy of the PhD diploma, and curricula of the proposed courses. The curricula of the courses need to be concrete to a maximum, with an overview for 13 weekly lectures (1,5 hour each), and list of recommended reading. These documents should be sent to the Faculty of Arts, Charles University University (Marketa Krizova, Vice-Dean for International Relations, marketa.krizova@ff.cuni.cz, in copy to hana.holubova@ff.cuni.cz).  The application deadline is January 31, 2020. The review of candidates will begin immediately, and the successful candidate will be contacted by February 25, 2020.

Na otočku do knihovny v Drážďanech

7. listopad 2019 - 16:24
Počátkem listopadu se téměř všichni knihovníci Knihovny FF UK vypravili na zkušenou do Státní a univerzitní knihovny v Drážďanech (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätbibliothek, SLUB). Vždy je inspirativní vidět, jak funguje jiná univerzitní knihovna, jaké v ní řeší problémy tamější knihovníci či jak se jim něco podařilo vyřešit. Kořeny má SLUB dva: jeden pro Saskou státní knihovnu, který sahá až k roku 1556, a druhý pro Saskou univerzitní knihovnu, který je trochu kratší, univerzita byla založena roku 1828. Až do konce minulého století to byly knihovny samostatné, roku 1996 pak byl vydán zákon upravující jejich sloučení. Sloučily se však nejen tyto dvě knihovny, ale i pobočky univerzitní knihovny. V současnosti je tak SLUB tvořena pěti oborovými knihovnami a jednou centrální. Do centrální knihovny, kterou jsme navštívili, bylo sloučeno i původních 35 oborových knihoven humanitního směru. Celkově knihovna poskytuje své služby jak široké veřejnosti (do knihovny je možné se registrovat od 14 let věku), tak univerzitním studentům, kterých je 35 000. Ve svých fondech knihovna skrývá zhruba 5 miliónů svazků, z nichž je zhruba 10 % ve volném výběru, zbytek je uložen v depozitářích s doručením do dvou až tří dnů. Jádro knihovny je umístěno ve třech podlažích pod zemí, avšak s prosklenou střechou, kanceláře a depozitáře jsou pak ve dvou jednoduchých a velmi nadčasových budovách. Celý tento komplex knihovny se nachází v oblasti univerzitních budov a kolejí. Při vstupu do knihovny se uživatel okamžitě cítí velmi příjemně: knihovna je vybavena nábytkem z tmavého dřeva, zdi jsou z kamene barvy písku, navazuje na ně designový měkký koberec. Prostory studoven jsou velmi členité s mnoha zákoutími vybavenými různými typy studijních míst a výšek stolů. Akvizice knihovny se od Knihovny FF UK značně liší: SLUB má z titulu státní knihovny právo povinného výtisku. Pro nákupy odborné literatury se navíc může pochlubit velmi rychlým akvizičním procesem: kniha je připravena zhruba do 14 dnů. Rychlost dodání a zpřístupnění je ovlivněna i tím, že knihy jsou kupovány se zkráceným bibliografickým záznamem. Akvizice je zjednodušena a urychlena i faktem, že knihovna má vysoutěžené dodavatele, kteří při zadání akvizičního požadavku automaticky hledají možnost dodávky dokumentu v elektronické podobě. Je-li to možné, jsou tak automaticky koupeny e-knihy a e-časopisy. Výjimkou může být pouze extrémní finanční rozdíl pro nákup elektronické verze. V průběhu prohlídky jsme měli možnost zeptat se i na zkušenosti s problémy, které právě v Knihovně FF UK řešíme, což jsou např. nabídky velkých knižních darů (pozůstalostí). Přestože si jistě i SLUB nabídek cení, rozhodně je automaticky nepřijímá. Kromě duplicity k fondu se velmi bojí přijímání z důvodu infekce fondu (zanesení různých cizopasníků). Velmi zajímavá byla ochrana a práce s fondem: v SLUB nepoužívají ani RFID ani jinou technologii pro zabezpečení. Při prohlídce jsme zároveň nepotkali žádné knihovníky. A ani kamery. Ochrana fondu zjevně není potřeba (toto nemyslím ani trochu ironicky), bohužel za cenu absence možnosti samoobslužných výpůjček a vracení. Pojedete-li příště do Dráždan, zkuste si na knihovnu vyšetřit trochu času, je v pěší vzdálenosti od nádraží, a pro vstup není potřeba registrace. Podívejte se na fotky z knihovny SLUB   Klára Rösslerová klara.rosslerova@ff.cuni.cz Ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023

7. listopad 2019 - 15:51
Milé kolegyně, milí kolegové, příští týden na naší fakultě proběhnou volby do Akademického senátu UK. AS UK je velmi důležitý orgán, který mimo jiné schvaluje rozpočet univerzity nebo vnitřní předpisy univerzity i jednotlivých fakult (např. Studijní a zkušební řád), a také volí rektora. Právě zvolení senátoři budou volit nového rektora. Volby příští týden proto nejsou formalitou, a určitě stojí za to volit! O Vaše hlasy se uchází čtyři kandidáti do kurie akademických pracovníků a čtyři kandidáti do kurie studentské; do obou kurií budou zvoleni dva zástupci. předvolební prezentace kandidátů další informace o volbách neformální popis akademického senátu na fakultním facebookovém profilu   Samotné hlasování probíhá od 10:00 dne 12. listopadu do 13:00 dne 14. listopadu, a to elektronicky na adrese volby.ff.cuni.cz.   Budeme rádi, když se voleb zúčastníte!   s přáním šťastné volby zdraví volební komise (Radek Skarnitzl, Václav Cvrček, Jakub Múčka)

Dočasná uzavírka studovny Knihovny Ústavu hudební vědy

7. listopad 2019 - 14:36
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z technických důvodů bude od 15. 11. 2019 na zhruba dva měsíce omezen provoz Knihovny Ústavu hudební vědy. V knihovně bude ve standardní otevírací době fungovat výpůjční služba, nebude však možné využít studovnu. Pro výpůjčku prosím po dobu omezení provozu klepejte a vyčkejte na knihovníka, který vám knihy připraví. Vracení knih je možné stejným způsobem nebo prosím využijte bibliobox před vstupem do Knihovny Jana Palacha.   Provozní doba výpůjčního pultu od 15. 11.: pondělí 9–17 úterý 9–16 středa 9–17 čtvrtek 9-17   V případě dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese knihovny libhude@ff.cuni.cz   Děkujeme za pochopení, Knihovna FF UK  

Opatření děkana č. 16/2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019/2020

6. listopad 2019 - 13:53
OD 16-2019 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2019_2020

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

5. listopad 2019 - 10:04
O historii experimentálního divadla, jeho specifičnosti a vlivu na současné umění hovoří doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK. Na základě čtyřletého výzkumu připravila s kolegy odbornou publikaci a dvě výstavy, které představují formální i obsahovou šíři Laterny magiky z pohledu minulosti i dneška. Co je podle vás a pro vás Laterna magika? Laterna magika je multimediální představení, v němž se kombinují nejrůznější média, formáty a umění. Původně byla vystavená na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu jako součást expozice, která měla ukazovat výdobytky Československa, a to nejen po stránce kulturně-historické, ale i technické. Dnes mají lidé tendenci představovat si ji pouze jako divadlo, které kombinuje projekce s tancem a s živou performancí. Pro mě samotnou je to však mnohem složitější multimédium, něco jako technický stroj, v němž je synchronizováno mnoho složek. Co představovala experimentální scéna pro svou dobu, když vznikala? Pro československý pavilon na Expu 58 znamenala velký úspěch, díky ní získal mnoho ocenění včetně hlavní ceny. V 50. letech nebylo používání projekce na divadle až tak nové, což bylo dáno i historickou tradicí navazující na avantgardu. Laternu magiku však můžeme vnímat nejen jako následovníka těchto postupů, ale jako skutečně nové multimédium, utvářené specifickou kombinací nejrůznějších krátkých formátů, dokumentárních a poetických filmů s živou performancí. To bylo v té době opravdu ojedinělé a budilo velký zájem. V kontextu světové výstavy a ve srovnání s jinými pavilony pak byla význačná i její zdánlivě apolitická podoba. Laterna magika pak byla jedním z technických exponátů výstavy, který dále pokračoval ve svém vývoji. Dokonce ji stát plánoval prodat jako patent, jakožto československý vynález. A později se z ní skutečně stal takový „zázrak na vývoz“, který putoval do nejrůznějších zemí s programovým pásmem, které se vždy přizpůsobovalo místní scéně. Jednotlivá čísla se začala hodně recyklovat a postupně se vyprazdňovala, začínala tedy mít až „patentový“ ráz, reakce ze zahraničí byly proto často i dost negativní. Nicméně následovala nová éra Laterny magiky, která využívala své technické zázemí a multimediální synchronizaci i pro celovečerní představení. Najednou se začala psát historie spíše divadelní Laterny magiky než té spektakulární, revuální. Těch Lateren magik je vlastně několik v sobě. Čím vás Laterna magika nejvíce fascinuje? Zejména svou ambivalentní povahou. Při výzkumu Laterny jsme se dostali k mnoha filmovým dotáčkám, které působí opravdu velice problematicky. Je to často velmi voyeurská až sexistická podívaná, ve které se navíc kříží prezentace Československa jako průmyslové země s experimentálním proudem, který naopak, jako například v multimediálním pásmu Otvírání studánek, pracuje s nádhernými filmovými obrazy. Je to víceznačné, problematické i fascinující zároveň. Pro mě osobně bylo dobrodružné odhalování jejího technického, technologického a mediálního zázemí. Českoslovenští technici dokázali vytvořit pečlivě synchronizovaný stroj, podařilo se jim přesně načasovat projekce s pohybem tanečníků pomocí mnoha nových vynálezů a zapojit pokrokové postupy založené na jednoduchých analogových tricích, které se v podstatě blíží digitálnímu myšlení. Existuje například něco, co lidé o Laterně běžně moc nevědí? Obecně je problém v tom, že všichni mají pocit, že vědí, jak Laterna magika vypadala. Částečně jsem o tom již mluvila. V podstatě se dochovalo pouze pár obrazů, které si lidé zafixovali jako tu pravou Laternu magiku. Nikdo si ale neuvědomuje její šíři, protože málokdo viděl filmové dotáčky, které jsem my sami viděli až při jejich restaurování. Dostupné jsou některé záznamy z pozdějších představení nebo krátké snímky z roku 1958 v dokumentech o Expu. Ale jak se scéna vyvíjela v 60., 70. a 80. letech, ví málokdo. Neví se o jejím technickém zázemí, o tom, jak moc bylo možné v socialistickém Československu experimentovat s obrazem nebo technikou. Další nepříliš známá linie, kterou popisujeme v knize a ukazujeme ji na výstavě, je instituční zázemí Laterny magiky; tedy to, jakým způsobem instituce Laterny magiky migrovala a jakou politiku jí československá vláda určovala. Podílíte se na výzkumném projektu o Laterně magice. Co je jeho cílem? Velký výzkumný projekt, který letos po čtyřech letech končí, vznikl z pragmatické potřeby. Filmové dotáčky Laterny magiky byly skutečně ve strašně špatném stavu, pouze částečně popsané, nezkompletované a nám se zdálo, že je to velká škoda. Proto jsme před pěti lety vytvořili výzkumný tým napříč několika školami a institucemi. Hlavním řešitelem se stal Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK pak zaštiťovala historický výzkum. Zapojilo se také ČVUT a sdružení CESNET. Jedním z nejviditelnějších výstupů projektu je kniha Diktátor času, kterou jsme napsaly s Lucií Česálkovou. Kniha není typickým vyprávěním dějin Laterny magiky, ale ve třech kapitolách rozkrývá různé rysy experimentálního divadla. Zabývá se tím, co to vůbec je multimédium Laterny magiky, a to v souvislosti s různými tradicemi, zabývá se jí jako institucí a věnuje se také jednotlivým inscenacím. Kniha obsahuje navíc doprovodný materiál z archivů. Součástí projektu byl totiž plošný výzkum, na základě kterého jsme odhalili mnoho soukromých fondů, plány technického zázemí divadla nebo osobní fotografie ze zájezdů. Protože je však kniha statický formát, který nedovoluje rozpohybovat akci, připravily jsme na základě výzkumu ještě dvě výstavy. Expozice v Domě umění s názvem Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace představila zdigitalizovaný materiál v inovativních architektonických řešeních Zbyňka Baladrána, na který zároveň reagovali a svými výtvory doplnili další současní umělci. K Laterně tak vznikla například i zajímavá kritická díla či filmové eseje. Druhá výstava Laterna magika: Paměť experimentu momentálně probíhá v pražské MeetFactory a má Laternu představit v trochu jiném světle a stopovat povahu jejího experimentování. Opět je zde k vidění zázemí divadla, filmové dotáčky z Expa 58, těžiště výstavy ale spočívá v dílech umělců Jakuba Nepraše, Michaela Bilického či Kamily B. Richter. Ti pro Laternu pracovali, využili její obrazy v instalacích a ve své tvorbě tak rozvinuli její formální a obsahové myšlenky. Zároveň jsme oslovili zahraniční rezidentky, které reagovaly na hlavní rysy divadla z pohledu nezatíženého tradicí Laterny. Kdo další z Filozofické fakulty UK se na projektu podílel? Filmové historii a teorii jsme se věnovaly s Lucií Česálkovou z Národního filmového archivu. Dále jsme přizvaly Magdu Španihelovou z Katedry filmových studií, která se zabývá zobrazování tance a tancem ve filmu. Petr Christov z Katedry divadelní vědy do projektu zase vnesl teatrologické hledisko a absolvent hudební vědy Jan Černíček se zaměřil na hudební partitury a hudební složku. Spolupracovali jsme také s Janem Trnkou z Národního filmového archivu, který se věnoval scénářům. S celým výzkumem pak pomáhalo několik studentů Katedry filmových studií, jmenovitě Zuzana Černá, Noemi Purkrábková, Jiří Sirůček a Dan Maršálek – ti dělali rešerše a rozhovory s pamětníky, třídili materiál a připravovali podklady pro práci s metadaty. Bez nich by realizace tohoto projektu vůbec nebyla možná. Příprava projektu obnášela práci s pamětníky a rozsáhlý sběr materiálu. Překvapil nebo potěšil vás v průběhu práce nějaký nález? To je dost složitá otázka, protože objevy byly překvapující všechny. Já jsem již před začátkem projektu pracovala na monografii jednoho z našich nejznámějších kameramanů československé nové vlny Jaroslava Kučery, který natáčel také pro Laternu magiku. Léta jsem pátrala po jeho filmových dotáčkách k Černému mnichovi a ty se během práce na projektu opravdu objevily. Pro mě se tímto způsobem realizovalo několik takových osobních štěstí. Velmi mě také nadchly nově objevené technické plány, podle kterých se Laterna synchronizovala. Obsahují popisy toho, jakým způsobem byl do činoherního představení například implantován semafor, aby herci mluvili pomaleji nebo rychleji a mohli se doladit na filmové dotáčky. Nebo jak se prostřednictvím hry na piano posouvaly jednotlivé opony, na které se projekce promítaly. Přestože šlo o velmi složitou, imaginativní a abstraktní práci, při které se snažíte spojit jednotlivé fragmenty do smysluplného celku a představit si, jakým způsobem představení vypadala, bylo to pro mě permanentní dobrodružství. Výstava o Laterně magice dosud probíhá v prostorách MeetFactory. Co návštěvníkovi taková výstava přinese? Výstava má zaprvé ukázat, že se nejedná jen o historický artefakt nebo pouze divadelní představení, ale že je třeba o Laterně magice přemýšlet ve vztahu k tradicím vyvíjejícího se televizního formátu, ve vztahu k výtvarnému umění, k dějinám výstavnictví nebo teorii médií. Zkouší na ni nahlédnout v jiných konotacích, než jsme zvyklí. Zadruhé Laternu představuje jako svébytné multimédium, které vypovídá mnohé o minulosti, ale zároveň může rezonovat i v současném výtvarném umění a může být stále inspirativní.   Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., (1978) je teoretička filmu a médií. Od roku 2009 působí na Katedře filmových studií FF UK, kterou od roku 2015 vede. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace, časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu, předsedkyní České společnosti pro filmová studia, kurátorkou několika výstav z dějin filmu a médií (např. Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery, 2017, Dům umění Brno), editorkou a spolueditorkou monotematických periodik a odborných publikací (např. Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií a Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného) a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (2008), Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (2013) a Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (2016), za kterou obdržela Cenu F. X. Šaldy a Trilobit.  

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020