Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 14 min zpět

e-Kniha týdne #12: Right and Wrong – A Practical Introduction to Ethics

19. září 2019 - 15:10
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Tipem tohoto týdne je publikace Right and Wrong, která z perspektivy západních etických tradic zkoumá otázky o tom, co je správné, co špatné a jak to od sebe v každodenním životě odlišit. Kniha může sloužit jako praktický úvod do etiky nejen studentům filozofie. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] The newly updated Right and Wrong 2nd Edition is an accessible introduction to the major traditions in western philosophical ethics, written in a lively and engaging style. Greatly expanded and improved, this successful text introduces students to the major ethical traditions, and provides a simple methodology for resolving ethical dilemmas. It treats teleological and deontological approaches to ethics as the two most important traditions, but now includes chapters on virtue ethics and the ethics of care. The very accessible writing style speaks directly to students’own experience. It draws examples from three types of real-life ethical scenarios submitted by students: academic dishonesty, partying, and personal relationships. It also provides a concise treatment of this notoriously complex subject, perfect for entry-level ethics and applied ethics courses.

Mezinárodně uznávaný certifikát jazykového programu UNIcert II mohou studenti nově získat v Jazykovém centru FF UK

19. září 2019 - 12:00
Oproti jiným jazykovým kurzům nabízí UNIcert II řadu výhod. Zájemcům umožní absolvovat kvalitní prezenční výuku specializovanou na rozvíjení jazykových dovedností v rámci akademické sféry, zdokonalí si prezentační dovednosti a navýší oborovou slovní zásobu. Kurzy jsou připravovány individuálně a přímo pro konkrétní účastníky, kteří za symbolickou částku získají certifikát s doživotní platností, vysvětluje realizátorka programu Markéta Doubravová. Jazykové centrum získalo akreditaci programu jazykové výuky UNIcert II. K čemu program přesně slouží? UNIcert je systém certifikace a akreditace jazykových programů, který v Německu v roce 1992 založila Asociace jazykových center, institutů jazykové výuky a ústavů cizích jazyků. Jde o program zaměřený na výuku jazyků na univerzitách a vysokých školách, jehož cílem není samotná zkouška – zájemcům nabízí především kvalitní prezenční výuku specializovanou na rozvíjení jazykových dovedností v akademickém světě, pro život na univerzitách a ve specifickém oboru studenta. Program se z Německa postupně rozšířil do dalších evropských zemí a v roce 2015 bylo celkově vydáno již přes sto tisíc certifikátů. Jazykové centrum FF UK konkrétně spouští program UNIcert II pod názvem Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy, který bude přizpůsoben oborovosti studentů Filozofické fakulty UK a dalším spřízněným oborům v rámci celé univerzity. Kurz bude odpovídat jazykové úrovni B2 stanovené Společným evropským referenčním rámcem a zároveň i povinné jazykové zkoušce B2 v rámci společného studijního základu, kterou u nás v Jazykovém centru FF UK musí absolvovat každý student bakalářského či magisterského programu na Filozofické fakultě UK. Je tento program něčím specifický na rozdíl od běžných jazykových kurzů? Oproti již zmíněné povinné jazykové zkoušce ze společného studijního základu se UNIcert II zaměřuje na prezenční výuku, která je pro všechny povinná – účastníci musí absolvovat minimálně 120 hodin výuky.  Program nesmí fungovat čistě jen jako příprava ke zkoušce, studentovi má dát něco navíc, další dovednosti, které se mu budou hodit při studiu a v akademické sféře. Jako u ostatních certifikačních zkoušek i v tomto případě jde o placený program, ve srovnání s jinými přípravnými kurzy jde však o částku symbolickou. Velkým benefitem kurzu je udělení mezinárodně uznávaného certifikátu. Spousta studentů FF UK vyjíždí studovat do zahraničí a téměř v každém případě potřebují potvrzení o dosažené jazykové úrovni. V Jazykovém centru jsme dříve vydávali potvrzení o vykonání povinné zkoušky ze společného studijního základu, za kterou absolventi sice získají kredity a mají odškrtnuto v rámci studijních povinností, nemohou takové potvrzení ale dále využít například u pracovního pohovoru. S programem UNIcert II získává absolvent certifikát, jehož platnost není časově omezena. Před spuštěním nového programu muselo Jazykové centrum FF UK získat akreditaci. Co vše takové zajištění programu obnáší? Spuštění předcházela příprava kompletního plánu programu. Do přihlášky k získání akreditace jsme museli zahrnout celý plán výuky; metodologické postupy, sylaby bloků, typy předmětů, které se budou vyučovat, a podobu závěrečné zkoušky. Nejtěžší pro nás bylo sestavit program tak, aby byl oborově zaměřený a přizpůsobitelný studentům všech oborů na Filozofické fakultě UK, kteří se do něj rozhodnou přihlásit. Jak výuka v rámci programu UNIcert II přesně vypadá? Výuka se rozkládá do třech bloků. V bloku I absolvuje student 52 hodin, v bloku II dalších 52 hodin a v rámci bloku III pak absolvuje intenzivní týdenní kurz zakončený certifikační zkouškou. V prvních dvou blocích mají studenti na výběr, jaké předměty si zapíšou. Jednotlivé kurzy se zaprvé orientují na zdokonalování obecných dovedností jako mluvení, psaní, čtení a poslech. Dále si studenti mohou vybírat ze specificky zaměřených kurzů, které prohlubují dovednosti, jako je akademické psaní, pomáhají vylepšit přednes při prezentaci, porozumění odbornému textu, rozšiřují oborovou slovní zásobu. Program je navíc velmi variabilní a poskytuje velkou volnost v tom, jak se student rozhodne v rámci programu připravovat. Studenti si výuku mohou rozložit podle svých časových možností a absolvovat ji během jednoho nebo až čtyř semestrů. Zkouška se však bude vypisovat vždy pouze na konci letního semestru, proto je ideální rozložit si semináře do dvou semestrů. Při běžné zkoušce B2 ze společného studijního základu je povinnou součástí závěrečné zkoušky mnohými neoblíbená část Use of English, zaměřená na gramatiku a slovní zásobu. Ta v programu UNIcert II není – gramatika a slovní zásoba se zde zkouší nepřímo v rámci čtení, psaní a poslechu, což mohou někteří studenti vnímat jako velkou výhodu. Ústní zkouška UNIcertu pak zahrnuje samostatný projev, diskuzi o zadaném odborném textu v délce 1–2 normostran a interakci s dalším účastníkem kurzu. Ve srovnání s povinnou zkouškou B2 odpadá nutnost nastudování odborného textu v rozsahu 40 normostran v rámci domácí přípravy, protože práce s odborným textem je součástí celého programu UNIcert II. Program je koncipován takovým způsobem, aby se zaměřoval převážně na aktivní dovednosti studenta, to znamená na psaní a ústní prezentaci. V těchto částech zkoušky mají studenti mnohem větší prostor a větší šanci ukázat, jak umí daný jazyk používat. Pro koho je program konkrétně určen? Je vhodný pro každého studenta FF UK. Program zároveň funguje v rámci mezifakultního studia, takže se mohou přihlásit i studenti z dalších fakult. Tím, že se soustředí na akademickou angličtinu pro humanitní a společenské vědy, je vhodný pro každého, kdo spadá do této oblasti studia a kdo se chce připravit na akademickou a odbornou dráhu. Odkdy se mohou zájemci hlásit? Program bude fungovat již od tohoto zimního semestru. Zájemci, kteří se přihlásí již v září, tak mohou od října začít plnit hodiny prezenční výuky. V případě, že se rozhodnou zkoušku na certifikát skládat co nejdříve, mohou ji absolvovat už na konci letního semestru 2019/2020.   Markéta Doubravová vystudovala Učitelství pro druhý stupeň základních škol a střední školy: obory anglický a německý jazyk na Pedagogické fakultě UK. Výuce obou jazyků se věnuje od roku 2003, od roku 2008 působí jako lektorka angličtiny v Jazykovém centru FF UK. V letech 2012 až 2016 vedla letní kurzy angličtiny na britské jazykové škole v Londýně. Kromě výuky se věnuje odborným překladům z anglického i německého jazyka, zejména z oblasti práva. Spolupodílela se na vzniku konverzační příručky Angličtina Last Minute, kterou vydalo nakladatelství Fragment. U stejného nakladatelství vyšla autorkám příručky také řada CD na procvičování slovní zásoby – Anglicky bez učebnice a Angličtina nejen do auta.  

V Kampusu Hybernská se setkají zahraniční a domácí odborníci na rozvoj kulturně-kreativních univerzitních platforem

19. září 2019 - 11:31
Na konferenci „Kampus Hybernská jako centrum inovací“ se 30. září setkají zástupci kulturních univerzitních center, inovativních univerzitních inkubátorů a experti v oblastech městského a kulturního plánování. Program nabídne inspirativní vhled do fungování konkrétních projektů, jejichž vývoj se odehrává na komunikační ose univerzita – město – veřejnost. Cílem setkání je zejména otevřené sdílení zkušeností, jež napomůže prohloubit a úspěšně realizovat vizi fungování Kampusu Hybernská jako centra inovací. Program bude probíhat v českém jazyce, a to od 9:00 do 16:30 hodin v hlavním sále Kampusu Hybernská v budově E. Realizaci konference zajišťuje dr. Andrea Průchová Hrůzová (WP4 KREAS FF UK) a ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová. Konference vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská a projektu KREAS Kreativita a adaptibilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK Program: 9.00 – 10.00 Registrace účastníků a zahájení 10.00 – 12.00 Panel I. Česko-slovenská zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center Fedor Blaščák, UniverSaal Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, SK Zdeňka Kujová, The Creative Hub Brno & Jihomoravské inovační centrum, CZ Šymon Kliman, Nadácia Cvernovka, Bratislava, SK Jakub Gemrot, Charles Games, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, CZ 12.00 – 12.30 Diskuze k panelu I. 12.30 – 13.00 Společný oběd 13.00 – 14.00 Panel II. Zahraniční zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center Martyna Nicińska, tisková mluvčí, Centrum Kultury ZAMEK, Poznaň, PL Gabriela Matoušková, Business Development Manager, Coventry University Social Enterprise CIC, Coventry, UK 14.00 – 14.30 Diskuze k panelu II. 14.30 – 15.30 Káva u kulatých stolů 15.30 – 16.00 Prohlídka Kampusu Hybernská 16.00 – 16.30 Zakončení

Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020

18. září 2019 - 11:34
Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově. Nové projekty je možné přihlašovat do 4. listopadu 2019. Do soutěže se mohou přihlásit studenti magisterských a doktorských studijních programů. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. října. Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. K soutěži bude uspořádán informační seminář, a to 10. října od 17:30 do 19:30 v hlavní budově FF UK, místnost P300. Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK. Kontaktní osobou za Grantové oddělení FF UK je Lenka Prasličáková (e-mail: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se můžete obrátit na ni.

FF UK pořádá konferenci o narativitě, na které vystoupí odborníci ze zahraničních univerzit

17. září 2019 - 13:16
Mezinárodní konference „Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective“, která se uskuteční v rámci projektu KREAS, se ve dnech 18.–21. září zúčastní na čtyřicet hostů z celého světa. Jako řečníci zde vystoupí Axel Hutter (Ludwig-Maximilians-Universität München), Heikki Ikäheimo (UNSW Sydney), David James (The University of Warwick), Ian James (University of Cambridge), Jean-François Kervégan (Université Paris 1), Ladislav Kvasz (Univerzita Karlova), Arto Laitinen (University of Tampere), Arvi Särkelä (University of Lucerne), Pirmin Stekeler-Weithofer (Universität Leipzig) a Benno Zabel (Universität Bonn). Příspěvky budou věnovány autopoietické neboli sebeutvářející podobě zkušenosti. Zvoleným zřetelem bude narativita, tedy příběhovost, a to nejen v užším smyslu určitého rétorického diskurzu, ale jako forma zkušenosti. Konference se zaměří na zkušenost uměleckou a náboženskou, na otázky autopoietických základů práva, státu a institucí a na analýzu základních pojmů jako jsou sebereflexe, autopoiesis, narativita či vzdělání. Program bude probíhat v Kampusu Hybernská v místnostech 2D a 3D, a to v anglickém jazyce bez tlumočení. Petr Kukal, mluvčí FF UK Program

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16. září 2019 - 10:45
Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa. Přední odborníci z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, USA a Velké Británie se během konference zaměří na důsledky Versailleské smlouvy, která ovlivňovala různé části světa mnoho let po jejím uzavření v roce 1919. Jednotlivé příspěvky představí problematiku z politického, sociálního i ekonomického hlediska. Široký tematický rozsah příspěvků nabídne odpovědi například na to, jaký dopad měla mírová smlouva na poválečné mezinárodní vztahy a kolonialismus či jakým způsobem ovlivnila stabilitu konkrétních států, které se v kontextu nově uspořádaného světa snažily samy sebe znovu definovat. Celý program proběhne pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka a předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové. Příspěvky budou proneseny v anglickém a německém jazyce, tlumočení nebude zajištěno. Zájemci se mohou registrovat do 18. září na e-mail kessler@hiu.cas.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK Program

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 September 2019 – Department of East European Studies

16. září 2019 - 9:40
English see below Ústav východoevropských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Východní Evropa Platová třída: AP1 Úvazek: 0,5 Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Podpora a koordinace vědeckých aktivit v rámci projektových a badatelských aktivit Ústavu východoevropských studií (PRIMUS, ISSR, Fond F/CRP, Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, 4EU a další) Požadavky: titul Mgr. ve studijním programu Ruský jazyk, Východoevropská studia či v příbuzných programech s perspektivou dokončení doktorského studia v roce 2020 výborná znalost ruského jazyka schopnost učit a komunikovat minimálně v jednom dalším světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti znalost českého jazyka slovem a písmem Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2019 Termín přihlášky: 13. října 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of East European Studies Job title: Lecturer Field and specialization: Eastern Europe Expected pay group: AP1 Half-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation support and coordination of scientific activities within the project and research activities of the Department of East European Studies (PRIMUS, ISSR, Fund F/CRP, Academic Centre of Boris Nemtsov for Research of Russia, 4EU and others) Job requirements: M.A. in the specialization Russian language, East European Studies, or related programs with perspective to finish the Ph.D. studies during 2020 excellent knowledge of Russian language ability to teach in at least one world language (English, French, or German language) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills knowledge of Czech language (speaking and writing) Expected starting date: 1st November 2019 Application deadline: 13th October 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka mezinárodních programů

13. září 2019 - 8:52
Administrativní pozice – Koordinátor/ka mezinárodních programů Popis pozice: Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK hledá vynikajícího administrativního pracovníka, který bude spolu s dalšími koordinátory a take s vedoucím mezinárodních programů spravovat program East and Central European Studies (ECES) a další  komerční programy na FFUK. Koordinátor mezinárodních programů bude mít na starosti jendak kancelářskou práci, ale také kontakt a kooperaci se zahraničními studenty během jejich pobytu zde v Praze.  Pracovní povinnosti: organizace a zajišťování jednodenních výletů a dalších aktivit organizace a poskytování předodletového poradenství a pomoci při vyřizování víz usnadnění orientace a pohybu studentů v Praze během plánovaných aktivit v rámci programu pomoc s každodenními kancelářskými úkoly zajišťování studentské podpory – asistence v nouzových situacích, zodpovídání dotazů studentů apod. práce se studentskými databázemi zajišťování co nejlepší mezikulturní zkušenosti pro studenty programu ECES pomocí různých workshopů, aktivit, kontaktu s místními studenty apod. doprovázení studentů na i několikadenní akademické exkurze  Kvalifikace a základní požadavky: dokončené bakalářské nebo ekvivalentní vzdělání mluvený anglický jazyk na úrovni nejméně B2/C1 mluvenný český jazyk na úrovni A2/B1 výhodou dobrá orientace v  Praze a České republice – včetně geografie města a místní kultury předchozí vlastní zkušenost se studiem, prací nebo životem v zahraničí zájem o mezinárodní vzdělávání a práci v mezikulturním prostředí vysokých škol zkušenosti s prací se sadou Microsoft Office (především MS Word a Excel) skvělé mluvené i psané komunikační schopnosti dobré organizační dovednosti pozice může vyžadovat občasnou práci o víkendu či večer, a také cestování v rámci ČR i zahraničí Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15.10.2019 na e-mailovou adresu ivana.petrzelova@ff.cuni.cz strukturovaný životopis a motivační dopis (rozsah max. jedna normostrana) v českém a anglickém jazyce. Vybraní uchazeči budou následně pozváni k pohovoru. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11. září 2019 - 14:34
Univerzita Karlova jej připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent. Cílem projektu MOVES: Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES: Migrace a modernita: historické a kulturní výzvy) je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %. V současné době jde o jediný projekt daného typu, který Univerzita Karlova koordinuje. Na základě náročného dvoukolového přijímacího řízení bylo vybráno 15 uchazečů ze 14 různých zemí (Španělsko, Mexiko, Itálie, Francie, Bělorusko, Norsko, Bangladéš, USA, Indie, Severní Makedonie, Ekvádor, Rakousko, Nizozemsko, UK). Studenti stráví 18 měsíců na jedné partnerské univerzitě, 18 na další a v závěru projektu obdrží doktorský titul z obou institucí. Součástí programu jsou konference, letní školy a krátkodobé stáže v neziskových organizacích a kulturních institucích. Koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka z Filozofické fakulty UK, zapojeni jsou odborníci z Ústavu anglofonních literatur a kultur a ze Střediska iberoamerických studií. Z českých institucí projekt spolupracuje s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Multikulturním centrem Praha, Online encyklopedií migrace a Českým národním archivem. Po celé září probíhá na půdě FF UK zahajovací intenzivní program, kdy se poprvé schází celý tým mladých vědců, zástupci zúčastněných univerzit i hostující přednášející, např. z University of Cambridge (UK), University of Göttingen (Německo) či Brown University (USA). Petr Kukal, mluvčí FF UK Web projektu Přehled úspěšných uchazečů

e-Kniha týdne #11: Celebrating Life Customs Around the World

11. září 2019 - 12:00
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Pro tento týden vybíráme titul Celebrating Life Customs Around the World, který dokumentuje stovky tradic, zvyků a rituálů z celého světa od narození člověka až po jeho smrt. Kniha může být přínosem nejen pro studenty, vyučující a badatele na poli etnologie, ale pro všechny zájemce o folklór ve světě. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Pozor – tento e-book mohou současně číst maximálně 3 uživatelé. Pokud se ke knize hned nedostanete, můžete si knihu snadno zarezervovat a poté budete e-mailem automaticky upozorněni ve chvíli, kdy se titul uvolní. Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] This book documents hundreds of customs and traditions practiced in countries outside of the United States, showcasing the diversity of birth, coming-of-age, and death celebrations worldwide. Examines cultural events in the general categories of birth and childhood events, teen and early adulthood milestones, and aging and death customs. Offers primary and cultural document excerpts that are useful for the purposes of meeting Common Core standards. Includes color inserts that help bring the text to life. Features sidebars that present fun facts, interesting anecdotes, and recipes that are often used to celebrate various life-cycle customs in different countries. Provides information ideal for students studying geography, global studies, anthropology, and world cultures

Před 25 lety byl na Filozofické fakultě UK založen Ústav Českého národního korpusu

9. září 2019 - 13:43
Ústav Českého národního korpusu oficiálně vznikl přesně před čtvrt stoletím, 9. září 1994. Dnes se rozsahem a různorodostí nabízeného jazykového materiálu, uživatelských rozhraní a souvisejících služeb řadí Český národní korpus mezi přední projekty svého druhu na světě. Při příležitosti výročí připravil pro uživatele řadu novinek včetně nové aplikace Slovo v kostce. Založení Ústavu Českého národního korpusu předcházelo úsilí několika nadšenců v čele s prof. Františkem Čermákem, jejichž společným cílem bylo vybudovat pro češtinu národní korpus, který by ji zachycoval v různých podobách a formách. Ústav začínal ve skromných poměrech sklepních prostorů FF UK, v místech, kde se dnes nachází Knihovna Jana Palacha. Za čtvrtstoletí své existence se rozrostl nejenom prostorově a personálně, ale především v nabídce jazykových zdrojů. Český jazykový korpus má v současné době více než 7 500 registrovaných uživatelů a mnohonásobně větší počet uživatelů neregistrovaných. Ti položí v průměru 3 000 dotazů za den a více než milion dotazů za rok, což svědčí o tom, že výzkumná infrastruktura pro korpusovou lingvistiku je u nás etablovaná a potřebná. U příležitosti jubilea připravil Český národní korpus narozeninový design svého webového portálu a především řadu novinek, které se budou v průběhu září na portálu postupně objevovat. Tou nejdůležitější je zcela nová aplikace Slovo v kostce, která slouží k vytvoření rychlého a přehledného profilu zadaného slova ze dvou hlavních perspektiv: jednojazyčné a překladové. V obou případech aplikace skládá informace o zadaném slově výhradně z korpusových dat ČNK a dává je dohromady tak, aby o něm poskytla rychlý a komplexní obraz. Slovo v kostce se stává důležitou aplikací ČNK, na níž je nyní nově napojeno vyhledávání na hlavní stránce webového portálu, a zároveň rozcestníkem, z něhož se nabízejí upřesňující prokliky do ostatních webových rozhraní ČNK poskytujících o vybraných aspektech zadaného slova podrobnější informace. Aplikace je volně přístupná i bez registrace na webu Českého národního korpusu. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu obecné lingvistiky

9. září 2019 - 12:01
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. září 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu obecné lingvistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 9. října 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Pokladní

6. září 2019 - 7:45
Pokladní Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti: Zajištění hotovostních služeb a základní obsluhu platebního terminálu (zejména příjem plateb, výplata mezd, stipendií, záloh na pracovní cesty a závazků ), spolupráce s dodavatelem stravenek, jejich evidence a výdej, zabezpečení peněžního styku s bankou. Vstupní předpoklady: Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost anglického jazyka (úroveň mírně pokročilá), zkušenost s prací s finanční hotovostí výhodou, trestní bezúhonnost, odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost. Nabízíme: Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost profesního růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), fakultní i univerzitní program benefitů (http://www.ff.cuni.cz/benefity), plat 25.000 Kč. Možnost nástupu: Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis zasílejte vedoucímu Ekonomického oddělení na e-mail Miroslav.Dykas@ff.cuni.cz.  

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka

6. září 2019 - 7:00
Ekonom/ka Náplň práce kontrola a schvalování čerpání finančních prostředků v rámci fakultních zdrojů poskytování ekonomických výstupů řešitelům a dalším odpovědným osobám spolupráce s finanční účtárnou kontrola účetních a daňových dokladů průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru znalost účetních principů analytické myšlení solidní znalost MS Office základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci plat 30 000 – 35 000 Kč podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis zasílejte vedoucímu Ekonomického oddělení na e-mail Miroslav.Dykas@ff.cuni.cz.  

Vyšla kolektivní publikace věnovaná Rudolfu Chmelovi, zakladateli slovakistiky na Filozofické fakultě UK

5. září 2019 - 12:54
Sborník příspěvků jeho žáků, kolegů a přátel s názvem Střední Evropa Rudolfa Chmela vydala FF UK ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti osmdesátých narozenin významného slovakisty. Leitmotivem publikace jsou středoevropská studia. Monografie obsahuje čtrnáct příspěvků, texty pozdravného charakteru i studie na téma střední Evropy. Rudolf Chmel, přední odborník v literární slovakistice a hungaristice, je neodmyslitelně svázán s hledáním odpovědi na otázku ‚co je střední Evropa‘ na mnoha úrovních svého profesního života: nejen jako pedagog, literární vědec, publicista, ale také jako politik a diplomat. Příspěvky vypovídají o bytostném středoevropanství jubilanta, který byl doma nejen ve slovenském a českém publikačním prostoru, ale i v dalších středoevropských prostředích. Do knížky přispěli přátelé, kolegové, bývalí i současní studenti či doktorandi pražské slovakistiky a středoevropských studií, edičně ji připravily Jana Pátková a Mira Nábělková. Literární vědec, diplomat a politik doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK. Po studiích v Bratislavě pracoval ve Slovenské akademii věd. V osmdesátých letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko‑politického měsíčníku OS (Občianska spoločnosť). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny. K výzkumným tématům R. Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko‑maďarské literární vztahy. Významnou součást jeho díla představuje ediční práce. Jeho úvahy o soudobých otázkách reflektuje v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010) a v memoárech Úvod do pamäti (2019). Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů. Filozofická fakulta UK ho v roce 2017 jmenovala emeritním členem své akademické obce. Kniha E-kniha (PDF) Ukázka: Další aktuality, nové a připravované publikace FF UK najdete na novém webu books.ff.cuni.cz

Výběrové řízení na pozici koordinátora e-learningu

5. září 2019 - 12:51
Úvazek 1.0, nástup dle dohody (předpoklad – říjen 2019). Pozice na dobu určitou (do konce roku 2020)   Náplň práce podpora elektronického vzdělávání na FF UK, zejména: Moodle Turnitin Adobe Connect komunikace s technickou podporou a správci na celouniverzitní úrovni komunikace s uživateli, asistence a řešení uživatelských problému v práci pořádání školení práce a individuální konzultace Očekáváme počítačová gramotnost – jistota v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu, znalost práce s aplikacemi balíku MS Office komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně řešit problémy absolvované či probíhající knihovnické nebo informační vzdělání nebo praxe; pozice je vhodná i pro studenty oboru informačních studií a knihovnictví Nabízíme kompletní zaškolení a uvedení do agendy pružnou pracovní dobu s možností přizpůsobení individuálním potřebám stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK zaměstnanecké benefity V případě zájmu o nabízenou pozici pošlete CV a stručný motivační dopis e-mailem (s předmětem „elearning“) asistence ředitelky Knihovny FF UK Bc. Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz) do 15. 9. 2019.

Vyhlášení 2. ročníku soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti

5. září 2019 - 10:37
Děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann vyhlašuje 2. ročník soutěže o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS). Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studentky a studenti FF UK nastupující v akademickém roce 2019/2020 do 2.–4. ročníku bakalářského studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího magisterského studia.  Téma projektu by se mělo rámcově týkat závěrečné práce a částečně ji přesahovat. Návrhy projektů se podávají přes webovou aplikaci Žádosti do 30. 9. 2019. Je potřeba předložit: 1) jednostránkový popis projektu, 2) doporučení vedoucího práce nebo vedoucího základní součásti, 3) návrh rozpočtu projektu. Žádat lze o podporu až do výše 50 000 Kč. Všechny projekty vyhodnotí kolegium děkana; poté děkan s přihlédnutím k doporučení kolegia rozhodne o přidělení podpory. Názvy podpořených projektů budou zveřejněny do 31. 10. 2019 a úspěšní žadatelé své projekty představí na Dni mladé vědy 18. 5. 2020. Kompletní podmínky soutěže najdete v přiloženém dokumentu. Kontaktní osobou pro celou soutěž je Mgr. Tomáš Čech (e-mail: svs@ff.cuni.cz). Kompletní pravidla soutěže

Výběrové řízení na pozici knihovníka v Historickém kabinetu

4. září 2019 - 12:52
Knihovna FF UK hledá kolegu či kolegyni na výpůjční pult do Historického kabinetu. Nástup 1. října 2019 nebo dle dohody, úvazek 1,0. Nástup 1. října 2019 nebo dle dohody, úvazek 1,0. Zástup za mateřskou dovolenou. Očekáváme knihovnické vzdělání nebo praxe (vhodné i pro absolventy) znalost pravidel RDA a MARC 21 výhodou znalost angličtiny na komunikativní úrovni znalost dalších jazyků výhodou znalost knihovního systému Aleph výhodou všeobecný přehled se zaměřením na fondy Filozofické fakulty UK vstřícnost a ochotný přístup Nabízíme stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK benefity – více zde Náplň práce práce na výpůjčním pultu další pomocné práce v knihovně Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 15. 9. 2019 Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz). Do předmětu zprávy prosím uveďte „výběrové řízení Historický kabinet“. Vybraní zájemci se v týdnu od 16. 9. 2019 zúčastní výběrového řízení.

Opatření děkana č. 12/2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

4. září 2019 - 9:34
Opatření děkana č. 12/2019 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

e-Kniha týdne #10: The Spark of Learning

3. září 2019 - 14:45
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením tohoto týdne je publikace The Spark of Learning, která se s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům z psychologie a neurovědy zabývá moderními metodami výuky ve vyšším vzdělání. Tyto moderní metody kladou důraz na emoce, díky kterým může učitel studenty více zaujmout a nadchnout je pro vyučovanou látku. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej neomezeně číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Záznam titulu. Pozor, nemusí fungovat z počítačů mimo UK. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu (AJ) Historically we have constructed our classrooms with the assumption that learning is a dry, staid affair best conducted in quiet tones and ruled by an unemotional consideration of the facts. The field of education, however, is beginning to awaken to the potential power of emotions to fuel learning, informed by contributions from psychology and neuroscience. In friendly, readable prose, Sarah Rose Cavanagh argues that if you as an educator want to capture your students’attention, harness their working memory, bolster their long-term retention, and enhance their motivation, you should consider the emotional impact of your teaching style and course design. To make this argument, she brings to bear a wide range of evidence from the study of education, psychology, and neuroscience, and she provides practical examples of successful classroom activities from a variety of disciplines in secondary and higher education.   Seriál e-Kniha týdne Seriál Knihovny FF UK e-Kniha týdne můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019