Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 12 min zpět

Filozofická fakulta UK a Spolek pro zachování odkazu českého odboje si připomenou 80. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty

4. listopad 2019 - 13:34
Vzpomínkový akt za přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR proběhne v den výročí pohřbu Jana Opletala, 15. 11. 2019 od 10:30 hod. u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu. Uzavření českých vysokých škol, zavraždění představitelů studentstva a transportu 1200 vysokoškoláků do koncentračního tábora Sachsenhausen si spolu se zástupci pořádajících institucí a osobností veřejného života připomenou také rodinní příslušníci popravených studentských představitelů. S projevy reflektujícími nejen historii 17 listopadu, ale odkaz studentského aktivismu obecně vystoupí děkan FF UK doc. Michal Pullmann a prof. Václav Hampl, senátor a bývalý rektor Univerzity Karlovy. Současně zazní také zdravice zástupce studentů FF UK. Účastníci pietního aktu budou mít poté možnost prohlédnout si autentická místa popravy zatčených vysokoškoláků. Následující den, 16. listopadu 2019, pořádá Spolek pro zachování odkazu českého odboje návštěvu koncentračního tábora Sachsenhausen, kde proběhne oficiální pietní vzpomínka na uvězněné a zavražděné studentské představitele. Návštěvy Sachsenhausenu se zúčastní mimo jiné dcery známého vinohradského knihkupce, protinacistického odbojáře, Bohumila Procházky (28. 3. 1909 Praha – 28. 3. 1963 Praha), vězněného zde v letech 1941 – 1945 a přeživšího pochodu smrti. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontakt pro média: Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová předsedkyně SZOČO Tel.: 602 668 482 Email: havlujova@spolekodboje.cz

FF UK ve spolupráci s Université Toulouse – Jean Jaurès hostí interdisciplinární workshop

4. listopad 2019 - 12:19
Výzkumu strukturálních proměn středověké krajiny a venkovských sídlišť se bude věnovat workshop „European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources (11th–14th ct.)“, který pořádá Ústav pro archeologii FF UK. Příspěvky přednesou archeologové a historici z Francie, Itálie, Německa, Polska a České republiky. Součástí bude také prohlídka vybraných archeologických lokalit. Workshop se koná 7.–8. listopadu ve Šporkově paláci, Hybernská 3 (podkroví). Jednacími jazyky jsou francouzština a angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Řešit se budou dílčí úkoly projektu KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu. Kontaktní osobou je dr. Tomáš Klír. Petr Kukal, mluvčí FF UK Program Leták

Knihovna FF UK zpřístupnila novou kolekci elektronických knih

4. listopad 2019 - 12:13
Přístupné jsou na platformách Cambridge Core a Oxford Scholarship Online. Všechny nově zpřístupněné tituly jsou dohledatelné také univerzitním vyhledávačem informačních zdrojů UKAŽ. E-knihy je možné číst on-line přímo ve webovém prohlížeči anebo stahovat do vlastního zařízení po kapitolách či vcelku ve formátu .pdf. Jmenný seznam všech zpřístupněných titulů naleznete zde: Cambridge Core a Oxford Scholarship Online (.xlsx), Cambridge Core a Oxford Scholarship Online (.pdf). Více informací o elektronických informačních zdrojích najdete na stránkách Knihovny FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy

1. listopad 2019 - 13:08
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. listopadu 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. prosince 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce

1. listopad 2019 - 13:05
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. září 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. prosince 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Svobodný listopad 2019 na Filozofické fakultě UK

31. říjen 2019 - 18:22
Přehled akcí, které FF UK pořádá k výročí sametové revoluce. Více informací o akcích naleznete na webu projektu „Svobodný listopad“. Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy 4. 11. 2019; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 1. p. (vernisáž) Nápad začít fotit mu vnukl nepovedený fotoportrét od nešikovného fotografa amatéra, a tak v patnácti letech podlehl kouzlu černé komory. Celá léta pracuje Jiří Hanzl převážně jako filmový fotograf a obor iluzí a technických triků mu umožnil zúročit studijní i osobní zkušenosti a vědomosti. I přesto říká, že je stále na začátku a musí se učit. Nejraději má živou fotografii a pohled na okamžik polapený objektivem, zobrazení pocitů, nálad, emocí a neuvěřitelné palety tváří. Výstava přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989. Divadlo revoluce: cyklus besed 5. 11. 2019, 19. 11. 2019, 3. 12. 2019 a 17. 12. 2019 Divadlo revoluce: cyklus besed. Vztah divadla a revoluce jako určité metafory lze nacházet napříč dějinami. Listopadové a prosincové události roku 1989 v Československu nicméně ukázaly, že vztah divadla s revolucí může být daleko užší a přímočařejší. S jistou nadsázkou lze říct, že se tzv. sametová revoluce děla divadlem: mnoho divadelních budov a se stalo doslova scénou revoluce, mnozí divadelníci, dramatici, herci revoluci dramaturgicky připravovali, režírovali setkání občanů, rozváželi zprávy z centra do regionů. Herec – začasté viditelná tvář totalitní moci před rokem 1989 – se stal jedním z hlavních aktérů rezistence. I proto se objevují názory, že události listopadu a prosince roku 1989 v Československu odhalily vztah divadla a společnosti v nebývalé síle. Cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989, se pokusí vztah divadla k společensko-politické proměně nejen připomenout, ale s odstupem třiceti let kriticky nahlédnout. Besedy jsou otevřeny široké veřejnosti. Pořádá Katedra divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Obnov demokracii 15.–16. 11. 2019 Československé křižovatky jsou vzdělávacím projektem Centra politických studií. Jeho náplní je realizace série dvoudenních akcí pro studenty středních a vysokých škol, které usilují kombinací vzdělávací simulace s herními metodami o prohloubení povědomí o československé historii. V listopadu 2019 si účastníci budou moci vyzkoušet rozhodování z pozic politických představitelů v období od prosince 1989 do června 1992 a seznámit se nejen s klíčovými otázkami tehdejší politické situace, ale též s ústavním a politickým systémem Československa ve fázi jeho přechodu od komunistického režimu k demokracii. Post-revolutionary Disillusions 6.–7. 12. 2019 International conference organized by CEFRES, the Faculty of Arts of Charles University, the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and the ERC „Tarica“. In collaboration with the Centre of French civilization and francophone studies (CCFEF) of the University of Warsaw, the Centre of Polish Civilization of Sorbonne University and the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris. Conference supported by the Polish Institute in Prague.

Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá mezinárodní kongres La Utopía y El Nuevo Mundo

31. říjen 2019 - 14:21
Věnovat se bude tématu utopie a dystopie a jejich dopadu na vztah mezi Amerikou a Evropou.  Cílem setkání je diskuze o tématech jako modernita, Starý a Nový svět, formování identity, kolonizace či utváření Evropy v kontextu vztahů mezi Evropou a Amerikou; to vše v širokém chronologickém rámci od 15. století do současnosti. Kongres se koná 5. a 6. listopadu ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti H303, a to ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, projektu KREAS, Autonomní univerzity v Madridu a výzkumné skupiny HISTOPÍA. Konferenčními jazyky jsou angličtina a španělština, tlumočení nebude zajištěno. Program Petr Kukal, mluvčí FF UK

Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy

31. říjen 2019 - 10:58
Výstava, kterou pořádá Filozofická fakulta UK k výročí sametové revoluce, přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989. Vernisáž proběhne v pondělí 4. listopadu od 17:30 v prvním patře hlavní budovy FF UK.

Výsledky soutěže o podporu studentské pregraduální vědecké činnosti FF UK 2019–2020 (SVS)

30. říjen 2019 - 18:01
Podpořené projekty: Česko-norská memorabilia Česká recepce francouzské Plejády (nejen) ve 20. století Česká šlechta a její hospodářská situace v 1. třetině 20. století Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938 Dětská literatura a LGBT. Analýza současných nizozemských kampaní na podporu emocionální a sociální gramotnosti Distinktivní kolexémová analýza švédských komitativních markerů med a tillsammans med Iluze ve vnímání délky hudebního intervalu Imitace ruského přízvuku českými mluvčími Interakce pozornosti a vědomí Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou Lexikální vybavování u mluvčích z bývalé Jugoslávie dlouhodobě pobývajících v ČR Mapování současné náboženské praxe u chajlárských Dagurů Nacionální konflikt pražských německých studentů v očích Němců Odhadování úrovně pokročilosti druhého jazyka na základě rychlosti čtení Odvození struktury osobnosti z přirozeného jazyka pomocí algoritmu word2vec Počátky českého překladu z portugalsky psaných literatur (1898–1948) Posílení multidisciplinární a přeshraniční spolupráce badatelů v České, Slovenské a Rakouské republice v oblasti archeologie medicíny Realizácia prípadových štúdií v rámci výskumu lokálneho kronikárstva na Slovensku Rozvoj metody z-curve pro odhadováni důvěryhodnosti vědeckých studií Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí Společně a nerozdílně: Institut rukojemství ve zvykovém právu českého pozdního středověku Studentský jazykový korpus zaměřený na vliv studijního pobytu na úroveň jazyka Stredoveké tváre spirituality zasvätených žien Vede kalibrační trénink ke zlepšení predikcí v reálném světě? Vytvoření a správa mobilní aplikace Výzkum konceptu Nepodmíněného základního příjmu Výzkum moravských nářečí v argentinské provincii Chaco Výzkum v oblasti tvorby a zachování kulturního dědictví Tchaj-wanu Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem  

Knihovna FF UK zve na seminář práce s elektronickými zdroji

29. říjen 2019 - 12:42
Obecně zaměřený seminář je určen studentům i pedagogům Filozofické fakulty UK. Zájemci si mohou vybrat ze tří termínů: 29. listopadu a 5. a 11. prosince. Seminář se uskuteční v Knihovně Jana Palacha. Účastníci se naučí vyhledávat v oborových databázích, pracovat s univerzitním vyhledávačem UKAŽ, Portálem elektronických zdrojů a naučí se citovat a vytvářet seznam literatury pomocí nástroje Citace PRO. Seminář povede fakultní správkyně elektronických zdrojů Michaela Málková (Knihovna FF UK). Setkání budou vždy probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v týmové studovně Knihovny Jana Palacha (hlavní budova, nám. Jana Palacha 1/2, suterén). Na vybraný termín semináře se prosím zaregistrujte prostřednictvím formuláře. Profil událost najdete také na Facebooku.

28. října 2019 oslavil devadesáté narozeniny literární historik a editor doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

29. říjen 2019 - 12:14
Dlouholetý člen Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK během svého působení na fakultě vychoval hned několik generací literárních historiků, editorů a publicistů. U příležitosti tohoto jubilea vydal časopis Slovo a smysl speciální číslo věnované bibliografii doc. Brabce. V posledních letech Jiří Brabec spolupracoval na řadě klíčových projektů, které modelují tvář oboru, jako jsou např. třísvazkové Dějiny nové moderny (FF JČU a FF UK) nebo kritické vydání díla Jaroslava Seiferta. Klíčovým způsobem se mimo jiné podílí na vydávání díla T. G. Masaryka. Redakce fakultního bohemistického časopisu Slovo a smysl (Word and Sense) se rozhodla připomenout jubileum Jiřího Brabce dedikováním 32. čísla periodika a vydáním speciálního čísla, které obsahuje kompletní bibliografii Jiřího Brabce z let 1951‒2019. Bibliografii sestavili Michael Špirit, Jiří Flaišman a Michal Kosák. Přejeme Jiřímu Brabcovi vše dobré, pevné zdraví a mnoho dalších plodných debat, které jsou pro plnohodnotnou existenci našeho oboru zcela nezbytné.

Na Filozofické fakultě UK vystoupil chargé d´affaire Republiky Kosovo

25. říjen 2019 - 14:46
Přednáška J. E. Arbëra Vllahiua, která na FF UK proběhla 23. října, se uskutečnila na pozvání Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Šlo o další z tradičních setkání studentů a pracovníků KJBS FF UK s velvyslanci balkánských zemí, která probíhají obvykle dvakrát ročně. Dvě desítky pedagogů, studentů a hostů z dalších fakult UK vyslechlo přednášku o současném stavu Kosova a o perspektivách vstupu této balkánské země do Evropské unie. Dotazy v následné diskusi směřovaly především k aktuální politické situaci po parlamentních volbách, které se v Kosovu konaly před dvěma týdny, k ekonomicko-politickým problémům celého regionu i ke vztahům se sousedními zeměmi. Zleva: J.E. Arbër Vllahiu, dr. Orkida Backus Borshi, dr. Jaroslav Otčenášek Dalším hostem tohoto cyklu přednášek bude na přelomu února a března příštího roku velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. Ljiljana Pancirov, neboť právě v prvním pololetí roku 2020 bude Chorvatsko předsedat Evropské unii. Petr Kukal, mluvčí FF UK        

Opatření děkana č. 15/2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019

24. říjen 2019 - 16:16
OD č. 15/2019 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019

e-Kniha týdne #16: Water Planet: The Culture, Politics, Economics, and Sustainability of Water on Earth

24. říjen 2019 - 15:43
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Water Planet, která se z mezioborových perspektiv zabývá vodou jakožto životně důležitým zdrojem. Titul může být zajímavý nejen pro zájemce o environmentální témata, sociologii či politologii. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] Through case studies, opposing viewpoints, and primary documents, this reference work examines the environmental and sustainability issues regarding water as well as how water is an intrinsic part of human culture. It presents a variety of resources and multidisciplinary perspectives on water in a single book. It offers opposing viewpoints on current world water issues that enable readers to consider these problems from political, cultural, economic, and scientific vantage points. It also documents how some practical necessities regarding our global water problems are in conflict with established cultural traditions and values.

Dr. Šárka Grauová z Ústavu románských studií FF UK byla zvolena místopředsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě. Její třetí kongres se v roce 2021 uskuteční v Praze.

24. říjen 2019 - 12:11
Na přípravě kongresu se společně s dr. Grauovou bude podílet vědecký výbor složený z významných evropských brazilianistů a organizační výbor českých odborníků působících převážně na FF UK a zástupců českého centra Instituto Camões. Na II. kongresu ABRE, který se konal v Paříži ve dnech 18.–21. září, se dosavadní výkonný výbor po předběžných jednáních usnesl na zvolení dr. Grauové jako místopředsedkyně asociace, která se na základě své funkce ujme organizace kongresu v roce 2021. Praha byla jako místo konání zvolena ze dvou důvodů. Zaprvé jde o snahu probudit větší zájem o brazilská studia u odborníků ze střední a východní Evropy, kteří se na dosavadní práci asociace takřka nepodíleli. Zadruhé je to pocta české portugalistice, která v zahraničí postupem času získává čím dál větší renomé. Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) sdružuje odborníky, kteří působí na evropských univerzitách a výzkumných pracovištích, bez ohledu na národnost. Okruh jejich odborných zájmů je velmi široký: dějiny, antropologie, lingvistika, literární studia, dějiny výtvarného umění, ekonomie, astronomie, geografie, biologie a mnohé další. Při příležitosti jmenování předsedkyní ABRE poskytla dr. Grauová rozhovor brazilskému Radio France Internationale. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Bohemisté z Filozofické fakulty UK pořádají třetí ročník festivalu Den češtiny

24. říjen 2019 - 12:03
Jednodenní festival o české literatuře a jazyce, který pořádají Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se koná ve čtvrtek 7. listopadu v prostorách Kampusu Hybernská. Program je vhodný pro střední školy i veřejnost. Během dopoledne zazní přednášky na literárněvědná a jazykovědná témata, zčásti se speciálním zaměřením na otázky spojené s výukou jazyka a literatury. Nejen studenti středních škol během nich mohou zkusit číst a interpretovat starý text, hledat prapůvodní kořeny českých slov nebo zapřemýšlet nad tím, kdo a proč je v české literatuře označován jako klasik nebo jak a proč nakladatelství zasahují do znovu vydávaných knižních edic. Zejména učitelé ocení bohatý komentář k nové edici čítanek a informace o projektu Seminář České knižnice. Prostor bude věnován také dvěma panelovým debatám. O výuce současné české literatury na školách bude hovořit Libuše Heczková, Andrea Králíková a Blanka Činátlová z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, Miluše Janišová z Ústavu románských studií FF UK a středoškolský pedagog Josef Švéda. Na žánr tweetu a tweetování v češtině se zaměří druhá diskuze s úspěšnými uživateli Twitteru Petrem Kukalem, Marií Gromovovou a Martinem Selnerem a lingvistkami Evou Lehečkovou a Kamilou Mrázkovou. K poctě výročí sametové revoluce navíc v odpoledních hodinách promluví o třiceti letech češtiny vedoucí jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR Kamila Smejkalová. Návštěvníky dále čekají autorská čtení současných spisovatelů Anny Bolavé, Petra Borkovce a Miloše Doležala, aktivní řešení jazykových úloh včetně maturitních didaktických testů s jejich tvůrkyní Gabrielou Baumgartnerovou z Cermatu, ukázka kurzu češtiny pro cizince nebo nahlédnutí do příprav rozhlasových zpráv s dlouholetým pracovníkem Českého rozhlasu Liborem Vackem. S pětiminutovými přednáškami vystoupí i studentky a studenti pražské bohemistiky. Po celý den poběží knižní bazar v duchu přines knihu – odnes knihu. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách a FB události. Zájemci se mohou registrovat předem. U větších skupin je nutné nahlásit účast na e-mail: dencestiny.ff.cuni.cz.

Den češtiny 2019

24. říjen 2019 - 9:18
Festival o české literatuře a jazyce se koná 7. listopadu v Kampusu Hybernská. Součástí celodenního programu budou přednášky na literárněvědná a jazykovědná témata, panelové debaty, autorská čtení i jazykové úlohy.

Výsledky voleb do Studentské rady Filozofické fakulty UK

24. říjen 2019 - 4:18
Byly zveřejněny výsledky voleb, které se konaly na Spolkovém kolegiu Studentského fondu FF UK ve středu 23. října 2019.

Katedra estetiky FF UK pořádá přednášku odborníka na filmová studia Timothyho Corrigana

23. říjen 2019 - 16:04
Emeritní profesor T. Corrigan z University of Pennsylvania vystoupí 30. října na Filozofické fakultě UK s přednáškou „Popisování filmu“. Ta je součástí nového cyklu Prague Aesthetics Lectures, jenž vznikl s cílem představit akademické obci nejzajímavější výzkumy v oblasti současné filozofické estetiky. V přednášce bude prof. Corrigan hovořit o popisování filmu jako o tvořivém, divácký prožitek proměňujícím setkání. V rámci výkladu využije současné teorie popisu, které vztáhne na diváctví jako na slovní a psané přivlastnění si či znovuvytvoření filmových obrazů. Přednáška bude probíhat v angličtině bez tlumočení v hlavní budově FF UK v místnosti 200 od 16:00 hodin. Timothy Corrigan je autorem řady knih, jako Nový německý film: Vysídlený obraz, Filmy Wernera Herzoga: Mezi zázrakem a historií, Psaní o filmu, Filmový zážitek a Filmový esej: Od Montaigne, po Markerovi. Poslední zmíněná kniha v roce 2012 vyhrála cenu Katherine Singer Kovács za vynikající publikaci filmových a mediálních studií. V roce 2014 získal prof. Corrigan Cenu Společnosti pro kino a mediální studia za vynikající pedagogický úspěch. Na podzim roku 2019 byl pozván do Jihlavy na Mezinárodní festival dokumentárního filmu jako porotce soutěžní sekce Mezi moři. Přednášky z cyklu Prague Aesthetics Lectures budou v roce 2020/2021 součástí kurzu Estetika 21. století, který na FF UK povede dr. Tereza Hadravová za účasti několika významných hostů. Pozvání do Prahy již například přijala profesorka estetiky na univerzitě ve švédské Uppsale Elisabeth Schellekens. Projekt Aesthetics in the 21st Century byl podpořen ze zdrojů Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Omezený provoz Knihovny Dálného východu

23. říjen 2019 - 13:13
Upozorňujeme čtenářky a čtenáře, že Knihovna Dálného východu bude ve dnech 29. 10.; 30. 10. a 4. 11. z technických důvodů zavřená.  Výpůjčky bude možné vracet do biblioboxu v Celetné 20, 3. patro, u výtahu anebo na sekretariátě Katedry sinologie FF UK. Objednávky knih z Centrálního katalogu UK ze dnů 29.10. a 30.10. 2019 budou k dispozici dne 31. 10. 2019, objednávky ze dne 4. 11. 2019 dne 5. 11. 2019.   Děkujeme za pochopení!

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020