Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 28 min 43 sek zpět

Oznámení o provozu dětského koutku

14. září 2017 - 14:43
Z důvodu rekonstrukce po havárii a následného administrativního řízení bude s největší pravděpodobností dětský koutek otevřen až v letním semestru 2018. Děkujeme za pochopení. Správa budov FF UK

Ústav Českého národního korpusu FF UK hledá nové kolegyně / kolegy

14. září 2017 - 8:23
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na následující pozice na Ústavu Českého národního korpusu: vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní informatik pro práci s textovými daty vědecký pracovník, obor a zaměření: diachronní bohemistika vědecký pracovník, obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2017.

Ondřej Galuška zve na tělo hudby a podivné dary. Se svou kapelou The Odd Gifts zahájí 20. září v kampusu v Hybernské cyklus absolventských koncertů.

13. září 2017 - 9:40
Koncert začíná ve 20:00 v kampusu v Hybernské 4, součástí bude i autorské čtení z knihy Tělo hudby. Jak absolvent Filozofické fakulty UK Ondřej Galuška vnímá své návraty na akademickou půdu jako hudebník i pedagog? Proč sis ke studiu na FF UK vybral spojení oborů anglistika-amerikanistika s filozofií? Na anglistiku jsem šel, protože jsem v dětství strávil tři roky v Americe, a angličtinu jsem měl tudíž trochu zadarmo. Zatímco k filozofii mě přivedla moje neuvěřitelně inspirativní gymnaziální profesorka Dana Petříčková, díky níž šlo z mého ročníku studovat filozofii i několik dalších spolužáků. Kým se cítíš být niterně především? Filozofem, překladatelem, či hudebníkem? Na prvním místě hudebníkem, poté filozofem. Překladatelství je pro mě spíše zdroj obživy nežli poslání. Vědeckých či uměleckých překladů dělám málo, spíše se jedná třeba o překlady filmů na filmové festivaly. Bohužel existuje nepřímá úměra mezi tím, které činnosti mi nejvíce vydělávají peníze a které dělám s největším nadšením a osobním vkladem. Na druhou stranu se to v poslední době začíná trochu obracet a na akademii se začínám vracet. Loni jsem začal vyučovat v rámci programu ECES pod UK pro zahraniční studenty literární seminář a seminář věnující se filozofii hudby, což mě moc baví. Co tě přivedlo k hudbě a kdy tě poprvé napadlo založit kapelu? K hudbě mě přivedl můj strýc Michal Janík, písničkář z dua Paleček a Janík. Už jako malý kluk jsem tedy zatoužil být písničkář. Poté jsem nějakou dobu chodil na kytaru, což mi moc nešlo a na čas jsem to přerušil. Ale ještě na základní škole jsem měl první kapelu s Markem Doubravou. Kolem střední školy jsem se začal hudbě věnovat jako samouk a přišly první pokusy o vlastní tvorbu a nějaké ty kapely. Dále jsem to neustále rozšiřoval, začal jsem hrát na pozoun, zpívat, více se zajímat o harmonii a o noty, v současné době se učím pracovat s programy v počítači a produkčními možnostmi nových technologií. Všechny tyto kroky jsou každopádně strašně zajímavé. Skvostné propojení hudby s filozofií se ti podařilo v rámci tvé disertační práce, kterou jsi následně poupravenou vydal pod názvem „Tělo hudby“. Co tě přimělo věnovat se tomuto tématu a co si má posluchač či čtenář pod tělem hudby představit? Pod tento název jsem soustředil množství textů a interpretací, které vnímám jako velmi zajímavý přístup k hudbě, nikoliv však jako většinový. Ten většinový přístup v hudební vědě i filozofii hudby je takový, že hudbu pojímá jako duchovní či racionální systém, z něhož se vytrácí takové to živé muzicírování, se kterým má člověk zkušenost jako aktivní muzikant. Narazil jsem na pár velmi inspirativních textů, přičemž jedním z těch zárodečných byl Musica practica od Rolanda Barthese, který vnímá hudbu, kterou tvoříme, velmi odlišně od té, kterou posloucháme. S každou se pojí odlišné prožitky a kvality. Tímto směrem jsem tedy začal pátrat a shromažďovat další texty, rozšiřoval jsem tuto perspektivu a postupně z toho vznikla taková přehlídka zajímavých textů a přístupů. Název tvojí kapely „The Odd Gifts“ nese taktéž jakýsi hlubší podtext a téma „darů“ je jedním z těch, jímž se ve své knize věnuješ. Jak tedy mají fanoušci tyto tvé „podivné dary“ vnímat? S tím souvisí jakési propojování, které mě hodně baví. Svět filozofie, které se věnuji, a svět hudby, kterou tvořím, je samozřejmě hodně nesourodý. Přitom jsou tam věci, které se mohou zrcadlit a různě zhmotňovat. Hodně mě baví, když se třeba nějaké texty použité pro kapelu objevují v mojí knize, a naopak když nějaké filozofické nápady třeba můžu zpracovat hudebně, což je samozřejmě ta volnější a zábavnější forma. Například úvaha o podivných darech se nejdříve objevila na webových stránkách kapely a nakonec skončila jako závěr knihy. Dar je samozřejmě velké filozofické téma, které snad netřeba více představovat. Dlouhá léta jsi fungoval v kapele Eggnoise, která si aktuálně vybírá neurčitě dlouhé volno. S Eggnoise jste byli poměrně hodně úspěšní a vaše songy si určitě získaly své fanoušky i díky filmům Jana Hřebejka, v nichž se objevily. Jaké to bylo znovu začínat s novou kapelou? Je to těžké. Bylo to skutečně trochu jako začínat nový projekt a od nuly. Ukázalo se, že lidé jdou opravdu po jménu a málokdo si zjišťuje, zda jsou to ti samí lidé pod jiným názvem. Nicméně je to asi fér, já si nemůžu za úspěchy Eggnoise přičítat všechen kredit sám. A třeba The Odd Gifts osloví i nové lidi, protože je to hudebně trochu jinde. Poslední deska „Migrant Songs“ se zabývá tématem dnes navýsost aktuálním. Nicméně samotnou migraci se snažíš pojmout z rozmanitých úhlů pohledu. I ty sám jsi zažil zkušenost migranta, když jsi období dospívání prožil v USA. Kam až tedy zasahuje komplex motivů, které tě přivedly k tomuto tématu? Myslím, že je to podobně jako s mojí knihou, tedy hodně organické. Tak to mívám se vším, co tvořím. Dlouho se třeba neděje nic a nemám žádnou inspiraci a pak, když přijde nějaký impuls, nabaluje se na to stále víc věcí a víc perspektiv a nejde to zastavit. Takto jsem to měl i s tou deskou, kdy jsem měl pár nesouvislých písní a hledal jsem nějaký koncept a stále to nefungovalo. Ale jakmile přišel impuls, že by deska mohla být tematická a mohla by se týkat migrace – což bylo již před třemi roky velké téma a já jsem cítil velkou potřebu zapojit se do té diskuze – tak se všechny věci začaly zázračně propojovat a celá deska začala organicky vznikat. Netýká se nicméně jen aktuální evropské migrace, ale i mojí zkušenosti dítěte v cizí zemi. Jsou tam současně náznaky i jiných pohybů a osobních i symbolických migrací. Jedná se vlastně stejně jako v mojí knize o téma nahlížené z mnoha perspektiv načrtnuté ve své bohatosti. S „The Odd Gifts“ hraješ docela často, minimálně na letošní září máš v plánu čtyři koncerty. Jedním z nich je i koncert v našem nedávno otevřeném kampusu v Hybernské, kde bychom rádi rozjeli sérii koncertů našich absolventů. Fakultu jsi jako student opustil před pěti lety. Jak se dnes cítíš jako průkopník absolventských koncertů, když se na fakultní půdu vracíš jako hudebník? Já se současně vracím i prostřednictvím svého učitelského angažmá. A jsem moc rád. Moc mi chybí ta atmosféra studoven, knihoven a učeben a i samotná vůně těch budov. Strávil jsem tam strašně času zabořený v knížkách, ale byl to krásný čas. Jsem strašně rád, že opět můžu pociťovat atmosféru toho místa a toho, že člověk opět něco tvoří v myšlenkách a je mezi těmi lidmi. A samozřejmě jsem moc rád, že se to ještě více propojí a že můžeme s kapelou hrát právě v univerzitním prostoru v Hybernské. Kromě pozvánky na tvůj koncert do Hybernské, co bys vzkázal našim čerstvým studentům či uchazečům o studium na FF UK jakožto její absolvent? Vzkázal bych jim, aby se zaměřili na to, co je baví, a aby to neflákali. Protože duševní schopnosti, jimiž teď vládnou, velmi brzy odejdou a je velmi náročné je opět nahodit, zvláště když přijde každodenní rutina zaměstnání. Veronika Nováková

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

13. září 2017 - 8:01
Vědecký pracovník obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka pracovní smlouva: na dobu určitou úvazek: částečný Popis pracovní pozice: vědecká a publikační činnost v oboru, s aplikací výsledků výzkumu do uživatelských rozhraní na  portálu http://korpus.cz/ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru dokončené nebo započaté doktorské studium znalost statistiky, algoritmizace a programování aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Vědecký pracovník. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Informatik pro práci s textovými daty

13. září 2017 - 8:00
Informatik pro práci s textovými daty Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2016 téměř 6 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 700 000 ročně. Hlavní odpovědnosti programování nástrojů pro zpracování rozsáhlých souborů jazykových dat (převážně textů) možná je také spolupráce na vývoji uživatelských rozhraní Požadujeme dobrá znalost linuxového prostředí a skriptování, Python nebo Perl, XML schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou  HTTP, PHP, SQL, zkušenosti s paralelním zpracováním větších dat (Hadoop/Spark) Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Částečný úvazek. Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Informatik pro práci s textovými daty. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní

13. září 2017 - 8:00
Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2016 téměř 6 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 700 000 ročně. Hlavní odpovědnosti vývoj, úpravy a vylepšování uživatelských webových rozhraní pro práci s jazykovými korpusy spolupráce na jejich návrhu z uživatelského hlediska Požadujeme dobrá znalost linuxového prostředí, HTML/CSS, Python, SQL a JavaScript/Ajax (jQuery) schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou znalost verzovacích systémů, ECMAScript 6, d3.js, Java/Lucene, XML Nabízíme zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Částečný úvazek. Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

13. září 2017 - 8:00
Vědecký pracovník obor a zaměření: diachronní bohemistika pracovní smlouva: na dobu určitou úvazek: částečný Hlavní odpovědnosti revize textů (zejména z 19. stol.), jejich lemmatizace a morfologické značkování pro diachronní korpusy ČNK vědecká a publikační činnost v oboru Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků přiměřená znalost jazykového vývoje češtiny Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Vědecký pracovník. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Bylo zakončeno mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

12. září 2017 - 16:44
Setkání se s příspěvky účastnilo jednadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů. V pátek 8. září skončilo v posluchárně 206 ve Šporkově paláci dvoudenní mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Účastnilo se ho se svými příspěvky jedenadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů. Setkání ukázalo přesun badatelského zájmu od problematiky devatenáctého století ke století dvacátému a potvrdilo znamenitou mezinárodní  pověst  iberoamerikanistiky na Filozofické fakultě UK. Účastníci vyjádřili naději, že tradice pražských symposií ke karibské problematice bude pokračovat i nadále, úroveň příspěvků i organizaci akce ve svém vystoupení vysoce ocenil i kubánský velvyslanec v Praze pan Felix Andres Leon Carballo.

Nový postup přihlašování do hodin tělesné výchovy

12. září 2017 - 13:00
Katedra tělesné výchovy FF UK připravila nový systém přihlašování na výuku a nový rezervační systém na kurzy. Od akademického roku 2017/2018 se do hodin tělesné výchovy nově přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), jako u všech ostatních předmětů. Nabídka sportovních kurzů vč. rezervačního formuláře je k dispozici na webu katedry. Katedra tělesné výchovy FF UK zajišťuje primárně výuku tělesné výchovy pro studenty FF UK, dále pro studenty FHS, FSV, VŠUP a AVU. Studenty ostatních fakult se mohou přihlašovat nejdříve 14. 10. 2017. Rozvrh je k nahlédnutí na webu. V případě dotazů se neváhejte obrátit na tajemnici katedry Věru Hrazdírovou.

V sobotu 16. září proběhne 4. ročník kulturního festivalu Open Square

12. září 2017 - 9:16
Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha nabídne letos návštěvníkům například workshop japonské kaligrafie, tematické procházky Prahou či komentované prohlídky Galerie Rudolfinum. Svým datem se akce připojuje k sousedským slavnostem Zažít město jinak. Festival Open Square založily velké veřejné instituce z okolí náměstí Jana Palacha jako den svých otevřených dveří. „Letos se připojujeme k Zažít město jinak, protože chceme veřejnosti ukázat jedno z nejkrásnějších pražských náměstí ne jako dopravní křižovatku, ale jako místo setkávání obyvatel Prahy s umělci, akademiky a studenty,“ říká Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK, jedné z pořádajících institucí. Kromě programů v budovách jednotlivých zúčastněných institucí se návštěvníci mohou těšit na stánky studentů Filozofické fakulty UK, kde si budou moci vyzkoušet uvařit pravou arabskou kávu, připravit tradiční japonský čaj či se seznámit se základy japonské kaligrafie. Na schodech před Galerií Rudolfinum vystoupí studenti Pražské konzervatoře. Odborníci ze zapojených institucí nabídnou oblíbené urban walks, komentované procházky městem. V letošním roce se akce z centrálního Palachova náměstí přesune na přilehlé Alšovo nábřeží a schody před Galerií Rudolfinum. Open Square 2016, foto: archiv FF UK Ukázka z programu Arabský stánek / Alšovo nábřeží Napište si vlastní jméno arabsky či hebrejsky, ochutnejte arabskou kávu z džezvy a turecký čaj ze samovaru. Stánek připravují studenti FF UK ze spolku Madžlis. Japonský stánek / Alšovo nábřeží Workshop japonské kaligrafie, ukázka přípravy a ochutnávka tradičního japonského čaje. Historický stánek / Alšovo nábřeží Vyzkoušejte si čtení starých textů a otestujte své historické znalosti pomocí kvízů. Stánek připravuje Spolek studentů historie FF UK. Encyklopedie migrace / Alšovo nábřeží Přijďte se dozvědět více o Encyklopedii migrace, projektu studentů FF UK. Posláním encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. 13.30 Praha ve válce, válka v Praze / sraz před Galerií Rudolfinum Procházka nejen po protektorátní každodennosti, ale také po barikádách květnového povstání či komemoracích tohoto období. Provádí Bc. Vlastimil Křišťan (Ústav světových dějin FF UK). 14.30 Praha technická – viditelné technické zajištění města a jeho historie / sraz před Galerií Rudolfinum Procházka po technické Praze nabídne účastníkům vhled do zákulisí technického pozadí fungování hlavního města. Účastníci se seznámí s detaily vzniku některých technických památek, s jejich dalším historickým vývojem a jejich dopadem na podobu města a život pražských obyvatel. Provádí PhDr. Kryštof Drnek (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK). 15.30 Praha středověká – procházka po středověkém okolí FF UK / sraz před Galerií Rudolfinum Náměstí Jana Palacha se dnes nachází v centru Prahy a tvoří přirozenou součást samého jádra města. Ve středověku se ale jednalo o periferii Starého Města. Procházka po okolí náměstí a nejstarších částí Prahy má účastníkům přímo na místě zpřítomnit město tak, jak vypadalo v dobách téměř před tisícovkou let. Provádí Mgr. Jakub Izdný (Ústav světových dějin FF UK). 16.30 Procházka s Prague Chronicles / sraz před Galerií Rudolfinum Procházka po okolí náměstí Jana Palacha s aplikací Prague Chronicles bude kopírovat část královské cesty. Aplikace byla vyvinuta jako průvodce středověkou Prahou v době Karla IV. Na jejím vývoji se podíleli studenti FF UK. Provádí Tomáš Straka (Ústav českých dějin FF UK). 15.00 a 17. 30 Od Rejdiště k Rudolfinu / sraz u sochy Josefa Mánese Tak jako člověk, i každé místo má svoji paměť. Před stavbou nábřežních zdí a velkolepých veřejných budov bylo dnešní Palachovo náměstí staroměstskou periferií. Nacházelo se zde smetiště, dřevní ohrady a skladiště. Nedaleko se rozkládalo židovské ghetto a vykřičená čtvrť. Později se náměstí stalo oblíbeným místem lidových zábav, jemuž se příznačně říkalo Na Rejdišti. Dnes patří mezi nejkrásnější pražská náměstí. Pojďme si připomenout pozoruhodnou historii tohoto místa i zdejších staveb. Provádí architekt Petr Kučera. 13.00 a 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy K. Kintery „Nervous Trees“ / Galerie Rudolfinum 14.00 a 16.00 Od Mánesa k Palachovi / sraz u pomníku Jana Palacha (Dům matky a Dům syna) Procházka mezi pomníky Alšova nábřeží a Palachova náměstí, jejich minulost i možná budoucnost. Po celý den Prohlídka interiéru pomníku Jana Palacha / pomník Jana Palacha Prohlídka interiéru Domu syna, jednoho z objektů pomníku Jana Palacha. Pořádající instituce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Galerie hl. města Prahy Galerie Rudolfinum IPR Praha Městská knihovna Praha Pražská konzervatoř web: opensquare.ff.cuni.cz Facebook: facebook.com/opensquarepraha tisková zpráva Kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Open Square – Zažít město jinak

11. září 2017 - 13:01
4. ročník festivalu Open Square letos proběhne v komornější formě v rámci celopražské akce Zažít město jinak v sobotu 16. září 2017 od 12 do 18 hodin na Alšově nábřeží a schodech před Galerií Rudolfinum. Návštěvníci se mohou těšit na stánky studentů Filozofické fakulty UK, kde si budou moci vyzkoušet uvařit pravou arabskou kávu, prozkoumat japonskou kaligrafii či se zúčastnit historického kvízu.

Na letní kurz pro středoškoláky zbývají poslední místa

11. září 2017 - 10:54
Třídenní vzdělávací kurz Léto s FF UK letos nabídne přednášky zaměřené na odlišné kultury a národy zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Účastníci se například dozvědí, s jakými božstvy a démony jsou spojeny životy Tibeťanů, jak se vyvíjela kultura mexických Indiánů, jaké deskové hry hráli staří Egypťané nebo jak probíhal historicko-politický vývoj Maďarska ve 20. století. Kurz proběhne ve dnech 29.–31. 8. 2017, hlásit se je možné do naplnění kapacity.

Slepé uličky vědy aneb Perly ze smetiště vědeckých myšlenek

10. září 2017 - 12:43
V rámci diskusních Večerů na FF UK proběhne přednáška fyzikálního chemika a popularizátora vědy prof. RNDr. Petra Slavíčka, Ph.D. Historie je psána vítězi, což platí i pro historii vědy. V této přednášce se ale tentokrát zaměříme na poražené, a to zejména v oblasti fyzikálních a chemických věd, například na korpuskulární teorii gravitace, vířivý model atomu či na nesprávné teorie spojené s prolomením genetického kódu.

V diskusním setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky vystoupí prof. Bone a prof. Hilský

8. září 2017 - 16:40
Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy srdečně zve na diskusní setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky. Jako přednášející vystoupí sir Drummond Bone (profesor anglické literatury a ředitel oxfordské Balliol College) a Martin Hilský (profesor anglické literatury, Univerzita Karlova). Debatu bude moderovat Jiří Přibáň (profesor práva, Cardiffská univerzita). Pomatenost je u jednotlivců vzácností – ale u skupin, stran, národů a časů pravidlem. Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo Je všeobecně uznáváno, že současné liberální společnosti jsou v mnoha ohledech značně ovlivněny osvícenstvím a jeho představami o lidských právech nebo sociálním pokroku. Ovšem vliv romantismu, největšího oponenta osvícení, je méně známý a není tak snadno vysledovatelný. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry budou v debatě analyzovat politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře. Sir Drummond Bone je od roku 2011 ředitelem oxfordské Balliol College. V roce 2016 byl jmenován čestným rektorem Oxfordské univerzity. Je uznávaným odborníkem na Byronovu poezii a předsedou Skotské byronovské společnosti. Byl dlouholetým členem řídící skupiny Rady pro vysokoškolskou a univerzitní angličtinu, členem Anglické asociace a Královské společnosti umění. V roce 2008 byl zvolen členem Královské společnosti v Edinburghu. Profesor Bone získal vyznamenání za služby pro vysokoškolské vzdělávání a obnovu severozápadu. Od roku 2014 je předsedou Rady pro výzkum umění a humanitních věd. Prof. Martin Hilský vyučuje anglickou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním z nejvýznamnějších překladatelů Shakespearových her a básní do češtiny. Za převedení Shakespearových Sonetů do češtiny byl v roce 1997 oceněn prestižní Jungmannovou cenou, v roce 2002 získal Cenu Toma Stopparda za eseje o Shakespearovi. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 získal dvě prestižní ocenění – Státní cenu za překladatelské dílo a prezidentskou Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Prof. Jiří Přibáň publikoval rozsáhlé práce z oblasti sociální teorie a sociologie práva, právní filozofie, ústavního a evropského srovnávacího práva a teorie lidských práv. místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, druhé patro, místnost č. 200 datum: 25. září 2017 od 17:00 Debata bude tlumočena do češtiny.

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

8. září 2017 - 12:43
Finanční účetní Hlavní odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Naše očekávání Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce, zajímavou a odpovědnou práci, odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK, podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání, 5 týdnů dovolené, pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností, zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 30. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Zemřela germanistka a překladatelka doc. Věra Macháčková-Riegerová

8. září 2017 - 9:31
Věra Macháčková-Riegerová byla jednou z nejvýraznějších postav germanistické literární vědy a literárního překladu u nás. Její akademická dráha je spjata s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde působila jako docentka dějin německé literatury. Náležela ke generaci, jež nově zakládala českou germanistiku po roce 1945, a spolu s Eduardem Goldstückerem a mladšími kolegy, především Kurtem Krolopem, patřila v 60. letech k výzkumnému týmu zaměřenému na dějiny německé literatury v českých zemích. Také jí se výrazně dotkla tzv. normalizace; po omezení pedagogické činnosti byla v roce 1974 nucena univerzitu definitivně opustit. Poté působila jako překladatelka a editorka. Je autorkou několika desítek odborných studií a příspěvků pro vědecká symposia, popularizačních statí a překladů německé beletrie i literatury faktu. Narodila se 12. září 1919 v Praze v rodině filozofa Ladislava Riegera, vnuka Františka Ladislava Riegera a pravnuka Františka Palackého. Studium německé a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přerušené druhou světovou válkou, zakončila doktorskou promocí v roce 1947. Poté pracovala mj. jako redaktorka v nakladatelství Práce, roku 1954 nastoupila na katedru germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK, kde byla v roce 1963 jmenována docentkou. Po raném zájmu o recepci marxismu v německé literatuře se věnovala německy psané literatuře 19. století a německým spisovatelům z českých zemí. Publikovala například monografii o životě a literárním díle Ernsta Sommera a edičně připravila výbor z jeho próz. Svou překladatelskou činorodostí zprostředkovala českým čtenářům prózy výrazných postav moderní rakouské a německé literatury Stefana Zweiga (např. Triumf a tragika Erasma Rotterdamského či Léčení duchem), Anny Seghersové nebo Hermanna Kanta, ale i díla výmarského klasika Johanna Wolfganga von Goethe (Italská cesta či Z mého života: báseň a pravda). Přestože byla nucena vzdát se vysokoškolské pedagogické dráhy, byla nadále odborně činná, jak dokládá například její významný autorský, a zejména redakční podíl na Slovníku spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských (1987). Pracovní energie ji neopouštěla ani ve vyšším věku, poslední knižní překlad (A. Wiedemann: Nadace Reinharda Heydricha v Praze) připravila ve svých 84 letech. Doc. Věra Macháčková Riegerová zemřela v požehnaném věku v úterý 5. září. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 12. září 2017 ve 14:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

Výběrové řízení na pozici Vedoucího ekonomického oddělení

7. září 2017 - 11:00
Vedoucí ekonomického oddělení Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Vedení týmu 13 zaměstnanců. Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK.   Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení, nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti na změny legislativy, metodické vedení oddělení, zpracování rozpočtu fakulty a výroční zprávy o hospodaření, koordinace roční inventarizace majetku, schvalování účetních operací, příprava vnitřních předpisů fakulty týkajících se hospodaření, příprava podkladů pro vedení a samosprávné orgány fakulty. Vstupní předpoklady VŠ vzdělání, přednostně ekonomického směru, orientace v účetnictví a daních, znalost prostředí státního nebo veřejného sektoru, znalost vysokoškolského prostředí výhodou, organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost efektivního řešení konfliktů, zkušenost a pozitivní přístup k elektronizaci oběhu dokumentů výhodou, angličtina pro běžnou komunikaci. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), fakultní i univerzitní program benefitů. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ vedoucí Ekonomického oddělení. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 23. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. U kandidátů pozvaných do 2. kola výběrového řízení budeme požadovat výpis z rejstříku trestů. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *    

Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

5. září 2017 - 10:20
Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků  (Francie,  Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština. První část bude věnována padesátému výročí existence Střediska iberoamerických studií FF UK, které se stalo v roce 1967 jedním z prvních pracovišť ve střední a východní Evropě pro studium problematiky Latinské Ameriky. Jeho zakladatelé, zejména prof. dr. Josef Polišenský, si byli vědomi nutnosti specializace a zvolili jako hlavní témata výzkumu československou (středoevropskou) emigraci do Latinské Ameriky, problematiku Karibiku a latinskoamerickou literaturu, přičemž zdůrazňovali nutnost spolupráce nejen v regionu, ale v širší atlantické oblasti.  Uplynulých padesát let práce SIASu pak ukázalo správnost jejich volby. Mezinárodní symposia pořádaná od devadesátých na fakultě Střediskem jsou věnována především karibské a migrační problematice a účastní se jich vždy významní zahraniční odborníci. Všichni zájemci o Latinskou Ameriku jsou srdečně zváni. Bienvenidos todos. program

Festival vědy proběhne ve středu 6. zář

4. září 2017 - 16:12
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00. Na stánku FF UK se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu a projít historickým kvízem. Zájemci se dozvědí podrobnosti o chystaných akcích FF UK a o oborech, které se na největší humanitní fakultě v republice vyučují.

Na Festivalu vědy v pražských Dejvicích bude opět zastoupena i Filozofická fakulta UK

4. září 2017 - 16:08
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00 na mnoha venkovních stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí. Festival je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl již před pěti lety. Stejně jako vloni, i letos bude zařazen mezi ostatní akce Kampusu Dejvice v Praze 6. Na stánku Filozofické fakulty UK se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu a projít historickým kvízem. Zájemci se dozvědí podrobnosti o chystaných akcích FF UK a o oborech, které se na největší humanitní fakultě v republice vyučují. Venkovní akce je určena dětem, studentům i veřejnosti bez omezení věku. Vstup na akci je pro všechny zdarma. související: Praha má za sebou Festival vědy. Zájem veřejnosti byl obrovský [ff.cuni.cz, 9. září 2016]

Aktuality

Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že pí doc. Klimešová se odvolává na již rozeslaný...

23. listopad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017

Seminář italské renesance a přednáška z cyklu Vybrané kapitoly z umění mezi manýrismem a barokem...

07. listopad 2017

Dnešní konzultace prof. Romana Prahla odpadají z důvodu jeho jiných povinností. ...

07. listopad 2017

Prof. Royt oznamuje, že z důvodu zahraniční cesty je nucen zrušit úterní přednášku (7. 11., v 10...

31. říjen 2017