Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 55 min 1 sek zpět

Opatření děkana č. 6/2018 Změna opatření děkana č. 15/2017, Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

17. duben 2018 - 12:17
Opatření děkana č. 6/2018 Změna opatření děkana č. 15/2017, Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Uzavření hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2) dne 17. 4. 2018

17. duben 2018 - 11:41
Překážka práce na straně zaměstnavatele dne 17. 4. 2018 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 Vážení kolegové, vážené kolegyně, z důvodu havárie vody v Platnéřské ulici neteče voda objektu hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít hlavní budovu FF UK na nám. Jana Palacha 2. Prosíme všechny, aby obratem opustili hlavní budovu FF UK na nám. Jan Palacha 2. Vyklízení budovy koordinuje správa budov. Předpokládáme, že k opravě havárie dojde během dnešního dne, avizované nedodání vody je dnes do 15:00. Zítra dne 18. 4. 2018 bude budova v běžném provozu.   Ing. Michaela Šolcová tajemnice fakulty

Interní výběrová řízení pro projekt KREAS: badatel/ka v oblasti gramatického popisu jazyka

17. duben 2018 - 10:51
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci nového člena týmu na pozici doktoranda, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace” (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Popis pozice: Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. „Výzkum charakteristik spontánní konverzační češtiny“ (T1.8), „Komplexní analýza komunikačního chování“ (T1.9), „Modely jazykové adaptace na různých úrovních komunikace“ (T1.7) a „Individuálně a sociálně podmíněné faktory v řečovém projevu“ (T1.6). pokročilá fáze doktorské studia zaměřeného na kognitivní lingvistiku odpovídající publikační aktivita zkušenosti s aktivním prezentováním výsledků výzkumu na domácích i zahraničních konferencích zkušenosti z týmové práce při řešení výzkumných projektů dobré jazykové znalosti Výhodou: základní orientace v práci s mluvenými korpusy Hlavní očekávané výstupy: úspěšně obhájená disertace (kvalifikační růst) 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem) Zapojení do projektu: úvazek do výše 0,25 FTE 2018–2020 Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis soupis publikační činnosti Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, fried@ff.cuni.cz, do 3. 5. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

Knihovna FF UK hledá nového katalogizátora

16. duben 2018 - 16:34
Knihovna FF UK hledá katalogizátora či katalogizátorku. Nástup od 1. 6. 2018 nebo dle dohody. Úvazek 1,0. Očekáváme: vysokoškolské vzdělání knihovnického směru znalost formátu MARC 21 a katalogizačních pravidel RDA počítačová gramotnost na vysoké úrovni znalost práce s knihovními katalogy a informačními zdroji znalost knihovního systému Aleph výhodou znalost angličtiny na komunikativní úrovni znalost dalších jazyků výhodou všeobecný přehled se zaměřením na fondy Filozofické fakulty UK Oceníme: přátelské vystupování, vstřícnost systematičnost a důslednost organizační schopnosti komunikativnost týmového ducha časovou flexibilitu Nabízíme: stravenky 5 týdnů dovolené plat dle mzdových tabulek FF UK Náplň práce: jmenná i věcná katalogizace další příležitostné knihovnické činnosti Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 30. dubna 2018 Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz). Vybraní zájemci se zúčastní výběrového řízení. Těšíme se na Vás!

Open Square 2018

16. duben 2018 - 15:42
V sobotu 28. dubna 2018 od desíti do šesti proběhne na pražském náměstí Jana Palacha pátý ročník festivalu Open Square. Návštěvníky čekají výstavy, přednášky, workshopy, koncerty, komentované procházky nebo plavby lodí. Vstup na venkovní i vnitřní program je zdarma (nebo s výraznou slevou).

Podívejte se na novinky ve fondech fakultních knihoven za březen 2018

16. duben 2018 - 14:21
Dnes jsme zveřejnili seznam nových titulů ve fondech knihoven FF UK za měsíc březen. Seznam všech 250 nových titulů rozdělený do tematických okruhů najdete na webu Knihovny FF UK (Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven). Podívejte se, co pro vás máme nového. Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

Krok za krokem, rok za rokem, osm, osm, osm! | divadelní představení studentů češtiny pro cizince

16. duben 2018 - 12:00
Na divadelní představení studentů češtiny pro cizince KROK ZA KROKEM, ROK ZA ROKEM, OSM, OSM, OSM! jste srdečně zváni ve středu 18. dubna od 18.00 a od 20.00 hod v Kampusu Hybernská.

Katalog 2018/2019

16. duben 2018 - 11:40
Vyšel aktualizovaný katalog publikací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Katalog 2018/2019). Najdete v něm novinky i připravované tituly v jednotlivých fakultních edicích, informace o nové ediční řadě Medium či o e-knihách a časopisech vydávaných Vydavatelstvím FF UK.

Krok za krokem, rok za rokem, osm, osm, osm! V Kampusu Hybernská proběhne divadelní představení studentů češtiny pro cizince

16. duben 2018 - 11:10
Na divadelní představení studentů češtiny pro cizince KROK ZA KROKEM, ROK ZA ROKEM, OSM, OSM, OSM! jste srdečně zváni ve středu 18. dubna od 18.00 a od 20.00 hod v Kampusu Hybernská. V podání studentů češtiny pro cizince ožívá na divadelní scéně výpověď Patrika Ouředníka Europeana. Pětice debatérů a jedna Hedvika Houžvičková v inscenovaném televizním pořadu.   pořádá: Ústav bohemistických studií FF UK hrají: Kyamran Bagirov, Alexei Kasperov, Aleksandra Koziolek, Maja Machulak, Anastasia Mitul, Olga Privezentseva, Yuliya Sakuta a Maria Vovčuk scénář a režie: Ilona Starý Kořánová a Martina Krátká událost na Facebooku místo konání: Kampus Hybernská (Hybernská 4)  

Studentky Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK získaly Cenu Josefa Šusty

16. duben 2018 - 10:29
Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se konal 23. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2017 spojený s vyhlášením Ceny Josefa Šusty. Odborná komise vybrala z 26 soutěžních prací na první místo se shodným počtem hlasů práce studentek Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK Bc. Kristýny Ansorgové Závěr severní války v zrcadle císařské diplomacie. František Karel I. Libštejnský z Kolovrat a zprostředkování míru v Olivě roku 1660 a Bc. Pavlíny Fúrové Vizitační tabely tereziánského katastru z let 1725 až 1726 na příkladu Malé Strany. Obě práce byly zároveň mezi čtyřmi pracemi oceněnými Sdružením historiků ČR v souvislosti s udělením Cena Josefa Šusty (ta byla udělena Denise Vídeňské z FF Univerzity Pardubice).

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu FF UK pro funkční období 2018–2020

12. duben 2018 - 17:37
Byly zveřejněny výsledky voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro volební období 2018–2020 v kurii studentů a akademických pracovníků.

Prohlášení k výroku poslance Lubomíra Volného ve věci programu studijní výměny Erasmus

12. duben 2018 - 16:08
Považujeme za svou povinnost ohradit se proti skandálnímu vyjádření poslance za SPD Lubomíra Volného na zasedání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR, týkajícímu se programu studijních výjezdů Erasmus. Zahraniční zkušenost co nejpočetnější části populace je nezbytným předpokladem pro budování vzdělané, otevřené společnosti. Konkrétně program Erasmus patří k nejdéle fungujícím a nejlépe organizovaným projektům EU v oblasti studia. Je skutečně programem celoevropským, spojujícím i země mimo Evropskou unii, jak na východě, tak na jihu, severu či západě. Během dvaceti let umožnil získat akademické i praktické zkušenosti více než sto tisícům českých studentů a zároveň otevřel Českou republiku podobnému počtu studentů zahraničních. Výroky o „kampusových povalečích“ znevažují jejich studijní úsilí a osobní nasazení jedinců a institucí, které umožňují realizaci tohoto programu na českých univerzitách. Kolegium děkana FF UK s podporou Akademického senátu FF UK

Výběrové řízení ze dne 12. 4. 2018 – Ústav Blízkého východu a Afriky / Job offer from 12 April 2018 – Institute of Near Eastern and African Studies

12. duben 2018 - 14:58
English see below Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav Blízkého východu a Afriky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: Blízkovýchodní studia se zaměřením na současnou politickou situaci regionu Předpokládaná mzdová třída: AP1 Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: titul Mgr. v oboru politologie nebo ekvivalent se zaměřením na moderní a současný Blízký východ a severní Afriku perspektiva dosažení Ph.D. v tomtéž oboru v horizontu 1–2 let přiměřený odborný profil, zahrnující např. účast na konferencích, publikace nebo jejich přípravu zkušenost se zahraničním akademickým prostředím vynikající schopnost práce s akademickou angličtinou a schopnost výuky v anglickém jazyce Předpokládaný nástup: 1. říjen 2018 Termín přihlášky: 30. 5. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: písemně poštou/osobně: přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. e-mailem: přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Ústav Blízkého východu a Afriky (vyhlášení VŘ v PDF) Institute of Near Eastern and African Studies Name of the position: Assistant Professor Field and specialization: Middle Eastern Studies with the focus on the contemporary political situation in the region Expected pay group: AP1 Workload: 1,00 Requirements: M.A. degree in political science (or equivalent) with the specialization on modern and contemporary Middle East and North Africa prospective Ph.D. in the same field within 1–2 years academic profile corresponding a promissing early carier scholar, e.g. participation at conferences, academic publications or their preparation experience from international academic milieu excellent academic English and ability to teach in English (M.A. level) ability to teach in Czech or Slovak (B.A. level)) Expected beginning: 1 October 2018 Dead-line for applications: 30 May 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded the idea of acting on this posittion (up to 1 page) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. Institute of Near Eastern and African Studies

Byl zveřejněn záznam workshopu Hegel v interdisciplinární perspektivě

12. duben 2018 - 11:33
Cílem workshopu, který v březnu pořádala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis, bylo vysledovat ozvěny Hegelova výroku v rozličných oblastech ducha.

Dějiny nové moderny: Nechtěli jsme napsat jen další dějiny literatury

11. duben 2018 - 18:45
iForum: Je možné pojmout dějiny české literatury inovativním způsobem? Odpověď na tuto otázku hledal tým literárních vědců celých deset let. Za své úsilí byl letos odměněn Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Za FF UK jsou členy týmu doc. Jiří Brabec, prof. Petr Bílek, doc. Libuše Heczková, prof. Josef Vojvodík, doc. Jan Wiendl (editor).

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ky Ústavu teoretické a komputační lingvistiky

11. duben 2018 - 8:33
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. 4. 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu teoretické a komputační lingvistiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. 5. 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Odborníci a studenti FF UK získali tři významná univerzitní ocenění. Ceny převzali u příležitosti 670. výročí založení UK

9. duben 2018 - 16:30
UK: Jedním z oceněných výzkumnou podporou Donatio Universitatis Carolinae byl přední český a evropský archeolog prof. Jan Klápště. Cenu Miloslava Petruska získal spolek NaFilm a Cenu Bedřicha Hrozného tým stojící za publikací Dějiny „nové“ moderny.

Byla vypsána interní výběrová řízení pro projekt KREAS

9. duben 2018 - 15:22
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Přihlášky a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18. 4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru. vypsané pozice: Badatel/ka v oblasti výzkumu současných evropských jazyků Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně „Modely synchronního rovnávání jazyků“ a „Korpusově založený výzkum současných evropských jazyků“. Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, předpokládáme zapojení do práce týmu při identifikaci a klasifikaci vhodných historických textů včetně jejich přepisu a zpracování pro potřeby diachronního korpusového výzkumu. Konkrétně očekáváme práci v oblasti „Mapování jazykových zdrojů pro diachronní analýzy“ a „Výběr jazykových jevů v diachronním materiálu“. Badatel/ka v oblasti řečového projevu Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, v oblastech fonetické a fonologické charakteristiky (zejména spontánní) češtiny, osvojování zvukové stránky cizího jazyka a psychologické a sociální aspekty řečové komunikace. Badatel/ka v oblasti jazykové standardizace a jazykového kontaktu Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. na úkolech „Jazyková standardizace a destandardizace jako formy adaptace jedinců a společenství v době moderní a postmoderní“ a „Primární socializace v situacích jazykového kontaktu“.

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti jazykové standardizace a jazykového kontaktu

9. duben 2018 - 15:16
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Popis pozice: Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. na úkolech „Jazyková standardizace a destandardizace jako formy adaptace jedinců a společenství v době moderní a postmoderní“ a „Primární socializace v situacích jazykového kontaktu“. Požadavky: Odborná zkušenost s výzkumem jazykové standardizace, jazykové normy, jazykového kontaktu a socializace uživatelů menšinového jazyka. Ph.D. v relevantním oboru (nebo výhled brzkého dokončení). Hlavní očekávané výstupy: 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem) Zapojení do projektu: výše úvazku do 0,2 FTE 2018–2020 (s možným prodloužením do r. 2022) Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis soupis publikační a případné projektové činnosti Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18.4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti řečového projevu

9. duben 2018 - 15:15
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Popis pozice: Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, v oblastech fonetické a fonologické charakteristiky (zejména spontánní) češtiny, osvojování zvukové stránky cizího jazyka a psychologické a sociální aspekty řečové komunikace. Požadavky:               dokončené doktorské studium se zaměřením na řečovou komunikaci odpovídající publikační aktivita Ph.D. v relevantním oboru Hlavní očekávané výstupy: 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem) Zapojení do projektu: 0,2 FTE 2018–2022 Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis soupis publikační a případné projektové činnosti Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18.4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

Aktuality

V pátek  22. června bude ústavní sekretariát uzavřen - případné vzkazy či požadavky...

22. červen 2018

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018