Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 9 min zpět

International Conference „Performativity and Creativity in Modern Cultures“

15. říjen 2019 - 10:33
Faculty of Arts, 22-24 November 2019

International Conference „Performativity and Creativity in Modern Cultures“ To Be Held at CUFA

15. říjen 2019 - 10:24
A prestigious international conference on „Performativity and Creativity in Modern Cultures“ is going to be held at CUFA on 22-24 November 2019. Performativity and creativity have often been used vaguely in a number of discourses in cultural studies, economics, political ideologies or advertising. The purpose of this conference is to explore the force of these concepts in pragmatic approaches to cultures and closely related industrial production (“creative industries”), in technological developments connected with performing arts and cultural communication, as well as in commercial entertainment. In recent approaches, the understanding of performativity has transcended its original linguistic dimensions (Austin, Searle) and their deconstructionist critique (Derrida, Hillis Miller). In our view, it can be better described by studying notions like “fiction”, “play” (Iser), “gender” (Butler), “technology” (Foucault) or “social roles” (Goffman, Ross and Nisbett). Similarly, creativity is no longer linked with the evolution of closed autopoietic systems (Niklas Luhmann). The conference offers to re-assess the existing notions of autopoiesis in view of the concepts of the virtual/actual (Deleuze, Buci-Glucksman), interface/interfaciality (Latour), media technologies and mediation (in broadest terms, including conflict resolution). It also invites interdisciplinary approaches inspired by the psychology of creativity (Csikszentmihályi), the philosophy, history, as well as the psychological and anthropological aspects of play (Huizinga, Sutton-Smith, Caillois and others). Performativity and creativity will not be discussed separately, but as two interdependent faculties and agencies. The conference will explore them in diverse theoretical contexts, as well as historically – in the main phases of modernity, including the Early Modern period, Romanticism and its aftermaths, Modernism and avant-garde movements and the present time. Apart from developing and interconnecting the theories of fiction, play, media, political and aesthetic ideologies, as well as the notions of avant-garde and the post-modern, the conference aims to contribute to the exploration of recent socio-economic phenomena, such as the “creative industries”, and trace their historical dimensions. The conference is closely linked to the research in the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). Professor Martin Procházka, Charles University, Prague Professor Pavel Drábek, University of Hull Co-convenors Keynote Speakers Professor Tracy C. Davis, Northwestern University Professor Andreas Mahler, Freie Universitaet Berlin Freddie Rokem, University of Tel Aviv   Full conference programmme

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK spustil Atlas konspirací

14. říjen 2019 - 12:57
Jde o webovou databázi konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací na českém internetu. Aktuálně jich projekt eviduje přes 270 a kontinuálně zpracovává další. Databáze zahrnuje přehled hlavních českých konspiračních webů a analýzu podílů jednotlivých narativů (vyprávění) na informacích, které přinášejí. Součástí korpusu jsou také dezinformace a konspirace z řetězových e-mailů a dezinformace zachycené bruselskou skupinou EUvsDisinfo. Mapování je založené na metodologickém postupu a zevrubné analýze všech zdrojů a zejména jednotlivých článků, což je unikátní přístup, který se u podobných projektů dosud neuplatňoval. Web je určen uživatelům z řad novinářů, aktivistů, učitelů mediální gramotnosti i širší veřejnosti, kterou téma zajímá. Na práci, která trvala přes půl roku, se podílel pětičlenný tým včetně studentů různých ročníků Studia nových médií. Tým analyzoval 21 webů, které projekt Mapa médií zařadil do skupiny anti-systémových webů, a přibližně 850 článků z různých období. Atlas konspirací vznikl na pracovišti oboru Studia nových médií, které je součástí Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hlavními realizátory projektu jsou Mgr. Bc. Lenka Krsová, nyní studentka PhD na Syracuse University, USA, a Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. který obor vede. Projekt je zakotvený zejména v textech islandského profesora politologie Eirikura Bergmanna (Bifröst University, Island) a amerického emeritního profesora politologie a odborníka na konspirační teorie Michaela Barkuna (Syracuse University, USA). Financován je Nadací Open Society Fund, která na jeho realizaci přispěla částkou 160 000 Kč. Více na www.atlaskonspiraci.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontakt pro média: Josef Šlerka josef.slerka@ff.cuni.cz 608 24 22 18 Lenka Krsová lkrsova@syr.edu

Knihovna FF UK spolupořádá v Kampusu Hybernská Open Access Week

14. říjen 2019 - 12:02
Ve dnech 21.–27. října proběhne tradiční mezinárodní akce, jejímž cílem je podpořit otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu. Téma letošního ročníku je Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Knihovna FF UK a Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy pořádá v rámci Týdne otevřeného přístupu tři akce. V pondělí 21. října zahájí program v Kampusu promítání dokumentárního filmu Zázračné dítě internetu, které začne ve 20:00 hodin. Workshop Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi bude na programu 22. října od 16:00 hodin. Primárně je určen studentům doktorského studia, přihlásit se však mohou i další zájemci. Vzhledem k omezené kapacitě místa je třeba se registrovat předem a zároveň je nutné mít pro praktické ukázky k dispozici vlastní notebook. Následovat bude 22. října Otevření na vlastní pěst – Mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK. Od 18:00 hodin budou akademici z různých fakult Univerzity Karlovy, kteří sami dělají vědu otevřeně, sdílet své zkušenosti a srovnají, jaká je praxe na jejich pracovištích a obecně v jejich oboru v ČR i zahraničí. Účastníky diskuze budou prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Eva Lehečková (FF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK). Vstup na akce v Kampusu Hybernská je zdarma. Ústřední knihovna UK dále pořádá sérii online přednášek, které účastníkům přiblíží nejrůznější témata týkající se problematiky open access. Zájemci také mohou navštívit další akce v rámci OA Week, jehož program najdete na webu Ústřední Knihovny, soupis dalších akcí mimo UK pak na webu openaccess.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výsledky čtyřletého výzkumu Laterny magiky představuje publikace a dvě výstavy, jejichž spoluautorkou je doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK

14. říjen 2019 - 9:30
Fenomén multimediální divadelní platformy popisuje česká a anglická publikace Kateřiny Svatoňové a Lucie Česálkové „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“. Kniha navíc doprovází dvě výstavy, z nichž expozice s názvem Laterna magika: Paměť experimentu je v pražské MeetFactory k vidění do 10. listopadu 2019. Laterna magika v roce 2018 oslavila šedesáté výročí a stále chystá nové inscenace. Její připomenutí však vyvolává rozporuplné reakce. Na jedné straně asociuje nebývalý úspěch Československa na bruselském Expu v roce 1958 a mnohé významné umělce v čele s Alfrédem Radokem či Josefem Svobodou, na straně druhé bývá chápána jako nástroj oficiální politiky či běžnému divákovi nepřístupná turistická atrakce. Publikace Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky se věnuje působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992. Představuje ji jako mnohovrstevnatý jev poznamenaný mnoha dobovými, ideovými, personálními či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Na knihu nejprve navázala výstava s názvem Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace, kterou si mohli prohlédnout návštěvníci Domu umění města Brna od 15. května do 28. července 2019. Druhá výstava Laterna magika: Paměť experimentu, která v současné době probíhá v centru současného umění MeetFactory, přibližuje některé základní principy, na kterých je experimentální divadlo vystavěno. Výstava je kombinací historického materiálu, ukázek pozdějších inspirací Laternou magikou v jiných mediálních formátech a představením zcela nových uměleckých projektů. Výstavy i publikace jsou výstupem výzkumného projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, který je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, 2016–2019). Společně s Filozofickou fakultou UK se na něm podílí Národní filmový archiv, České vysoké učení technické v Praze a sdružení CESNET. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Ústav pro archeologii FF UK pořádá workshop Meanings of Mobility among Peasants in Europe, 1300–1800

14. říjen 2019 - 9:17
Geografické mobilitě evropského rolnictva v předindustriálním období se budou čeští a zahraniční odborníci věnovat ve dnech 17.–19. října ve Šporkově paláci. Cílem workshopu je zmapovat současné pohledy a diskutovat perspektivy evropského týmového výzkumu. Pozornost přednášejících se zaměří na klíčový význam geografické mobility pro udržení demografické, sociální i ekonomické stability evropské společnosti. Jednacím jazykem série přednášek bude angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Realizaci workshopu umožnil projekt KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu s abstrakty. Leták Petr Kukal, mluvčí FF UK

Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

11. říjen 2019 - 9:53
Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Ve Všetatech byl otevřen památník Jana Palacha, studenta FF UK

11. říjen 2019 - 9:15
Součástí památníku je rodný dům Jana Palacha i nová budova s multimediální expozicí. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše je cílem památníku nejen připomenutí Palachova osudu, zároveň má návštěvníky motivovat k zamyšlení nad klíčovými událostmi naší historie.

Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit

10. říjen 2019 - 17:11
Akademický senát FF UK konstatuje, že partnerská smlouva mezi UK a společností Home Credit je v rozporu s obecnými principy akademických svobod, jejichž uchování má univerzita povinnost střežit, a se společenskou rolí, kterou má univerzita zastávat. AS FF UK dále konstatuje, že tato partnerská smlouva poškodila dobré jméno UK. AS FF UK konstatuje, že uzavření výše zmíněné smlouvy bylo selháním vedení univerzity, které by z tohoto selhání mělo vyvodit osobní zodpovědnost.

Florbalisty Filozofické fakulty UK čeká první zápas sezóny 2019/2020

10. říjen 2019 - 13:25
  V pátek 11. října se tým FF UK utká s protivníky z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Zápas se koná na víceúčelovém sportovišti „Pod Juliskou“ v Dejvicích od 17 hodin. Kapitán florbalistů z Filozofické fakulty UK Karel Srnský společně se spoluhráči zve všechny příznivce, kteří chtějí podpořit fakultní tým. Více informací ve FB události.

Vernisáž výstavy Ústavu hudební vědy proběhne v pondělí 14. 10.

9. říjen 2019 - 15:59
Výstavu uvedou dr. Marc Niubo a dr. Jan Baťa; doc. Eduard Douša uvede skladbu MUSICA FESTIVA pro pozoun a varhany, jejíž realizace bude součástí vernisáže. Výstava bude zahájena v pondělí 14. října od 17 hod v přízemí hl. budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Výstava bude přístupná do poloviny listopadu 2019.

e-Kniha týdne #15: Family Language Policies in a Multilingual World

9. říjen 2019 - 14:01
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Vybraným titulem tohoto týdne je publikace Family Language Policies in a Multilingual World, která se zabývá problematikou použití a výuky jazyka v bilingvním či multilingvním prostředí, například v rodinách. Titul může být přínosem nejen zájemcům o lingvistické obory, psychologii či pedagogiku. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě EBSCO eBooks a je možné jej číst on-line v prohlížečích, anebo formou off-line elektronické výpůjčky až na 14 dní na počítačích či v mobilních zařízeních (Android, iOS). Titul lze vyhledat přes celouniverzitní vyhledávač UKAŽ (https://ukaz.cuni.cz) anebo přímo z platformy EBSCO eBooks, přístupem přes Portál elektronických zdrojů. PŘEJÍT. Připomeňte si, jak elektronická výpůjčka funguje v našem názorném videonávodu. PŘEJÍT. Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o titulu[AJ] Through case studies from around the world, this book illustrates the opportunities and challenges facing families negotiating the issues of language maintenance and language learning in the home. Every family living in a bi/multilingual environment faces the question of what language(s) to speak with their children and must make a decision, consciously or otherwise, about these issues. Exploring links between language policy in the home and wider society in a range of diverse settings, the contributors utilize various research tools, including interviews, questionnaires, observations, and archival document analysis, to explore linguistic ideologies and practices of family members in the home, illuminating how these are shaped by macro-level societal processes.

Vyjádření Filozofické fakulty UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International

9. říjen 2019 - 8:18
K četným dotazům, směřovaným na Filozofickou fakultu UK, které se týkají nedávno uzavřených smluv o partnerství a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International, uvádíme následující. Filozofická fakulta UK nebyla do přípravy smluv nijak zapojena. Udělení exkluzivního označení „Hlavní Partner Univerzity Karlovy“ firmě Home Credit International nepokládáme za vhodné. Některé části smluv, například ustanovení o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“ nebo „negativně ovlivnit jejich spolupráci“,  podle našeho názoru poškozují veřejný obraz univerzity – jak je ostatně patrné už z dosavadních ohlasů v médiích a na sociálních sítích. Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy „vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice“. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi. Filozofická fakulta UK žádnou spolupráci s firmou Home Credit International neplánuje. Otázku, co od partnerství s touto firmou očekávají jiné fakulty a součásti univerzity, je zapotřebí směřovat na jejich vedení. za vedení Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Omezený provoz Knihovny germanistiky ve středu 9. 10. 2019

8. říjen 2019 - 15:55
Upozorňujeme čtenáře, že Knihovna Ústavu germánských studií bude mít ve středu 9. 10. 2019 výjimečně zkrácenou otevírací dobu:   8:45 – 12:00 14:00 – 17:00   Mimo uvedenou dobu můžete knihy vracet do biblioboxu u KJP. Omlouváme se za případné nepříjemnosti s tím spojené a děkujeme za pochopení.

Nové publikace akademických pracovníků FF UK

8. říjen 2019 - 13:49
Přinášíme výběrový přehled publikací, na nichž se podíleli akademičtí pracovníci FF UK. Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky, Národní filmový archiv, FF UK, 2019 Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, rozptylující i imersivní, minulá i současná, reprodukovaná i živá, tradiční i progresivní, ideologická i k ideologii kritická, lidová i elitní, decentní i voyeurská. S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let. videospot publikace na webu nakladatelství   Alicja Kacprzak – Radka Mudrochová – Jean-François Sablayrolles (eds.): L’emprunt en question(s), Lambert-Lucas, 2019 Se zastoupením FF UK vyšla v prestižním francouzském nakladatelství kolektivní publikace o jazykových přejímkách L’emprunt en question(s). Jde o výsledek letité práce mezinárodního badatelského týmu EmpNéo, jenž se zabývá výzkumem neologických přejímek v několika evropských jazycích. publikace na webu nakladatelství   Ivo Štefan: Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem světě, NLN, 2019 Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým svědectvím o celoživotním hledání cest k pochopení proměn středověké společnosti a krajiny. Jelikož ale minulosti klademe jen ty otázky, které jsou aktuální pro nás, nabízí rozhovory i pestrý kaleidoskop setkání s osobnostmi, které Jana Klápště ovlivnily a s problémy, které hýbou dnešním světem, a tím pádem i s našimi obrazy dějin. publikace na webu nakladatelství   Petr Hlaváček: Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace, Lutherova společnost, 2019 Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově. Autor vede jakožto koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. publikace na webu nakladatelství   Informace o nových publikacích Vydavatelství FF UK najdete na books.ff.cuni.cz. Výběr publikací vychází z rubriky Publikace v Kalendáři akcí. Přehled nových publikací bude v podobě souhrnu zveřejňován měsíčně.

CZECH MOVIE NIGHTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

8. říjen 2019 - 11:26
Come and join us for Czech movie nights and enjoy significant Czech movies with English subtitles!

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

7. říjen 2019 - 19:49
Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Odborná pracoviště Filozofické fakulty UK se již pošesté zapojí do Mezinárodního dne archeologie

7. říjen 2019 - 15:38
Celodenní festival přednášek, workshopů a dalších aktivit, které veřejnosti představí archeologické obory, proběhne v areálu pražského Karolina v sobotu 19. října 2019 od 10.00 do 16.00 hod. Z pracovišť Filozofické fakulty UK se na společném programu Mezinárodního dne archeologie podílejí Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a Ústav etnologie. Jejich stanoviště najdou návštěvníci v areálu Filozofické fakulty UK, Celetná 20. Dětští i dospělí zájemci se seznámí s prací archeologů a antropologů a nahlédnou do života v pravěku, středověku a také egyptském a evropském starověku. Prakticky si budou moci vyzkoušet řadu zaniklých řemesel či práci s dobovými nástroji nebo vyslechnout již tradiční Archeologické jednohubky – pětiminutové tematické přednášky, u nichž udrží pozornost i nejmenší děti. Dospělým návštěvníkům je pak určen diskuzní panel „Potřebujeme archeologii? K úloze archeologie ve společnosti“. Letošní novinkou je velká komentovaná módní přehlídka oděvů pravěku, starověku a středověku. Archeologický výzkum, archeologická laboratoř, dokumentace kostrového hrobu, originály a repliky keramiky, nástrojů a zbraní, kovárna, pravěká kuchyně, textilní workshop, antická herna, římská vyzbroj a výstroj, straroegyptské hry, mumifikace, ukázky 3D tisků, nemocné kosti – na to vše se může těšit každý, kdo Mezinárodní den archeologie na Filozofické fakultě UK navštíví. Petr Kukal, mluvčí FF UK Kontaktní osoba pro média: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Miroslav.Popelka@ff.cuni.cz 221 619 731, 731 840 335 Událost na Facebooku Sestřih loňského ročníku    

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels nabízí placené stáže

7. říjen 2019 - 15:32
Sdílené pracoviště FF UK a Psychologického ústavu AV ČR slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. V zimním semestru 2019/20 nabízí zájemcům dvě placené stáže. Přihlášky je nutné zaslat do 10. října. Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období v únoru. Odměna za jednosemestrální stáž bude 20 000 Kč. Předpokladem pro obě místa je řádné studium na FF UK (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia) a zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách. Není nutné být studentem konkrétního oboru. Zapojení do psycholingvistických experimentů s dětmi bude obnášet kontaktování mateřských škol, úpravu textových a obrázkových podnětů, zpracování literatury, administraci experimentů a testů dětem v mateřských školách, komunikaci s rodiči a personálem školek. Náplní práce na vizuálně-paměťových experimentech bude příprava a administrace experimentů (PsychoPy, MATLAB), administrace experimentů se sledováním očních pohybů (eyetracking), příprava podnětů – editace fotografií či jednoduchých videí (základní úpravy např. v Gimp) a vyhledávání literatury. Zkušenosti s programováním jsou výhodou, nejsou však nutné. Přihlášky zasílejte vedoucímu laboratoře Labels Filipovi Smolíkovi na e-mail smolik@praha.psu.cas.cz. Součástí přihlášky musí být stručný životopis a motivační dopis dokládající zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech. Uveďte také, zda máte zájem o práci v psycholingvistických nebo vizuálně-paměťových experimentech. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Ústav translatologie FF UK spolupořádá překladatelský maraton

7. říjen 2019 - 15:24
Připravil ho spolek studentů a absolventů PŘETLaK ve spolupráci s Khanovou školou. V knihovně Šporkova paláce proběhne 12. října od 9 do 16 hodin. Zájemci jej mohou letos poprvé navštívit v prostorách ústavu. Účastníci zde budou z angličtiny do češtiny překládat výuková videa o vzniku animovaných filmů od Pixaru. Během dne se pokusí přeložit všechna videa z cyklu, aby si je následně mohli užít i ti, kteří anglicky nemluví. Každý účastník maratonu navíc dostane certifikát potvrzující účast. Kapacita knihovny Šporkova paláce je omezená, proto je potřeba se předem přihlásit prostřednictvím formuláře. Akce bude probíhat v učebně s omezeným počtem počítačů, zájemcům je doporučeno přinést si vlastní laptop. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020