Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 12 min zpět

Juniorská univerzita Karlova se popáté otevírá. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců

13. srpen 2019 - 11:08
Univerzita Karlova spouští registraci do již pátého ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů z celé republiky se během třech měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si prostory historických univerzitních budov a získat podrobné informace o studiu na nejstarší a nejprestižnější české univerzitě. Pro zájemce si univerzita stejně jako v minulých letech připravila dvě oborová zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově a jejích fakultách. „Juniorská univerzita Karlova se od zahájení před čtyřmi lety těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Při výběru témat jsou reflektovány rovněž i současné společenské trendy a aktuality, kdy letos bude uvedena přednáška na téma ‚Co a jak nám (ne)diktuje Evropská unie‘ či ‚Proč je dobré znát právo?‘,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková. Pátý ročník Juniorské univerzity Karlovy bude probíhat od září do prosince 2019 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult – a přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Účastníci se dále například dozvědí o metodách zobrazení lidského těla v medicíně, z čeho je lidské tělo složeno, jak správně rehabilitovat, ale i jak neviditelní tlumočníci pomáhají psát dějiny, jak se dá interpretovat umělecké dílo, zdali jsou sociální problémy problémem jednotlivce, nebo společnosti, či jak se dá v akademickém prostředí podnikat a pracovat s elektronickými zdroji. Žádné přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu Karlovu neprobíhají. Stačí, když se zájemci včas zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti po zahájení programu získávají index o svém studiu, aby po úspěšném absolvování mohli obdržet při slavnostním aktu v Karolinu osvědčení o absolvování celého programu. Bližší informace o Juniorské univerzitě Karlově spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz. Zájemci se mohou registrovat od 12. srpna 2019 od 12.00 hodin.   Mgr. Václav Hájek Tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel.: +420 224 491 248 mob.: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13. srpen 2019 - 9:21
Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu. Generátory, fotoaparáty, klimatizační zařízení, ale i textilie, oděvy nebo třeba obuv. To jsou jen některé z celé řady výrobků a technologií, které budou moci výrobci nechat prověřit v Egyptě. Pokud produkty obstojí, získají prestižní osvědčení Prověřeno v poušti. Původní myšlenka testování vzešla právě od sponzorů českých egyptologických expedic. Byli jimi především výrobci obuvi a oblečení, například česká obuvnická firma Prabos. „Chceme vyrábět boty, na které se jejich uživatel může spolehnout. Otestování větším počtem uživatelů v tvrdých podmínkách je tak pro nás velice cenné. Spolupráci s Univerzitou Karlovou chápeme současně jako podporu české vědy, kterou považujeme za součást naší firemní filozofie,“ dodává Ing. Jaroslav Palát, předseda představenstva firmy Prabos. Při bližším rozboru se navíc ukázalo, že produktů a technologií, na nichž jsou nejen komfort, ale mnohdy také zdraví, nebo dokonce i životy českých egyptologů v náročných podmínkách závislé, je mnohem víc. „V oblasti, kde působí čeští archeologové v Egyptě, bývá i více než 45°C ve stínu. Na jaře jsou tam zase časté písečné bouře. Náročné podmínky bývají i v šachtách a pohřebních komorách, ve kterých pracujeme. Kromě stísněného prostoru v hloubce až 15–20 metrů pod zemí se potýkáme i se 100% vlhkostí vzduchu a absencí přirozené ventilace,“ říká dr. Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu FF UK. Právní ukotvení a standardizace procesu testování kvality produktů byla dalším logickým krokem. V říjnu loňského roku proto Univerzita Karlova za pomoci svého Centra pro přenos poznatků a technologií UK podala návrh na registraci ochranné známky Prověřeno v poušti k Úřadu průmyslového vlastnictví. 31. 7. 2019 byl pak proces završen zveřejněním ochranné známky ve Věstníku UPV-ČR 2019/31. Známka rozhodně není marketingovou pozorností pro partnery a sponzory; její získání bude důsledně podmíněno dosažením jasně daných standardů. O udělení známky rozhodne vedoucí české archeologické koncese v Abúsíru a potvrdí ji vedení FF UK. Pro komunikaci s případnými zájemci o ochrannou známku i s veřejností bude sloužit web https://proverenovpousti.cz. Zde je také k dispozici kompletní seznam výrobků, které mohou být testovány. Česká přítomnost v poušti lákala podniky k testování výrobků už od samého počátku prací našich vědců v Egyptě – nejprve se do testování zapojovaly firmy, které zásobovaly expedice do Núbie. Například v roce 1961 to bylo přes 20 podniků, mezi nimi třeba Vitana, Plzeňský pivovar či Národní podnik Pražské jatky, který nechal otestovat masové konzervy. Jediné další české univerzitní pracoviště, které podobnou certifikaci nabízí, je Masarykova univerzita. Ta uděluje známku Testováno v Antarktidě – provozuje totiž v jižní polární oblasti vlastní výzkumnou stanici. FF UK tak svou známkou Prověřeno v poušti přináší výrobcům její přirozený protipól. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Student Ústavu hudební vědy FF UK Vojtěch Frank uspěl v mezinárodní muzikologické soutěži

12. srpen 2019 - 10:03
Cenu za nejlepší studentský příspěvek „The Genre System of Isaak Dunaevsky Operettas in the Context of Gender and Culture“ na výroční konferenci o ruské hudbě v italském Vipitenu mu udělil Institut pro studia ruské hudby. S příspěvkem zvítězil Vojtěch Frank ve velké konkurenci studentů magisterských oborů z Evropy a Severní Ameriky. Letošní konferenci s tématem „Symbols, Signs, and Meanings in Russian Music“ pořádal Institut 9.–12. července. Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích: za nejlepší studentský příspěvek (Best Student Paper) a za nejlepší vědecký příspěvek (Best Junior Scholar Paper). Petr Kukal, mluvčí FF UK

e-Kniha týdne #06: Cambridge Critical Guides (série)

8. srpen 2019 - 12:48
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučením tohoto týdne je série Cambridge Critical Guides. Ta v každém titulu přináší několik pečlivě vybraných esejů předních autorů svého oboru, které se podrobně zabývají jedním vybraným zásadním dílem z dějin filozofie. Série může zaujmout studenty, pedagogy či badatele nejen filozofických oborů. Přístup a odkazy Série je přístupná na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k ní lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, série je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do pondělí 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do pondělí ale máte ještě možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na celou sérii. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Více o vybraném titulu Wittgenstein’s Philosophical Investigations (anglicky): Published in 1953, Wittgenstein’s Philosophical Investigations had a deeply unsettling effect upon our most basic philosophical ideas concerning thought, sensation and language. Its claim that philosophical questions of meaning necessitate a close analysis of the way we use language continues to influence Anglo-American philosophy today. However, its compressed and dialogic prose is not always easy to follow. This collection of essays deepens but also challenges our understanding of the work’s major themes, such as the connection between meaning and use, the nature of concepts, thought and intentionality, and language games. Bringing together leading philosophers and Wittgenstein scholars, it offers a genuinely critical approach and demonstrating Wittgenstein’s relevance for contemporary philosophy. This volume will appeal to readers interested in the later Wittgenstein, in addition to those interested in the philosophy of language, the philosophy of mind, metaphysics and epistemology. Seriál e-Kniha týdne Seriál můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.

Výběrové řízení ze dne 8. 8. 2019 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 8 August 2019 – Department of Middle Eastern Studies

8. srpen 2019 - 12:00
English see below KATEDRA BLÍZKÉHO VÝCHODU Název pracovní pozice: akademický pracovník Obor a zaměření: Hostující profesor Pražského centra židovských studií FF UK se zaměřením na židovskou kulturu a myšlení v raně moderní době Úvazek: 0,4 (16 hodin týdně) na dobu určitou Trvání: 15. 2. 2020–15. 5. 2020 Požadavky: Ph.D. v oboru středověkých nebo raně moderních židovských dějin dlouholeté zkušenosti s akademickou výukou na zahraniční univerzitě publikační činnost se zaměřením na židovské myšlení 16. a 17. století (zejména na roli hereze a skepticismu) Předpokládaný nástup: 15.02.2020 Termín přihlášky: 08.09.2019 Náležitosti přihlášky: profesní životopis a seznam publikací kopie dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Middle Eastern Studies Job title: Visiting Fellow at the Prague Centre for Jewish Studies Field and specialization: Early modern Jewish culture and thought Part-time position: 0,4 (16 hours per week) Job requirements: The applicant must be an internationally recognized scholar who has obtained a Ph.D. in medieval and/or early modern Jewish history They must have a research and publication track in the area of sixteenth- and seventeenth-century Jewish thought (focusing in particular on the role of scepticism and heresy) They must have long-term teaching experience at a higher education institution Visiting Fellow is expected to teach one 90-minute course per week at B.A. level in early modern Jewish history and culture, give one public lecture at the Prague Centre for Jewish Studies discussing their recent research and take part in an advanced seminar for faculty. All teaching and lecturing will take place in English, knowledge of Czech is not required. Expected starting date: February 15, 2020 Application deadline: September 8, 2019 Complete applications will include the following: a short personal statement outlining the proposed course a curriculum vitae with a list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Českého egyptologického ústavu

5. srpen 2019 - 14:27
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 5. srpna 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 4. září 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

e-Kniha týdne #05: Philosophy of Religion

31. červenec 2019 - 9:30
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. E-knihou tohoto týdne je publikace Philosophy of Religion, která pokrývá všechna tradiční témata filozofie náboženství ve srozumitelné a čtenářsky přístupné formě. Titul může být přínosem (nejen) studentům a badatelům v oboru filozofie a religionistiky, ale i dalších oborů, ve kterých hraje problematika náboženství důležitou roli. Více o titulu Náboženská víra nepředstavuje jen abstraktní duševní přesvědčení; zasahuje také do všech aspektů lidského života. Filozofie náboženství Johna Cottinghama nabízí nové pohledy na filozofii náboženství a tvrdí, že oddělená neutralita většiny současných filozofizací může být kontraproduktivní – což nás zatvrzuje vůči vnímavosti potřebné k tomu, aby se některé důležité důkazy staly výtečnými. Tato kniha pokrývá všechny tradiční oblasti problematiky, včetně významu náboženských tvrzení, existence Boha či vztahu mezi náboženstvím a morálkou, jakož i roli duchovní praxe a vlivu náboženské víry na otázky týkající se smyslu života, lidského utrpení a smrtelnosti. Kniha zachovává srozumitelnost a důslednost analytické tradice, ale čerpá také z poznatků z literárních a jiných zdrojů a snaží se zapojit širokou skupinu čtenářů. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k němu lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, titul je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na záznam titulu. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Seriál e-Kniha týdne Seriál můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.

Between Prague and Cairo: 100 Years of Czech Egyptology

31. červenec 2019 - 8:39
The Czech Institute of Egyptology (Faculty of Arts, Charles University), the only institution of its kind in the Czech Republic, commemorates its 100th anniversary with an exhibition organized in cooperation with Charles University in the Karolinum exhibition hall (2nd August – 8th September 2019).

Uzavírka Šporkova paláce (Hybernská 3) od 29. 7. do 23. 8. 2019

30. červenec 2019 - 10:27
V období od 29. 7. do 23. 8. 2019 bude uzavřena budova Šporkova paláce (Hybernská 3) z důvodu úprav v interiérech. Vrátnice bude i nadále v provozu a vstup do budovy bude zaměstnancům umožněn po zazvonění.

Služba v PC studovně Knihovny Jana Palacha – práce při studiu

29. červenec 2019 - 13:00
Náplň práce: služba na pultu služeb v PC studovně Knihovny Jana Palacha přímý kontakt s uživateli knihovny – asistence a zodpovídání uživatelských dotazů spojených s používáním tiskových služeb, počítačů ve studovně a dalších síťových služeb a nástrojů (nastavení Eduroamu, hesel, základní orientace ve vyhledávání v Centrálním katalogu UK, PEZ a UKAŽ). zjišťování technických problémů, samostatná hlášení problémů a komunikace s IT oddělením, aktivní dohled nad řešením nahlášených problémů spoluúčast na plnění odborných úkolů Knihovny FF UK – skenování dokumentů, zpracování digitalizovaných dokumentů aj. (uchazeč bude zaškolen) jeden den v týdnu, orientační pracovní doba 9-19h (konkrétní rozsah domluvou). Nástup září nebo říjen 2019. Požadujeme: zájemce musí být studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského prezenčního studia na FF UK bez překročení standardní doby studia (nutná podmínka) pracovní pozice není vhodná pro zájemce, kteří v nadcházejících 2 semestrech plánují vyjet na studium do zahraničí přes Erasmus či jiné výměnné programy profesionální vystupování, vstřícnost, a trpělivost v kontaktu s uživateli; komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně a iniciativně řešit problémy anglický jazyk na komunikativní úrovni – každodenní komunikace se zahraničními uživateli, další jazyky výhodou počítačová gramotnost:  jistota a samostatnost v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu, ochota učit se práci se SW a HW bez předchozích zlušeností, uživatelská znalost OS Windows a aplikací MS Office podmínkou Výhodou: uživatelská znalost Knihovny Jana Palacha a tiskových služeb na FF předešlá zkušenost v práci ve službách Nabízíme: odměna 150 kč/h (hrazeno formou účelového stipendia) na základě domluvy možnost přizpůsobení pracovní doby studijnímu rozvrhu, včetně ohledu na zkouškové období rozsah práce dle domluvy   CV a stručný motivační dopis (může být součástí těla e-mailu) posílejte do 15. 8. na adresu tomas.vejvoda@ff.cuni.cz. 

Probíhá dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

24. červenec 2019 - 10:33
Na vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy je možné podávat přihlášky do 12. srpna. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie

23. červenec 2019 - 16:14
Právě před sto lety se začala psát historie Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK. Jeho mnohdy trnitou cestu k objevům a úspěchům připomene výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie, kterou je možné navštívit ve výstavních prostorách Karolina od 2. srpna do 8. září 2019 denně v čase 10–18 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie

23. červenec 2019 - 12:19
Právě před sto lety se začala psát historie Českého egyptologického ústavu FF UK. Jeho mnohdy trnitou cestu k objevům a úspěchům připomene výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie, kterou je možné navštívit ve výstavních prostorách Karolina od 2. srpna do 8. září, denně mezi 10–18 hodinou.

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019