Filozofická Fakulta

Aktuality

23.04.2018 - 15:51
27. duben 2018

Pí doc. Ottová připomíná, že dnes (23. 4.) v 17:30 odpadá Pozdně gotické umění v Čechách, zítra v úterý od 10:50 seminář a též i přednáška z cyklu Úvod do památkové péče od 17:30 nebude.

Pí doc. Rakušanová ruší ve středu 25. 4. přednášku z metodologie (od 12:30 do 14.05). Předcházející seminář se ale koná! Dále se přesunují konzultační hodiny ze čtvrtka na středu. Budou se tedy konat 25. 4. od 12:30 do 13:30.23.04.2018 - 10:59
25. duben 2018

Na exkurzi do jižních Čech se odjíždí zítra, tj. 24. dubna, z obvyklého "exkurzního" odjezdového místa, tedy z ulice Bucharovy (u metra B, stanice Nové Butovice), v 7.00.

mapka zde

19.04.2018 - 10:32
26. duben 2018

P. prof. Vlnas ruší svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe v úterý 24. dubna a p. dr. Zídek oznamuje, že jeho přednáška z cyklu Dějiny a legislativa památkové péče ve středu 25. dubna též nebude.

17.04.2018 - 16:23
20. duben 2018

Čtvrteční seminář pí doc. Marie Klimešové se dne 19. dubna koná od 16.00 do 16.45 a předmětem výuky bude diskuse o posledním referátu, jak bylo přislíbeno.

16.04.2018 - 14:23
18. duben 2018

Pí dr. Trnková připomíná, že Cvičení z fotografie 19. století se v úterý 17. 4. uskuteční v expozici Národního technického muzea. 

Sraz je před hlavním vchodem v 16:00 hodin. 

 

13.04.2018 - 14:31
20. duben 2018

V úterý 17. dubna 2018 se proseminář vedený p. prof. Roytem bude odehrávat v terénu, a to v Josefově, na území bývalého Židovského města.

Sraz všech účastníků v 8.50 v Maiselově ulici čp. 15 (před rezervačním centrem). Je nutné zaplatit vstupné ve výši 35 Kč za osobu, nechť si tedy každý účastník tuto sumu připraví již předem.

09.04.2018 - 12:11
11. duben 2018

P. dr. Šámal se velmi omlouvá, ale musí zrušit svou dnešní přednášku kvůli náhlé nemoci.

09.04.2018 - 11:19
20. duben 2018

Pí doc. Marie Rakušanová konzultuje ve dnech 12. a 19.4. až od 12:30 (do 13:30). K posunu dochází kvůli její přednášce z Přehledu.

06.04.2018 - 12:52
12. duben 2018

P. dr. Zídek ruší ve středu 11. dubna svou přednášku z cyklu Dějiny a legislativa památkové péče (14:10 - 15:45).

06.04.2018 - 12:49
11. duben 2018

Památková péče v úterý 10. dubna se koná ve Strahovském klášteře od 15:30 (prohlídka obrazárny i knihovny premonstrátského kláštera s akcentem na dějiny, vznik a charakter uměleckých sbírek).

Tato výuka se netýká studentů semináře 19. století prof. Prahla, se kterým se výuka kryje. Ti jsou z výuky památkové péče omluveni. 

Sraz v 15: 30 na nádvoří "u lva" před vstupem do Strahovské obrazárny.

Těším se na vás.  Michaela Ottová 

https://www.strahovskyklaster.cz/strahovska-obrazarna

04.04.2018 - 18:08
6. duben 2018

Zítřejší konzultace pí doc. Marie Klimešové jsou poněkud zkráceny a začínají až v 15:15!

04.04.2018 - 13:31
12. duben 2018

Pí dr. Adamcová sděluje, že zítra, tj. ve čtvrtek 5. 4., nemůže být její přednáška z cyklu Sochařství v Čechách mezi lety 1600 až 1700 z důvodu konání přednášky prof. Armina Bergmeiera ve stejné posluchárně.

Proto bude tato přednáška nahrazena další týden ve středu 11. dubna 2018 v časovém rozmezí od 9:10 do 10:45!

28.03.2018 - 11:44
3. duben 2018

Ve čtvrtek 29. 3. bude sekretariát Ústavu pro dějiny umění bohužel uzavřen, tak sem prosím zbytečně nevažte cestu. Budete-li něco potřebovat, pošlete e-mail. Hned v úterý 3. dubna se budu snažit vše vyřídit. Děkuji a přeji hezké velikonoce! Marcela Špačková

28.03.2018 - 10:42
5. duben 2018

Pí doc. Marie Rakušanová ve dnech 29. 3. a 5. 4. nekonzultuje. Ve středu 4. 4. se nekoná její přednáška z cyklu Současné metodologické tendence, předcházející dopolední seminář se konat bude.

27.03.2018 - 13:15
4. duben 2018

Prof. Royt z důvodu cesty mimo Prahu ruší svou úterní přednášku (3. 4.) z cyklu Úvod do ikonografie.

Předcházející ranní proseminář a následný odpolední Seminář umění středověku zůstávají beze změny.

Aktuality

Pí doc. Ottová připomíná, že dnes (23. 4.) v 17:30 odpadá Pozdně gotické umění v Čechách, zítra...

23. duben 2018

Na exkurzi do jižních Čech se odjíždí zítra, tj. 24. dubna, z obvyklého "exkurzního"...

23. duben 2018

P. prof. Vlnas ruší svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe v úterý 24....

19. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017