Filozofická Fakulta

Aktuality

06.08.2020 - 12:18
28. srpen 2020

Knihovna Ústavu pro dějiny umění bude uzavřena dle pokynu ústřední knihovny pro všechny uživatele po dobu celého měsíce srpna, sekretariát bude zavřený od 13. srpna do 24. srpna včetně.

17.07.2020 - 15:41
28. červenec 2020

Vážené dámy, vážení pánové, sděluji, že od středy 22. července do úterka 28. července bude sekretariát uzavřen. Případné vzkazy nechejte, prosím, u pí knihovnice Vobrubové nebo mi pošlete e-mail. Od středy 29. července budu opět zpět a vše vyřídím. Všechny, kdo mi hodlají přinést vytištěné závěrečné práce, prosím, aby to směřovali na dobu od 29. do 31. července. Pokud se to někomu nehodí, ozvěte se, prosím, co nejdříve telefonicky či e-mailem, abychom se domluvili na náhradním předání. Děkuji mnohokráte za pochopení!       Marcela Špačková

04.07.2020 - 18:39
3. srpen 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

souborné zkoušky se jako každé zkouškové období ukázaly jako svého druhu Gordický uzel. Nezoufejte však, protože v září budou určitě ještě vypsány náhradní termíny pro ty z vás, kteří neuspěli, nebo ty z vás, kteří si na ně nakonec netroufli. Platí to nejen pro Umění 19. století a Umění 20. století, ale i pro ostatní souborky pro bakaláře.

Hezké léto u vody bez komárů a ovádů přeje za celý pedagogický sbor

Kateřina Adamcová

29.06.2020 - 14:10
31. červenec 2020

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si domluvit emailem na konecny@udu.cas.cz.

  

29.06.2020 - 11:59
31. srpen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá, všechny velmi srdečně zdraví a sděluje, konzultace s ním nebudou bohužel možné dříve než v posledním srpnovém týdnu, z čehož tedy vyplývá, že všichni, kteří neodevzdali seminární a ostatní práce, mohou na těchto klidně dále pracovat a poté je donésti na sekretariát. Pokud před odevzdáním budou potřebovat s p. dr. M. ještě konzultovat, nechť se ozvou opět na sekretariát - budou zařazeni do seznamu čekatelů na konzultaci 25. srpna.

19.06.2020 - 12:40
19. červenec 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým seznamem literatury a detailním soupisem Reinerova díla, vydaná v roce 2013 ve spolupráci nakladarelství Academia a Národní galerie v Praze, je dle informací v současné době k mání v prodejnách Levných knih jen za 300.- Kč!!!

11.06.2020 - 18:06
31. červenec 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na podzim, prodloužen z původně stanoveného 15. 7. na pátek 31. července 2020. Z důvodu stále se opakujících dotazů sdělujeme, že ÚDU vyžaduje alespoň jeden PAPÍROVÝ výtisk závěrečné práce (pokud dodáte dva, jak bylo doposud zvykem, tak vám samozřejmě jeden výtisk bude vrácen) a tyto papírové výtisky prosím doručte nejlépe osobně na sekretariát ve dnech 29. - 31. 7. 2020 v úředních hodinách nebo dle domluvy.

08.06.2020 - 14:08
31. červenec 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme, že dle sdělení Referátu přijímacího řízení by se nestihly v nastalé situaci dodržet zákonné lhůty pro vyhlášení podmínek přijímacího řízení, takže v září žádné další přijímací zkoušky bohužel nejsou a nebudou!

01.06.2020 - 15:56
2. červen 2020

Pan doktor se moc omlouvá -  konzultace budou řádně nahrazeny!

21.05.2020 - 13:12
30. červen 2020

Od 2. 6. 2020 by měl být sekretariát otevřen tak, jak bylo zvykem před vypuknutím koronakrize, tedy vracíme se opět do normálního života. Pokud by z jakýchkoliv důvodů byl v určitou dobu uzavřen,bylo by to zde na stránkách včas oznámeno.

21.05.2020 - 13:00
25. květen 2020

Lze se opětně hlásit na konzultace s p. dr. Mackem, a to na úterý 26.  5. Konzultace probíhají v obvyklém čase (tj. 14.30 - 16.00) na obvyklém místě (tj. místnost 416, Celetná 20). Zájemci ať se prosím ozvou e-mailem nebo v pondělí 25. 5. telefonicky na 221 619 697.  

19.05.2020 - 20:44
18. červen 2020

Profesor Konečný bude zkoušet “Historiografii a Metodologii II” v následujících termínech: 4. 6. od 14:00, 11.6. od 10:30, 25. 6. opět od 14:00 ve své pracovně v Ústavu dějin umění AVČR, Husova 4, č. 201. Podle potřeby a domluvy lze dohodnout termín také v srpnu či září. Stejně jako při zkoušce po prvním semestru vychází obsah zkoušené látky ze sylabu.

13.05.2020 - 13:13
19. květen 2020

Zájemci o konzultace s p. dr. Mackem v úterý 19. května nechť mi pošlou e-mail, prosím (marcela.spackova@ff.cuni.cz). Ozvu se jim poté co nejrychleji s přesným časem příchodu. Děkuji pěkně! Marcela Špačková

08.05.2020 - 00:33
12. květen 2020

Vážené dámy, vážení pánové, sekretariát bude otevřen všem potřebným v úterý a ve středu (12. + 13. 5.) cca od  10.00 do 16,30. Potřebuje-li někdo něco, volejte, případně i přijďte. Prosím všechny, co mi budou posílat e-maily, aby se neznepokojovali, když nebudu reagovat - jsem od zítřka do pondělka včetně mimo sítě a nemohu odpovídat. Hned v úterý se ozvu! Děkuji všem za pochopení!     Marcela Špačková

27.04.2020 - 11:08
27. květen 2020

Vážené studentky, vážení studenti, od příštího týdne tj. od 4. 5. 2020 včetně, budu opět k zastižení na ústavu v rámci konzultačních hodin. Vzhledem k pravidlům, které musíme všichni dodržovat, je nutné, abyste se všichni na konzultační hodiny nejprve předem přihlásili e-mailem s tím, že já Vám odepíšu na kterou hodinu a minutu máte přijít. Prosím o dodržování časů (pro mě to bude platit také). I když jste se se svými  spolužáky dlouho neviděli a mnohým z vás chybí vzájemný kontakt, ještě to chvilku vydržte.

Konzultovat budu obvykle každé pondělí dopoledne cca od 9:00 s výjimkou příštího pondělí, kdy budu moci začít až v 11:00.

Srdečně vás všechny zdravím!   Kateřina Adamcová

Aktuality

Knihovna Ústavu pro dějiny umění bude uzavřena dle...

06. srpen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020