Filozofická Fakulta

Aktuality

31.03.2020 - 15:31
15. duben 2020

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem zájemcům o návazné magisterské programy byl prodloužen termín pro podání přihlášky do 15. 4. 2020!

26.03.2020 - 15:38
12. duben 2020
dr. Adamcová
konzultace poskytuje e-mailem

dr. Biegel
též e-mailem, nebo přes Skype v pondělí od 10.00 do 11.00, (případně v jiném čase, ale je nutné se předtím domluvit e-mailem)

prof. Klimešová
kombinované řešení - nejdřív e-mail s tématem, poté následná telefonická konzultace ve čtvrtek od 14.00 do 15.30

dr. Klípa
telefonicky

prof. Konečný
e-mailem kdykoliv (konecny@udu.cas.cz), následně dle povahy věci

dr. Macek...
24.03.2020 - 17:02
12. duben 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto budou veškeré výpůjčky automaticky prodlouženy do 7. 4. bez zpozdného.  Pokud bude vedením fakulty rozhodnuto o prodloužení uzavírky knihoven, budou tyto výpůjčky opět dále prodlouženy. Pro případné dotazy k provozu knihoven se můžete obrátit na knihovna@ff.cuni.cz.

20.03.2020 - 13:01
25. březen 2020

Milí přátelé, asi to víte, ale pro jistotu - Národní knihovna dala po čas výjimečného stavu k dispozici své fondy online - naleznete je na adrese http://kramerius-vs.nkp.cz/.

16.03.2020 - 12:11
23. březen 2020

Vážené dámy, vážení pánové, dle posledních dějů ve věci postupujícího koronaviru sděluji, že sekretariát a knihovna ÚDU jsou neprodyšně uzavřeny a není zde ani nohy, což v praxi znamená, že nikdo nebere telefony! Pokud máte něco zásadního, pošlete mi e-mail, prosím (i ve věcech knihovních) - služební e-maily budu nárazově zpracovávat dle možností. Předpokládá se, že informace, týkající se případné výuky, budou vydány (najdete je zde na stránkách) po 23. 3. 2020, tak sem prosím občas zabruste, abyste zjistili, jaká je momentální situace! Mějte se všichni co nejlépe, buďte pokud možno veselé mysli a dávejte na sebe pozor!!! Marcela Špačková

11.03.2020 - 18:25
22. březen 2020

Od dnešního dne (11. 3. 2020) až do odvolání je vedením FF UK zrušena veškerá výuka na všech typech studia, tedy i semináře, cvičení, konzultace, exkurze a ostatní akce s výukou spojené, odehrávající se na půdě Univerzity i jinde. Sledujte prosím fakultní stránky, které obsahují nejaktuálnější informace o vývoji situace. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktuje sekretariát Ústavu (221 619 697, marcela.spackova@ff.cuni.cz).

10.03.2020 - 15:55
10. březen 2020

Dnešní přednáška z cyklu History of Art in an Age of Ecological Crisis se z důvodu rušení výuky kvůli koronaviru nekoná. 

Today´s lecture from the cycle "History of Art in an Age of Ecological Crisis" is unfortunately cancelled due to coronavirus and suspension of in-person classes. 

10.03.2020 - 15:41
10. březen 2020

Pan prof. Prahl a p. dr. Macek s politováním a omluvou ruší své dnešní konzultační hodiny - v naléhavých a urgentních případech jsou připraveni konzultovat po telefonu - volejte prosím na sekretariát (221 619 697) a tam dostanete patřičné telefonní číslo k nárazovému použití a následnému zapomenutí!

10.03.2020 - 13:20
10. březen 2020

Pí prof. Klimešová sděluje, že zrušila svou ohlášenou cestu do Paříže – její výuka v období 11. 3. – 13. 3. tedy bude!

10.03.2020 - 10:56
10. březen 2020

P. prof. Bažant oznamuje, že tento (13. 3.) a příští týden (20. 3.) výuka kursu Antické umění II z důvodu karantény odpadá. Velmi se omlouvá všem účastníkům přednáškového cyklu!

10.03.2020 - 10:49
10. březen 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

omlouvám se, ale dnešní konzultační hodiny musím přesunout na tento pátek dopoledne. Konzultovat budu v čase od 9:30 do 10:30.

Srdečně zdraví

                              Kateřina Adamcová

09.03.2020 - 15:16
10. březen 2020

Přednáška doc. Rakušanové z cyklu Kanonická díla evropské avantgardy se tento týden (středa 11. března) ruší a bude nahrazena v pátek 3. dubna od 12.30 do 14.00 na obvyklém místě. Seminář se tuto středu koná normálně.

Doc. Rakušanová také přesouvá konzultační hodiny, které se tento týden budou konat ve středu od 14.00 do 15.00.

06.03.2020 - 18:07
10. březen 2020

PŘEDNÁŠKA A SEMINÁŘ Z CYKLU UMÉNÍ 19. STOLETÍ
SE Z PONDĚLÍ 9. BŘEZNA PŘESOUVAJÍ NA PÁTEK 13. BŘEZNA.
SRAZ V PLZNI V ULICI PRAŽSKÁ PŘI ZÁPADOČESKÉ GALERII
VE 14.15 HODIN.
PROHLÉDNEME SI ARCHITEKTURU NÁMĚSTÍ, NAVŠTÍVÍME
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM A PROJDEME SI VÝSTAVU
„OD PRÁCE K ZÁBAVĚ“ V ZČG.
SRDEČNĚ ZVE ROMAN PRAHL

05.03.2020 - 14:13
5. březen 2020

Pan dr. Šámal se velmi omlouvá, ale momentální náhlá komplikace jeho problému se zády mu znemožnila pohyb a on tedy bohužel není schopen dorazit dnes (čt. 5. 3.) na přednášku z cyklu Kapitoly ze znalectví umění III., takže jeho přednáška dnes nebude!

04.03.2020 - 09:55
4. březen 2020

Aktuality

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem...

31. březen 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto...

24. březen 2020