Filozofická Fakulta

Aktuality

09.07.2018 - 15:10
2. září 2018

Pan dr. Macek upozorňuje, že s ohledem na malý počet dosud odevzdaných proseminárních prací je nutné veškeré texty odevzdat v tištěné podobě nejpozději do začátku září 2018.

Jejich ohodnocení je podmínkou získání zápočtu z tohoto předmětu!

29.06.2018 - 19:14
8. červenec 2018

Sekretariát Ústavu pro dějiny umění bude bohužel ve dnech 2. až 4. července 2018 uzavřen a nepřístupen. Všichni, kteří chtějí přinést své bakalářské a diplomové práce, aby stihli daný termín, odložte to prosím na pondělí 9. 7. - to už budu zase zpět. Děkuji za pochopení a přeji podařený a podnětný začátek prázdnin! Marcela Špačková

22.06.2018 - 00:36
24. červen 2018

V pátek  22. června bude ústavní sekretariát uzavřen - případné vzkazy či požadavky zanechejte u pí knihovnice G. Děkuji za pochopení! M. Š.  

11.06.2018 - 12:57
13. červen 2018

Dr. Biegel a doc. Ottová oznamují, že ze závažných důvodů posunuli začátek zkoušky Úvodu do památkové péče ze 14.00 na 11.30! Prosíme všechny přihlášené studenty, aby to vzali na vědomí.

08.06.2018 - 18:33
23. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doufám, že jste se v hojném počtu zapojili do hodnocení letošních přednášek, seminářů a cvičení. Jedině tak nám můžete dát najevo, s čím jste byli a naopak s čím jste nebyli spokojeni. Jen vás prosím buďte objektivní a nezahrnujte do hodnocení předmětu svoje dojmy ze zkoušek.

Věřte, že vaše názory na probíhající výuku ani my ani vedení fakulty nebereme na lehkou váhu a že vaše připomínky, jsou-li věcné a opodstatněné, bereme v potaz. Pokud jste se zatím do hodnocení nepustili, žádáme vás laskavě, abyste tak učinili.

Za všechny pedagogy Ústavu pro dějiny umění

                                                          ...

06.06.2018 - 11:53
6. červenec 2018

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas provést kontrolu splněných povinností, a to v dostatečném časovém předstihu. Už jen proto, že v průběhu července a značné části srpna nebude z důvodu čerpání dovolené K. Adamcová konzultovat!

04.06.2018 - 09:19
30. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do magisterského stduia, ale nemůžete se z různých důvodů dostavit, žádáme vám tímto laskavě, abyste se napříště omluvili buď formou e-mailu nebo telefonicky na sekretariátě.

Předem děkujeme za pochopení

                                                     Kateřina Adamcová

28.05.2018 - 09:24
27. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v nedostatečném počtu hlásíte k souborným zkouškám z jednotlivých období. Některé termíny jsou zcela neobsazené, jiné jen minimálně. Letos je to dokonce ještě o něco horší, než v loňském roce. Přitom těmto zkouškám se nelze vyhnout, protože se jedná o povinné předměty a bez jejich složení nemůžete postoupit k obhajobě své bakalářské práce a závěrečným státním zkouškám.

Připomínám, že v září nebudou dané termíny buď vůbec vypsány nebo bude počet zkoušených radikálně omezen. Zkouškové v září je totiž silně zkrácené a my tak nejsme schopni v daném čase, kdy mají proběhnout i bakalářské a magisterské státnice, náhradní přijímací zkoušky a řada dalších povinností, ještě absolvovat plný počet všech zkoušek.

Není vůbec taktické nechávat si všechny souborné zkoušky až na poslední chvíli, protože na každou z nich se musíte připravovat velmi dlouho, a pak se vám prostě stane, že je nezvládáte plnit. Navíc není...

25.05.2018 - 18:39
29. květen 2018

V pondělí 28. května a v úterý 29. května bude bohužel sekretariát Ústavu uzavřen, neb mám dovolenou. Budete-li, prosím, něco potřebovat, pošlete mi e-mail - ve středu už budu zase zpět a pokusím se hned reagovat. Děkuji za pochopení! Marcela Špačková

21.05.2018 - 17:13
30. červen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin posouvá z 11:00 na 10:00.

Kateřina Adamcová

21.05.2018 - 13:05
22. květen 2018

Je možné, že dnešní konzultace (21. 5. 2018) p. dr. Biegela začnou ze zásadních a nečekaných pracovních zástojů téhož později, než je obvyklým zvykem (předpokládá se, že nejpozději od 15.30), ale určitě dnes budou!

18.05.2018 - 14:16
16. červenec 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do kterého je nutné odevzdat bakalářské a diplomové práce na sekretariátu Ústavu, je 15. červenec 2018.

18.05.2018 - 14:06
30. červen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat konzultace na základě domluvy e-mailem.

Pan dr. Macek bude ve zkouškovém období konzultovat v obvyklý den, tedy ve středu, ale mění se hodina - konzultace budou začínat už v 16.00!

15.05.2018 - 10:49
16. květen 2018

Dnešní výuka kurzu Cvičení z fotografie 19. století se uskuteční v prostorách Ateliéru Langhans.
Sraz je ve v 16:10, ve vestibulu domu c. 37 ve Vodičkově ulici."

14.05.2018 - 09:49
15. květen 2018

Dnes (tj. 14. května 2018) bude dr. Biegel konzultovat pouze v čase od 15.00 do 15.30. V případě nutnosti se lze e-mailem domluvit na náhradě!

Aktuality

Pan dr. Macek upozorňuje, že s ohledem na malý počet dosud odevzdaných proseminárních prací je...

09. červenec 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017