Filozofická Fakulta

Aktuality

02.05.2018 - 11:25
10. květen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zítřejší magisterský seminář bohužel odpadá. Oba referáty, které měly být předneseny, byly z vážných důvodů odloženy. Uvidíme se proto až 10. 5. 2018.

Za všechny kolegy zdraví

                                            Kateřina Adamcová

02.05.2018 - 11:18
18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová ruší ze závažných pracovních důvodů svou dnešní přednášku (středa, 2. května 2018) z cyklu Československé umění  po 2. světové válce. Příští týden přednáška určitě bude (9. 5.) a poslední přednáška z tohoto cyklu (16. 5.) bude věnována výstavě Jiřího Koláře v paláci Kinských, jak bylo předběžně oznámeno.

26.04.2018 - 13:49
30. červen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po předchozí e-mailové domluvě.

23.04.2018 - 15:51
27. duben 2018

Pí doc. Ottová připomíná, že dnes (23. 4.) v 17:30 odpadá Pozdně gotické umění v Čechách, zítra v úterý od 10:50 seminář a též i přednáška z cyklu Úvod do památkové péče od 17:30 nebude.

Pí doc. Rakušanová ruší ve středu 25. 4. přednášku z metodologie (od 12:30 do 14.05). Předcházející seminář se ale koná! Dále se přesunují konzultační hodiny ze čtvrtka na středu. Budou se tedy konat 25. 4. od 12:30 do 13:30.23.04.2018 - 10:59
25. duben 2018

Na exkurzi do jižních Čech se odjíždí zítra, tj. 24. dubna, z obvyklého "exkurzního" odjezdového místa, tedy z ulice Bucharovy (u metra B, stanice Nové Butovice), v 7.00.

mapka zde

19.04.2018 - 10:32
26. duben 2018

P. prof. Vlnas ruší svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe v úterý 24. dubna a p. dr. Zídek oznamuje, že jeho přednáška z cyklu Dějiny a legislativa památkové péče ve středu 25. dubna též nebude.

17.04.2018 - 16:23
20. duben 2018

Čtvrteční seminář pí doc. Marie Klimešové se dne 19. dubna koná od 16.00 do 16.45 a předmětem výuky bude diskuse o posledním referátu, jak bylo přislíbeno.

16.04.2018 - 14:23
18. duben 2018

Pí dr. Trnková připomíná, že Cvičení z fotografie 19. století se v úterý 17. 4. uskuteční v expozici Národního technického muzea. 

Sraz je před hlavním vchodem v 16:00 hodin. 

 

13.04.2018 - 14:31
20. duben 2018

V úterý 17. dubna 2018 se proseminář vedený p. prof. Roytem bude odehrávat v terénu, a to v Josefově, na území bývalého Židovského města.

Sraz všech účastníků v 8.50 v Maiselově ulici čp. 15 (před rezervačním centrem). Je nutné zaplatit vstupné ve výši 35 Kč za osobu, nechť si tedy každý účastník tuto sumu připraví již předem.

09.04.2018 - 12:11
11. duben 2018

P. dr. Šámal se velmi omlouvá, ale musí zrušit svou dnešní přednášku kvůli náhlé nemoci.

09.04.2018 - 11:19
20. duben 2018

Pí doc. Marie Rakušanová konzultuje ve dnech 12. a 19.4. až od 12:30 (do 13:30). K posunu dochází kvůli její přednášce z Přehledu.

06.04.2018 - 12:52
12. duben 2018

P. dr. Zídek ruší ve středu 11. dubna svou přednášku z cyklu Dějiny a legislativa památkové péče (14:10 - 15:45).

06.04.2018 - 12:49
11. duben 2018

Památková péče v úterý 10. dubna se koná ve Strahovském klášteře od 15:30 (prohlídka obrazárny i knihovny premonstrátského kláštera s akcentem na dějiny, vznik a charakter uměleckých sbírek).

Tato výuka se netýká studentů semináře 19. století prof. Prahla, se kterým se výuka kryje. Ti jsou z výuky památkové péče omluveni. 

Sraz v 15: 30 na nádvoří "u lva" před vstupem do Strahovské obrazárny.

Těším se na vás.  Michaela Ottová 

https://www.strahovskyklaster.cz/strahovska-obrazarna

04.04.2018 - 18:08
6. duben 2018

Zítřejší konzultace pí doc. Marie Klimešové jsou poněkud zkráceny a začínají až v 15:15!

04.04.2018 - 13:31
12. duben 2018

Pí dr. Adamcová sděluje, že zítra, tj. ve čtvrtek 5. 4., nemůže být její přednáška z cyklu Sochařství v Čechách mezi lety 1600 až 1700 z důvodu konání přednášky prof. Armina Bergmeiera ve stejné posluchárně.

Proto bude tato přednáška nahrazena další týden ve středu 11. dubna 2018 v časovém rozmezí od 9:10 do 10:45!

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018