Filozofická Fakulta

Úvod do práce s elektronickými zdroji!

Předáváme pozvání na otevřený online webinář Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji pořádaný knihovnou FF UK. Je určen především pro začínající uživatele z řad studentů i akademických pracovníků a také pro ty, kteří si chtějí osvěžit práci s elektronickými informačními zdroji. Webinář se bude konat ve třech termínech:

* čtvrtek 15.10.2020, 10:00-12:00

* úterý 20.10.2020, 10:00-12:00

* čtvrtek 22.10.2020, 14:00-16:00

Obsah webináře:

* seznámení s EIZ dostupnými na FF UK;

* vyhledávání v multioborových a oborově zaměřených databázích;

* seznámení s nadstavbovými nástroji pro vyhledávání (univerzitní vyhledávač UKAŽ, Portál elektronických zdrojů, SFX);

* práce s výsledky vyhledávání;

* seznámení s volně dostupnými zdroji.

 

V případě zájmu se neváhejte přihlásit, více informací o registraci naleznete na webu Knihovny FF: https://www.ff.cuni.cz/knihovna/elektronicke-informacni-zdroje/seminare-eiz/

Tam také můžete sledovat informace o dalších otevřených webinářích, které budou během semestru vypsány

Datum platnosti: 
22. říjen 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021