Filozofická Fakulta

Barokní architektura v Čechách (ZS 2019/20)

 

Přednášející: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. , ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Jakub Bachtík

Přednáškový cyklus, který volně navazuje na stejnojmennou monografii vydanou v roce 2015, postupně představí klíčové tvůrce, jejichž dilo zásadním způsobem ovlivnilo formování barokní architektury v Čechách i střední Evropě. Cílem přednášky není podat encyklopedický přehled, ale zamyslet se společně nad zásadními otázkami, které jejiich dílo z hlediska současného stavu poznání otevírá a klade. Zimní semestr bude věnován hlavním postavám sedmnácteho století a představí osobnosti od Giovanni Maria Filippiho po Jeana-Baptistu Matheye, letní semestr století osmnáctému a dílu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, Františka Maxmilíana Kaňky či Thomase Haffeneckera.

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021