Filozofická Fakulta

Barokní architektura v Čechách (ZS 2019/20)

 

Přednášející: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. , ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Jakub Bachtík

Přednáškový cyklus, který volně navazuje na stejnojmennou monografii vydanou v roce 2015, postupně představí klíčové tvůrce, jejichž dilo zásadním způsobem ovlivnilo formování barokní architektury v Čechách i střední Evropě. Cílem přednášky není podat encyklopedický přehled, ale zamyslet se společně nad zásadními otázkami, které jejiich dílo z hlediska současného stavu poznání otevírá a klade. Zimní semestr bude věnován hlavním postavám sedmnácteho století a představí osobnosti od Giovanni Maria Filippiho po Jeana-Baptistu Matheye, letní semestr století osmnáctému a dílu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, Františka Maxmilíana Kaňky či Thomase Haffeneckera.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020