Filozofická Fakulta

Barokní architektura v Čechách (ZS 2019/20)

 

Přednášející: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. , ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Jakub Bachtík

Přednáškový cyklus, který volně navazuje na stejnojmennou monografii vydanou v roce 2015, postupně představí klíčové tvůrce, jejichž dilo zásadním způsobem ovlivnilo formování barokní architektury v Čechách i střední Evropě. Cílem přednášky není podat encyklopedický přehled, ale zamyslet se společně nad zásadními otázkami, které jejiich dílo z hlediska současného stavu poznání otevírá a klade. Zimní semestr bude věnován hlavním postavám sedmnácteho století a představí osobnosti od Giovanni Maria Filippiho po Jeana-Baptistu Matheye, letní semestr století osmnáctému a dílu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, Františka Maxmilíana Kaňky či Thomase Haffeneckera.

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019