Filozofická Fakulta

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ,


Galerie AMU srdečně zve na doprovodný program k výstavě

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ,

která probíhá v prostorách galerie na Malostranském náměstí už jen do 7. května 2017. Součástí expozice jsou vedle archivních materiálů a videorozhovorů také díla inspirovaná filosofií předního světového intelektuála a teoretika médií od známých českých i zahraničních uměleckých osobností (Louis Bec, Harun Farocki, Joan Fontcuberta, Jiří Hanke, Jiří Skála, a mnoho dalších).

4. 5. 2017 // 18:30 h // GAMU
Otevřená diskuze k flusserovským otázkám (s PhDr. Milenou Slavickou, Mgr. Kamilem Nábělkem a Mgr. Milošem Vojtěchovským)

5. 5. 2017 // 17:00 h // Klub HAMU
Ulrich Richtmeyer: Compelling Contradictions in Flusser’s Philosophy
(a lecture in English)


Více informací najdete na našich webových stránkách

https://www.gamu.cz/

Datum platnosti: 
7. květen 2017

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021