Filozofická Fakulta

Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art

Od roku 2015 je Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., pravidelně pořádáno Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art. Do soutěže jsou zařazeny články, zprávy i příspěvky pro rubriku Archiv (nikoli však recenze), jejichž autoři nepřekročili v době odevzdání textu 35 let a které byly v Umění publikovány v uplynulých dvou letech. Porotu tvoří členové redakční rady a redakce Umění. Každý porotce může udělit nejlepšímu textu tři body, druhému v pořadí dva body a třetímu jeden bod. Příspěvek s největším počtem bodů vítězí. Slavnostní vyhlášení výsledků třetího bienále časopisu Umění proběhlo ve čtvrtek 20. června 2019 v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1 – Staré Město) a vítězem letošního ročníku se stal náš student navazujícího magisterského studia Tadeáš Kadlec. To však nebyl jediný úspěch. Jedno ze dvou udělovaných čestných uznání získala naše doktorandka Lucia Kvočáková. Oběma tímto ještě jednou gratulujeme!

Datum platnosti: 
22. červenec 2019

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021