Filozofická Fakulta

Bohumil Kubišta nově!

                   

 Upozorňujeme na čerstvě vydanou publikaci o Bohumilu Kubištovi, jejíž editorkou je Marie Rakušanová. Kniha Bohumil Kubišta a Evropa  detailně sleduje jeho tvorbu prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století  a předkládá tak čtenáři ucelený obraz vývoje jeho díla ve vztahu k evropskému avantgardnímu umění. Kubištovo dílo je zde hodnoceno způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Publikace doplněná o více než 750 ilustrací a názorné mapy odráží Kubištovy kontakty s centrálními i regionálními kulturními středisky počátku 20. století.

 

 


Datum platnosti: 
7. únor 2021

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021