Filozofická Fakulta

CFP "Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století"

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) spolu s Ústavem pro dějiny FF UK, Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií v Praze pořádá workshop určený doktorandům, postdoktorandům a mladým badatelům. Událost se bude konat ve dnech 26.–27. června a bude zahájena přednáškou profesora Marka Zgórniaka z Ústavu dějin umění Jagellonské univerzity v Krakově. 

Prosíme o zaslání návrhů na příspěvky v rozsahu 1800 až 3600 znaků, ve francouzském nebo anglickém jazyce, nejpozději 18. března 2018 a to v rámci vyplněné přihlášky. Příspěvky by neměly přesáhnout 25 minut a budou následovány diskusí. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude uchazečům zasláno nejpozději 20. dubna 2018. Předpokládáme publikování konferenčních příspěvků. 
Níže naleznete call for papers spolu s přihláškami.
Těšíme se na vaši účast !
Více informací najdete na http://www.cefres.cz/cs/7858