Filozofická Fakulta

CFP "Móda a oděv doby renesance"

Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás tímto pozvali k účasti na III. ročníku odborné konference věnované vývoji oděvu a odívání v Čechách  s názvem: 

Móda a oděv doby renesance,

kterou ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. pořádá Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze v rámci projektu NPÚ pro rok 2017 Rok renesanční šlechty,

a která se koná dne 19. října 2017 v Konferenčním sále č. 206 Akademie věd ČR v Praze.

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, archeologů, památkářů, etnografů i historiků umění tak, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů renesančního oděvu v Čechách.

Na připravované konferenci bude sledován vznik renesančního oděvu u nás, jeho šíření a rozkvět, proměny módních vzorů i jejich zánik a přeměnu v módu barokní. Proto bylo zvoleno široké časové rozpětí od nástupu Jagellonců na český trůn až po dobu třicetileté války. Záměrem je sledovat přijímání zahraničních novinek ve špičkách české společnosti šlechtické i měšťanské, jejich proměnu a přizpůsobování domácímu vkusu i mísení vlivů z jižní, západní a východní Evropy, které bylo pro dané období typické. Další důraz bude kladen na odraz dobové módy ve výtvarném umění: malbě i sochařství, v portrétu i žánrových výjevech. Akcentován bude rovněž význam znalosti módních proměn na dataci a určení provenience uměleckých děl. Veškeré otázky, problémy a témata bychom opět rádi sledovali na základě co největšího spektra pramenů: obrazových, hmotných i písemných, z pohledů specialistů z oboru historie, archeologie, dějin umění, etnografie i památkové péče.

Program a podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům rozeslány před konferencí.

Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku zašlete, prosím, nejpozději do 30. 6. 2017 na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz

Přihlášku k účasti naleznete  na www.pruzkumypamatek.cz   a www.pamatkysc.cz   nebo

na https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/prednasky-a-vystavy/odborna-konference-2017

Kontakt pro případné dotazy:

PhDr. Olga Klapetková, tel.: 274 008 283

Datum platnosti: 
12. červenec 2017

Aktuality

Pí doc. Ottová dnes, tj. 20. 11., ruší ze zdravotních důvodů svou přednášku z cyklu Pozdně...

20. listopad 2017

Přednáška doc. Marie Klimešové z cyklu Československé umění po druhé...

20. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

V úterý 21. listopadu 2017 jsou členové Semináře umění mezi gotikou a renesancí a...

16. listopad 2017

Seminář umění středověku se bude v úterý 21. listopadu 2017 konat v expozici NG v...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

 

Příští týden 21. 11. 2017 se sejdeme v 10:45 ve Valdštejnské jízdárně na výstavě...

14. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017