Filozofická Fakulta

CFP "Móda a oděv doby renesance"

Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás tímto pozvali k účasti na III. ročníku odborné konference věnované vývoji oděvu a odívání v Čechách  s názvem: 

Móda a oděv doby renesance,

kterou ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. pořádá Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze v rámci projektu NPÚ pro rok 2017 Rok renesanční šlechty,

a která se koná dne 19. října 2017 v Konferenčním sále č. 206 Akademie věd ČR v Praze.

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, archeologů, památkářů, etnografů i historiků umění tak, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů renesančního oděvu v Čechách.

Na připravované konferenci bude sledován vznik renesančního oděvu u nás, jeho šíření a rozkvět, proměny módních vzorů i jejich zánik a přeměnu v módu barokní. Proto bylo zvoleno široké časové rozpětí od nástupu Jagellonců na český trůn až po dobu třicetileté války. Záměrem je sledovat přijímání zahraničních novinek ve špičkách české společnosti šlechtické i měšťanské, jejich proměnu a přizpůsobování domácímu vkusu i mísení vlivů z jižní, západní a východní Evropy, které bylo pro dané období typické. Další důraz bude kladen na odraz dobové módy ve výtvarném umění: malbě i sochařství, v portrétu i žánrových výjevech. Akcentován bude rovněž význam znalosti módních proměn na dataci a určení provenience uměleckých děl. Veškeré otázky, problémy a témata bychom opět rádi sledovali na základě co největšího spektra pramenů: obrazových, hmotných i písemných, z pohledů specialistů z oboru historie, archeologie, dějin umění, etnografie i památkové péče.

Program a podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům rozeslány před konferencí.

Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku zašlete, prosím, nejpozději do 30. 6. 2017 na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz

Přihlášku k účasti naleznete  na www.pruzkumypamatek.cz   a www.pamatkysc.cz   nebo

na https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/prednasky-a-vystavy/odborna-konference-2017

Kontakt pro případné dotazy:

PhDr. Olga Klapetková, tel.: 274 008 283

Datum platnosti: 
12. červenec 2017

Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje od 18. ledna po celý zbytek zkouškového období též jen po domluvě...

18. leden 2018

Pí doc. Klimešová oznamuje, že po dobu zkouškového období bude konzultace poskytovat po...

11. leden 2018

Konzultační hodiny obou pedagogů se po dobu zkouškového období mění následovně:

1) dr....

08. leden 2018

V tomto týdnu pí doc. Rakušanová konzultuje ve čtvrtek (11. ledna 2018) od 12.30 do 13.30....

08. leden 2018

Poslední setkání nad současnou českou architekturou se výjimečně koná v pondělí 8.1. od 10h.

03. leden 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zkouškovém období posouvám začátek konzultačních...

02. leden 2018

Dne 3. 1. 2018 (středa) se nekoná seminář pí doc. Marie Rakušanové (Český a slovenský...

02. leden 2018