Filozofická Fakulta

CFP "Móda a oděv doby renesance"

Vážení kolegové,

dovolte, abychom vás tímto pozvali k účasti na III. ročníku odborné konference věnované vývoji oděvu a odívání v Čechách  s názvem: 

Móda a oděv doby renesance,

kterou ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. pořádá Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze v rámci projektu NPÚ pro rok 2017 Rok renesanční šlechty,

a která se koná dne 19. října 2017 v Konferenčním sále č. 206 Akademie věd ČR v Praze.

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro diskuzi odborníků z řad historiků, archeologů, památkářů, etnografů i historiků umění tak, aby vznikla plodná debata dotýkající se pokud možno všech aspektů renesančního oděvu v Čechách.

Na připravované konferenci bude sledován vznik renesančního oděvu u nás, jeho šíření a rozkvět, proměny módních vzorů i jejich zánik a přeměnu v módu barokní. Proto bylo zvoleno široké časové rozpětí od nástupu Jagellonců na český trůn až po dobu třicetileté války. Záměrem je sledovat přijímání zahraničních novinek ve špičkách české společnosti šlechtické i měšťanské, jejich proměnu a přizpůsobování domácímu vkusu i mísení vlivů z jižní, západní a východní Evropy, které bylo pro dané období typické. Další důraz bude kladen na odraz dobové módy ve výtvarném umění: malbě i sochařství, v portrétu i žánrových výjevech. Akcentován bude rovněž význam znalosti módních proměn na dataci a určení provenience uměleckých děl. Veškeré otázky, problémy a témata bychom opět rádi sledovali na základě co největšího spektra pramenů: obrazových, hmotných i písemných, z pohledů specialistů z oboru historie, archeologie, dějin umění, etnografie i památkové péče.

Program a podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům rozeslány před konferencí.

Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku zašlete, prosím, nejpozději do 30. 6. 2017 na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz

Přihlášku k účasti naleznete  na www.pruzkumypamatek.cz   a www.pamatkysc.cz   nebo

na https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/prednasky-a-vystavy/odborna-konference-2017

Kontakt pro případné dotazy:

PhDr. Olga Klapetková, tel.: 274 008 283

Datum platnosti: 
12. červenec 2017

Aktuality

Příští týden se konzultační hodiny dr. Petra Macka přesouvají ze...

22. červen 2017

Až do 25. 6. je stále možné zasílat abstrakty příspěvků na konferenci...

18. červen 2017

Milí přátelé, už jen tři dny můžete hodnotit výuku v letním semestru na hodnoceni.ff.cuni.cz. Pokud...
15. červen 2017

BZK -   obhajoby - 7. 9. 2017 - práci je třeba vložit do SISu do 1. 8.

 ...

08. červen 2017

Ozvěte se prosím: marketa.krystynova@gmail.com

31. květen 2017

Dle studijního řádu je třeba práci odevzdat měsíc před vypsaným termínem FF v Harmonogramu ak....

25. květen 2017