Filozofická Fakulta

Další akce z cyklu History of Art in an Age of Ecological Crisis

10. 3. 2020

Michal Kindernay (artist, Agosto Foundation), Tereza Záchová (curator, Gallery 35M2), Juliana Höschlová (artist, Umění pro klima / Art for Climate), Petra Skořepová (artist, Artbiom), Mariana Serranová (independent curator)

Synergies – Art, Theory and Activism in Climate Crisis (Discussion) 

Výtvarní umělci, kurátoři a teoretici výtvarného umění z různých pražských platforem hovoří o svých zkušenostech, problémech a výzvách umělecké a kurátorské práce v rámci udržitelného způsobu vývoje okolního světa.

How does art, theory and social engagement mobilize the power of images and narratives facing the world's destruction? What are the critical methodologies towards Anthropocene and how they develop within the ongoing artistic and curatorial discourse? Can we practice the art and curating in a sustainable way? Should diverse political and creative agents pull together to operate more effectively? Participants of different Prague based platforms will present their artistic and curatorial work and discuss their experiences and challenging problems.

 

Datum platnosti: 
10. březen 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021