Filozofická Fakulta

Do kdy odevzdat závěrečné práce pro zářijové státnice?

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na podzim, prodloužen z původně stanoveného 15. 7. na pátek 31. července 2020. Z důvodu stále se opakujících dotazů sdělujeme, že ÚDU vyžaduje alespoň jeden PAPÍROVÝ výtisk závěrečné práce (pokud dodáte dva, jak bylo doposud zvykem, tak vám samozřejmě jeden výtisk bude vrácen) a tyto papírové výtisky prosím doručte nejlépe osobně na sekretariát ve dnech 29. - 31. 7. 2020 v úředních hodinách nebo dle domluvy.

Datum platnosti: 
31. červenec 2020

Aktuality

Knihovna Ústavu pro dějiny umění bude uzavřena dle...

06. srpen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020