Filozofická Fakulta

Donatello a florentské sochařství té doby

 

Přednášející: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Donatello patří ke klíčovým osobnostem evropského umění, a to nejen z pohledu umění období renesance. Takové hodnocení lze bez jakýchkoliv pochybností použít i ve chvíli, když se pokoušíme obsáhnout dějiny evropského umění jako celek. Jeho osobnost vyniká mimořádným plastickým talentem, neobyčejnými kompozičními dovednostmi, a především vůlí k definování tvaru, který by byl schopen překročit hranice ryze aktuálního a dotknout se toho, co je hluboce lidské a co díky tomu má schopnost přesahovat hranice své doby a inspirovat umělce až do současnosti. Ne nadarmo byl již renesančními teoretiky umění srovnáván s velkými sochařskými osobnostmi starého Řecka a Říma, a ne nadarmo jej současníci Michelangela Buonarottiho vnímali jako toho, bez nějž by Michelangelo nebyl Michelangelem, jak jej dnes známe.

Jednosemestrální soubor přednášek věnovaný primárně tomuto sochaři je koncipován jako jakýsi úvod do novověkých dějin sochařství, které se vyznačující nejen výtvarným experimentem, jenž byl právě Donatellovi nesmírně blízký, ale v prvé řadě novou formou vizuality, jež se ve stejné míře jako v tvorbě této generace umělců objevuje v některých teoretických úvahách.

Kromě Donatellovy tvorby, která se stane hlavní osnovou celého přednáškového cyklu, se budeme zabývat také významnými uměleckými osobnostmi a jejich vybranými realizacemi, které vznikaly paralelně s pracemi Donatellovými. Zastavíme se tak u některých děl Filipa Brunelleschiho, Lorenza Ghibertiho, Nanniho di Banco, Luca della Robbiy, Jacopa della Querciy nebo Desideria da Settignano.

 

Požadavky ke zkoušce a seznam literatury 

a) Bakalářské studium 

Požadavky ke zkoušce:

Základní znalost tvorby Donatella a florentského sochařství prvních dvou třetin 15. století, a to na základě přednášek a doporučené literatury.

 

b) Magisterské studium 

Požadavky ke zkoušce:

Zevrubná znalost tvorby Donatella a florentského sochařství prvních dvou třetin 15. století včetně schopnosti reflexe proměny pohledu na tuto vrstvu sochařství v dosavadní literatuře.

 

Doporučená literatura:

Ole, Michael Wayne, ed. et al. Donatello, Michelangelo, Cellini: sculptors' drawings from renaissance Italy. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2014

Pfisterer, Ulrich. Donatello und die Entdeckung der Stile 1430-1445. München: Hirmer, 2002. 658 s. Römische Studien der Bibliotheca Hertziana; Bd. 17.

Wirtz, Rolf C. Donatello: 1386-1466. Köln: Könemann, 1998

Poeschke, Joachim. Die Skulptur der Renaissance in Italien. Band 1, Donatello und seine Zeit. München: Hirmer, 1990

Janson, H. W. The sculpture of Donatello. Princeton: Princeton University Press, 1979

Štech, V. V. Donatello. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1956

Planiscig, Leo. Donatello. 2. Aufl. Wien: Anton Schroll & Co, 1940

Štech, V. V. Italská renesanční plastika. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960

Schlosser, Julius von. Denkwürdigkeiten des florentinischen Bildhauers Lorenzo Ghiberti zum erstenmal ins deutsche Übertragen von Julius Schlosser. Berlin: Bard, 1920

Museo Statale d' Arte Medievale e Moderna di Arezzo, Fornasari, Liletta, ed. a Gentilini, Giancarlo, ed. I Della Robbia: il dialogo tra le Arti nel Rinascimento. Milano: Skira, 2009

Pope-Hennessy, John. Luca della Robbia. Oxford: Phaidon, 1980

Lorenzo Ghiberti nel suo tempo: atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 18-21 ottobre 1978). Firenze: Leo S. Olschki editore, 1980

Seymour, Charles. Jacopo della Quercia: Sculptor. New Haven: Yale University, 1973

Bergstein, Mary. The sculpture of Nanni di Banco. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000

Planiscig, Leo. Desiderio da Settignano. Wien: Verlag Anton Schroll, 1942

Bormand, Marc, Paolozzi Strozzi, Beatrice a Penny, Nicholas. Desiderio da Settignano: Sculptor of Renaissance Florence. Washington: National Gallery of Art (Washington), 2007

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021