Filozofická Fakulta

E-sborník z konference "Překračování hranic I" je zde!

Ústav pro dějiny umění s potěšením sděluje, že po třech letech usilovné a soustavné práce byla ukočena příprava sborníku z první v řadě doktorandských konferencí s názvem "Překračování hranic" (2016) a výsledek je k dispozici na níže uvedených adresách fakultního vydavatelství a digitálního repozitáře FFUK. Děkujeme velice všem, kteří se přípravy elektronického sborníku jakkoliv účastnili, především pak editorskému týmu v čele s Jakubem Hauserem! Stojí za nimi nejen dobře odvedená práce, ale především svěží a skutečně mezioborové dílo!

Zvolený typ konference otevírá prostor pro diskusi o aktuálních materiálových i metodologických otázkách napříč obory. V patnácti příspěvcích rozdělených do čtyř sekcí vymezují hranice prostor pro interakci v rámci mezikulturní výměny (sekce Na pomezí prostoru: kulturní a geopolitické hranice), terén pro ohledávání interpretačních rámců (sekce Hranice pohledu: možnosti interpretace), oblast průniků do jiných oborů (sekce Mezioborové mosty: přesahy mezi vědními disciplínami) či slouží jako nástroj pro průzkum vnitřních oborových limitů (sekce Prostupnost médií a hranice uměleckých disciplín). Široké tematické rozpětí příspěvků, vycházejících kromě dějin a teorie umění z výzkumu realizovaného převážně v oblasti iberoamerikanistiky, etnografie, archeologie, literární teorie či religionistiky, ukazuje míru obohacení, které přinášejí mezioborové dialogy založené na sdílených metodologických koncepcích.

https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy/e_publikace/prekracovani_hranic_mezioborovost_migrace_a_mobilita_v_dejinach_umeni_a_pribuznych_oborech_pdf_-1921 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112195

Datum platnosti: 
8. leden 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021