Filozofická Fakulta

ERASMUS 2016–2017 - výběrové řízení

9.3.2016 od 9:00 do 10:50 se na Ústavu pro dějiny umění (Celetná 20, 4. Patro, č. dveří 401) bude konat konkurz pro studenty se zájmem o zahraniční stipendium v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2016-2017. V současné chvíli jsou potvrzeny bilaterální smlouvy našeho Ústavu, garantující 1-2 místa pro studenty na těchto univerzitách (počty měsíců jsou orientační):

Freie Universität Berlin (1 student, na 10 měsíců)

Universität Düsseldorf (1 student, na 6 měsíců)

Universität Leipzig (1 student, na 6 měsíců)

Universität Mainz (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Birmingham (2 studenti, na 6 měsíců)

Kingston University (2 studenti, na 5 měsíců; Zájemci o Kingston nemusí vyplňovat přihlášku, protože administrativní chybou není na webu k dispozici. Na konkurz však normálně přijďte. Přihláška bude dodatečně administrativně dořešena s panem Prokopiem jako koordinátorem FF UK)

Université de Liege (2 studenti, na 5 měsíců)

Universidad Complutense de Madrid (2 studenti, na 5 měsíců)

Université Paul Valéry Montpellier (2 studenti, na 5 měsíců)

Institut Catholique de Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

EcolePractique de Hautes Etudes Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Maribor (2 studenti, na 5 měsíců)

 

Studenti Ústavu pro dějiny umění se mohou přihlásit rovněž do konkurzů vypisovaných jinými ústavy a katedrami FF UK. Od 20.2.2016 bude otevřena aplikace pro zakládání přihlášek – elektronickou přihlášku je nutné založit již s přihlášením se do výběrového řízení na ústavu či katedře. V přihlášce specifikujte Vaše motivace k výjezdu do zahraničí (příprava závěrečné práce, zdokonalení odborného jazyka, studium specifické problematiky atp.). Bližší informace získáte zde

Aktuality

Milé kolegyně, milí kolegové,

od této chvíle bude zapisování zápočtů za Bakalářský...

27. červen 2019