Filozofická Fakulta

ERASMUS 2016–2017 - výběrové řízení

9.3.2016 od 9:00 do 10:50 se na Ústavu pro dějiny umění (Celetná 20, 4. Patro, č. dveří 401) bude konat konkurz pro studenty se zájmem o zahraniční stipendium v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2016-2017. V současné chvíli jsou potvrzeny bilaterální smlouvy našeho Ústavu, garantující 1-2 místa pro studenty na těchto univerzitách (počty měsíců jsou orientační):

Freie Universität Berlin (1 student, na 10 měsíců)

Universität Düsseldorf (1 student, na 6 měsíců)

Universität Leipzig (1 student, na 6 měsíců)

Universität Mainz (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Birmingham (2 studenti, na 6 měsíců)

Kingston University (2 studenti, na 5 měsíců; Zájemci o Kingston nemusí vyplňovat přihlášku, protože administrativní chybou není na webu k dispozici. Na konkurz však normálně přijďte. Přihláška bude dodatečně administrativně dořešena s panem Prokopiem jako koordinátorem FF UK)

Université de Liege (2 studenti, na 5 měsíců)

Universidad Complutense de Madrid (2 studenti, na 5 měsíců)

Université Paul Valéry Montpellier (2 studenti, na 5 měsíců)

Institut Catholique de Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

EcolePractique de Hautes Etudes Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Maribor (2 studenti, na 5 měsíců)

 

Studenti Ústavu pro dějiny umění se mohou přihlásit rovněž do konkurzů vypisovaných jinými ústavy a katedrami FF UK. Od 20.2.2016 bude otevřena aplikace pro zakládání přihlášek – elektronickou přihlášku je nutné založit již s přihlášením se do výběrového řízení na ústavu či katedře. V přihlášce specifikujte Vaše motivace k výjezdu do zahraničí (příprava závěrečné práce, zdokonalení odborného jazyka, studium specifické problematiky atp.). Bližší informace získáte zde

Aktuality

Marie Rakušanová konzultuje výjimečně tento týden ve středu 23. října od 14:00 do 15:00 (místo...

21. říjen 2019

Seminář středověkého umění I. (prof. Royt, dr. Klípa) se v úterý 22....

21. říjen 2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

jako každý akademický rok i letos můžete navštěvovat...

01. říjen 2019