Filozofická Fakulta

ERASMUS 2016–2017 - výběrové řízení

9.3.2016 od 9:00 do 10:50 se na Ústavu pro dějiny umění (Celetná 20, 4. Patro, č. dveří 401) bude konat konkurz pro studenty se zájmem o zahraniční stipendium v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2016-2017. V současné chvíli jsou potvrzeny bilaterální smlouvy našeho Ústavu, garantující 1-2 místa pro studenty na těchto univerzitách (počty měsíců jsou orientační):

Freie Universität Berlin (1 student, na 10 měsíců)

Universität Düsseldorf (1 student, na 6 měsíců)

Universität Leipzig (1 student, na 6 měsíců)

Universität Mainz (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Birmingham (2 studenti, na 6 měsíců)

Kingston University (2 studenti, na 5 měsíců; Zájemci o Kingston nemusí vyplňovat přihlášku, protože administrativní chybou není na webu k dispozici. Na konkurz však normálně přijďte. Přihláška bude dodatečně administrativně dořešena s panem Prokopiem jako koordinátorem FF UK)

Université de Liege (2 studenti, na 5 měsíců)

Universidad Complutense de Madrid (2 studenti, na 5 měsíců)

Université Paul Valéry Montpellier (2 studenti, na 5 měsíců)

Institut Catholique de Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

EcolePractique de Hautes Etudes Paris (2 studenti, na 5 měsíců)

University of Maribor (2 studenti, na 5 měsíců)

 

Studenti Ústavu pro dějiny umění se mohou přihlásit rovněž do konkurzů vypisovaných jinými ústavy a katedrami FF UK. Od 20.2.2016 bude otevřena aplikace pro zakládání přihlášek – elektronickou přihlášku je nutné založit již s přihlášením se do výběrového řízení na ústavu či katedře. V přihlášce specifikujte Vaše motivace k výjezdu do zahraničí (příprava závěrečné práce, zdokonalení odborného jazyka, studium specifické problematiky atp.). Bližší informace získáte zde

Aktuality

The first meeting of the seminar will take place on Friday 23, at 10:50, in classroom no....

22. únor 2018

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017