Filozofická Fakulta

Historická medaile UK předána prof. Kuthanovi!

Prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc., dr.h.c., byla 25. června 2020 na zasedání vědecké rady předána Historická medaile UK za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Kuthan je světově uznávaný odborník především na umění období Jagellonců, gotiky a také doby Karla IV., které dlouhá léta na Ústavu pro dějiny umění FF UK přednášel. Letos v červnu oslavil významné půlkulaté jubileum. K ocenění i k narozeninám srdečně blahopřejeme!

Datum platnosti: 
31. červenec 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021