Filozofická Fakulta

History of Chinese Art. An Introduction

Mimoevropská umění a jejich reflexe v evropské kultuře II – Úvod do dějin čínského umění

Non European Art and its reception in European culture II – History of Chinese Art. An Introduction

Vyučující / Tutor: PhDr. Michaela Pejčochová, Ph.D.

Letní semestr 2017 / Summer Term 2017

Počet kreditů / No. of credits: 6

Zakončení / Completion: zkouška / exam

Erasmus: Exchange – 03.6 History of Art

 

Charakteristika / Theme description

Předmět „Mimoevropská umění a jejich reflexe v evropské kultuře“, vyučovaný v angličtině, si klade za cíl otevírat – prostřednictvím umění – nové pohledy na mimoevropské civilizace a jejich starobylou kulturu, která stála u zrodu mnoha aspektů kultury evropské. Téma je dnes velmi aktuální a prostupuje více obory. Vnímání mimoevropských umění evropskou společností v sobě vždy zrcadlilo také hlediska politická, náboženská, sociální a etická. Předmět v rámci tříletého cyklu poskytne základní přehled o umění starověkého Egypta a Předního východu, Číny a Japonska a završí se tématem reflexe mimoevropských umění v evropské kultuře, především ve výtvarném umění a architektuře.

Studenti mohou absolvovat pouze část kurzu nebo během tří let získat hlubší vhled do problematiky. V souladu s prioritami FF UK se jedná o obecnější přehledový kurz vhodný pro studenty širšího spektra humanitních oborů, bakaláře i magistry. Výuku zajišťují přednášející z Ústavu pro dějiny umění FF UK, Ústavu dějin umění AV ČR a Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze.

 

Letní semestr 2017 / Summer Term 2017

Non European Art and its reception in European culture II – History of Chinese Art. An Introduction

The course will provide an introduction into the broad topic of the history of Chinese art. Based on an hierarchy different from European art, China preferred poetry, calligraphy and painting to architectue and sculpture as the "fine arts" throughout its classical periods. In thirteen lectures, principal prerequisites of Chinese theory of art will be explained, as well as materials and techniques typical for the production of Chinese artworks. Different disciplines of the arts, such as painting, calligraphy, sculpture, architectre, applied arts, and folk art will be introduced one by one, stressing their historical development and theoretical context in which they functioned. A special lecture will be devoted to the modern period, when traditional worldview as well as approach to art changed dramatically. Attention will be also paid to the issue of collecting Chinese art in the West, illuminating the principal factors that influenced the formation of collections of Chinese art in different periods. The final lecture will focus on Czech collections and holdings of Chinese artworks at the National Gallery in Prague will be introduced in situ. Throughout the course, students will be encouraged to pay critical attention to Western scholarship on the topic, discuss published materials and present their view of the subject.

 

Recommended reading:

Robert L. Thorp, Richard E. Vinograd, Chinese Art and Culture, Harry N. Abrams, 2001.

Michael Sullivan, The Arts of China, University of California Press, 2009.

Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge University Press, 2010.

Laurence Sickman, Alexander Soper, The Art and Architecture of China, Yale University Press, 1992.

Fu Xinian et al., Chinese Architecture, Yale University Press, 2002.

Richard M. Barnhart et al., Three Thousand Years of Chinese Painting, Yale UP, 1997.

Ouyang Zhongshi, Wen C. Fong, eds., Chinese Calligraphy, Yale University Press, 2008.

Michaela Pejčochová, Masters of 20th-Century Chinese Ink Painting, National Gallery in Prauge, 2008.

Julia F. Andrews, Kuiyi Shen, The Art of Modern China, University of California Press, 2012.

Paul Gladston, Contemporary Chinese Art: A Critical History, Reaktion Books, 2014.

 

Additional reading pertaining to individual lectures and topics will be assigned throughout the course.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020