Filozofická Fakulta

Jak si zapisovat předměty - několik hlavních zásad

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zítra se otevře SIS pro zápis předmětů pro nový akademický rok. Vzhledem k tomu, že se jako tajemník často potýkám s tím, když si předmět zapíšete špatně, rozhodla jsem se letos připomenout všem jisté základní zásady při zapisování předmětů. Zdaleka totiž nestačí jen znát název daného předmětu, a to proto, že některé předměty jako semináře, uměleckohistorická cvičení a výběrové přednášky jsou společné pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia, a také proto, že aktuálně máme u nás na ústavu hned dva druhy studentů bakalářského studia s odlišnými studijními plány.

Mnozí z vás si na vlastní kůži vyzkoušeli, že vůbec není jedno, jaký kód má daný předmět, ale že pokud si zapíšete předmět se stejným názvem, ale kódem, který neodpovídá vašemu studijnímu plánu, pak se vám nezařadí do správné skupiny a vy tak namísto povinného popř. povinně volitelného předmětu máte v SISu pouze předmět volitelný. Problém se často projeví až v ve chvíli, kdy si snažíte uzavřít index před státnicemi, a pak přicházejí opravdu horké a pro všechny zúčastněné velmi nepříjemné okamžiky.

Tak tedy:

1) Povinné předměty si vždy zapisuji tak, že se nejprve podívám na svůj studijní plán a zkontroluji si nejen název předmětu, ale také příslušný kód.

2) Pokud jsem student bakalářského studia, nikdy si nezapisuji předměty s kódem, který začíná  ADU500..., protože se nepochybně jedná o předmět určený studentům magisterského studia. Vždy hledám ekvivalent, jehož kód začíná ADU100...

3) Pokud jsem student magisterského studia, nikdy si nezapisuji předměty s kódem, který začíná  ADU100..., protože se nepochybně jedná o předmět určený studentům bakalářského studia. Vždy hledám ekvivalent, jehož kód začíná ADU500...

Pro příklad uvádím letošní výběrovou přednášku kolegy Richarda Biegla:

ADU100390 Architektura ve Francii 1500-1700 – Bc

ADU500259 Architektura ve Francii 1500-1700 – Mgr

4) Speciální kapitola jsou semináře, které od loňského roku mají pro každý akademický rok nový kód, a to proto, aby Ti z Vás, co mají chuť navštěvovat nějaký seminář opakovaně, měli možnost tak činit.

Na základě konzultace s akreditačním oddělením jsem letos podnázev semináře dala vždy za dvojtečku uvozující hlavní název, aby to pro Vás bylo srozumitelnější. Každý seminář tak má celkem 4 kódy, tři pro studenty bakalářského studia a jeden pro studenty magisterského studia.

Pro příklad uvádím letošní Seminář umění baroka:

ADU100361 Seminář umění baroka I: Barokní sakrální prostor – Bc od 2016 - zimní semestr

ADU100362 Seminář umění baroka II: Barokní sakrální prostor – Bc od 2016 - letní semestr

ADU100363 Seminář umění baroka: Barokní sakrální prostor – Bc 2011-2015

ADU500247 Seminář umění baroka: Barokní sakrální prostor – Mgr

5) Uměleckohistroická cvičení

Kromě předmětů vyučovaných na UMPRUM, které u nás zaštiťují předměty s názvem "Vybraná témata z dějin a teorie umění UMPRUM" popř. "Vybraná témata z dějin a teorie umění AVU" budete v zimním semestru moci navštěvovat několik cvičení vyučovaných přímo u nás na katedře. Poznáte je tak, že se nejmenují "Seminář..." a že stejně jako semináře jsou v rozvrhu označeny světlemodrou barvou.

6) A nakonec poslední hlavní zásada: nevím-li si rady, nejdou-li mi zapsat nějaké předměty, nejsem-li si jistý, zda jsem si zapsal vše správně, obrátím se na Kateřinu Adamcovou v jejích konzultačních hodinách.

Jinak vám všem přeji úspěšný akademický rok a těším se na shledání na seminářích, přednáškách a při dalších příležitostech.

Kateřina Adamcová

Datum platnosti: 
31. říjen 2018

Aktuality

Veškerá výuka ve dnech 10. (po) a 11. prosince (út) 2018 bude probíhat tak, jak jste s...

05. prosinec 2018

Další výuka v rámci cyklu Nizozemské malířství 15. a 16. století se bude konat za 14 dnů v úterý...

26. listopad 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018