Filozofická Fakulta

Jak v době koronavirové VI - centrální knihovní průlom

repro Národní galerie v Praze

Dle posledních informací bude možno si od 20. 4. 2020 "vypůjčovat" v ústavní knihovně. Na základě e-mailové objednávky do Centrálního katalogu (přesný postup vizte níže), kterou vyšlete během libovolného pondělí a středy, vám budou naší paní knihovnicí knihy připraveny a k vyzvednutí posléze budou v úterý či ve čtvrtek v hlavní knihovně v přízemí Celetné 20. K odebrání objednaných knih pak budete následně vyzváni touto hlavní knihovnou. Knihy se po určené době budou moci vracet do biblioboxu ve třetím patře v téže budově - přesné informace vám jistě budou poskytnuty přímo hlavní knihovnou při přebírání objednané literatury.

  1. Výpůjčky knih budou poskytovány výhradně na základě studentem zadané objednávky v Centrálním katalogu UK (po přihlášení). Postup zadání požadavku je stejný, jako při standardním objednávání knih ze skladů.
  2. Uživatelé si výpůjčky budou moci vyzvednout výhradně teprve po obdržení e-mailové výzvy, ve které bude uvedeno konkrétní datum a čas, kdy je vyzvednutí výpůjčky možné. Výpůjčky budou vydávány v úterý a ve čtvrtek mezi 10. a 15. hodinou.
  3. Výpůjčky budou vydávány pouze v Knihovně Jana Palacha (hlavní budova FF), Knihovně Celetná (Celetná 20) a Knihovně Šporkova paláce (Hybernská 3).
  4. Možnost výpůjčky se týká všech knih z knihoven FF UK, které jsou v knihovnách standardně půjčovány absenčně. Výpůjčka knih se statutem „prezenční výpůjčka“ není možná.

 

Jak v době koronavirové V - online přednášky

Milí přátelé,

s radostí oznamuji, že se konečně rozbíhá slíbený systém online přednášek povinných a vybraných povinně volitelných předmětů. Všechny přednášky budou uloženy na úložišti Onedrive, které spravuje FF UK. Odkazy na jednotlivé předměty dostanou přihlášení studenti do mailu. Pro vstup do systému je třeba zadat přihlašovací údaje, které používáte v komunikaci s FF UK. Přednášky slouží pouze pro interní potřebu ÚDU FF UK - proto je prosím nikde nesdílejte a nešiřte.V tomto a příštím týdnu se pokusíme dohnat časové zpoždění, kterému se bohužel nedalo nijak vyhnout. Následně by pak už měly přednášky přibývat pravidelně. V případě jakýchkoli problémů mi prosím dejte vědět - vše je pro nás nové a nevyzkoušené...

Srdečně zdraví a hezký den přeje Richard Biegel

 

Jak v době koronavirové IV... ze 23. 3. 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
informace k výuce jste dostali či v nejbližší době dostanete od svých pedagogů, takže byste měli být v brzku informováni o veškerých současných přednáškových aktivitách, a informace ke konzultačním hodinám vyučujících jsou umístěny v Aktualitách (postranní sloupec vpravo nahoře). Pokud nemáte na své vyučující patřičné kontakty, dejte mi prosím vědět, pošlu Vám je obratem. Budete-li něco potřebovat, taktéž se ozvěte.
Mějte se všichni co nejlépe!  Marcela Špačková

Jak v době koronavirové III... ze 16. 3. 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
níže jen shrnuji přípis od p. dr. Biegla (který jste - doufám - všichni obdrželi) k výuce od příštího týdne a sděluji, že v případě jakékoliv změny budete samozřejmě informováni, co nejdříve to půjde. Veškeré další potřebné informace najdete na fakultních stránkách (upozorňuji na možnost on-line listování odbornou literaturou), všichni, kterým dobíhá výpůjční lhůta knih, zapůjčených naší knihovnou, nechť jsou úplně v klidu, neb se jim veškeré zapůjčené publikace prodlužují bez zpozdného, má-li někdo nějaký dotaz nebo je mu něco nejasného, ozvěte se, prosím, pokusím se vám v tomto zpomaleném bezčasí odpovědět co nejrychleji. Jinak se všichni mějte zdravě, udržujte si veselou mysl (půl zdraví) a dávejte na sebe pozor (to za vás nikdo jiný neudělá)! Marcela Špačková

1) Povinné předměty (Proseminář, Přehled, Úvod do PP, Úvod do Ikonografie) budou většinou nahrány online a budou vám odeslány v den, kdy byla jejich normální výuka,
výjimka:
a) Metodologie (prof. Konečný již poskytnul podrobný sylabus s podrobně tématy i literaturou),
b) Antika (prof. Bažant rozeslal prezentace).

2) Dvousemestrální výběrové přednášky budou zřejmě pokračovat formou zaslání materiálů s tématy a literaturou k samostudiu + jedno ze zaslaných témat si pak student vybere ke kritické reflexi na základě literatury,
výjimka:
Zaalpská renesance v souvislostech (dr. Hamsíková bude přednášet online). 
Reflexe bude součástí ústní zkoušky (pedagog ji může vyžadovat i písemně). Obsahem ústní zkoušky bude látka, která byla odpřednášena + orientační znalosti v tématech, jež byla zaslána korespondenčně. Podrobnosti o jednotlivých předmětech poskytnou příslušní pedagogové.

3) Jednosemestrální přednášky budou/bude:
a) realizovány online (prof. Royt, doc. Ottová),
b) přesunuty na zimní semestr (dr. Mádl, dr. Murár, doktorandské přednášky),
c) je možno absolvovat na základě reflexe zadané literatury (kurz History of Art in an Age of Ecological Crisis - podrobnosti sdělí doc. Rakušanová).
 
4) Semináře (včetně Magisterského) budou vedeny takto:
referující zašle svou prezentaci a text pedagogovi, který je poté rozešle ostatním účastníkům semináře.
Podrobnosti ohledně průběhu každého ze seminářů vám poskytnou jejich vyučující.

5) Cvičení budou mít individuální průběh, který upřesní daný pedagog.


Termín i forma zkoušek prozatím zůstávají nezměněny.

Datum platnosti: 
30. duben 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021