Filozofická Fakulta

Jak v době koronavirové VII - závěr letního semestru a zkouškové období!

repro Národní galerie v Praze

Milí přátelé, doufáme, že jste všichni zdrávi a máte se v této prazvláštní době tak dobře, jak jen lze. Semestr se blíží do finále a je načase nastínit, jak jej společně zakončíme.  Jak víte, vládní nařízení umožnilo nově částečný přístup na VŠ, což nám zase umožňuje pokrýt nejen konzultace, ale také ústní zkoušení, což je pro náš obor naprosto klíčové.

Vše by tedy mělo vypadat následovně:

1)      LS 2019/2020 i zkouškové období budou realizovány tak  aby nenarušily výuku v dalším školním roce. Vše se proto snažíme udělat v původních termínech a v původním rozsahu.

2)      Výuka velmi pravděpodobně doběhne „online“ způsobem, jaký jsme improvizovaně zavedli v březnu. Vyučující by vám měli během tohoto týdne dát vědět, jak přesně bude každý předmět zakončen.

3)      Předpokládáme, že u většiny předmětů bude způsob atestace nezměněn. 

4)      Ústní zkoušky jsou nyní realizovatelné (s tím, že budeme samozřejmě dbát na časové rozestupy mezi zkoušenými a zajistíme, že se nebudou nežádoucím způsobem časoprostorově křížit). Tady to bude vyžadovat i maximální spolupráci a zodpovědnost z vaší strany, to znamená striktně dodržovat časy, na které budete na zkoušku přihlášeni, včas se odhlašovat, přihlašovat se až ve chvíli, kdy jsme si jist, že se na danou zkoušku jsme s to včas připravit atp. Je třeba si uvědomit, že řada zkoušejících nebo jejich blízcí příbuzní patří mezi nejrizikovější kategorie. Proto na vás apelujeme, abyste mimo jiné například nechodili na zkoušku, byť i jen s „banální“ rýmou či lehkým kašlem, a raději se z daného termínu odhlásili.

5)      Složitější to bude s testy, avšak v tuto chvíli se zdá, že i ty budou možné rozdělením zkoušených do menších skupinek v různých místnostech s dostatečnými odstupy. Podrobnosti budou sděleny hned, jak to půjde.

6)      Semestr se prodlužuje o jeden týden (tj. do 22. 5.), což nám dává možnost dohnat případné zpoždění, nebo jej využít jinak – ke konzultacím, zkouškám v předtermínu atd.

7)      Zkouškové období je prodlouženo do konce července. Budeme se snažit, aby se pokud možno vše stihlo v původních termínech do konce června, pokud to ale nepůjde, počítejte s tím, že se bude muset zkoušet i v červenci.

8)      Studenti posledních ročníků mohou pedagogy požádat o vyzkoušení v předtermínu, aby včas zvládli uzavření SIS ke státnicím.

9)      Termíny státnic se nemění (15. -16. 6. Bc, 17. - 18. 6. Mgr). Vzhledem k situaci jsme výjimečně maximálně prodloužili termín k elektronickému odevzdání závěrečné práce (Bc 25. 5., Mgr. 27. 5.). Tyto termíny jsou opravdu nejzazší možné a nelze je nijak dále posouvat. Nezapomeňte prosím, že je nutné na sekretariát doručit i dva vytištěné exempláře!

Milí přátelé, situace je složitá, nepřehledná a navíc se neustále mění. Jsme však přesvědčeni, že všechno zvládneme a semestr se nám společně podaří úspěšně zakončit. Předpokladem je vzájemná vstřícnost a včasné upozorňování na problémy, které se zcela jistě budou různě objevovat. Budete-li mít pocit, že k uzavření semestru či ukončení studie vám něco důležitého schází, dejte prosím vědět včas, ať můžeme vše v klidu vyřešit!

Srdečně zdraví a mnoho sil a úspěchů přejí Richard Biegel a Kateřina Adamcová

 

Jak v době koronavirové VI - knihovní průlom!

Dle posledních informací bude možno si od 20. 4. 2020 "vypůjčovat" v ústavní knihovně. Na základě e-mailové objednávky do Centrálního katalogu (přesný postup vizte níže), kterou vyšlete během libovolného pondělí a středy, vám budou naší paní knihovnicí knihy připraveny a k vyzvednutí posléze budou v úterý či ve čtvrtek v hlavní knihovně v přízemí Celetné 20. K odebrání objednaných knih pak budete následně vyzváni touto hlavní knihovnou. Knihy se po určené době budou moci vracet do biblioboxu, který je momentálně umístěn v přízemí téže budovy - přesné informace vám jistě budou poskytnuty přímo hlavní knihovnou při přebírání objednané literatury.

  1. Výpůjčky knih budou poskytovány výhradně na základě studentem zadané objednávky v Centrálním katalogu UK (po přihlášení). Postup zadání požadavku je stejný, jako při standardním objednávání knih ze skladů.
  2. Uživatelé si výpůjčky budou moci vyzvednout výhradně teprve po obdržení e-mailové výzvy, ve které bude uvedeno konkrétní datum a čas, kdy je vyzvednutí výpůjčky možné. Výpůjčky budou vydávány v úterý a ve čtvrtek mezi 10. a 15. hodinou.
  3. Výpůjčky budou vydávány pouze v Knihovně Jana Palacha (hlavní budova FF), Knihovně Celetná (Celetná 20) a Knihovně Šporkova paláce (Hybernská 3).
  4. Možnost výpůjčky se týká všech knih z knihoven FF UK, které jsou v knihovnách standardně půjčovány absenčně. Výpůjčka knih se statutem „prezenční výpůjčka“ není možná.
Datum platnosti: 
27. květen 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021