Filozofická Fakulta

Jedinečná šance, jak si detailně prohlédnout výstavu Dějiny umění ve smyčkách doby!

Vážené dámy, vážení pánové, milí studenti bakalářského i magisterského studia,

naskýtá se vám vzácná příležitost přispěti vlastními silami ke zdárnému průběhu výše uvedené výstavy, a to kustodními službami po dobu jejího trvání. Očekávalo by se od vás jen lehké dozírání nad mravným chováním návštěvníků, obhlížení exponátů k odrazení případných nekalých živlů s nekalými myšlenkami a odrážení fotografů s blesky a stativy, též i příliš náruživých fotografů mobilních. Vaše případná pomoc bude jistě celým Ústavem velmi oceněna a bude si jí považováno!

Neváhejte - podobná možnost bude opět až za sto let!

kustodní služby

Datum platnosti: 
24. únor 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021