Filozofická Fakulta

Kanonická díla evropské avantgardy: Vznik, recepce, interpretace, revize

 

Přednášející: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Podmínky absolvování: účast na přednáškách (absence tolerovány pouze ze zdravotních důvodů, omluvy přijímány předem), složení zkoušky (v LS)

Obsah zkoušky: rozsah probíraných témat a problémů v rámci přednášky, znalost základní literatury

 

Přednášky budou zaměřeny na klíčová témata evropského moderního umění a avantgardy, jejich teoretické rámování a na proces budování kánonu. Na příkladu vybraných uměleckých děl budeme od chvíle jejich vzniku sledovat strategie recepce a uměleckohistorické interpretace, které jim dopomohly k jejich kanonizovanému statusu. Dějiny moderního umění nejsou pouze dějinami uměleckých děl, jsou také historií idejí a interpretací. Texty kritiků a historiků umění neurčovaly pouze způsob, jakým bylo moderní a avantgardní umění nahlíženo a jak bylo chápáno, ale ovlivňovaly také další směřování jeho recepce a hodnocení a sehrávaly rozhodující úlohu v procesu kanonizace uměleckých děl. Přednáška se však nespokojí s popisem a analýzou tohoto procesu, pokusí se jej také revidovat. Pomohou jí při tom významné autority revizionistického dějepisu umění a „nových dějin umění“, přičemž výběrově bude položen důraz také na možnosti přehodnocení kánonu moderního a avantgardního umění metodologickými nástroji, nalezenými  v posledních desetiletích středoevropským dějepisem umění.

 

Literatura: Hal Foster – Rosalind Krauss – Yve-Alain Bois – Benjamin H. D. Buchloh, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha 2007; Hans Belting, The invisible masterpiece, London 2001; T. J. Clark, Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism, New Haven 1999; Paul Crowther, Defining art, creating the canon: artistic value in an era of doubt , Oxford – New York 2007;  Leo Steinberg, Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art, Chicago 1972; Piotr Piotrowski, On the Spatial Turn, or Horizontal Art History, Umění 56, 2008, 378-383; Igor Zabel, „My“ a ti„Jiní“ (1997), in: Jiří Ševčík – Pavlína Morganová (edd.), České umění 1980-2010. Texty a dokumenty, Praha 2011, s. 303–313; Local Strategies, International Ambitions: Modern Art and Central Europe 1918-1968, ed. Vojtěch Lahoda, Praha 2006; Mária Oriešková, Dvojhlasné dejiny umenia, Bratislava 2002, 73-80); Eva Forgacs, Art History’s One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology, Umění LXIV, 2016, č. 1, s. 19–28.

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021