Filozofická Fakulta

Kapitoly z malířství střední Evropy 19. století

 

Přednášející: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Přednáška charakterizuje stylový vývoj, instituce umění a přední umělce ve stručném přehledu během prvního semestru, ve druhém semestru pak vzájemné vztahy v tvorbě z jednotlivých oblastí a „národních škol“.

Přednáška zahrne umění německojazyčných a přilehlých oblastí. („Česko-národní“ tvorba bude v těchto souvislostech jen připomenuta.)

Přednášku doplní návštěva expozic i výstav v Praze i mimo ni.

Požadavky na závěrečnou zkoušku se přizpůsobí bakalářskému, resp. magisterskému stupni (orientace v přednesené látce, resp. znalosti a analýza domluvené literatury).

 

Povinná a doporučená literatura

Souborná přehledová literatura k tématu přednášky neexistuje.

Pro zkoušku se předpokládají znalosti založené na příručkách (encyklopediích, slovnících) a monografiích akademického typu, dostupných vesměs v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, ÚDU FFUK, ÚDU AVČR a Národní galerie.

 

Příklady z novějších i starších titulů: 

Hubert Adolph, Gerbert Frodl, Zsuzsanna Bako a Marketa Theinhardt, Hans Makart und der Historismus in Budapest, Prag und Wien, kat. výst. Halbturn 1986

Helmut Börsch-Supan, Die deutsche Malerei von Anton Graff bis Hans von Marées 1760-1870, München 1988

Aleš Filip a Roman Musil eds., Mnichov – Zářící metropole umění 1870-1918, kat. výst. Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2015

Gerbert Frodl a Verena Traeger eds., Stimmungsimpressionismus, kat. výst. Österreichische Galerie Belvedere, Vídeň 2004

Werner Kitlitschka a kol., Malerei der Ringstrasse. Bild einer Epoche, Wiesbaden 1981

Hubert Locher, Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, Darmstadt 2005

Taťána Petrasová a Roman Prahl eds., Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou, Praha 2012 (příslušné části)

Kateřina Svobodová, Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách, kat. výst. Moravská galerie v Brně, Brno 2001

Markéta Theinhardtová a Eva Výtisková, Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Liberec 1997

Christof Trepesch a Shahab Shangestan (editoři něm.vydání), Objevy. Malířství 19. století ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg, kat. výst., Liberec 2009

Renate Wagner-Rieger (Hg.), Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 4. Wiesbaden 1972

Renate Wagner-Rieger (Hg.), Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 9/1. Wiesbaden 1973

 

Doporučeno je konzultovat širší seznam literatury uvedený při letošním semináři k umění 19. století téhož vyučujícího (Umělecké Čechy, „širší vlast“ a cizina v 19. století), věnovaný však hlavně českým relacím.

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021