Filozofická Fakulta

Katalogy, databáze a elektronické zdroje

 

Centrální katalog UK

Sdružuje záznamy tištěných a elektronických dokumentů (knihy, časopisy, kvalifikační práce a další druhy dokumentů), které se nacházejí ve fondu jednotlivých knihoven UK.

https://ckis.cuni.cz

 

Portál elektronických informačních zdrojů

Zpřístupňuje informace o elektronických zdrojích ve vědě a výzkumu, které jsou přístupné pro zaměstnance, studenty a uživatele Univerzity Karlovy a sdružuje jednotlivé databáze, elektronické knihy a časopisy.

https://ezdroje.cuni.cz/?lang=cs

 

Digitální univerzitní repozitář

Sdružuje elektronické sbírky různých dokumentů Univerzity Karlovy, například mapové sbírky, archivní fondy, kvalifikační práce, atd.

http://digitool.is.cuni.cz

 

Digitální repozitář závěrečných prací 

Obsahuje elektronické verze závěrečných prací UK, postupně je obsah přesouván do Digitálního univerzitního repozitáře (viz výše).

http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


UKAŽ

Discovery služba Univerzity Karlovy od A do Ž

Celouniverzitní univerzální vyhledávač informačních zdrojů UKAŽ (Univerzita Karlova od A do Ž). Vyhledává téměř ve všech tištěných i elektronických zdrojích dostupných na Univerzitě Karlově i ve volně dostupných webových zdrojích. Po přihlášení univerzitními údaji (jsou shodné s těmi do Studentského informačního systému) se dostanete k plným textům dokumentů. Usnadněte si život, používejte discovery systém!

http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=09e4248c-8e1b-4251-9c61-a61cadb33db9%40sessionmgr4007

Poznámka: Z důvodu licenčních či technických omezení některých zdrojů bohužel vyhledávač UKAŽ nemůže prohledávat všechny zdroje, které jsou na UK přístupné. Seznam zdrojů, které UKAŽ neprohledává, najdete zde. K těm se dostanete přes Portál elektronických zdrojů.


Chcete vědět, jak lépe pracovat s vyhledávači a databázemi? Více informací najdete zde https://www.ff.cuni.cz/knihovna/elektronicke-informacni-zdroje/

Datum platnosti: 
9. září 2019

Aktuality

Vzhledem k tomu, že situace je momentálně poněkud nepřehledná a jasnější bude až po čtvrtku 24....

03. září 2020