Filozofická Fakulta

Kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

Srdečně vás zveme na kolokvium Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, které se odehraje 25. října 2016 v Regionálním muzeu v Teplicích. Spolupořadatelem kolokvia je Ústav pro dějiny umění FF UK.

 

Program zde:


Datum platnosti: 
16. listopad 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021