Filozofická Fakulta

Le Corbusier

 

Přednášející: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Přednáška seznámí studenty s dílem možná největšího architekta 20. století, průkopníka purismu ve dvacátých a brutalismu ve čtyřicátých letech 20. století. Rozbor Le Corbusierových nejdůležitějších architektonických prací se v ní spojí s rozborem jeho textů, jimiž lze korigovat naše hypotézy o Le Corbusierově koncepci moderní architektury. Nemenší pozornost bude přednáška věnovat různým interpretacím Le Corbusierova díla od dvacátých let 20. století do současnosti.

        Výklad učitele se bude v přednášce střídat s referáty studentů. Studenti dostanou známku za vzorně připravený příspěvek.

        Doporučená literatura:

Le Corbusier, Kapitolky o modernej architektúre, Bratislava 1966

Stanislaus von Moos, Le Corbusier: Elements of a Synthesis, Cambridge, Mass. - London 1982

Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989

Le Corbusier, Kdysi a potom, Praha - Řevnice 2004

Le Corbusier, Za novou architekturu, Praha 2005

Anthony Flint, Le Corbusier - Muž doby moderní, architekt zítřka, Brno 2017

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021