Filozofická Fakulta

Le Corbusier

 

Přednášející: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Přednáška seznámí studenty s dílem možná největšího architekta 20. století, průkopníka purismu ve dvacátých a brutalismu ve čtyřicátých letech 20. století. Rozbor Le Corbusierových nejdůležitějších architektonických prací se v ní spojí s rozborem jeho textů, jimiž lze korigovat naše hypotézy o Le Corbusierově koncepci moderní architektury. Nemenší pozornost bude přednáška věnovat různým interpretacím Le Corbusierova díla od dvacátých let 20. století do současnosti.

        Výklad učitele se bude v přednášce střídat s referáty studentů. Studenti dostanou známku za vzorně připravený příspěvek.

        Doporučená literatura:

Le Corbusier, Kapitolky o modernej architektúre, Bratislava 1966

Stanislaus von Moos, Le Corbusier: Elements of a Synthesis, Cambridge, Mass. - London 1982

Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989

Le Corbusier, Kdysi a potom, Praha - Řevnice 2004

Le Corbusier, Za novou architekturu, Praha 2005

Anthony Flint, Le Corbusier - Muž doby moderní, architekt zítřka, Brno 2017

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020