Filozofická Fakulta

Le Corbusier

 

Přednášející: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Přednáška seznámí studenty s dílem možná největšího architekta 20. století, průkopníka purismu ve dvacátých a brutalismu ve čtyřicátých letech 20. století. Rozbor Le Corbusierových nejdůležitějších architektonických prací se v ní spojí s rozborem jeho textů, jimiž lze korigovat naše hypotézy o Le Corbusierově koncepci moderní architektury. Nemenší pozornost bude přednáška věnovat různým interpretacím Le Corbusierova díla od dvacátých let 20. století do současnosti.

        Výklad učitele se bude v přednášce střídat s referáty studentů. Studenti dostanou známku za vzorně připravený příspěvek.

        Doporučená literatura:

Le Corbusier, Kapitolky o modernej architektúre, Bratislava 1966

Stanislaus von Moos, Le Corbusier: Elements of a Synthesis, Cambridge, Mass. - London 1982

Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989

Le Corbusier, Kdysi a potom, Praha - Řevnice 2004

Le Corbusier, Za novou architekturu, Praha 2005

Anthony Flint, Le Corbusier - Muž doby moderní, architekt zítřka, Brno 2017

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019