Filozofická Fakulta

Legitimace na volný vstup pro první ročník!

Studenti prvních ročníků a dále ti, kteří legitimaci ještě nemají nebo jim už propadla, se mohou neshlukově, průběžně a jednotlivě, s rouškami a rozestupy zastavit na sekretariátu a nechat si průkazku k případnému volnému vstupu do muzeí a galerií vystavit - je tedy pravda, že ji bohužel v současné době moc nevyužijete, ale zase budete připraveni na případné změny. Je nutné, aby si každý zájemce s sebou přinesl fotografii (svou vlastní) a 10 Kč.

Datum platnosti: 
14. únor 2021

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021