Filozofická Fakulta

Malířství v českých zemích 1780-1880 (evropský kontext)

vyučující: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Přednáška obměňuje téma starší přednášky zaměřené na pozdější období. Je členěna do 20 částí uspořádaných jednak chronologicky, jednak podle relace české umělecké scény k jednotlivým metropolím umění. Týká se nejen oborů velkého malířství, nýbrž i grafiky a dalších artefaktů vizuální kultury. Kromě návazností na celoevropské tendence shledává i analogie a jednotlivé příklady evropsky významných řešení dobové problematiky umění.

Součástí přednášky bude společná návštěva dvou výstav ve vztahu k jejímu tématu.

K atestaci z přednášky je doporučeno její sledování, přehledový titul pro dané období ke kontextu není k dispozici.

    

Literatura

Pro přehledy malířství v českých zemích: viz Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Praha 1998; Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890, I. díl, Praha 2001; Šárka Leubnerová (ed.), Umění 19. století. Od klasicismu k romantismu, Praha 2016

Bohatší je literatura k českým malířům a malířům českého původu – rezidentům v zahraničí (zvl. k Juliu Mařákovi, Jaroslavu Čermákovi a Gabrielu Maxovi). Četnější (i recentní) jsou rovněž tituly k ředitelům a dalším učitelům pražské Akademie umění (Josefu Berglerovi, Františku Tkadlíkovi, Christianu Rubenovi a Maxu Haushoferovi). Z dobových cest českých umělců mají literaturu hlavně cesty malířů do Itálie a jejich tamní pobyty. Francouzských cest a pobytů se ve sledovaném období týkají mj. tituly k Soběslavu Pinkasovi, Karlu Purkyně a Viktoru Barvitiovi.

Dílčí specializovanou literaturu poskytne přednášející účastníkům přednášky.

Dva tituly v knihovně ÚDU FFUK se týkají souhrnněji buď dobového kontextu malířské tvorby v českém prostředí, nebo vztahu k jedné z vlivných metropolí: Roman Prahl (ed.), Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern). Prag 2000 (příslušné části) / Taťána Petrasová – Roman Prahl (eds.): Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Academia Praha 2012 (příslušné části)

   

Aktuality

Pan doc. Martin Zlatohlávek odříká veškeré svoje dnešní (= úterý 20. února) aktivity z důvodu...

20. únor 2018

Pan prof. Vlnas ruší s omluvami svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe,...

19. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Pan dr. Biegel se omlouvá, ale je nucen zrušit své konzultační hodiny v pondělí 19. února z...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Přednášky PhDr. Heleny Jarošové z cyklu Dějiny evropského kostýmu a módy 17. -...

29. leden 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017