Filozofická Fakulta

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji

Rádi bychom upozornili, že právě vyšla další z řady publikací věnovaných soupisu velmi specifického typu monumentálních sochařsko-architektonických celků.

Tentokrát se kolektiv badatelů - mezi nimi také naše kolegyně Kateřina Adamcová - zaměřil na mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, které se nacházejí na území dnešního Plzeňského kraje. Výsledkem více jak čtyři roky trvající archivní a terénní práce je informacemi nabitá a bohatě obrazově vybavená kniha, čítající více jak 800 stran.

Vedle vynikajících sochařských monumentů jedné z nejvýznamnějších osobností baroka západních Čech, Lazara Widemanna, sochaře vyškoleného na akademii ve Florencii, se zde setkáte s výtvarně neméně poutavými díly samouka, kameníka Georga Böhma ze Studánky u Tachova. Příběh těchto svérázných děl opanujících věřejná prostrantsví měst i vesnic se přitom, jak sami uvidíte, neváže pouze na období baroka, ale plynule pokračuje až do současnosti.

 

Datum platnosti: 
3. březen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021