Filozofická Fakulta

Nabídka předmětů ÚDU FF UK v zimním semestru 2018/2019

V nadcházejícím zimním semestru nového akademického roku nás čeká spousta zajímavých a příjemných novinek v rozvrhu, které se týkají nejen výběrových přednášek, ale i seminářů a uměleckohistorických cvičení.

Výběrové přednášky nabídnou opět velmi široké spektrum témat a metodických přístupů. Milovníci středověkého umění se mohou těšit na pokračování loňského kurzu věnovaného gotické deskové a nástěnné malbě v podání prof. Jana Royta, stejně jako na pokračování zevrubné přehlídky trendů, které hýbaly sochařstvím ve střední Evropě v období pozdní gotiky, v podání Doc. Michaely Ottové. PhDr. Petr Macek pro vás otevře světy Petra Parléře, a to i ve spolupráci s hosty z řad našich nejlepších  odborníků na středověkou architekturu. Vše pak doplní uměleckohistorické cvičení PhDr. Vladislava Razíma zaměřené na vývoj středověkých hradů.

Novověk bude letos zastupovat přednáška PhDr. Richarda Biegla „Architektura ve Francii 1500-1700“, přednáška Mgr. Kateřiny Adamcové „Algardi and boys“ a přednáška hostující přednášející PhDr. Olgy Kotkové, která vás seznámí se zlatou érou nizozemského malířství.

Ti, co se zajímají o umění 19. století, se mohou těšit na vybrané kapitoly z dějin sochařství té doby v podání prof. Romana Prahla. Interpretacemi vybraných malířských děl se pak bude věnovat další hostující přednášející PhDr. Pavla Machalíková.

20. století bude letos zastoupeno jednak přednáškou Doc. Marie Klimešové zaměřené na umění západního světa v letech 1945-1970 a monograficky zaměřenou přednáškou prof. Rostislava Šváchy pod prostým, ale výstižným názvem „Mies van der Rohe“.

Specialitou bude dvousemestrální kurz v anglickém jazyce, garantovaný Doc. Marií Rakušanovou a  zaměřený na umění 19. a 20. století v mezinárodním kontextu, který bude založen na výběrových přednáškách pozvaných specialistů na dané období ze zahraničí.

Nebudou chybět ani přednášky zacílené na umělecké řemeslo a užité umění v podání PhDr. Jana Mergla a v tomto semestru naposledy si budete moci vyslechnout přednášky o mimoevropském umění a jeho vlivu na evropskou kulturu koordinované PhDr. Hanou Benešovskou. Problematice restaurování uměleckých děl bude tradičně věnováno cvičení doc. Michaely Ottové.

Jednotlivé semináře se znovu ponesou ve znamení detailního rozboru konkrétních témat. „Seminář umění středověku“ bude mapovat umění v období Václava IV., a „Seminář umění mezi gotikou a renesancí“ se bude věnovat pozoruhodným tématům na výtvarném rozhraní gotiky s románským i renesančním obdobím.

V „Semináři umění  renesance“ budete mít možnost nahlédnout do ateliéru umělce v 15. a 16. století a „Seminář umění baroka“ se bude zabývat fenoménem barokního sakrálního prostoru.Seminář interpretace“ vám nabídne možnost poznat, jak NEhistorici umění (filozofové, básníci ad.) interpretují vybraná umělecká díla.

„Seminář 19. století“ bude stejně jako výběrová přednáška zacílen na sochařství a „Seminář umění  po roce 1945“ bude zasvěcen analýze textu umělců z dané éry. Do kontextů současného umění se budete moci ponořit v anglickém „Seminar of Contemporary Art“.

Naprostou novinkou je pak „Seminář architektury 20. století“ vedený společně PhDr. Richardem Bieglem a prof. Rostislavem Šváchou, který Vám nabídne možnost hlouběji se ponořit do problematiky architektury mezi dvěma světovými válkami.

Datum platnosti: 
11. leden 2019

Aktuality

Sekretariát Ústavu pro dějiny umění bude v pátek 24. 5. a v pondělí 27. 5. uzavřen a nepřístupen...

23. květen 2019

Doc. Marie Rakušanová v tomto týdnu nekonzultuje ve středu, ale ve čtvrtek 23. 5. od 10:00 do 11...

20. květen 2019

V pondělí 20. května ráno nebude přednáška prof. Royta z cyklu...

17. květen 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu účasti na exkurzi, posouvám své konzultační...

16. květen 2019

P. dr. Macek bude mít v tomto semestru konzultace v náhradním čase, a to:

17.5. (pá) od...

16. květen 2019

Milé studentky, milí studenti bakalářského studia,

právě byly vypsány termíny testů z...

06. květen 2019

Další přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 9. 5. v obvyklém čase na obvyklém místě (9....

03. květen 2019