Filozofická Fakulta

Nabídka přednášek pro letní semestr na UMPRUM.

V letním semestru 2016/2017 mohou studenti navštěvovat tyto přednášky na UMPRUM. Seznam přednášek najdete zde.

Datum platnosti: 
19. březen 2017

Aktuality

Magisterské státnice se konají - 31. 5. 2017 - obhajoby DP, 1. 6. 2017 - zkoušky

...

24. duben 2017

Dle Opatření děkana, jak jsem se nyní dověděla, je třeba vložit záv. práci do systému měsíc před...

19. duben 2017

Prosím všechny studenty/ky, kteří se hlásí ke státnicím v jarním termínu, aby se přišli také...

12. duben 2017

Chcete vědět, jak lépe pracovat s vyhledávači a databázemi? Více...

11. únor 2016