Filozofická Fakulta

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích. Mezinárodní sympozium k poctě Josefa Sudka

1.–2. prosince 2016

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

REGISTRACE: sudekproject@udu.cas.cz

Stodvacáté výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností české fotografie – Josefa Sudka (1896–1976) – je příležitostí k připomenutí méně známé a přitom zásadní části Sudkova díla, fotografií uměleckých děl. Je také příležitostí k setkání českých i zahraničních odborníků a kurátorů, kteří se zabývají fotografickou reprodukcí uměleckých děl, např. otázkami průsečíků fotografie a umění, teoretických či estetických aspektů interpretace, ale i metodologie zkoumání role fotografické reprodukce uměleckých děl při formování dějin umění jakožto vědecké disciplíny.

V rámci symposia budou diskutovány mj. tyto otázky: Jakým způsobem podmínila fotografie se svou schopností zpřítomnit umělecké dílo chápání dějin umění a vizuální kultury a potažmo výuku a výzkum v oboru? Jak vynález fotografie proměnil naše vnímání uměleckých děl? Jak máme přistupovat k pojmu autorství, zejména při odborném zpracovávání archivních materiálů? Jaké jsou historické, teoretické, estetické, pedagogické a politické důsledky subjektivity fotografa? Má smysl snažit se vést hranici mezi volnou a zakázkovou tvorbou, či je naopak užitečnější mezi nimi hledat paralely? A v čem tedy s ohledem na tyto otázky spočívá Sudkova jedinečnost?

 

www.sudekproject.cz

https://www.facebook.com/events/670668183114534/PROGRAM (podrobný program zde)

1. prosince 2016

09:00 Registrace

09:30 Úvodní slovo

10:00 UMĚLEC, FOTOGRAF A ŘEMESLNÍK JOSEF SUDEK, moderuje Katarína Mašterová

Ann Thomas (National Gallery of Canada, Ottawa)
Sudkova volba: mezi piktorialismem a modernismem

Jan Mlčoch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Josef Sudek a fotografie uměleckých děl – předchůdci i současníci (cz)

11:00 Přestávka

11:30 SOCHA JAKO FOTOGENICKÝ OBJEKT, moderuje Hana Buddeus

Hélène Pinet
Archivní dokumentace či umělecké dílo? Rodinova fotografická sbírka

Katarína Mašterová (Ústav dějin umění AV ČR)
Objem, materiál a „ještě něco“. Sudkovo zaujaté pozorování obratu v soudobém českém sochařství (cz)

12:30 Přestávka

13:30 OD SUVENÝRŮ K ARCHIVNÍM DOKUMENTŮM: FOTOGRAFIE JAKO VĚC, moderuje Lubomír Konečný

Costanza Caraffa (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut)
Fotografický archiv jako ekosystém. Materiální hledisko

Stella Melbye (Agency of Dominique Perrault, Paris)
Fotografická reprodukce uměleckých děl: nástroj i argument v dějinách umění?

Amy Hughes (University of Wisconsin-Madison, Madison)
Rozporuplná moc reprodukce: pohlednice Josefa Sudka

15:00 Přestávka

15:30 PŘEDNÁŠKA

Geraldine A. Johnson (University of Oxford)
“Čím vice fotografií, tím lépe”. Socha jako subjekt i objekt fotografie

18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY

“Josef Sudek: V ateliéru”, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

2. prosince 2016

09:00 Registrace

09:30 SVĚTLO, VÝŘEZ, ZAMĚŘENÍ, moderuje Tomáš Dvořák

Antonín Dufek (Moravská galerie v Brně)
Josef Sudek: Reprodukce jako úžas (cz)

Sarah Hamill (Oberlin College, Ohio)
Fotografický detail a plastické vidění

Hana Buddeus (Ústav dějin umění AV ČR)
Braun, Brokoff, Sudek a spol.: České barokní sochařství ve světle moderní fotografie (cz)

11:00 přestávka

11:30 MODERNÍ ARCHITEKTURA NA MODERNÍCH FOTOGRAFIÍCH, moderuje Rostislav Švácha

Rolf Sachsse (Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken)
Dílo Josefa Sudka v kontextu avantgardní fotografie architektury 20. a 30. let 20. století

Mariana Kubištová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Josef Sudek – fotograf moderní architektury (cz)

12:30 přestávka

13:30 REPRODUKCE JAKO NÁSTROJ K INTERPRETACI DĚJIN UMĚNÍ, moderuje Tomáš Winter

Megan R. Luke (University of Southern California, Los Angeles)
Moderní sochařství – fotografická kniha

CZ Vojtěch Lahoda (Ústav dějin umění AV ČR)
Fotograf a malíř: Josef Sudek a tajemství obrazu

14:30 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DISKUZE, moderuje Geraldine A. Johnson

Všechny příspěvky včetně hlavní přednášky a závěrečného shrnutí budou tlumočeny do češtiny, resp. angličtiny. Všechny příspěvky označené (cz) budou předneseny česky.

Sympozium pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky, v.v.i. v rámci projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016–2020)“, podpořeného Ministerstvem kultury České Republiky v rámci programu NAKI II (DG16P02M002).

 

Datum platnosti: 
22. prosinec 2016

Aktuality

The first meeting of the seminar will take place on Friday 23, at 10:50, in classroom no....

22. únor 2018

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017