Filozofická Fakulta

Non European Art and its reception in European culture I – Introduction to Egyptian Art

ArtMimoevropská umění a jejich reflexe v evropské kultuře I – Úvod do egyptského umění

Erasmus: Exchange – 03.6 History of Art

Vyučující / Tutor: Mgr. Hana Benešovská

Zimní semestr 2016 / Winter Term 2016

Zakončení / Completion: zkouška / exam

 

Charakteristika / Theme description

Předmět „Mimoevropská umění a jejich reflexe v evropské kultuře“, vyučovaný v angličtině, si klade za cíl otevírat – prostřednictvím umění – nové pohledy na mimoevropské civilizace a jejich starobylou kulturu, která stála u zrodu mnoha aspektů kultury evropské. Téma je dnes velmi aktuální a prostupuje více obory. Vnímání mimoevropských umění evropskou společností v sobě vždy zrcadlilo také hlediska politická, náboženská, sociální a etická. Předmět v rámci tříletého cyklu poskytne základní přehled o umění starověkého Egypta a Předního východu, Číny a Japonska a završí se tématem reflexe mimoevropských umění v evropské kultuře, především ve výtvarném umění a architektuře.

Studenti mohou absolvovat pouze část kurzu nebo během tří let získat hlubší vhled do problematiky. V souladu s prioritami FF UK se jedná o obecnější přehledový kurz vhodný pro studenty širšího spektra humanitních oborů, bakaláře i magistry. Výuku zajišťují přednášející z Ústavu pro dějiny umění FF UK, Ústavu dějin umění AV ČR a Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze.

 

Zimní semestr 2016 / Winter Term 2016

 

Non European Art and its reception in European culture I – Introduction to Egyptian Art

The course will provide an introduction to the arts of ancient Egypt. We will survey Egyptian art and architecture from Prehistory through the Greco-Roman Period, placing emphasis on function and meaning of art in this influential ancient Mediterranean culture. The ancient Egyptians fully understood and proved the potentials of several materials, mainly the variety of stones. They manage to find the ideal unity among the natural phenomenon, landscape, sculpture, relief art and hieroglyphic script within just a single (building) project. This intermingling of art forms clearly shows that their art was designed not only to be seen but to be read and interpreted. Through the study of selected masterpieces of art and architecture we will decipher the canonical depiction principles, major iconographic motifs, the relationship of writing and art and the crucial role of religion in the Egyptian art. We will also reflect upon the topics of “artists”, their workshops and the patterns of continuity and change. The course will conclude with a lecture considering “egyptomania” and the art of Ancient Egypt through the lens of Art History – past scholarship, current research and new possibilities.

 

Required bibliography

1. William Stevenson Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt, Yale University Press, New Haven, London, 1998

2. Jaromír Málek, Egyptian Art, Phaidon Press, London 1999

3. Gay Robins, The Art of Ancient Egypt, Harvard University Press, Cambridge 2000

4. Gay Robins, Art. In: Toby Wilkinson, ed., The Egyptian World, Routledge, New York 2007, p. 355–365

5. Rite E. Freed, Art of Ancient Egypt. In: Richard H. Wilkinson, ed., Egyptology Today, Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 123–143

6. Claude Vandersleyen, Das alte Ägypten, Propyläen Kunstgeschichte, 15, 1975

7. Dietrich Wildung, Egypt. From Prehistory to the Romans, Taschen’s World Architecture, Köln 1997

8. Emily Teeter, Religion and Ritual in Ancient Egypt, Cambridge University Press, New York 2011

 

General bibliography

Ian Shaw, Paul Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, British Museum Press, London 2008 (rev. and expanded)

John Baines, Jaromír Málek, Atlas of Ancient Egypt (Cultural Atlas), Facts on File Publications, New York 1996 (rev. in 2000)

Donald B. Redford (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt: 3 Volume Set, Oxford University Press, Oxford 2001

 

Recommended bibliography

Cyril Aldred, Egyptian Art, Thames & Hudson, New York 1980

Eleni Vassilika, Egyptian Art, Fitzwilliam Museum Handbooks, Cambridge University Press, Cambridge, 1995

Gay Robins, Egyptian Painting and Reliefs, Shire Egyptology 3, Princes Risborough 1986

Edna R. Russmann (text) and David Finn (photographs), Egyptian Sculpture: Cairo and Luxor, Universty of Texas Press, Austin, 1989

Edna R. Russmann, Eternal Egypt: Masterpieces of Ancient Art from the British Museum, The British Museum Press, London 2001

Dieter Arnold, Lexikon der ägyptischen Baukunst, Artemis & Winkler, Zurich, 1994

Paul T. Nicholson, Ian Shaw, Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge University Press, Cambridge 2000

Mark Lehner, The Complete Pyramids, Thames & Hudson, London, 1997

Richard H. Wilkinson, The Complete Temples of Ancient Egypt, Thames & Hudson, London 2000

Nicolas Reeves, Richard H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings. Tombs and Treasures of Egypt’s Greatest Pharaohs, Thames & Hudson, London, 1996

Nigel & Helen Strudwick, Thebes in Egypt: A Guide to the Tombs and Temples of Ancient Luxor, Cornell University Press, New York 1999

Nicolas Reeves, The Complete Tutankhamun: The king, the Tomb, the Royal Treasure, Thames & Hudson, London 2007

Aidan Dodson, Salima Ikram, The Tomb in Ancient Egypt, Thames & Hudson, London 2008

Dieter Arnold, Temples of the Last Pharaohs, Oxford University Press, 1999

 

Additional books, articles and excerpts will be noted during the lectures.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020