Filozofická Fakulta

OBRAZY NAPŘÍČ OBORY - Komiks jako médium budoucnosti

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na přednášku pořádanou v rámci interdisciplinárního cyklu

Obrazy napříč obory

Tereza Drahoňovská (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK):

KOMIKS JAKO MÉDIUM BUDOUCNOSTI

Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin

ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, 415c

 

Sekvenční umění bylo vždy vnímáno jako extrémně silný prostředek komunikace s velkým vlivem na lidské smysly i vědomí. Snad proto musel komiks čelit cenzuře, obvinění z ohrožení výchovy mládeže nebo využití za účelem propagandy. V moderní době ale toto unikátní propojení obrazu, textu a emocí nachází ve společnosti zcela nová uplatnění a konečně má možnost plně ukázat svůj potenciál. Odrazový můstek pro novou rovinu vnímání komiksového média nalezneme v Pulitzerovou cenou oceněném díle Maus od Arta Spiegelmana. Dnes (snad i díky němu) můžeme sledovat rozvoj komiksu jako nástroje agenda setting, válečného zpravodajství nebo moderního vzdělávacího systému.

Přednáškový cyklus organizuje Tomáš Kolich, doktorand ÚDU.

https://www.facebook.com/obrazynapricobory


Datum platnosti: 
22. prosinec 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021