Filozofická Fakulta

Obrazy napříč obory - nový přednáškový cyklus začíná ve čtvrtek 18. 2.

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na nový interdisciplinární cyklus přednášek, který bude probíhat v letním semestru 2015 /2016:

 

 

 

V rámci cyklu budou přednášet mladí badatelé z různých oborů, kteří ve své práci analyzují či využívají obrazy, a to v nejširším slova smyslu. Můžete se těšit na témata jako renesanční botanika, obraz umělce v poúnorovém filmu, umění Beninu nebo nestandardní kameramanské postupy ve zpravodajství.

Kdy? Každý lichý týden ve čtvrtek v 19.00 hodin.

Kde? ÚDU FF UK, Celetná 20, Praha 1, 4. patro, místnost 415.

 

První přednáška s názvem

ZBOŽŇOVANÍ, ZBLOUDILÍ A ZBYTEČNÍ. UMĚLCI JAKO FILMOVÍ HRDINOVÉ V PRVNÍCH LETECH TOTALITY 

 proběhne již ve čtvrtek 18. února, kdy Mgr. Alena Šlingerová z Katedry filmových studií promluví o postavách umělců v českém hraném filmu 50. let.


Další termíny a témata jednotlivých přednášek budou zveřejňovány postupně. Sledujte http://udu2.ff.cuni.cz/content/obrazy-napříč-obory

 

   

Datum platnosti: 
17. březen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021