Filozofická Fakulta

Obrazy napříč obory - Pravěké skalní umění severní Skandinávie

Ve čtvrtek 3. března se uskuteční další přednáška z cyklu Obrazy napříč obory. Tentokrát nás Michaela Rejnková z Ústavu pro archeologii FF UK provede světem pravěkého skalního umění v severní Skandinávii. Podrobnosti o chystané přednášce naleznete zde. Více informací o koncepci celého cyklu zde.

    

Datum platnosti: 
31. březen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021