Filozofická Fakulta

Obrazy napříč obory tentokrát v říši rostlin


S novou přednáškou v rámci cyklu Obrazy napříč obory přichází Lucie Čermáková z Přírodovědecké fakulty UK. Svůj příspěvek, nazvaný Z historie zobrazování rostlin: renesanční botanická ilustrace, přednese ve čtvrtek 31. 3. v 19.00 (Celetná 20, místnost 415).

Více o přednášce naleznete zde.

Podrobnosti o celém cyklu jsou k dispozici zde.

Datum platnosti: 
14. duben 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021