Filozofická Fakulta

Odborné stáže jako nový volitelný předmět podruhé!

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě  výkazu práce a potvrzení o absolvování stáže. Nabídky a konkrétní zaměření pracovních úkolů naleznete v přiloženém souboru.

Zájemci o kurz odborných stáží kontaktují emailem garantku kurzu (michaela.ottova@gmail.com). V mejlu uveďte vybraný segment z nabízené obsahové náplně. Následně garantka propojí zájemce s konkrétním odborným pracovníkem. Po skončení stáže odevzdá absolvent výkaz práce a potvrzení o vykonání stáže a kurz mu bude uznán.  

Podrobnosti o stážích v ÚDU AV ČR zde

Podrobnosti o stážích v UPM zde

Datum platnosti: 
8. leden 2018

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021