Filozofická Fakulta

Přednáška "Vidět oči. O sémantických orgánech a biologické interpretaci obrazů"

První přednáška z cyklu Obrazy napříč obory se uskuteční již tento čtvrtek 12. 10. v 19:10 hod v učebně 415. Tomáš Kočnar z Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK bude mluvit o svém výzkumu v oblasti kreseb motýlích křídel a barvy lidské duhovky. Přijďte si poslechnout, jak lze tato zdánlivě vzdálená témata zkoumat z perspektivy sémantických orgánů a co v přírodě znamená vidět oči.

Datum platnosti: 
8. listopad 2017

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021